Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P8

Gale Encyclopedia of American Law Volume 1 P8 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P8 Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 1 P8 Từ điển ngành luật, thuật ngữ pháp lý, luật pháp Hoa Kỳ, các đạo luật, điều khoản pháp lý, luật dân sự, luật liên bang, văn bản pháp luật, tài liệu pháp lý.
4.1 5 2587
 • 5 - Rất hữu ích 140

 • 4 - Tốt 2.447

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 5 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 5 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số 1583/QĐ-TM

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG, QUY CÁCH VĂN KIỆN KẾ HOẠCH MỞ RỘNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRONG CÁC TRẠNG THÁI SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU, TRẠNG THÁI QUỐC PHÒNG


Quyết định 803/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA


Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND ban hành về bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.


Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quy định một số nội dung trong công tác bảo trì đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Nghị quyết số 441/NQ-UBTVQH13

NGHỊ QUYẾT VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN


Công văn số: 1815/TTg-KTN

Công văn số: 1815/TTg-KTN "V/v điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Bình Xuyên II tỉnh Vĩnh Phúc và tách thành 02 khu công nghiệp độc lập" xét theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7176/BKHĐT - QLKKT ngày 2 tháng 10 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số 2015/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH XUẤT BẢN - IN - PHÁT HÀNH TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quyết định đính chính số 2696/QĐĐC-UBND

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH SỐ 802/QĐĐCUBND NGÀY 05/4/2012 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH HAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2011 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2011


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 06/2012/TT-BNNPTNT
 • 01/03/2012
 • 17.706
 • 253
Thông Tư Số: 97/2010/TT-BTC
 • 19/07/2010
 • 32.260
 • 520
Quyết định số 27/2015/QĐ-TTG
 • 29/07/2015
 • 83.559
 • 919
Thông tư số 18/2017/TT-BTNMT
 • 03/11/2017
 • 59.873
 • 164
Quyết định số 1383/QĐ-LDTBXH
 • 06/01/2018
 • 74.214
 • 689
Quyết định số 2163/QĐ-BCT
 • 09/11/2017
 • 83.473
 • 337
Quyết định số 580/QĐ-BNN-CN
 • 30/05/2011
 • 70.768
 • 490

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu