Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh - Letter of authorization - dành cho cá nhân khi giao nhận chứng từ. Giấy ủy quyền bản song ngữ quy định rõ người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh, Giấy ủy quyền, Giấy ủy quyền bản song ngữ, Thủ tục hành chính, Thủ tục làm giấy ủy quyền
4.7 5 395
  • 5 - Rất hữu ích 271

  • 4 - Tốt 124

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIẤY ỦY QUYỀN/LETTER OF AUTHORIZATION
V/v giao, nhận chứng từ/Delivering and receiving payment document
TP. Hồ Chí Minh, dated:..................................


Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.
Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.
Pursuant to current Laws.

I/ BÊN ỦY QUYỀN/Mandator (“hereinafter referred to as “We”)
Họ và tên/Full Name:.................................................................................................................................
Số Hộ chiếu/CMND:..................................................................................................................................
Passport/ID Number :................................................................................................................................
Ngày cấp/Dated:............................................................ Nơicấp/Issued at:.............................................
Quốc tịch/Nationality:...............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú/ermanent Address:.......................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Địa chỉ thư điện tử/E-mail Address............................................................................................................
Là chủ tài khoản số:...................................................................................................................................
Being the owner of Account Number(s):....................................................................................................
II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/Securities Company:..............................................................................
Người đại diện/Representative:..................................................................................................................
Chức vụ/Position:......................................................................................................................................
Địa chỉ/Address:.........................................................................................................................................
Điện thoại/Phone Number:........................................................................................................................
Số Fax/Fax Number:..................................................................................................................................
III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:


Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan

đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát
triển Việt Nam./Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related
to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of
Vietnam JSC
(BIDV).


Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên.
Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa./Party B has to inform BIDV - Nam
Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:


Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại./This
Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau.
Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng
Việt được ưu tiên./This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one
(01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English
language, Vietnamese shall be prevailed.
Bên ủy quyền
The Mandator

Bên được ủy quyền
For and on Behalf of the Authorized Party

Xác nhận của Phòng Giao dịch KH Cá nhân/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Cấp giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Người có yêu cầu cấp...


Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch

Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\tạm ứng vốn\dự án quy hoạch', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo

Tham khảo tài liệu 'chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp phép khai thác nước mặt.

Tham khảo tài liệu 'cấp phép khai thác nước mặt.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ tục Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng

Thủ tục Giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành đối với công việc do chủ đầu tư thực hiện, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng


Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đối với trường hợp hiện trạng nhà ở, đất ở không thay đổi

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; Phòng Công thương huyện. Cơ...


Xét tặng Huân chương, Bằng khen của Chính phủ về thành tích trong phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Lĩnh vực thống kê:xNông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức

Tham khảo tài liệu 'xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống

Tham khảo tài liệu 'cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
  • 04/04/2013
  • 33.268
  • 426

Danh mục tài liệu