Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Thần kinh học: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2 ebook có nội dung từ bài 15: Mạch máu não & Tai biến mạch máu não; Hội chứng liệt nửa người; Hội chứng liệt hai chi dưới; Động kinh; Đau đầu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Thần kHi hoe

(Bài 15

MẠCH MÁU NÃO
VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG
1. Hệ thống cung cấp máu cho não
2. Đánh giá chung về trường hợp tai biến mạch máu não
3. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thiếu máu não cấp, xuất huyết ưong
sọ và xuất huyết dưđi nhện
4. Nguyên tắc điều trị TBMMN
NỘIDUNG
Động m fch não và các vòng tuẩn hoàn
Tai biến mạch máu n ỉo
Định nghĩa

Xuât huyết trong năo
C ơ c h ế bệnh sinh
Triệu chứng lảm sà n g theo vị tri

Djch tẻ học
Lãm sàng
Phàn loại

xuất huyết

Chẩn đoán
Điéu trị

Đ ặc điềm lăm sà n g

X ử tri bệnh nhản khi đả nhập viện

Bệnh s ử vá những triệu chứng chinh

S ă n s ó c tích cự c

Các xét nghiệm tròng tai biến mạch máu
não

Đ iều trị biến chứng thắn kinh
D iêu tri chuyên b iệt

Thiếu máu não cục bộ
C ơ c h ế bệnh sinh

Thiếu máu não cáp
Xuất huyổt não

Triệu chứng lâm sà n g theo vị frf động
m ạch
C á c nguy cơ tim m ạch

ĐỘNG MẠCH NÃO VÀ CÁC VÒNG TUẦN h o à n
Hệ thống động mạch não bắt đầu từ động mạch chủ, nố được hình thành bồi một
khung mạch. Các đường động mạch cung cấp máu cho não gồm hai trục chinh: động
mạch cảnh và động mạch sống - nền. Vòng động mạch não (đa giác Willis) nối các
đường mạch nói trên và tạo ra một m ặt phẳng động mạch ở đáy sọ từ đó xuất phát các
động mạch não (Hình 15.1)
237

Bài

Mach máu nao & Tal biến mach mầu não

Các động mạch não chính thức loại nông và sâu và cố ba tầng bàng hệ thực sự hỗ
trợ chức năng tưới máu:
- Tầng thứ nhất hoặc các đường động mạch cung cấp (động mạch cảnh trong và
dộng mạch sấng thân nền);
- Tầng thứ hai hay vòng động mạch đáy não (vòng Willis);
- Tầng thứ ba hay bàng hệ vỏ não - màng nuôi, thường là những động mạch tận
(động mạch não giữa, não trước và cách nhánh động mạch tận của động mạch thân nền).

Tưới máu não
Vòng động mạch đáy não, bố cục chính thức ỡ đáy sọ, phát ra các động mạch trung
tâm và ngoại vi.
- Các động mạch trung tâm hay động mạch sâu, thường có hướng xuyên từ đáy não
hướng đi thẳng đứng lên trên, sinh ra từ vòng động mạch và tìr gốc của ba động mạch
238

Thần kjrfo hoc

lớn nông và đi sâu vào đáy não. Các mạch này

tưới cho

đồi

thị và

vùng

dưới đồi,

các

nhân bèo và nhân đuôi, bao trong và cả cho đám rối màng mạch.
VÙNQ eƯA MẮT A DẮU
SANO BỐI BỀN

TRUỚC

H ình 15.2. M ặt ngoài bán cầu đại não với các nhánh của ĐM não giữa
VÙNG VẬN ĐỘNG CỦA CHẢN,

bằn chan

H ình 153. M ặt trong bán cầu đại não với các nhánh
của ĐM não trước và ĐM não sau
23 9

Bàl T> MacH máu não & Tá biến m adi máu não

c

1

1

D

1I

Hình 15.4. Phân bố tưới máu não của các động mạch chính.
A; ¿lộng mạch não giữa; B; động mạch não trước;
C: động mạch thân nền; D: động mạch cảnh trong.
Các động m ạ ch ngoại vi ha y các n h á n h n ô n g
Động mạch não trước: sinh từ chỗ phân chia của động mạch cảnh trong và đoạn
cảnh đầu ở đáy, nối với động mạch não trước đối diện bằng động mạch thông trước, tạo
ra một sự lưu thông phía trước và thông liên cảnh. Từ dường giữa, động mạch não trước
đi ra nước và lên trên trong khe dọc của não (khe liên bán cầu) rồi uốn cong quanh thể
chai. Nói khái quát, các nhánh của động mạch não trưđc tưới cho mặt trong của thùy trán
và 3/4 trước của m ặt giữa bán cầu (thùy trán và thùy đỉnh) và các nhánh đi sát vào mặt
trên - bên, suốt dọc bờ trên của thùy não.
Động mạch não giữa gần như tiếp tục hướng đi chung của trục cảnh - động mạch
não giữa, động mạch này đi ra ngoài vào h ấ bên của não (khe sylvius) và tỏa ra nhiều
nhánh để tưới máu m ặt ngoài bán cầu, nhung các nhánh này khống đến bờ trước và bờ
dưới bán cầu não.
Động mạch não sau, sinh từ chỗ chia dôi của dộng mạch nền, nối vđi động mạch
thông sau tạo ra sự lưu thống phía sau cảnh - sống nền. Từ vị trí đó, dộng mạch nẫo sau
đi quanh eo não và tưới cho m ặt dưới thuỳ thái dương - chẩm và mặt giữa thùy chẩm.
240

Thần m -1 hoc

C ỉ ba mạch nói trên nối với nhau phong phú trên mặt vỏ não tạo thành một mạng
lưới bàng hệ màng nuôi.

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
ĐỊNH NGHĨA: Tai biến mạch máu não (TBMMN) là các thiếu sốt thần kinh xảy ra
đột ngột với các triệu chúng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại quá 24 giờ
hoặc tử vong trong 24 giờ (loại trừ các nguyên nhân chấn thương sọ não).
Trong những thập niên cuối của thế kỷ XX nhiều nhà lâm sàng thần kinh chú ý đến
tính khởi phát đột ngột và đồng thời xuất hiện các triệu chứng cục bộ (như liệt nửa
người, hôn mê, mất ngôn ngữ...) như một tấn cống làm tổn thương não bộ (Brain Attack).
Khái niệm đột quỵ (Stroke) biểu hiện hai nội dung cơ bản là các triệu chứng lâm sàng
xảy ra đột ngột - tức thì, và khiếm khuyết thần kinh thường là cục bộ. Thuật ngữ lâm
sàng chung vẫn là “tai biến mạch máu não” (Cerebrovascular accident).

DỊCH TỄ HỌC
Tai biến mạch máu não là nguyên nhân tử vong đúng hàng thứ ba sau ung thư và
bệnh tim mạch ở Hoa Kỳ, nhưng trên toàn thế giới thì đứng thứ hai. Theo thông báo tại
Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng 750.000 trường hợp tai biến và 175.000 trường hợp tử
vong, ở Pháp, tỷ lệ tử vong TBMMN là 12% người lớn tuổi và là nguyên nhân hàng đầu
tử vong ỡ tuổi già. Nhiều ỷ kiến cho rầng tần suất mác bệnh tai biến mạch máu não tử
vong theo tuổi là nguyên nhân hàng đầu. ở Việt Nam, tuy chưa có thống kê toàn quốc,
trong những năm qua bệnh đột quỵ nhập viện đã chiếm khoảng nửa số bệnh nhân diều
trị tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy và Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân Dân 115
TP Hồ Chí Minh. Hầu hết các khoa cấp cứu các bệnh viện đa khoa đều có tiếp nhận cấp
cứu bệnh nhân tai biến mạch máu não.

LÂM SÀNG
Phán loại
Trong thực hành lâm sàng thường chia tai biến thành hai loại chính:
1. Thiếu máu não cục bộ hay nhồi máu não (không dùng danh từ nhũn não).
2. Xuất huyết trong sọ
Xuất huyết khoang dưới nhện (trong sọ ngoài não)
Xuất huyết trong não
Hiện nay phân loại đột quỵ bao gồm hai loại chinh: đột quỵ thiếu máu não hay
thiếu máu não cục bộ cấp tính (Ischaemic stroke/cerebral infarction), đột quỵ xuất huyết
(haemorrhagic stroke) nguyên phát trong não và xuất huyết khoang dưới nhện.
241

Tài liệu cùng danh mục Tâm lý học

Tài liệu chuyên khảo Tâm lý học trẻ em

Nội dung tài liệu trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động của trẻ em, sự phát triển các hoạt động của trẻ em từ 0 - 12 tháng tuổi, sự phát triển các hoạt động của trẻ em từ 12 - 24 tháng tuổi, sự phát triển các hoạt động của trẻ em từ 24 - 36 tháng tuổi, sự phát triển các hoạt động của trẻ em từ 3- 6 tuổi.


TIN HỌC HÓA QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TIN HỌC VIỄN THÔNG ĐÀ NẴNG-VNPT

Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp. Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển. Các kỹ thuật quản lý nhân lực thường có mục đích tạo điều...


Lời khuyên của 10 tỉ phú dành cho sinh viên mới ra trường

Khi chập chững những bước đầu tiên ra khỏi trường đại học, sinh viên cần chú ý những gì? Hãy lắng nghe vài lời khuyên dưới đây của 10 doanh nhân thành công nhất trên thế giới. Đây đều là những nhà lãnh đạo kinh doanh có tầm nhìn chiến lược đã xây dựng nên những đế chế khổng lồ từ hai bàn tay trắng và đang nằm trong top những người giàu có nhất hành tinh. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho sinh viên mới ra trường của các nhà tỉ phú này. 1. Huyền thoại...


Đặc điểm nhân cách của lao động trẻ nước ta hiện nay - Kết quả từ trắc nghiệm NEOPI-R

Đặc điểm nhân cách của lao động trẻ nước ta hiện nay - Kết quả từ trắc nghiệm NEOPI-R trình bày đôi nét về trắc nghiệm nghiên cứu nhân cách NEOPI-R, về mẫu nghiên cứu lao động trẻ, đặc điểm nhân cách của lao động trẻ.


Tìm hiểu năng lực, phẩm chất làm chủ của chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân hiện nay - Văn Thị Kim Cúc

Tìm hiểu năng lực, phẩm chất làm chủ của chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân hiện nay bao gồm những nội dung về tinh thần dám nghĩ dám làm, tính dũng cảm và kiên quyết, sự quyết tâm, tinh thần làm việc chăm chỉ, tính không vị nể.


Tâm trạng của các nhóm dân cư Đà Nẵng trước những biến đổi về xã hội do tác động của đô thị hóa - Phan Thị Mai Hương

Tâm trạng của các nhóm dân cư Đà Nẵng trước những biến đổi về xã hội do tác động của đô thị hóa bao gồm những nội dung về tâm trạng về cuộc sống đô thị hóa, tâm trạng về con người đô thị hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Thái độ của thanh niên đối với đường lối, mục tiêu xây dựng đất nước - Trần Anh Châu

Thái độ của thanh niên đối với đường lối, mục tiêu xây dựng đất nước được xem xét thông qua một số biểu hiện sau: Mức độ quan tâm và đánh giá của thanh niên đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, đánh giá của họ về những mục tiêu cần ưu tiên trong phát triển đất nước. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Thái độ của thanh niên đối với đường lối, mục tiêu xây dựng đất nước" dưới đây.


Lắng nghe - Một kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ xã hội

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Lắng nghe - Một kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ xã hội" để nắm bắt một số nội dung sau đây: nhận thức về mục đích của lắng nghe trong tham vấn, những hành vi cụ thể trong khi lắng nghe,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Thăm dò tính cách người đời - Khúc Nguyên

Ebook "Thăm dò tính cách người đời" có nội dung được chia thành các phần sau: phần 1 tìm hiểu tính cách con người, phần 2 sử dụng người, phần 3 làm người ở đời. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong ebook này.


Một số đặc điểm thang giá trị gia đình của thanh niên Việt Nam hiện nay - TS. Nguyễn Thị Hoa

Thang giá trị gia đình của thanh niên là hệ thống các giá trị về gia đình được họ sắp xếp theo thứ bậc quan trọng khác nhau, thang giá trị gia đình của các nhóm thanh niên theo các tiêu chí nghiên cứu khác nhau có sự khác biệt về vị trí của các giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một số đặc điểm thang giá trị gia đình của thanh niên Việt Nam hiện nay" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

NHẬP MÔN LOGIC HỌC PHẦN 6
 • 29/11/2010
 • 94.542
 • 171
Môn Tâm lý học nhân cách
 • 26/08/2011
 • 75.179
 • 964

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu