Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị

Nội dung của tài liệu giới thiệu về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và toàn diện - quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô, những lợi ích của việc ứng dụng giải pháp, điểm khác biệt và nội dung của giải pháp, phần mềm ứng dụng, hình thức cung cấp, khách hàng tiêu biểu và các cách thức liên hệ.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị Tài liệu Kỹ thuật đô thị, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị, Quản lý đô thị, Giải pháp quản lý đô thị
4.5 5 73
  • 5 - Rất hữu ích 40

  • 4 - Tốt 33

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
1. Giới thiệu
Quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và toàn
diện được eKGIS phát triển cho mục đích thiết lập, quản lý tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở dữ
liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị cho các sở Xây dựng, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế - Hạ tầng và
các doanh nghiệp trực tiếp vận hành, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

2. Lợi ích
Sở Xây dựng; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế Hạ tầng...
Góp phần làm giảm tỷ lệ yêu cầu cung cấp​ ​thông
tin quy hoạch đô thị; phản ánh, kiến nghị, khiếu
nại, tố cáo liên quan đến quy hoạch đô thị do
người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về quy
hoạch đô thị qua mạng

Có thể bao​ ​quát​ toàn bộ vấn đề xảy ra trên hệ
thống hạ tầng kỹ thuật do các đơn vị phụ trách
quản lý liên quan đến các vấn đề: vi phạm quy
hoạch đô thị, vi phạm trật tự an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường,...

Giúp​ ​giám​ ​sát​ tập trung, trực tuyến, khách quan
Nâng​ ​cao​ ​chất lượng phục vụ người dân​ ​và
công tác kiểm tra quy hoạch và trật tự đô thị của góp phần làm giảm tỷ lệ phản ánh, kiến nghị của
1

Phòng Quản lý đô thị; Đội kiểm tra trật tự đô thị;
Doanh nghiệp vận hành và bảo trì hạ tầng kỹ thuật

người dân về các vấn đề liên quan đến hạ tầng
kỹ thuật đô thị do hệ thống tạo ra môi trường
giúp phát hiện nhanh và chỉ đạo xử lý kịp thời
các vấn đề phát sinh hàng ngày

Tạo ra môi trường làm việc điện tử giữa cơ quan
quản lý nhà nước với các doanh nghiệp vận hành
và bảo trì hạ tầng kỹ thuật trong lộ trình xây dựng
“chính quyền điện tử” và hướng đến “thành phố
thông​ ​minh”

Giảm thời gian tra cứu, tổng hợp, so sánh số
liệu về hiện trạng, quy hoạch hạ tầng đô thị do
các thông tin này có thể được tổng hợp, cung
cấp trực tiếp từ cơ sở dữ liệu thông qua ứng
dụng trên web hoặc trên thiết bị di động tại hiện
trường


Tiết kiệm thời gian, công sức​ thẩm định, thanh
kiểm tra vi phạm công trình hạ tầng kỹ thuật do
được cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan về
công trình từ cơ sở dữ liệu kết hợp với các ứng
dụng hỗ trợ nghiệp vụ trên web và trên thiết bị di
động

Góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng, tuổi thọ
công trình hạ tầng kỹ thuật từ việc quản lý chặt
chẽ quá trình vận hành và bảo trì công trình

Doanh nghiệp quản lý, vận hành bảo trì hạ tầng kỹ thuật đô thị
Giúp giám sát tập trung, trực tuyến, khách quan
công tác kiểm tra quy hoạch và trật tự đô thị với
các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp phụ
trách

Có thể bao​ ​quát​ toàn bộ vấn đề xảy ra trên hệ
thống hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp phụ
trách quản lý liên quan đến các vấn đề: vi phạm
trật tự đô thị, vi phạm trật tự an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường,...

Giúp​ kiểm soát, giám sát được quá trình thực

hiện công tác kiểm tra, sửa chữa công trình hạ
tầng kỹ thuật đến từng cán bộ, qua đó giúp phòng
ngừa gian lận xảy ra trong quá trình thực hiện
công việc

Góp phần nâng cao chất lượng, nâng cao năng
suất lao động, giảm chi phí liên quan đến công
tác vận hành và bảo trì công trình hạ tầng kỹ
thuật do hệ thống tạo ra môi trường làm việc
điện tử giúp phát hiện nhanh và chỉ đạo xử lý
kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày

Rút ngắn thời gian kiểm kê công trình hạ tầng kỹ
thuật, lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa định kỳ, hàng
năm

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng từ việc
tiếp nhận nhanh và xử lý kịp thời các sự cố,
khiếu nại từ khách hàng

Người dân
Tra cứu thông tin quy hoạch đô thị trực tuyến qua
mạng Internet

Gửi yêu cầu, phản ánh, kiến nghị về công trình
hạ tầng kỹ thuật qua mạng

2

3. Điểm khác biệt
Không phải là hệ thống phần mềm phục vụ từng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đơn lẻ, CITYWORK
mang đến cho các đô thị (cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp vận hành bảo trì) một giải pháp
ứng dụng CNTT tổng thể, toàn diện với khả năng quản lý tất cả các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và khả
năng liên kết, tích hợp và truy xuất mọi thông tin công trình hạ tầng kỹ thuật trên bản đồ cũng như
khả năng truy cập và sử dụng hệ thống mọi lúc mọi nơi trên web và thiết bị di động
Không cần cài đặt phần mềm nào trên máy tính,
sử dụng phần mềm ở bất kỳ đâu có kết nối mạng
Internet thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị
di động

Bản đồ nền chi tiết, đa dạng (vệ tinh, giao thông,
hành chính,... ) được cập nhật liên tục đảm bảo
đủ chi tiết để có thể hiệu chỉnh chính xác vị trí
công trình hạ tầng kỹ thuật

Cho phép thu thập dữ liệu công trình hạ tầng kỹ
thuật tại hiện trường (vị trí, hình ảnh, thông tin)
bằng thiết bị di động

Cho phép sử dụng thiết bị di động thay thế các
công cụ truyền thống như: sổ nhật ký kiểm tra,
máy ảnh, thiết bị định vị,... để cập nhật thông tin
kiểm tra trật tự đô thị

Cho phép giao việc, nhận việc, trao đổi trong quá
Tiết kiệm tối đa chi phí với hình thức thuê bao
trình thực hiện công việc, cập nhật kết quả thực
phần mềm. Hỗ trợ 24/7, cập nhật liên tục, miễn
hiện công việc kiểm tra, sửa chữa công trình hạ phí các tính năng phần mềm mới. Thời gian triển
khai​ ​nhanh
tầng kỹ thuật tại hiện trường bằng thiết bị di động
Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý trực quan
dữ liệu hạ tầng kỹ thuật trên nền bản đồ số

4. Giải pháp
1. Quản lý quy hoạch đô thị
- Thu thập, xử lý, chuẩn hóa, tích hợp để hình
thành cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị bao gồm
quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch
phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên
ngành
- Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị phục vụ
quản lý đồng bộ, thống nhất hạ tầng kỹ thuật đô
thị
- Giám sát, theo dõi thực hiện quy hoạch đô thị

3

2. Quản lý cây xanh đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
tuyến cây xanh, mảng xanh, các công trình phụ
trợ, thiết bị thuộc vườn hoa, công viên bằng thiết
bị di động tại hiện trường
- Biên tập, lập bản đồ số cây xanh trên nền web
- Tra cứu thông tin cây xanh, hồ sơ cây xanh trực
tiếp trên web và trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, cắt tỉa,
chặt hạ, di dời cây xanh trên web hoặc thiết bị di
động
- Quản lý, giám sát phương tiện chăm sóc cây
xanh: xe bồn, xe nâng,...
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về cây
xanh từ cộng đồng
3. Quản lý thoát nước đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
hệ thống thoát nước (trạm bơm, trạm xử lý nước
thải, tuyến cống, các công trình thoát nước khác:
ao hồ, hố ga, cửa xả, khoanh vùng khu vực
thường xuyên úng ngập) bằng thiết bị di động tại
hiện trường
- Biên tập, lập bản đồ số hệ thống thoát nước trên
nền web
- Tra cứu thông tin công trình, lý lịch, lịch sửa
chữa, bảo trì, nạo vét hệ thống cống, mương, ga
thu, ga thăm, trạm bơm,... trực tiếp trên web và
trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, sửa chữa,
bảo trì hệ thống thoát nước trên web hoặc thiết bị
di động
- Quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì
hệ thống thoát nước: xe bồn hút, xe nâng,...
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về hệ
thống thoát nước từ cộng đồng

4

4. Quản lý chiếu sáng đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
mạng lưới chiếu sáng (trạm biến áp, tủ điện, cột
đèn (điểm sáng), tuyến cáp,...) bằng thiết bị di
động tại hiện trường
- Biên tập, lập bản đồ số mạng lưới chiếu sáng
trên nền web
- Tra cứu thông số kỹ thuật, hình ảnh, tài liệu, vị
trí các trạm biến áp, tủ điện, điểm sáng,... trực
tiếp trên web và trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, sửa chữa,
bảo trì mạng lưới chiếu sáng trên web hoặc thiết
bị di động
- Quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì
mạng lưới chiếu sáng: xe nâng,...
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về mạng
lưới chiếu sáng từ cộng đồng
5. Quản lý cấp nước đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
mạng lưới cấp nước (nhà máy nước, trạm bơm,
đường ống, trạm tăng áp, van chặn, van xả khí,
trụ cứu hỏa,...) bằng thiết bị di động tại hiện
trường
- Biên tập, lập bản đồ số mạng lưới cấp nước trên
nền web
- Tra cứu thông số kỹ thuật, hình ảnh, tài liệu, vị
trí các công trình cấp nước,... trực tiếp trên web
và trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, sửa chữa,
bảo trì mạng lưới cấp nước trên web hoặc thiết bị
di động
- Quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì
mạng lưới cấp nước: ô tô, xe cẩu,...
- Tích hợp, trình diễn số liệu SCADA trên bản đồ
phục vụ vận hành mạng lưới
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về mạng
lưới cấp nước từ cộng đồng (vỡ đường ống, vỡ
trụ cứu hỏa,...)

5

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Sự năng động của khu vực phi chính thức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2009

Sự năng động của khu vực phi chính thức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2009 trình bày những phát hiện chính những kết quả (cả về mặt phương pháp luận và khía cạnh phân tích) thu được từ hai lần thực hiện cuộc điều tra về khu vực phi chính thức ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích tập trung vào những biến động của khu vực phi chính thức giữa hai năm 2007 và 2009 trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Nội dung của tài liệu trình bày về sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á, dịch chuyển lao động là một phần quan trọng trong hội nhập kinh tế của ASEAN, giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi cho lao động của khu vực, người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể, yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân và cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động.


Bài giảng Đất đai với quy hoạch sử dụng đất - Phan Văn Tự

Bài giảng "Đất đai với quy hoạch sử dụng đất" trình bày các khái niệm về đất đai, vai trò của đất đai trong sản xuất xã hội, hệ thống quy hoạch, vai trò của quy hoạch sử dụng đất, chu kỳ quy hoạch sử dụng đất, hệ thống quy hoạch sử dụng đất các cấp, nguyên tắc lập quy hoạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quy hoạch sử dụng đất đai ( Chương 5)

Báo cáo thuyết minh sử dụng đất của đồng bằng sông Cửu Long. Cho thấy các kết quả lựa chọn các dự án, công trình sử dụng và bố trí đất đai trong thời gian qua.Quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước tương đối hữu dụng. Mỗi bước đại diện cho một hoạt động chuyên biệt trong một hệ thống nhất và những thông tin của từng bước sẽ cung cấp tiếp cho các bước kế tạo thành một chuỗi đất đai......


Bài giảng môn Cấp thoát nước

Bài giảng môn Cấp thoát nước gồm có 2 phần: Cấp nước và thoát nước. Phần 1 Cấp nước trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước, nguồn nước và công trình thu, công trình xử lý, mạng lưới cấp nước, cấp nước cho công trường xây dựng, hệ thống cấp nước công trình; phần 2 Thoát nước trình bày khái niệm trung về thoát nước, xử lý nước thải,...Mời các bạn cùng tham khảo.


Tính toán khối lượng công tác và khoảng cách vận chuyển đất

PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT KHÁI NIỆM GIÁ THÀNH KHỐI LƯỢNG ĐẤT ĐÀO ĐẮP ĐỊA HÌNH CỰ LY VẬN CHUYỂN LOẠI ĐẤT PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG PHƯƠNG PHÁP Ô VUÔNG PHƯƠNG PHÁP CHIA Ô Bản vẽ thiết kế qui hoạch chiều cao Lập mạng lưới ô vuông cạnh L L= 100m - 200m : qui hoạch chung L= 40m - 50m : qui hoạch chi tiết L= 10m - 20m : thiết kế kỹ thuật


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 10

C H A P T E R T E N Housing Policy: LowIncome Households in France 10.1 INTRODUCTION Housing consumption and investment remain subsidized even in the most liberal countries. In 2001, the United States spent 1.54 percent of GDP, and France 1.74 percent, on public aid to housing.


City Vision 2016

We now live in a world where more intense weather, patterns of droughts and floods are becoming commonplace, as are overexploited fish stocks, destroyed forests and dried up rivers. The era of post-war consumerism, where humanity lived in a world rich in resources that were thought boundless, is closing as ecological limits become apparent around the world. We have to face the fact that our consumption of everyday products has a global impact....


Chương trình Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Chương trình Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 làm rõ về mục tiêu của chương trình, nội dung chương trình, giải pháp thực hiện chương trình Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ.


Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam

Bài viết Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam sau đây bao gồm những nội dung về đô thị hóa đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống song còn đặt ra một số thách thức. Bênh cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam hiện nay.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

FORBIDDEN CITY
  • 11/06/2013
  • 34.862
  • 240

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu