Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Phần 1 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Sự ra đời của tiễn tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

THÔNG TIN SÁCH
- Tên sách:

Tiền và hoạt động ngân hàng

- Thể loại:

Sách nghiên cứu

- Tác giả:

TS. Lê Vinh Danh

- Nhà xuất bản:

NXB Giao thông vận tải

- Tổng số trang:

694

- Khổ giấy:

A5

- Hình thức:

Bìa mềm

- In và nộp lưu chiểu: Quý III năm 2009
- Giá bìa:

125.000VND

1

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ................................................................................................................... 5
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................ 6
PHẦN I - TIỀN TỆ, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ...................................................................8
Chương 1 - SỰ RA ĐỜI CỦA TIỄN TỆ ............................................................................. 10
1.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ................................................................................................. 10
1.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ ............................................................................ 12
Chương 2 - HỆ THỐNG TIỀN TỆ....................................................................................... 15
2.1. CÁC LOẠI TIỀN TỆ HIỆN NAY ............................................................................ 15
2.1.1. Tiền có giá trị thực.............................................................................................. 15
2.1.2. Tiền quy ước....................................................................................................... 16
2.2. Hệ thống tiền tệ ngày nay .......................................................................................... 23
2.2.1. Tiền mạnh ........................................................................................................... 24
2.2.2. Các loại tiền - tài sản khác.................................................................................. 25
2.3. TIỀN TỆ TRONG TƯƠNG LAI .............................................................................. 30
Chương 3 - CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ.................................................. 33
3.1. PHƯƠNG TIỆN TRAO ÐỔI .................................................................................... 33
3.2 PHƯƠNG TIỆN BẢO TỒN GIÁ TRỊ ....................................................................... 34
3.3. ÐƠN VỊ TÍNH TOÁN...............................................................................................35
3.4. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN .............................................................................36
3.5. CÔNG CỤ ĐỂ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ...................................................................... 36
PHẦN II - HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ............................................................................... 38
Chương 4 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ............................... 39
4.1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG SƠ KHAI...............................................39
4.2. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN II......................................................... 41
4.3. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN III ....................................................... 44
4.4. NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN ĐẠI.................................................... 46
Chương 5 - HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆN NAY .........................................................50
5.1. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ..........................................................50
5.1.1. Tính chất và cơ cấu tổ chức của ngân hàng trung ương ..................................... 50
5.1.2. Mạng lưới của ngân hàng trung ương ................................................................ 60
5.2. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG GIAN ............................................................61
5.2.1. Các loại ngân hàng trung gian ............................................................................ 63
5.2.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới.............................................................................. 69
5.3. CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH KHÁC.............................................71
5.3.1. Các tổ chức tín dụng........................................................................................... 72
5.3.2. Hiệp hội cho vay và tiết kiệm............................................................................. 74
5.3.3. Các công ty bảo hiểm ......................................................................................... 75
5.3.4. Các công ty tài chính .......................................................................................... 77
5.3.5. Các quỹ tương trợ ............................................................................................... 77
5.3.6. Các quỹ trợ cấp và hưu trí .................................................................................. 78
5.3.7. Các công ty kinh doanh và môi giới chứng khoán. ............................................ 79
Chương 6 - HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG .....................................82
6.1. PHÁT HÀNH TIỀN .................................................................................................. 82
6.1.1. Nguyên lý của việc phát hành tiền...................................................................... 82
6.1.2. Các cách phát hành tiền ...................................................................................... 85
6.2. CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG GIAN ............................90
6.2.1. Trung tâm thanh toán, chuyển nhượng, bù trừ của các ngân hàng trung gian ......90
6.2.2. Quản lý hoạt động dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng trung gian:............ 91
6.2.3. Cứu cánh cho vay cuối cùng của hệ thống ngân hàng trung gian ...................... 96
6.3. CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ................................................................. 98
1

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

The National Literacy Strategy: Spelling bank

• The quality of governance. Good governance is critical for sus- tainable development. 16 A growing body of evidence suggests that gender equality in rights and resources is associated with less corruption and better governance. Although the correlation between gender and corruption may reflect the exclusion of women from positions of power, and thus from the opportuni- ty to engage in corrupt practices, evidence from micro-level studies is consistent with the country-level correlation. For example, attitudinal data from 43 countries suggest that women tend to view corrupt practices more negatively than men do. Further studies are needed, but existing evidence suggests that gender equality may help to promote growth by improving governance. 17 The multiple...


Ebook Fundamentals of financial management (12th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of financial management" has contents: An overview of financial management; financial markets and institutions; financial statements, cash flow, and taxes; analysis of financial statements; time value of money,...and other contents.


Bài tập thị trường tài chính

Một khoản tiền được gửi vào NH trong 192 ngày, lãi suất 9,5%. Người ta nhận thấy rằng khoản tiền đó với những điều kiện như trên nếu được gửi theo năm 360 ngày và theo năm 365 ngày.


Định vị hệ thống ngân hàng Việt Nam so với các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới

Trong 10 năm trở lại đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có nhiều bước phát triển nhanh chóng và đáng ghi nhận, góp phần quan trọng với sự phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, xét trong mối tương quan so với các nước trong khu vực và thế giới thì hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn còn rất yếu so với các nước cả về mức độ cạnh tranh lẫn tính lành mạnh và an toàn hệ thống.


QTKD NHTM (ĐH KTQD) - Marketing ngân hàng

Marketing ngân hàng là một khái niệm dùng để chỉ hệ thống các chiến lược, chính sách, biện pháp, các chương trình, kế hoạch, các hoạt động tác động vào toàn bộ quá trình tổ chức cung ứng dịch vụ của ngân hàng nhằm sử dụng các nguồn lực của ngân hàng một cách tốt nhất trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mục tiêu.


BÀI GIẢNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI_Bài 3: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng của NHTM

Qui trình tín dụng làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng.


Tiền tệ ngân hàng - Chương 3

Nguồn gốc có từ xưa nhưng chú ý nhất là sau tkỷ 18 xác suất thống kê ra đời làm phát triển nhiều loại bh.


GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO thì hoạt động ngoại thương của nước ta thật sự khởi sắc. Điều này đã làm cho thị trường kinh doanh ngoại tệ ngày càng trở nên sôi động và hấp dẫn hơn đối với nhiều ngân hàng. Thêm vào đó, với xu hướng cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay thì việc các ngân hàng


Phát triển dịch vụ ngân hàng đối với dân cư vùng nông thôn Việt Nam

Bài viết Phát triển dịch vụ ngân hàng đối với dân cư vùng nông thôn Việt Nam giới thiệu tới các bạn những nội dung về DVNH đối với dân cư vùng nông thôn Việt Nam; giải pháp phát triển DVNH đối với dân cư vùng nông thôn Việt Nam; một số kiến nghị.


Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: So sánh giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới

Bài viết Cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: So sánh giữa tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới xem xét cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2014 theo cách tiếp cận truyền thống và tiếp cận mới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The Lean Sustainable Supply Chain
 • 25/09/2012
 • 70.726
 • 771
JGB Issuance Plan for FY2011
 • 12/01/2013
 • 62.515
 • 556

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu