Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh - Letter of authorization - dành cho cá nhân khi giao nhận chứng từ. Giấy ủy quyền bản song ngữ quy định rõ người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh, Giấy ủy quyền, Giấy ủy quyền bản song ngữ, Thủ tục hành chính, Thủ tục làm giấy ủy quyền
4.7 5 395
 • 5 - Rất hữu ích 271

 • 4 - Tốt 124

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ/Delivering and receiving payment document
TP. Hồ Chí Minh, dated:..................................


Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)
Họ và tên/Full Name:.................................................................................................................................
Số Hộ chiếu/CMND:..................................................................................................................................
Passport/ID Number :................................................................................................................................
Ngày cấp/Dated:............................................................ Nơicấp/Issued at:.............................................
Quốc tịch/Nationality:...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ermanent Address:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address............................................................................................................
Là chủ tài khoản số:...................................................................................................................................
Being the owner of Account Number(s):....................................................................................................
II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/Securities Company:..............................................................................
Người đại diện/Representative:..................................................................................................................
Chức vụ/Position:......................................................................................................................................
Địa chỉ/Address:.........................................................................................................................................
Điện thoại/Phone Number:........................................................................................................................
Số Fax/Fax Number:..................................................................................................................................
III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:


Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan

đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam./Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related
to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of
Vietnam JSC
(BIDV).


Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.
Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa./Party B has to inform BIDV - Nam
Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:


Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This
Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau.
Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng
Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one
(01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English
language, Vietnamese shall be prevailed.
Bên ủy quyền
The Mandator

Bên được ủy quyền
For and on Behalf of the Authorized Party

Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Dự kiểm tra lấy Chứng chỉ chuyên môn thợ máy

Tham khảo tài liệu 'dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn thợ máy', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y

Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 - 15 ngày Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 50.000đ/lần 1; 25.000đ/lần 2 (gia hạn) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Hộ kinh doanh nộp hồ sơ theo hướng dẫn của Trạm thú y cấp huyện; nhận phiếu hẹn trả...


Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp KK do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ không có khả năng nộp thuế. - Trình tự thực hiện:  Người nộp thuế chuẩn bị tài liệu, lập văn bản đề nghị giảm thuế.  Lập biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp...


Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng Thông tin Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh Xã hội. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, thị xã Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không có quy định Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả...


Đăng ký thuốc tân dược sản xuất trong nước

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thuốc tân dược sản xuất trong nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giải quyết chính sách đối với người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009

Tham khảo tài liệu 'giải quyết chính sách đối với người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xác nhận hồ sơ dự thi cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởnn ( do Sở GTVTAG cấp ) bị mất, quá hạn sử dụng, có tên trong sổ cấp bằng

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Xác nhận hồ sơ, giới thiệu đến Hội đồng thi...


Khen thưởng Huân chương Hữu nghị cho tập thể, cá nhân người nước ngoài

Tham khảo tài liệu 'khen thưởng huân chương hữu nghị cho tập thể, cá nhân người nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông ( Bến chở và bến không chở ô tô ) không thay đổi chỉ tiêu

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông ( bến chở và bến không chở ô tô ) không thay đổi chỉ tiêu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh đối với công ty tnhh một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công nhận nghề truyền thống
 • 27/12/2010
 • 59.267
 • 806

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.303
 • 426

Danh mục tài liệu