Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Đồ án môn học chi tiết máy - PGS.TS Ngô Văn Quyết

Ebook Đồ án môn học chi tiết máy của tác giả PGS.TS Ngô Văn Quyết được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên trước mắt hoàn thành tốt chương trình môn học Chi tiết máy, về lâu dài góp phần hình thành những phẩm chất cần thiết của nhà thiết kế máy cơ khí hiện đại phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sách gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu một số đề án môn học Chi tiết máy. Phần 2 trình bày hoàn chỉnh việc tính toán thiết kế hai đồ án để làm mẫu. Phần 3 giới thiệu một số chương trình tự động hóa tính toán tối ưu trong môi trường Maple.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Đồ án môn học chi tiết máy - PGS.TS Ngô Văn Quyết Ebook Đồ án môn học chi tiết máy - PGS.TS Ngô Văn Quyết Đồ án môn học chi tiết máy, Chi tiết máy, Đồ án chi tiết máy, Tự động hóa, Tính toán tối ưu, Môi trường Maple
4.4 5 2055
 • 5 - Rất hữu ích 918

 • 4 - Tốt 1.137

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  Tài liệu cùng danh mục Cơ khí - Chế tạo máy

  Materials Selection Deskbook 2011 Part 12

  Tham khảo tài liệu 'materials selection deskbook 2011 part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  Standard Handbook of Machine Design P16

  CHAPTER 13 STRENGTH UNDER DYNAMIC CONDITIONS Charles R. Mischke, Ph.D., RE. Professor Emeritus of Mechanical Engineering Iowa State University Ames, Iowa 13.1 TESTING METHODS AND PRESENTATION OF RESULTS / 13.3 13.2 SN DIAGRAM FOR SINUSOIDAL AND RANDOM LOADING / 13.7 13.3 FATIGUE-STRENGTH MODIFICATION FACTORS / 13.9 13.4 FLUCTUATING STRESS / 13.24 13.5 COMPLICATED STRESS-VARIATION PATTERNS / 13.29 13.6 STRENGTH AT CRITICAL LOCATIONS / 13.31 13.7 COMBINED LOADING / 13.36 13.8 SURFACE FATIGUE / 13.41 REFERENCES / 13.44 RECOMMENDED READING / 13.45 NOMENCLATURE a A b B bhn BHN c C Cp d de D D1 E / fi Distance, exponent, constant Area, addition factor,...


  Mobile Robots book 2011 Part 10

  Tham khảo tài liệu 'mobile robots book 2011 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  two essays on socio economic aspects of soil_degradation

  Tham khảo sách 'two essays on socio economic aspects of soil_degradation', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  Biosensors Edited byPier Andrea Serra Part 4

  Tham khảo tài liệu 'biosensors edited bypier andrea serra part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  Advanced Engineering Dynamics 2010 Part 3

  Tham khảo tài liệu 'advanced engineering dynamics 2010 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  Biomimetics - Biologically Inspired Technologies - Yoseph Bar Cohen Episode 1 Part 3

  Tham khảo tài liệu 'biomimetics - biologically inspired technologies - yoseph bar cohen episode 1 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  Robot manipulators trends and development 2010 Part 16

  Tham khảo tài liệu 'robot manipulators trends and development 2010 part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


  luận văn: thiết kế chi tiết máy, chương 10

  Tính lực hướng tâm tác dụng vào hai ổ R3 = R x 3 2  R y23 = 81,60 2  1331,46 2 R3’= Ta có Fr3= R3=1333,96(N) Fr3'= R3’=2823,88(N) -, Lực dọc trục : Fat= Fa4 =493,29 (N) -,Chọn loại ổ... vậy ta chọn ổ đũa côn nhẹ có kí hiệu là 7208 với các số liệu sau (tra bảng P2.11) d=40 mm; D=80mm; T=19,75mm; C=42,4 kN ; C0=32,7KN; =14,330 -,Sơ đồ bố trí như hình vẽ: hệ số e=1,5.tg=1,5.tg(14,330)=0,38 -,Lực dọc trục do lực hướng tâm gây ra: theo (11.7) lực dọc trục do lực hướng tâm tác dụng...


  Giáo trình -Thiết kế hệ thống thiết bị sấy- chương 1 phần 2

  Chương 1(tt) Vật ẩm là những vật thể có chứa một lượng chất lỏng nhất định


  Tài liệu mới download

  TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254
  Ebook Architectural Technology
  • 22/09/2014
  • 70.426
  • 966
  Nội thất và phong thủy
  • 08/11/2014
  • 11.181
  • 755

  Từ khóa được quan tâm

  Có thể bạn quan tâm

  KUNDU Fluid Mechanics 2E Episode 15
  • 28/10/2011
  • 38.812
  • 424

  Bộ sưu tập

  Danh mục tài liệu