Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hiệu quả hạ đường huyết của viên nang khổ qua metformin trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 không kiểm soát tốt đường huyết với metformin

Công trình nghiên cứu được tiến hành để đánh giá hiệu quả hạ dường huyết của viên nang khổ qua phối hợp với Metformin trên bệnh nhân đái tháo đường typ2 không kiểm soát tốt đường huyết với Metformin. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 1 * 2013

Nghiên cứu Y học

HIỆU QUẢ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA VIÊN NANG KHỔ QUA +
METFORMIN TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 KHÔNG
KIỂM SOÁT TỐT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI METFORMIN
Phạm Thị Thanh Xuân*, Nguyễn Thị Bay**

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: ĐTĐ typ 2 là một bệnh lý chuyển hóa quan trọng, bệnh nhân ĐTĐ typ 2 có nguy cơ nhồi máu
cơ tim và tử vong do nguyên nhân tim mạch cao. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc kiểm soát đường huyết
chặt chẽ ngay từ đầu có thể làm giảm biến chứng cũng như giảm chi phí điều trị. Đã có nhiều công trình nghiên
cứu chứng minh viên nang khổ qua có tác dụng hạ đường huyết từ 20 -30% sau 4 – 8 tuần sử dụng trên bệnh
nhân ĐTĐ typ2(4,10). Nghiên cứu trên lâm sàng này nhằm đánh giá tác dụng kiểm soát đường huyết tốt và ổn
định của viên nang khổ qua kết hợp với Metformin trên bệnh nhân ĐTĐ typ2.
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả hạ dường huyết của viên nang khổ qua phối hợp với Metformin trên bệnh nhân
ĐTĐ typ2 không kiểm soát tốt đường huyết với Metformin.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng mở, không nhóm chứng, thực hiện tại BV An
Bình và BV YHCT TPHCM từ tháng 11/2010 đến tháng 12/2011. 50 bệnh nhân (22 nam, 28 nữ), được chẩn
đoán ĐTĐ typ2, có đường huyết đói >126mg/dl và < 180 mg/dl và HbA1c > 7mmol/l. Theo dõi và đánh giá
đường huyết mỗi 2 tuần, và HbA1c trước và sau điều trị trong thời gian 12 tuần.
Kết quả : Sau 12 tuần điều trị BN dùng viên nang khổ qua kết hợp với Metformin, chỉ số đường huyết đói
trung bình ban đầu 7,82 mmol/l giảm còn 5,94 mmol/l, mức giảm 24%(p 150µmol/L), có thai
hoặc đang cho con bú.
- TBMMN < 1 tháng hoặc chưa ổn định.
- Bệnh nhân đang dùng các loại thuốc có thể
ảnh hưởng lên chuyển hóa đường như corticoid,
thiazide...

Tiến hành thực hiện nghiên cứu
Mỗi bệnh nhân nghiên cứu được:
Bước 1: Lập hồ sơ nghiên cứu, phiếu theo dõi.
Bước 2: Thực hiện các xét nghiệm để đưa vào
nghiên cứu và loại trừ:
- Cận lâm sàng lúc bắt đầu nghiên cứu: CTM,
Glucose máu lúc đói, HbA1c, AST, ALT, Ure,
Creatinin, HDL, LDL, Cholesterol, Trigycerid,
ECG, Echo bụng tổng quát, TPTNT, Xquang tim
phổi thẳng.
- Nếu bệnh nhân sử dụng các thuốc trị đái
tháo đường khác ngưng 48h sau đó tiến hành
nghiên cứu.
Bước 3:
Bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu đều
được huớng dẫn phương pháp tiết chế, tập luyện
phù hợp, và sử dụng Metformin 500mg/ngày (do
Stada sản xuất) 1 viên uống sáng.
Sau 2 tuần, bệnh nhân được thử lại đường
huyết đói, bệnh nhân nào có đường huyết đói
chưa trở về mức đường huyết mục tiêu ≤ 6,9
mmol/l thì chọn vào nhóm nghiên cứu :
Nhóm nghiên cứu dùng viên nang Khổ qua
+ Metformin 500mg:
- Dùng thêm viên nang Khổ qua 500mg (Do
phòng dược liệu – cơ sở 3 Khoa YHCT, trường ĐH
YD TPHCM bào chế, thành phần gồm : Dây khổ qua
60%, Dịch ép trái khổ qua: 20%, Sinh địa: 20%) 4
viên x 3 lần. Sau mỗi 2 tuần đánh giá lại kết quả,

Chuyên Đề Y Học Cổ Truyền

Nghiên cứu Y học

nếu đường huyết có xu hướng giảm, tiếp tục giữ
nguyên liều điều trị đến hết 12 tuần.
Bệnh nhân nhóm nghiên cứu đều được dùng
thuốc liên tục trong thời gian nghiên cứu mỗi 2
tuần kiểm tra đường huyết đói, và hướng dẫn
đồng nhất về chế độ ăn dành cho người đái tháo
đường, tập thể dục bằng cách đi bộ 30 – 45 phút/
ngày.
Đối với bệnh lý kèm theo, việc điều trị được
thực hiện song song với các loại thuốc không gây
ảnh hưởng đến đường huyết.
Bước 4: Cận lâm sàng sau khi kết thúc nghiên
cứu bao gồm CTM, đường huyết đói, HbA1c,
AST, ALT, Ure, creatinin, Bilan lipid máu,
TPTNT, ECG (nếu bệnh nhân có TMCT hoặc
thiểu năng vành lúc đầu).
Ngưng thực hiện nghiên cứu khi :
- Bệnh nhân diễn tiến nặng không đáp ứng
với điều trị, đường huyết đói tăng ≥ 180 mg/dl
(10mmol/l).
- Bệnh nhân có xu huớng đường huyết đói
tăng liên tục trong 8 tuần, với mức đường huyết
đói trong ngưỡng > 140mg/dl và ≤ 180mg/dl,
hoặc xuất hiện triệu chứng bất lợi, ngưng nghiên
cứu đưa vào nhóm thất bại và nhận xét bàn luận
về sự thất bại này.
- Không làm đầy đủ các xét nghiệm theo
quy định.
- Bệnh nhân bỏ điều trị hay tự ý dùng
các loại thuốc có ảnh hưởng đến kết quả
nghiên cứu.

Phương pháp thống kê
Các biến số nghiên cứu được phân tích bằng
các phép kiểm thống kê: mô tả, t- Student,
Anova…

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Về đối tượng nghiên cứu
Tiến hành nghiên cứu trên 50 bệnh nhân có
những đặc điểm cơ bản sau.

251

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 17 * Phụ bản của Số 1 * 2013

Nghiên cứu Y học
Bảng 1: Đặc điểm phân bố bệnh nhân.
Đặc điểm BN
Giới tính

Độ tuổi

BMI
Thời gian mắc
bệnh

Phân loại
Nam
Nữ
≤ 50 tuổi
51 – 64
≥65
< 23
≥23
< 1 năm
1 - < 5 năm
≥ 5năm

N
22
28
17
26
7
16
34
15
32
3

Tỷ lệ %
44%
46%
34%
52%
14%
32%
68%
30%
64%
6%

Bảng 2: Chỉ số đường huyết đói trước và sau điều trị:
Chỉ số đường huyết đói
Trước
Sau 12 tuần
Viên nang khổ
7,82± 0,531 5,936 ± 0,492
qua +
Metformin

P
P < 0,05

Nhóm nghiên cứu có tác dụng hạ đường
huyết có ý nghĩa so với trước khi điều trị với
P 0,05
P = 0,626> 0,05

Thuốc viên nang khổ qua không làm thay đổi
chỉ số hồng cầu, bạch cầu, chức năng gan thận,
bilan lipid máu sau 12 tuần điều trị.

KẾT LUẬN
Với 50 bệnh nhân sử dụng viên nang khổ
qua kết hợp với Metformin 500mg, nghiên cứu
ghi nhận kết quả sau:
1. Viên nang khổ qua kết hợp với Metformin
500mg có tác dụng hạ đường huyết đối với bệnh
nhân đái tháo đường typ 2 có mức đường huyết
ban đầu từ 7,82 mmol/l trở lại, mức hạ đường
huyết là 1,88 mmol/l, giảm 24% so với đường
huyết trung bình ban đầu, và chỉ số ổn định ở
5,94 mmol/l sau 12 tuần.
2. Tỷ lệ bệnh nhân có mức đường huyết đói
trở về mức đường huyết ≤ 6,9 mmol/l đạt 100%
từ tuần thứ 8 trong thời gian dùng thuốc và duy
trì ổn định sau 12 tuần.
3. Viên nang khổ qua kết hợp với Metformin
500mg cũng có tác dụng làm thay đổi chỉ số
HbA1c, với mức giảm là 1,29 % sau 12 tuần điều
trị và có 94% bệnh nhân đạt mức Hba1c < 7% sau
12 tuần điều trị.
4. Trong quá trình dùng thuốc, không ghi
nhận tác dụng phụ hạ đường huyết, không
gây ảnh hưởng các chỉ số sinh học trên bệnh
nhân. Cải thiện đáng kể các triệu chứng cơ
năng trên bệnh nhân, góp phần nâng cao chất
lượng cuộc sống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

2.

3.

Cao Văn Vui (2008). “Nghiên cứu hiệu quả giảm đường huyết
của viên nang khổ qua trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2”.
Luận án chuyên khoa I, khoa YHCT, Đại học Y Dược TP HCM.
Đồng thuận 2006 của ADA và EASD: Thái độ xử trí tích cực
tăng đường huyết trên bệnh nhân ĐTĐ typ 2: Phác đồ đồng
thuận trong khởi đầu và điều chỉnh chế độ điều trị. Thời sự tim
mạch học, trang 01-12.
Huỳnh Văn Hải (2006). “Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết
của viên nang Khổ qua trên bệnh nhân ĐTĐ typ2”. Luận văn
chuyên khoa cấp 1, Khoa YHCT, Đại học Y dược TP.HCM,

253

Tài liệu cùng danh mục Y khoa - Dược

Bài giảng Điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên - ThS. BS. Lê Tự Phương Thúy

Bài giảng "Điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên" cung cấp các kiến thức: Đại cương, mục tiêu điều trị NMCT cấp ST chênh lên, điều trị ban đầu NMCT cấp, điều trị NMCT cấp sau tái tưới máu, điều trị lâu dài (sau xuất viện). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Carcinoma of the ovary and Fallopian tube

CanceE.cerm anfl body of fbe ut?rue combined. Most wanan temours are ol epithelial (irigm. Tlie&E jre Mre befure Hit age of 35'years buttle incider-DE increases i


Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 1

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế tập 1 part 1', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Phục hồi sớm sau phẫu thuật

Bài giảng Phục hồi sớm sau phẫu thuật cung cấp cho các bạn những kiến thức về nguyên tắc phẫu thuật phục hồi nhanh (FTS); những bước để phẫu thuật phục hồi nhanh; cách phẫu thuật phục hồi nhanh. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Y và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.


Bài giảng Sinh - Lý sinh - Bài 4: Entropy và nguyên lý tăng Entropy - ThS. Nguyễn Khắc Điền

Nội dung của bài giảng: Biểu thức định lượng của Nguyên lý thứ II, hàm entropy và nguyên lý tăng entropy, entropy và nguyên lý thứ II của nhiệt động, ý nghĩa của entropy. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Các phương pháp gây mê – gây tê - BS. Tạ Ngân Giang

Bài giảng Các phương pháp gây mê – gây tê do BS. Tạ Ngân Giang thực hiện nhằm mục tiêu giúp cho các bạn nêu được khái niệm chung về gây mê, khái niệm về gây mê toàn thể; nguyên tắc của các phương pháp gây tê vùng; ưu, nhược điểm, tai biến phiền nạn của gây mê toàn thể, gây tê tại chỗ, gây tê vùng.


ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ ALZHEIMER

Triệu chứng (TC) : Dễ tức giận, tâm phiền, uất ức, không muốn nói, hông sườn đau đầy tức,lưỡi bẩn, rêu lưỡi dày nhớt, mạch hoạt. Chẩn đoán (CĐ) : Can khí uất kết kèm đờm trệ. Phép chữa (PC) : Sơ can, lý khí, hoạt huyết, hoá đờm. Phương (P) : Can uất phương gia vị. Dược (D) : Hương phụ 12g, Sài hồ, Thanh bì đều 9g (sơ can giải uất), Trần bì, Bán hạ, Thạch xương bồ đều 9g (thẩm thấp hoá đờm, khai khiếu tỉnh thần), Xuyên khung, Đan sâm đều 15g, Đào nhân, Hồng hoa, Xích...


MRI CỔ BÀN TAY

Khớp cổ tay là khớp có cấu trúc và chức năng phức tạp. MRI cho hình ảnh cấu trúc vùng cổ bàn tay chi tiết, tương phản cao. Nhiều quá trình bệnh lý đánh giá tốt trên MRI như: bệnh lý dây chằng, chấn thương, họai tử vô mạch, hội chứng ống cổ tay…


Ebook Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em (Tập 2) (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

Cuốn sách "Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em (Tập 2)" cung cấp cho người đọc kiến thức về các vấn đề hồi sức nội khoa, trang bị và kỹ thuật tiến hành các thủ thuật trong thực hành nhi khoa. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.


OXY LIỆU PHÁP

Nói được mục tiêu tổng quát và mục tiêu chuyên biệt của oxy liệu pháp. 2. Nói được chỉ định của oxy liệu pháp. 3. Nói đượcc 4 biến chứng của oxy liêu pháp. 4. Mô tả được 4 hệ thống cung cấp oxy. 5. Trình bày được tác dụng, chỉ định, phương thức thực hiện, biến chứng và cách phòng ngừa biến chứng của việc điều trị oxy cao áp. 6. Trình bày được những phương pháp theo dõi việc điều trị oxy. ...


Tài liệu mới download

Giáo án lớp 5: Tuần 23
 • 07/10/2017
 • 44.350
 • 647

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Dọa vỡ tử cung
 • 06/06/2011
 • 59.058
 • 517

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu