Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng: Phần 1 - NXB Giao thông vận tải

Phần 1 ebook "Tiền và hoạt động ngân hàng" của tiến sĩ Lê Vinh Danh do NXB Giao thông vận tải ấn hành gồm các nội dung: Sự ra đời của tiễn tệ, hệ thống tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, hệ thống ngân hàng hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

THÔNG TIN SÁCH
- Tên sách:

Tiền và hoạt động ngân hàng

- Thể loại:

Sách nghiên cứu

- Tác giả:

TS. Lê Vinh Danh

- Nhà xuất bản:

NXB Giao thông vận tải

- Tổng số trang:

694

- Khổ giấy:

A5

- Hình thức:

Bìa mềm

- In và nộp lưu chiểu: Quý III năm 2009
- Giá bìa:

125.000VND

1

MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU ................................................................................................................... 5
LỜI NÓI ĐẦU........................................................................................................................ 6
PHẦN I - TIỀN TỆ, CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ...................................................................8
Chương 1 - SỰ RA ĐỜI CỦA TIỄN TỆ ............................................................................. 10
1.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ ................................................................................................. 10
1.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIỀN TỆ ............................................................................ 12
Chương 2 - HỆ THỐNG TIỀN TỆ....................................................................................... 15
2.1. CÁC LOẠI TIỀN TỆ HIỆN NAY ............................................................................ 15
2.1.1. Tiền có giá trị thực.............................................................................................. 15
2.1.2. Tiền quy ước....................................................................................................... 16
2.2. Hệ thống tiền tệ ngày nay .......................................................................................... 23
2.2.1. Tiền mạnh ........................................................................................................... 24
2.2.2. Các loại tiền - tài sản khác.................................................................................. 25
2.3. TIỀN TỆ TRONG TƯƠNG LAI .............................................................................. 30
Chương 3 - CHỨC NĂNG VÀ VAI TRÒ CỦA TIỀN TỆ.................................................. 33
3.1. PHƯƠNG TIỆN TRAO ÐỔI .................................................................................... 33
3.2 PHƯƠNG TIỆN BẢO TỒN GIÁ TRỊ ....................................................................... 34
3.3. ÐƠN VỊ TÍNH TOÁN...............................................................................................35
3.4. PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN .............................................................................36
3.5. CÔNG CỤ ĐỂ ĐIỀU TIẾT KINH TẾ...................................................................... 36
PHẦN II - HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ............................................................................... 38
Chương 4 - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ............................... 39
4.1. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG SƠ KHAI...............................................39
4.2. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN II......................................................... 41
4.3. HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN III ....................................................... 44
4.4. NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN ĐẠI.................................................... 46
Chương 5 - HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HIỆN NAY .........................................................50
5.1. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ..........................................................50
5.1.1. Tính chất và cơ cấu tổ chức của ngân hàng trung ương ..................................... 50
5.1.2. Mạng lưới của ngân hàng trung ương ................................................................ 60
5.2. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TRUNG GIAN ............................................................61
5.2.1. Các loại ngân hàng trung gian ............................................................................ 63
5.2.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới.............................................................................. 69
5.3. CÁC TỔ CHỨC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH KHÁC.............................................71
5.3.1. Các tổ chức tín dụng........................................................................................... 72
5.3.2. Hiệp hội cho vay và tiết kiệm............................................................................. 74
5.3.3. Các công ty bảo hiểm ......................................................................................... 75
5.3.4. Các công ty tài chính .......................................................................................... 77
5.3.5. Các quỹ tương trợ ............................................................................................... 77
5.3.6. Các quỹ trợ cấp và hưu trí .................................................................................. 78
5.3.7. Các công ty kinh doanh và môi giới chứng khoán. ............................................ 79
Chương 6 - HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG .....................................82
6.1. PHÁT HÀNH TIỀN .................................................................................................. 82
6.1.1. Nguyên lý của việc phát hành tiền...................................................................... 82
6.1.2. Các cách phát hành tiền ...................................................................................... 85
6.2. CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG GIAN ............................90
6.2.1. Trung tâm thanh toán, chuyển nhượng, bù trừ của các ngân hàng trung gian ......90
6.2.2. Quản lý hoạt động dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng trung gian:............ 91
6.2.3. Cứu cánh cho vay cuối cùng của hệ thống ngân hàng trung gian ...................... 96
6.3. CHỦ NGÂN HÀNG CỦA CHÍNH PHỦ ................................................................. 98
1

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

BIỆN PHÁP BÌNH ỔN TỶ GIÁ

Khái niệm: Chính sách tỷ giá là những hoạt động của chính phủ( mà đại diện thường là NHTW) thông qua 1 chế độ tỷ giá nhất định hay cơ chế điều hành tỷ giá) và hệ thống các công cụ can thiệp nhằm duy trì một mức tỷ giá cố định hay tác động để tỷ giá biến động đến một mức cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách kinh tế quốc gia.


FINANCIAL AUDIT Air Force Does Not Effectively Account for Billions of Dollars_part1

Hoa Kỳ Văn phòng Kế toán tổng hợp Washington, DC 20648 Tổng Kiểm soát viên của Hoa Kỳ B-234.326 của tháng Hai 23,199 Đối với Chủ tịch Thượng viện và loa của Hạ viện báo cáo này trình bày các kết quả rà soát của chúng ta về không quân của hoạt động quản lý tài chính và nỗ lực của nó để chuẩn bị báo cáo tài chính hợp nhất. W h ile các báo cáo tài chính, bao gồm các phụ lục I, dường như có ý để cho thấy...


Tài chính tiền tệ_ Chương 2: Tài chính DN

trong doanh nghiệp phần tài chính vận động trong nội tại, với nhà nước, với các dn với nhau. hiện tượng: tcdn biểu hiện sự vận động dich chuyển các luồn giá trị phục vụ trong quá trình hoạt động sxkd của dn. bản chất: tcdn là hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình phân phối các nguồn tài chính gắng liền với viêc tạo lập và sự dụng các quỹ tiền tệ của dn để phục vụ cho yêu cầu sxkd của dn. ...


VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN CHỦ NỢ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VÀ DOANH NGHIỆP

Trong nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, các quan hệ tài sản dựa trên quyền sở hữu, các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền chủ nợ thường trao hai quyền cơ bản cho chủ nợ gồm: (i) Cho phép chủ nợ có quyền phong toả tài sản của con nợ, bán các tài sản này và đầu tư số tiền này vào các hoạt động khác có hiệu quả hơn khi con nợ mất khả năng thanh toán và không thể phục hồi; (ii) Cho phép chủ nợ kiểm soát các hoạt động......


Deposit Insurance, Institutions and Bank Interest Rates

The structure of the paper is as follows. Section 2 discusses the literature on both measuring competition and the bank interest rate pass-through. Section 3 describes the Boone indicator of competition and Section 4 the employed interest rate pass-through model of the error-correction type and the applied panel unit root and cointegration tests. Section 5 presents the various data sets used. The results on the various tests and estimates of the spread model and the error correction model equations are shown in Section 6. Finally, Section 7 summarises and concludes....


Bài giảng Đại cương Tài chính: Chương 4 - PGS.TS. Sử Đình Thành

Chương 4 Lãi suất thuộc bài giảng "Đại cương tài chính", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và phân loại lãi suất, lãi suất và tỷ suất lợi tức, các nhân tố tác động đến lãi suất, cấu trúc rủi ro và kỳ hạn lãi suất.


Khảo sát về Ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2013

Việt Nam, như các quốc gia Châu Á khác, đang ở trong giai đoạn tăng trưởng chậm. Ngoại trừ ngành Sản xuất và Nông nghiệp, các ngành khác đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tốc độ tăng trưởng chậm và ngành Ngân hàng không phải là một ngoại lệ.


LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ HIỆN TẠI?

Trong Chương 2 chúng ta đã học cách làm thế nào để tìm giá trị một tài sản tạo ra tiền vào đúng một năm sau. Tuy nhiên chúng ta đã không giải thích làm thế nào để đánh giá tài sản tạo ra tiền vào 2 năm sau hoặc trong nhiều năm sau. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải đề cập trong chương này. Sau đó chúng ta sẽ xem xét những phương pháp tắt để tính toán giá trị hiện tại bằng những công thức giá trị hiện tại chuyên biệt. Chúng...Bài giảng Chương 4: Chính sách tài khóa

Sau đây là bài giảng Chương 4: Chính sách tài khóa. Bài giảng này được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về khái niệm ngân sách chính phủ, cán cân ngân sách và tình hình ngân sách, thâm hụt ngân sách, chu kỳ của nền kinh tế và thâm hụt ngân sách theo chu kỳ, mục tiêu cân bằng ngân sách và lựa chọn của chính phủ. 


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quy trình thẩm định giá
  • 02/05/2011
  • 36.844
  • 985

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu