Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo trình hướng dẫn sử dụng: Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

Giáo trình tình bày đăng nhập hệ thống, các tiện ích của phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận và các trường hợp kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận. Mời các bạn tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

MỤC LỤC
I. ĐĂNG NHẬP HỆ THÔNG VÀ CÁC TIỆN ÍCH ............................................... 4
II. KÊ KHAI ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CĂN HỘ CHUNG CƯ ... 8
II.1

Nhập đăng ký chủ sử dụng/sở hữu .......................................................... 8

II.2

Nhập đăng ký thông tin thửa.................................................................... 9

II.2.1

Thửa một mục đích...................................................................................9

II.2.2

Thửa đa mục đích. ..................................................................................12

II.3

III.

Nhập đăng ký thông tin nhà:.................................................................. 13

II.3.1

Nhà hộ gia đình cá nhân. ........................................................................13

II.3.2

Căn hộ chung cư.....................................................................................15

CÁC TRƯỜNG HỢP KÊ KHAI ĐĂNG KÝ. .............................................. 19
III.1 Liên kết đăng ký Chủ - Thửa: ................................................................ 19
III.1.1 Trường hợp Một chủ - Một thửa ............................................................19
III.1.2 Trường hợp Một chủ - Nhiều thửa .........................................................22
III.1.3 Trường hợp Nhiều chủ - Một thửa (Đồng sử dụng)...............................23
III.2 Liên kết đăng ký Chủ - Thửa – Nhà:..................................................... 25
III.2.1 Trường hợp Một chủ - Một thửa – Một nhà...........................................25
III.2.2 Trường hợp Nhiều chủ - Một thửa – Một nhà (Đồng Sở hữu) ..............26
III.2.3 Đăng ký Chủ - Nhà hộ gia đình, cá nhân (sở hữu tài sản trên đất thuê) 29
III.2.4 Đăng ký sở hữu căn hộ chung cư ...........................................................31

IV.LẤY SƠ ĐỒ THỬA ĐẤT .................................................................................... 33
IV.1 Lấy sơ đồ từ cơ sở dữ liệu bản đồ .......................................................... 33
IV.2 Lấy HSKT từ file định dạng CAD/DGN ............................................... 35
IV.3 lấy sơ đồ từ bản vẽ nhà đất ..................................................................... 37
V. BIÊN TẬP GIẤY CHỨNG NHẬN: ................................................................... 38
V.1

Cấp Giấy chứng nhận ............................................................................. 38

V.2

Sử dụng các tiện ích trong in GCN ........................................................ 40

Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

1

Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

V.3

Kiểm tra thông tin GCN, tờ trình, phiếu chuyển ................................. 40

V.3.1

Tờ trình ...................................................................................................40

V.3.2

Phiếu chuyển ..........................................................................................43

Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

2

Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

KÝ HIỆU VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU

CSDL

Cơ sở dữ liệu

GCN

Giấy chứng nhận

B1

Bước thực hiện 1

MĐSD

Mục đích sử dụng

HSKT

Hồ sơ kỹ thuật

CAD

Định dạng file của hệ thống AutoCad

DGN

Định dạng file của hệ thống Microstation

Tab

Thẻ chức năng

Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

3

Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

I.

ĐĂNG NHẬP HỆ THÔNG VÀ CÁC TIỆN ÍCH

B1. Chọn Cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Chỉ chọn cho đăng nhập đầu tiên.

Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

4

Hướng dẫn sử dụng _ Phân hệ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận

B2: Các tuỳ chọn tiện ích của chương trình
1. Thiết lập cơ sở dữ liệu bản đồ

2.Thiết lập đơn vị triển khai

Trung tâm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin

5

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Teach Yourself Electricity and Electronics

This book is for people who want to learn basic electricity, electronics, and communications concepts without taking a formal course. It can also serve as a classroom text. This third edition contains new material covering acoustics, audio, high-fidelity, robotics, and artificial intelligence.


Chia sẻ ảnh nhanh với Fine Tuna

Chia sẻ ảnh nhanh với Fine Tuna Fine Tuna là dịch vụ trực tuyến miễn phí, giúp lưu trữ và chia sẻ hình ảnh nhanh và đơn giản. FineTuna.com không cần đăng ký hay kích hoạt tài khoản và đơn thuần chứa các nút công cụ cơ bản, giúp thực hiện thao tác tìm chọn, đăng, sửa đổi và chia sẻ. Bước 1: Tìm ảnh nguồn Nhấn nút Browse trên trang chủ của dịch vụ để tìm chọn ảnh trong máy, hoặc dán dường dẫn của bức ảnh trên mạng vào ô Choose an image from web. Sau đó nhấn Upload and...


MƯỜI BẢY PHÍM TẮT TRÊN BÀN PHÍM

Mười bảy phím tắt trên bàn phím Bạn có thể sử dụng Windows hàng ngày. Bạn có thể biết nhiều thao tác sử dụng nó. Nhưng có thể đảm bảo rằng những phím tắt này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian cực lớn. F2: Đặt lại tên file trong lúc vội vàng có thể khiến bạn dễ dàng thao tác sai - click quá nhanh và bạn tình cờ mở một file. Đơn giản hơn là hãy nhấn phím F2 trên bàn phím khi file được chọn. Ctrl + F2: Preview (xem lại) văn bản. Muốn bỏ chế độ...


TOÁN TỬ TRONG ACCESS

Dấu ngoặc Dấu dương, âm Lũy thừa Nhân, chia (5+6)*2 +3, -5, -(-7) 2^4 4*3, 9/2=4.5 Chia lấy phần 9\2 =4 nguyên 9 mod 2 =1


GIÁO TRÌNH Tìm hiểu Microsoft Word 2007 phiên bản tiếng việt(Lê Văn Hiếu) - 5

Có lẽ bạn đã sử dụng các trường nhưng không nhận ra. Ví dụ số trang được điều khiển bởi trường, khi bạn tạo bảng mục lục tự động trong các phần trước, thụ ra bạn đã tạo ra các trường mục lục ra lệnh cho Word thu thập các đề mục để tạo thành bảng Mục Lục. Trường mục lục là những thành phần cơ bản tạo nên bảng mục lục. Các bạn mục lục tự động dù được tạo bằng cách nào cũng đều dựa trên các trường mục lục để thu thập các đề mục. Khi kết...


Lập trình hướng đối tượng

Trong những năm gần đây, lập trình hướng đối tượng đã trở nên gần gũi nhờ sự ra đời liên tiếp của các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Sức mạnh của phương pháp lập trình hướng đối tượng thể hiện ở chỗ khả năng mô hình hoá hệ thống dựa trên các đối tượng thực tế, khả năng đóng gói và bảo vệ an toàn dữ liệu, khả năng sử dụng lại mã nguồn để tiết kiệm chi phí và tài nguyên; đặc biệt là khả năng chia sẽ mã nguồn trong cộng đồng lập trình viên chuyên nghiệp.......


Bài 16 : VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP

Tham khảo tài liệu 'bài 16 : ví dụ làm việc với tệp', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình phân tích quy trình vận dụng các cú pháp trên cùng một modun với các chương trình con p1

Kiểu String. Nội dung dòng nhắc. Kiểu String. Nội dung tiêu đề. Kiểu Variant. Giá trị mặc định hiển thị trong InputBox. Kiểu Double. Toạ độ góc trái trên của InputBox khi hiển thị ra màn hình.InputBox được sử dụng nhằm yêu cầu người dùng nhập một chuỗi (String) theo gợi ý của dòng nhắc (Prompt) và tiêu đề (Title) trên đó. InputBox được gọi theo dạng hàm với giá trị trả về là chuỗi dữ liệu mà người dùng nhập. Cú pháp gọi InputBox thông thường như sau:...


Thủ thuật Sharepoint 2010 part 81

Đối tượng sử dụng lại thiết kế PerformancePoint đối tượng có thể được tái sử dụng bởi các tác giả khác nhau. Ví dụ, trình duyệt Workspace có thể sao chép và dán các mục trong các thư mục hiển thị giống nhau hoặc khác nhau, cung cấp các mục vẫn còn trong bộ sưu tập cùng một trang. Để minh họa khả năng này, bạn sẽ tạo một bản sao của một đối tượng, làm cho một số thay đổi cho nó, và sau đó lưu nó vào một trang web khác nhau trong cùng một trang web bộ sưu...


Hướng dẫn cài đặt các Font Windows trên Ubuntu Đây là 1 trong những bước cơ

Hướng dẫn cài đặt các Font Windows trên Ubuntu Đây là 1 trong những bước cơ bản khi thiết lập, cài đặt và sử dụng hệ điều hành Ubuntu. Một trong những bộ font được sử dụng nhiều và phổ biến nhất là bộ theo chuẩn Microsoft, ví dụ Times New Roman, Arial, Verdana… nhưng lại không có sẵn trên Ubuntu. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục điều này. Cài đặt Core Microsoft Fonts Tất cả các bộ font đều miễn phí, bạn có thể tìm và tải trên từ Software Center của...


Tài liệu mới download

Giáo án lớp 5: Tuần 23
 • 07/10/2017
 • 44.350
 • 647

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

4 tuyệt chiêu bảo vệ laptop
 • 17/04/2011
 • 37.863
 • 719
Cách tìm tài liệu khoa học
 • 30/09/2015
 • 13.667
 • 771
Giới thiệu word 2010
 • 18/08/2010
 • 58.504
 • 916
Sách học ASP.NET
 • 16/03/2009
 • 69.200
 • 763

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu