Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Công thức thành công tuyệt đỉnh từ bất động sản

(BQ)Nội dung ebook trình bày cách phân biệt bất động sản cho thuê, cách tìm một căn nhà cho thuê, cách định giá bất động sản cho thuê, cách đi đàm phán bất động sản với chủ nhà, cách làm hợp đồng thuê - cho thuê, cách cho thuê bất động sản, cách quản lý từ một căn nhà đến một hệ thống bất động sản cho thuê, cách xây dựng hệ thống đến cách vận dụng đòn bẩy về tài chính để hệ thống cho thuê bất động sản của bạn đi xa hơn.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Công thức thành công tuyệt đỉnh từ bất động sản Ebook Công thức thành công tuyệt đỉnh từ bất động sản Ebook Bất động sản, Công thức thành công từ bất động sản, Bất động sản cho thuê, Định giá bất động sản cho thuê, Đàm phán bất động sản, Quản lý bất động sản cho thuê, Hệ thống bất động sản cho thuê
4.3 5 107
 • 5 - Rất hữu ích 36

 • 4 - Tốt 71

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Hoàng Kim Dung

Công thức

Thành
Công
Tuyệt đỉnh

từ bất động sản
Nhà xuất bản Hồng Đức

Tóm tắt Công thức thành công tuyệt đỉnh
từ bất động sản thuê và cho thuê
Bí quyết thành
công trong lĩnh
vực đầu tư THUÊ
- CHO THUÊ BĐS

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỈNH
Từ bất động sản
Bản quyền © Hoàng Kim Dung, 2016
Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép
hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào
mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của tác giả.

Xây dựng công
ty vận hành
thuê và cho
thuê tự động

Xây dựng hệ
thống kinh
doanh thuê và
cho thuê giá trị

Không bao giờ quá muộn
trong cuộc đời

20
Dòng đời

30

Mục lục

1 Các loại bất động sản cho thuê
Quản lý hệ thống
thuê cho thuê bất
động sản hoạt
động tự động

Các phương pháp
huy động vốn –
sử dụng đòn bẩy
tài chính

23 Những khó khăn khi bắt tay vào nghề
thuê và cho thuê bất động sản
25

Tạo hệ thống
kinh doanh thuê
và cho thuê bất
động sản phát
triển bền vững

32
36

Các loại hình bất động sản thuê
và cho thuê
Sự khác nhau giữa bất động sản
thương mai và nhà ở
Nguyên tắc khi đi thuê bất động sản

2 Bí mật phương pháp đi tìm nhà

Bí mật
phương pháp
đi tìm nhà

100 Những bí mật về cách cho thuê nhà
112 Mục tiêu cuộc đời

6 Tạo hệ thống kinh doanh thuê và cho thuê
bất động sản phát triển bền vững

7 Quản lý hệ thống thuê cho thuê
bất động sản hoạt động tự động
193 Trở thành một nhà quản lý hệ thống công ty
bất động sản thuê và cho thuê tuyệt vời
195 Quy trình quản lý hệ thống kinh doanh
thuê và cho thuê
210 Lộ trình công danh của cán bộ nhân viên

130 Những câu hỏi về việc lên kế hoạch kinh doanh
Bất Động Sản Thuê và cho thuê

212 Những con số chủ chốt để phát triển tài chính
217 Đường cong lợi nhuận

216 Tạo ra một thông số tuyệt vời

39

Những bài
học phát triển
bản thân

47

Nghệ thuật đỉnh
cao khi cho thuê
bất động sản

Các cách tìm BĐS cho thuê

135 Xây dựng một kế hoạch, một hệ thống thuê
và cho thuê thật tuyệt vời

Các tiêu chí đi tìm nhà

137 Lập bản phân tích tính cạnh tranh

220 7 phẩm chất của người quản lý giỏi

139 Mục tiêu: xây dựng một kế hoạch để tạo ra
một hệ thống thuê và cho thuê thật tuyệt vời
có khả năng chống đỡ cao

223 Nghệ thuật nhìn thấu nội tâm người khác

3 Các phương pháp định giá
bất động sản thuê

Các phương
pháp định giá
bất động sản
thuê

Để trở thành
chuyên gia đàm
phán khi đi thuê
bất động sản

56

Làm thế nào để trở thành
chuyên gia định giá bất động sản?

58

Các loại bất
động sản
cho thuê

5 Nghệ thuật đỉnh cao
khi cho thuê bất động sản

Làm thế nào để trở thành
nhà định giá bất động sản
cao thủ nhất?

4 Để trở thành chuyên gia đàm phán khi
đi thuê bất động sản
68

Giọng nói và kĩ năng giao tiếp

73

Những trường hợp bạn không nên
đàm phán

140 Thiết kế một kế hoạch xây dựng mô hình
kinh doanh theo hệ thống thuê và cho thuê
thật tuyệt vời. Hãy trả lời 3 đáp án cho những câu hỏi.
173 Để trở thành doanh nhân tuyệt vời trong lĩnh vực
bất động sản thuê và cho thuê
178 Trí tuệ giải quyết vấn đề trong hệ thống kinh doanh
bất động sản thuê và cho thuê
182 Các cấp độ lãnh đạo trong hệ thống kinh doanh
bất động sản thuê và cho thuê
186 Người thành công và người cực kỳ thành công

219 Phân tích kỹ năng quản lý hệ thống bất động sản thuê và cho thuê

8 Các phương pháp huy động vốn –
sử dụng đòn bẩy tài chính
234 Các hình thức huy động vốn
237 Cài đặt tài chính cho chính mình

9 Những bài học phát triển bản thân
240 50 lời biện minh khiến bạn không thể trở nên giàu có
trong lĩnh vực bất động sản
242 Những điều bạn cần làm mỗi ngày
để trở thành một chuyên gia bất động sản
251 Phương pháp tạo năng lượng cho thành công

“Mỗi cuộc đời chỉ trở thành vĩ đại khi cá nhân ấy định được một hay nhiều mục tiêu
mà họ thực sự tin tưởng, thực sự quyết tâm dấn thân để thực hiện. Thực sự đặt cả
trái tim và linh hồn mình vào những mục tiêu đó.”
— Brian Tracy

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Real Property Valuation Standards of Practice

The intent of these standards is not to instruct in the details of appraising, but rather the emphasis is on those particular aspects of valuation that pertain to assessing in Utah. Detailed instruction in appraisal theory and practice is provided through appropriate registration and certification course work. Much of the language in these standards is common to other assessment publications as well as other disciplines; however, its use here is restricted to the definitions provided in the “General Information Section”. This section provides an extensive list of standard definitions used by the Utah State Tax Commission (Commission) and by local assessment...


Re Academic Press Private Real Estate Investment_3

Tham khảo tài liệu 're academic press private real estate investment_3', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Riverside Place Senior Living Community

The fifth century BC is known as the golden age of ancient Greece. Greek art from this time is characterized by a realistic rendering of human anatomy and the movement of the body through space. Many variations of this type of statue were made, but some scholars associate this sculpture with the work of the Greek artist Agorakritos. He was an Athenian artist of the fifth century BC and a student of the renowned ancient Greek artist Pheidias. Around the first century BC and the first century AD, there was great demand for works of art to decorate the villas and houses of wealthy Romans. Artists from Rome and Greece relocated to Pompeii and...


Siết vốn cho chứng khoán và bất động sản

Vì vậy, các ngân hàng thương mại sẽ phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 cho phù hợp. Trường hợp đã xây dựng kế hoạch tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, ngân hàng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước để có giải pháp. Khu vực được ưu tiên vay vốn ngân hàng chính là sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với các lĩnh vực phi sản xuất, ngân hàng phải giảm cả tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho...


NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ - ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

NGUYÊN LÝ THẨM ĐỊNH GIÁ - ĐH TÔN ĐỨC THẮNG CHƯƠNG 1: Bài 1: Tìm hiểu, thảo luận một số tổ chức TĐG chuyên nghiệp trên thế giới : IVSC, AVA, AVO. Bài 2: Mỗi sinh viên, lần lượt thực hiện các bước sau : - Lựa chọn một bất động sản cần TĐG - Xác định mục tiêu TĐG - Lập kế hoạch TĐG CHƯƠNG 2 Bài 1: So sánh tiêu chuẩn TĐGQT 1 với tiêu chuẩn TĐGVN 1. Bài 2. So sánh tiêu chuẩn TĐGQT 2 với tiêu chuẩn TĐGVN 2. Bài 3. So sánh tiêu chuẩn TĐGQT 3 với tiêu chuẩn...


Báo cáo: Thị trường bất động sản và chiến lượng công ty - Đoàn Văn Hoạt

Báo cáo: Thị trường bất động sản và chiến lượng công ty của Đoàn Văn Hoạt có nội dung đánh giá về thị trường bất động sản Việt Nam, thực trạng bất động sản 2008 đến nay, dự đoán bất động sản và các chiến lược công ty trong nền thị trường bất động sản đó.


Personal Residential Real Estate Investment in Australia: Investor Characteristics and Investment Parameters

The UK is an open economy and an active and successful international trader and investor. But the UK’s reliance on debt-financed consumer and government spending, and on the financial sector, has driven growing imbalances in the UK economy. According to the OECD, by 2007 the UK had the largest structural budget deficit in the G7 group of countries. The current account deficit was around 2¾% of GDP in 2007, a figure that was offset by a 2¼% surplus on trade in financial services. The UK now needs to rebalance its economy, from the public to the private sector and toward increased exports and investment....


Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản

Tham khảo "Tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản" với kết cấu gồm 2 phần chính. Trình bày về tổ chức và quản lý sàn giao dịch bất động sản, quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản. Tham khảo để biết nội dung chi tiết.


Một số vấn đề cần biết về marketing bất động sản

Có rất nhiều cách thức tiếp thị cho bất động sản cần bán, qua đây chúng ta sẽ nghiên cứu về một trong những cách thức tiếp thị rất hiệu quả trong thực tế liên quan đến bất động sản. 1. Cách thức tiếp thị bất động sản Có rất nhiều cách thức tiếp thị cho bất động sản cần bán, qua đây chúng ta sẽ nghiên cứu về một trong những cách thức tiếp thị rất hiệu quả trong thực tế liên quan đến bất động sản. Cách thức tiếp thị tiếng "xèo xèo" : Đây là một cách...


Re Academic Press Private Real Estate Investment_9

Tham khảo tài liệu 're academic press private real estate investment_9', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Bài giảng Kỹ năng kiểm tra
 • 26/05/2014
 • 54.335
 • 547

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Trade and Investment for Growth
 • 01/12/2012
 • 25.420
 • 956

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu