Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Thị trường hối đoái: Phần 1 - NXB Thanh niên

Phần 1 ebook "Thị trường hối đoái" do NXB Thanh niên ấn hành gồm các nội dung: Tổng quan về thị trường hối đoái, cơ chế hoạt động của thị trường hối đoái,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

www.SachVui.Com

www.SachVui.Com

www.SachVui.Com

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Lecture Statistical techniques in business and economics (14/e): Chapter 2 - Lind, Marchal, Wathen

Chapter 2 - Describing data: Frequency tables, frequency distributions, and graphic presentation. When you have completed this chapter, you will be able to: Organize qualitative data into a frequency table, present a frequency table as a bar chart or a pie chart, organize quantitative data into a frequency distribution, present a frequency distribution for quantitative data using histograms, frequency polygons, and cumulative frequency polygons.


Ebook Economic (13th Canadian edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Economic" has contents: The economics of environmental protection; taxation and public expenditure, trade policy; inflation and disinflation; output and prices in the short run; from the short run to the long run - The adjustment of factor prices,...and other contents.


Return on investment in tertiary education and tuition policy in Vietnam

This research estimates the return on investment in tertiary education in Vietnam by quantifying and comparing total economic benefit with total incurred cost of tertiary education.


MA ECONOMICS PROGRAM: Department of Economics & Statistics California State University, Los Angeles

Consumption and government spending are also forecast to contribute to the improved growth performance. Growth in consumption is forecast to rise from 1.4 per cent in 2005 to 1.6 per cent in 2006 and to rise again to 1.8 per cent in 2007. The contribution of net exports to overall growth will be somewhat muted. Although export volumes are forecast to accelerate due to growth in the global economy, so too are import volumes, partly in response to the growth in consumption


TRẮC NGHIỆM - KINH TẾ VI MÔ - ĐỀ SỐ 20

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - kinh tế vi mô - đề số 20', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công: 12 - GV. Đặng Văn Thanh

Bài giảng 12 - Lý thuyết sản xuất. Bài này thảo luận một số chủ đề sau: Công nghệ sản xuất, sản xuất với một đầu vào biến đổi, sản xuất với hai đầu vào biến đổi, năng suất theo quy mô. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Kinh tế quốc tế

Bàn tay vô hình là một phép ẩn dụ, một tư tưởng kinh tế do nhà kinh tế học Adam Smith đưa ra vào năm 1776. Trong tác phẩm Tài sản của các quốc gia và những bài viết khác, Smith đã tuyên bố rằng, trong nền kinh tế thị trường tự do, mỗi cá nhân theo đuổi một mối quan tâm và xu hướng lợi ích riêng cho cá nhân mình, và chính các hành động của những cá nhân này lại có xu hướng thúc đẩy nhiều hơn và củng cố lợi ích cho toàn cộng đồng thông qua một "bàn tay vô...


GIA NHẬP WTO VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở VIỆT NAM - 3

Các nghiên cứu đều suy luận ở mức độ tương đối tổng hợp (chỉ dừng lại ở khoảng 20 ngành) ; không có nghiên cứu nào tính đến các tác động mang tính động : tất cả các mô hình được sử dụng đều là mô hình tĩnh (trừ nghiên cứu CEPII/ISD, 2007 ; ở đây, chúng tôi không bình luận nghiên cứu này, vì nghiên cứu này chưa hoàn thiện khi chúng tôi viết báo cáo này). Nhiều nghiên cứu (Dimaranan, 2005 ; Nguyễn và Ezaki, 2005) sử dụng mô hình EGC đa quốc gia GTAP, điều đó cho...


Lecture Macroeconomics (19/e) - Chapter 20: International trade

After reading this chapter, you should be able to: List and discuss several key facts about international trade; define comparative advantage, and demonstrate how specialization and trade add to a nation's output; describe how differences between world prices and domestic prices prompt exports and imports;...


Lý thuyết và bài tập ôn tập môn Kinh tế công cộng - ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt

Lý thuyết và bài tập ôn tập môn Kinh tế công cộng do ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt biên soạn, nhằm giúp các bạn dễ dàng ôn tập và củng cố kiến thức về môn Kinh tế công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Từ vựng anh văn
 • 04/08/2011
 • 66.250
 • 146

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu