Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị

Nội dung của tài liệu giới thiệu về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và toàn diện - quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô, những lợi ích của việc ứng dụng giải pháp, điểm khác biệt và nội dung của giải pháp, phần mềm ứng dụng, hình thức cung cấp, khách hàng tiêu biểu và các cách thức liên hệ.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị Giải pháp quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị Tài liệu Kỹ thuật đô thị, Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị, Quản lý đô thị, Giải pháp quản lý đô thị
4.5 5 73
  • 5 - Rất hữu ích 40

  • 4 - Tốt 33

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ
1. Giới thiệu
Quản lý và giám sát hạ tầng kỹ thuật đô thị là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tổng thể và toàn
diện được eKGIS phát triển cho mục đích thiết lập, quản lý tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở dữ
liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị cho các sở Xây dựng, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế - Hạ tầng và
các doanh nghiệp trực tiếp vận hành, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

2. Lợi ích
Sở Xây dựng; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Kinh tế Hạ tầng...
Góp phần làm giảm tỷ lệ yêu cầu cung cấp​ ​thông
tin quy hoạch đô thị; phản ánh, kiến nghị, khiếu
nại, tố cáo liên quan đến quy hoạch đô thị do
người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về quy
hoạch đô thị qua mạng

Có thể bao​ ​quát​ toàn bộ vấn đề xảy ra trên hệ
thống hạ tầng kỹ thuật do các đơn vị phụ trách
quản lý liên quan đến các vấn đề: vi phạm quy
hoạch đô thị, vi phạm trật tự an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường,...

Giúp​ ​giám​ ​sát​ tập trung, trực tuyến, khách quan
Nâng​ ​cao​ ​chất lượng phục vụ người dân​ ​và
công tác kiểm tra quy hoạch và trật tự đô thị của góp phần làm giảm tỷ lệ phản ánh, kiến nghị của
1

Phòng Quản lý đô thị; Đội kiểm tra trật tự đô thị;
Doanh nghiệp vận hành và bảo trì hạ tầng kỹ thuật

người dân về các vấn đề liên quan đến hạ tầng
kỹ thuật đô thị do hệ thống tạo ra môi trường
giúp phát hiện nhanh và chỉ đạo xử lý kịp thời
các vấn đề phát sinh hàng ngày

Tạo ra môi trường làm việc điện tử giữa cơ quan
quản lý nhà nước với các doanh nghiệp vận hành
và bảo trì hạ tầng kỹ thuật trong lộ trình xây dựng
“chính quyền điện tử” và hướng đến “thành phố
thông​ ​minh”

Giảm thời gian tra cứu, tổng hợp, so sánh số
liệu về hiện trạng, quy hoạch hạ tầng đô thị do
các thông tin này có thể được tổng hợp, cung
cấp trực tiếp từ cơ sở dữ liệu thông qua ứng
dụng trên web hoặc trên thiết bị di động tại hiện
trường


Tiết kiệm thời gian, công sức​ thẩm định, thanh
kiểm tra vi phạm công trình hạ tầng kỹ thuật do
được cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan về
công trình từ cơ sở dữ liệu kết hợp với các ứng
dụng hỗ trợ nghiệp vụ trên web và trên thiết bị di
động

Góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng, tuổi thọ
công trình hạ tầng kỹ thuật từ việc quản lý chặt
chẽ quá trình vận hành và bảo trì công trình

Doanh nghiệp quản lý, vận hành bảo trì hạ tầng kỹ thuật đô thị
Giúp giám sát tập trung, trực tuyến, khách quan
công tác kiểm tra quy hoạch và trật tự đô thị với
các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp phụ
trách

Có thể bao​ ​quát​ toàn bộ vấn đề xảy ra trên hệ
thống hạ tầng kỹ thuật do doanh nghiệp phụ
trách quản lý liên quan đến các vấn đề: vi phạm
trật tự đô thị, vi phạm trật tự an toàn giao thông,
vệ sinh môi trường,...

Giúp​ kiểm soát, giám sát được quá trình thực

hiện công tác kiểm tra, sửa chữa công trình hạ
tầng kỹ thuật đến từng cán bộ, qua đó giúp phòng
ngừa gian lận xảy ra trong quá trình thực hiện
công việc

Góp phần nâng cao chất lượng, nâng cao năng
suất lao động, giảm chi phí liên quan đến công
tác vận hành và bảo trì công trình hạ tầng kỹ
thuật do hệ thống tạo ra môi trường làm việc
điện tử giúp phát hiện nhanh và chỉ đạo xử lý
kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày

Rút ngắn thời gian kiểm kê công trình hạ tầng kỹ
thuật, lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa định kỳ, hàng
năm

Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng từ việc
tiếp nhận nhanh và xử lý kịp thời các sự cố,
khiếu nại từ khách hàng

Người dân
Tra cứu thông tin quy hoạch đô thị trực tuyến qua
mạng Internet

Gửi yêu cầu, phản ánh, kiến nghị về công trình
hạ tầng kỹ thuật qua mạng

2

3. Điểm khác biệt
Không phải là hệ thống phần mềm phục vụ từng lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đơn lẻ, CITYWORK
mang đến cho các đô thị (cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp vận hành bảo trì) một giải pháp
ứng dụng CNTT tổng thể, toàn diện với khả năng quản lý tất cả các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và khả
năng liên kết, tích hợp và truy xuất mọi thông tin công trình hạ tầng kỹ thuật trên bản đồ cũng như
khả năng truy cập và sử dụng hệ thống mọi lúc mọi nơi trên web và thiết bị di động
Không cần cài đặt phần mềm nào trên máy tính,
sử dụng phần mềm ở bất kỳ đâu có kết nối mạng
Internet thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị
di động

Bản đồ nền chi tiết, đa dạng (vệ tinh, giao thông,
hành chính,... ) được cập nhật liên tục đảm bảo
đủ chi tiết để có thể hiệu chỉnh chính xác vị trí
công trình hạ tầng kỹ thuật

Cho phép thu thập dữ liệu công trình hạ tầng kỹ
thuật tại hiện trường (vị trí, hình ảnh, thông tin)
bằng thiết bị di động

Cho phép sử dụng thiết bị di động thay thế các
công cụ truyền thống như: sổ nhật ký kiểm tra,
máy ảnh, thiết bị định vị,... để cập nhật thông tin
kiểm tra trật tự đô thị

Cho phép giao việc, nhận việc, trao đổi trong quá
Tiết kiệm tối đa chi phí với hình thức thuê bao
trình thực hiện công việc, cập nhật kết quả thực
phần mềm. Hỗ trợ 24/7, cập nhật liên tục, miễn
hiện công việc kiểm tra, sửa chữa công trình hạ phí các tính năng phần mềm mới. Thời gian triển
khai​ ​nhanh
tầng kỹ thuật tại hiện trường bằng thiết bị di động
Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý trực quan
dữ liệu hạ tầng kỹ thuật trên nền bản đồ số

4. Giải pháp
1. Quản lý quy hoạch đô thị
- Thu thập, xử lý, chuẩn hóa, tích hợp để hình
thành cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị bao gồm
quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch
phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên
ngành
- Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị phục vụ
quản lý đồng bộ, thống nhất hạ tầng kỹ thuật đô
thị
- Giám sát, theo dõi thực hiện quy hoạch đô thị

3

2. Quản lý cây xanh đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
tuyến cây xanh, mảng xanh, các công trình phụ
trợ, thiết bị thuộc vườn hoa, công viên bằng thiết
bị di động tại hiện trường
- Biên tập, lập bản đồ số cây xanh trên nền web
- Tra cứu thông tin cây xanh, hồ sơ cây xanh trực
tiếp trên web và trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, cắt tỉa,
chặt hạ, di dời cây xanh trên web hoặc thiết bị di
động
- Quản lý, giám sát phương tiện chăm sóc cây
xanh: xe bồn, xe nâng,...
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về cây
xanh từ cộng đồng
3. Quản lý thoát nước đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
hệ thống thoát nước (trạm bơm, trạm xử lý nước
thải, tuyến cống, các công trình thoát nước khác:
ao hồ, hố ga, cửa xả, khoanh vùng khu vực
thường xuyên úng ngập) bằng thiết bị di động tại
hiện trường
- Biên tập, lập bản đồ số hệ thống thoát nước trên
nền web
- Tra cứu thông tin công trình, lý lịch, lịch sửa
chữa, bảo trì, nạo vét hệ thống cống, mương, ga
thu, ga thăm, trạm bơm,... trực tiếp trên web và
trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, sửa chữa,
bảo trì hệ thống thoát nước trên web hoặc thiết bị
di động
- Quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì
hệ thống thoát nước: xe bồn hút, xe nâng,...
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về hệ
thống thoát nước từ cộng đồng

4

4. Quản lý chiếu sáng đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
mạng lưới chiếu sáng (trạm biến áp, tủ điện, cột
đèn (điểm sáng), tuyến cáp,...) bằng thiết bị di
động tại hiện trường
- Biên tập, lập bản đồ số mạng lưới chiếu sáng
trên nền web
- Tra cứu thông số kỹ thuật, hình ảnh, tài liệu, vị
trí các trạm biến áp, tủ điện, điểm sáng,... trực
tiếp trên web và trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, sửa chữa,
bảo trì mạng lưới chiếu sáng trên web hoặc thiết
bị di động
- Quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì
mạng lưới chiếu sáng: xe nâng,...
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về mạng
lưới chiếu sáng từ cộng đồng
5. Quản lý cấp nước đô thị
- Thu thập, cập nhật dữ liệu phục vụ lập bản đồ
mạng lưới cấp nước (nhà máy nước, trạm bơm,
đường ống, trạm tăng áp, van chặn, van xả khí,
trụ cứu hỏa,...) bằng thiết bị di động tại hiện
trường
- Biên tập, lập bản đồ số mạng lưới cấp nước trên
nền web
- Tra cứu thông số kỹ thuật, hình ảnh, tài liệu, vị
trí các công trình cấp nước,... trực tiếp trên web
và trên thiết bị di động
- Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, sửa chữa,
bảo trì mạng lưới cấp nước trên web hoặc thiết bị
di động
- Quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì
mạng lưới cấp nước: ô tô, xe cẩu,...
- Tích hợp, trình diễn số liệu SCADA trên bản đồ
phục vụ vận hành mạng lưới
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, sự cố về mạng
lưới cấp nước từ cộng đồng (vỡ đường ống, vỡ
trụ cứu hỏa,...)

5

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Bài thuyết trình nhóm: Đô thị hóa và môi trường

Bài thuyết trình nhóm: Đô thị hóa và môi trường trình bày khái niệm về đô thị hóa, các xu hướng của đô thị hóa, các xu hướng của đô thị hóa, các biện pháp cải thiện và ngăn chặn các tác động không tốt của đô thị hóa.


Bài giảng Quy trình quy hoạch sử dụng đất đai

Bài giảng "Quy trình quy hoạch sử dụng đất đai" trình bày các bước quy hoạch sử dụng đất đai FAO và quy trình quy hoạch sử dụng đất đai của Bộ Tài nguyên Môi trường, so sánh 2 quy trình quy trình quy hoạch sử dụng đất đai. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hưu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.


City Vision 2016

We now live in a world where more intense weather, patterns of droughts and floods are becoming commonplace, as are overexploited fish stocks, destroyed forests and dried up rivers. The era of post-war consumerism, where humanity lived in a world rich in resources that were thought boundless, is closing as ecological limits become apparent around the world. We have to face the fact that our consumption of everyday products has a global impact....


Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 3

Tham khảo tài liệu 'quy hoạch xây dựng phát triển đô thị part 3', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 2 (tt)

Nội dung của chương 2 Mô hình phát triển đô thị nằm trong bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị trình bày các mô hình đô thị, các mô hình phân bố dân cư, phân cư bố không gian đô thị, các kiểu bành trướng đô thị, lựa chọn các mô hình phát triển đô thị.


Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị trình bày về nhu cầu giao thông đô thị, nhu cầu giao thông hành khách, nhu cầu di chuyển hàng ngày, điểm đến của các nhu cầu di chuyển đi làm,...Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung chi tiết.


giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai phần 6

Sự xoái mòn đất Gia tăng dân số Khan hiếm lương thực TÍCH LỦY DƯ THỪA DÂN SỐ CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH GIẢM KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Giá cao QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO ĐẦU TƯ THAY ĐỔI Thay đổi dinh dưởng Vấn đề sức khỏe


150 câu tài liệu hỏi và đáp luật giao thông đường bộ

Nội dung tài liệu trình bày 150 câu tài liệu hỏi và đáp luật giao thông đường bộ dùng cho học viên học sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1.


Giáo trình Cấp thoát nước đô thị - NXB Hà Nội

Giáo trình Cấp thoát nước đô thị gồm 3 phần 11 chương trình bày về: Thi công đường ống, mạng lưới thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp thoát nước trong công trình, cấp nước công trình xây dựng, mạng lưới cấp thoát nước, nguồn nước và công trình xử lý. Mời các bạn tham khảo.


Quy hoạch sử dụng đất phần 2

năm 1993, trong Hội nghị quốc tế về Môi trường ở Rio de Janerio, Brazil, (1993), thì đất đai về mặt thuật ngữ khoa học được hiểu theo nghĩa rộng thì xác định đất đai là “diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các cấu thành của môi trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt đó, bao gồm: khí hậu bề mặt, thổ nhưỡng, dạng địa hình, mặt nước (hồ, sông, suối, đầm lầy), các lớp trầm tích sát bề mặt, cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng đất,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Boston Cyclist Safety Report 2013
  • 11/06/2013
  • 58.190
  • 134

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu