Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ebook Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ

Nội dung của ebook trình bày các thông tin thiết thực về luật đi đường tại tiểu bang NSW cũng như các vấn đề về an toàn trên đường lộ, lái xe ít rủi ro, đăng bạ xe cộ và những hình phạt khi vi phạm luật lái xe. Tập cẩm nang đã được cập nhật này là tài liệu rất cần thiết đối với những người đang học lái xe hay muốn đổi bằng lái xe lên hạng cao hơn.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Ebook Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ Ebook Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ Ebook Sử dụng công lộ, Người sử dụng công lộ, Học lái xe, Bằng lái xe, Luật giao thông tiểu bang NS, Vấn đề an toàn giao thông
4.5 5 71
  • 5 - Rất hữu ích 36

  • 4 - Tốt 35

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Cẩm nang dành cho người sử
dụng công lộ
Ấn bản dễ in ấn

VIETNAMESE

THÁNG MƯỜI NĂM 2007‎

Tập cẩm nang này cũng có sẳn trên trang mạng RTA bằng các ngôn ngữ Ả Rập, Hoa,
Crôatia, Hy Lạp, Nhật Bản, Đại Hàn, Sécbia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Tập sách này chỉ là sự diễn dịch bằng ngôn ngữ đơn giản để giúp làm cho luật lệ trở nên
dễ hiểu. Do bởi luật lệ luôn thay đổi cho nên hãy chắc chắn là quý vị có được tập cẩm nang
mới nhất được phổ biến trên trang mạng của Nha Lộ Vận RTA tại www.rta.nsw.gov.au

CÁC ẤN PHẨM KHÁC CỦA NHA LỘ VẬN RTA
 etting your Driver Licence (Lấy Bằng Lái Xe)
G
 guide to the Driving Test (Tập hướng dẫn về Thi Lái Xe )
A
Hazard Perception Handbook  Cẩm Nang về Nhận Ra Rủi Ro)
(
 river Qualification Handbook (Cẩm Nang Thẩm Định Người Lái Xe)
D
 Guide for Older Drivers (Hướng Dẫn cho Người Lái Xe Cao Niên)
A
 eavy Vehicle Drivers’ Handbook (Cẩm Nang cho Tài Xế Xe Hạng Nặng)
H
 otorcycle Riders’ Handbook (Cẩm Nang cho Người Cưỡi Xe Gắn Máy)
M
 raking Habits (Thói Quen Sử Dụng Thắng)
B

Lời giới thiệu
Cho dù có là người mới lái xe hay đã có nhiều kinh nghiệm đi nữa, Tập Cẩm Nang dành
cho Người Sử Dụng Công Lộ chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị các thông tin thiết thực về
luật đi đường tại tiểu bang NSW cũng như các vấn đề về an toàn trên đường lộ, lái xe ít rủi
ro, đăng bạ xe cộ và những hình phạt khi vi phạm luật lái xe. Luật đi đường là nền tảng để
giúp xe cộ lưu thông hiệu quả và an toàn trên đường phố tiểu bang NSW. Tập cẩm nang
đã được cập nhật này là tài liệu rất cần thiết đối với những người đang học lái xe hay muốn
đổi bằng lái xe lên hạng cao hơn. Nó cũng là một cách rất tốt để những người lái xe đã có
kinh nghiệm được cập nhật với các thay đổi về luật đi đường cũng như có nhiều chi tiết cho
những người đến từ các tiểu bang khác hay các khách du lịch ở ngoại quốc đến NSW và
muốn lái xe.
Người ta đã biết rõ là những người lái xe còn trẻ là những người có nguy cơ bị tai nạn
cao hơn. Thực tế các dữ kiện về tai nạn xe cộ cho thấy các người lái xe trong độ tuổi từ
17 đến 20 thường có nguy cơ bị các tai nạn có thể gây tử vong và thương tật cao gấp đôi.
Nhằm đối phó với vấn đề này, Nha Lộ Vận RTA đã cho áp dụng một thể thức lấy bằng lái
xe mới được gọi tên là Chương Trình Lấy Bằng Lái Xe Từng Bước (Graduated Licensing
Scheme), viết tắt là GLS. Chương trình bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng Bảy năm
2000 và là một phần chính trong Chiến Dịch An Toàn 2010, là chương trình nhằm giảm
thiểu số tử vong trên đường lộ của chính phủ tiểu bang NSW.
Chương trình GLS nhằm mục đích giúp cho các người mới lái xe thu thập được thêm kinh
nghiệm để trở nên những tài xế tài giỏi và an toàn hơn bằng cách kéo dài tiến trình học lái
ra trong thời gian tối thiểu là ba năm. Đối với một số người, tập cẩm nang này chỉ mang tính
chất bước đầu đưa tới việc lấy được bằng lái xe chính thức. Việc học tập Cẩm Nang Dành
Cho Người Sử Dụng Công Lộ sẽ giúp quý vị thi đậu kỳ thi Trắc Nghiệm Kiến Thức Người
Lái Xe (Driver Knowledge Test), viết tắt là DKT và có được giấy phép học lái xe. Trong khi
tập cẩm nang chỉ cho quý vị biết tất cả những gì cần biết để thi đậu kỳ thi trắc nghiệm DKT,
nó đồng thời cũng đem đến nhiều lời khuyên rất giá trị về an toàn trên đường lộ và những
kỹ thuật lái xe ít nguy hiểm rất hữu ích cho tất cả mọi người lái xe.
Xin nhớ rằng, sử dụng đường lộ một cách an toàn là trách nhiệm mà mọi người chúng ta
cùng chia sẻ bất kể quý vị là người lái xe hơi, xe gắn máy, xe đạp, đi bộ hay ngay cả ngồi
trên xe do người khác lái.

Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ – Ấn bản dễ in ấn

2

Mục lục
1. Cách sử dụng tập cẩm nang . . . . . . . . 6
PHẦN 2: BẰNG LÁI XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PHẦN 3: AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG LỘ. . . . . . 6
PHẦN 4: LÁI XE ÍT NGUY HIỂM. . . . . . . . . . . 7

PHẦN 5: CÁC LUẬT LỆ GIAO THÔNG
TỔNG QUÁT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
PHẦN 6: ĐĂNG BẠ XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PHẦN 7: PHẠT VẠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Bằng lái xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

NHỮNG NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CÓ
BẰNG LÁI XE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
HỐI LỘ NGƯỜI KHÁC LÀ PHẠM LUẬT. . . . . 8
HỆ THỐNG CẤP BẰNG LÁI XE. . . . . . . . . . . . 8
 THỐNG CẤP BẰNG LÁI XE TỪNG
HỆ
BƯỚC (THE GRADUATED LICENSING
SCHEME). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CỦA
NGƯỜI LÁI XE (DKT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
CÁC LOẠI BẰNG LÁI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
-  HỮNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI
N
HỌC LÁI XE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
-  HỮNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẰNG
N
LÁI XE P1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
- GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẰNG LÁI P2. . . . . . . . 17
BẦNG LÁI CHÍNH THỨC
(KHÔNG GIỚI HẠNG). . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
CÁC LOẠI BẰNG LÁI XE. . . . . . . . . . . . . . . . 19

CÁC LOẠI BẰNG LÁI XE TẠI TIỂU
BANG NSW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

NGƯỜI LÁI XE TỪ CÁC TIỂU BANG KHÁC. . 21

NGƯỜI LÁI XE CÓ BẰNG Ở NGOẠI QUỐC. . 22
NGƯỜI LÁI XE BỊ KHUYẾT TẬT. . . . . . . . . . 24
TÀI XẾ CÓ BỆNH TRẠNG. . . . . . . . . . . . . . . 24
NGƯỜI LÁI XE TỪ 75 TUỔI TRỞ LÊN. . . . . 24
HIẾN TẶNG CƠ PHẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TÓM TẮT

QUÝ VỊ CẦN BIẾT GÌ VỀ CÁC GHI CHÚ
ĐỐI VỚI BẰNG LÁI XE . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CỦA QUÝ VỊ CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3. An Toàn trên đường lộ. . . . . . . . . . . . 28

Biến đường xá của chúng
ta trở nên an toàn hơn cho
mọi người. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
CHẠY XE QUÁ NHANH. . . . . . . . . . . . . . . . . 28

RƯỢU, MA TÚY, THUỐC MEN VÀ
LÁI XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

MỆT MỎI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 toàn cho người ngồi
An
trên xe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

DÂY NỊT AN TOÀN VÀ GHẾ NGỒI
DÀNH CHO TRẺ EM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
AN TOÀN CHO HÀNH KHÁCH. . . . . . . . . . . 36
Dùng chung đường lộ. . . . . . . . . . . . . 37
LƯU TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC . . . . . . . . . . . 37

CHIA SẺ ĐƯỜNG XÁ VỚI NGƯỜI ĐI BỘ . . 37

CHIA SẺ ĐƯỜNG LỘ VỚI NGƯỜI
DÙNG XE LĂN GẮN ĐỘNG CƠ. . . . . . . . . . .38

CHIA SẺ ĐƯỜNG LỘ VỚI NGƯỜI
CƯỠI XE GẮN MÁY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

CHIA SẺ ĐƯỜNG LỘ VỚI NGƯỜI
ĐI XE ĐẠP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

CHIA SẺ ĐƯỜNG LỘ VỚI XE TẢI
VÀ XE BUÝT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

CHIA SẺ ĐƯỜNG LỘ VỚI NGƯỜI
CƯỠI NGỰA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
TÓM TẮT

NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT
VỀ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG LỘ. . . . . . . . . .42

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CỦA QUÝ VỊ CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
4. Lái xe an toàn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lái xe ít gặp rủi ro. . . . . . . . . . . . . . . . . 44
QUAN SÁT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
LÀM CHỦ TỐC ĐỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
VỊ TRÍ TRÊN ĐƯỜNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
KHOẢNG CÁCH TRÁNH ĐỤNG XE. . . . . . . 44
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỤNG XE Ở NSW. . . . . 46
LÁI XE AN TOÀN TRONG NHỮNG TRƯỜNG .
HỢP THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT . . . . . . . . . 47
Các kỹ thuật lái xe căn bản . . . . . . . 48
KỸ THUẬT THẮNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
KỸ THUẬT LÁI XE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ GIÚP NGƯỜI
LÁI XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
THẾ NGỒI LÁI XE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
LÁI XE Eco (EcoDriving)
LÁI XE ECO LÀ GÌ (LÁI XE BẢO VỆ
MÔI SINH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
CÁCH LÁI XE ECO (EcoDriving). . . . . . . . . . 50
TÓM TẮT

NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ CẦN BIẾT
VỀ CÁC GHI CHÚ LÁI XE AN TOÀN. . . . . . . .51
T
 RẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CỦA QUÝ VỊ CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ – Ấn bản dễ in ấn

3

Mục lục
5. Luật Lưu Thông Tổng Quát . . . . . . . . 53
Tốc độ giới hạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
TỐC ĐỘ GIỚI HẠN ĐƯƠNG NHIÊN . . . . . . 53
BẢNG TỐC ĐỘ GIỚI HẠN . . . . . . . . . . . . . . 53
KHU VỰC KHÔNG CÓ BẢNG TỐC ĐỘ . . . . 53

MÁY CHỤP HÌNH XE CHẠY QUÁ
TỐC ĐỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Mức giới hạn rượu bia. . . . . . . . . . . . . . 56
MỨC GIỚI HẠN HỢP PHÁP . . . . . . . . . . . . 56
 a túy, hợp pháp và bất
M
hợp pháp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
XÉT NGHIỆM MA TÚY . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

THUỐC BÁC SĨ KÊ TOA VÀ THUỐC
MUA KHÔNG CẦN TOA . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Dây nịt và ghế ngồi dành cho
trẻ em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
DÂY NỊT AN TOÀN (SEATBELT) . . . . . . . . . 58
GHẾ NGỒI DÀNH CHO TRẺ EM. . . . . . . . . . 58
Ngã tư, nhường đường và quẹo . . . . 60

LUẬT NHƯỜNG ĐƯỜNG KHI
KHÔNG CÓ BẢNG CHỈ DẪN. . . . . . . . . . . . . . 60
BẢNG STOP VÀ LẰN STOP. . . . . . . . . . . . . 62
BẢNG GIVE WAY VÀ LẰN GIVE WAY. . . . . 62
NGÃ BA CHỮ T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
BẬT ĐÈN BÁO HIỆU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
QUẸO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
BÙNG BINH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
CẢNH SÁT CHỈ ĐƯỜNG. . . . . . . . . . . . . . . . 70
XE CẢNH SÁT VÀ XE KHẨN CẤP . . . . . . . . 70

ĐOÀN XE TANG HAY ĐOÀN XE
LỄ HỘI HỢP LỆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ĐÈN LƯU THÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Dấu hiệu vẽ trên đường . . . . . . . . . . . 74
MŨI TÊN TRÊN ĐƯỜNG. . . . . . . . . . . . . . . . 74
LẰN PHÂN CHIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
CHỮ KEEP CLEAR VẼ TRÊN ĐƯỜNG. . . . 75
LẰN BIÊN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
LẰN VẼ BÁO ĐỘNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
LẰN VEN LỀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
LẰN RĂNG CƯA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
CÙ LAO VẼ TRÊN ĐƯỜNG . . . . . . . . . . . . . 76

Chỗ người đi bộ băng qua
đường và chỗ tránh xe . . . . . . . . . . . . . 77
C
 HỖ NGƯỜI ĐI BỘ BĂNG QUA ĐƯỜNG . . . 76

CHỖ TRÁNH XE DÀNH CHO
NGƯỜI ĐI BỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

CHỖ NGƯỜI ĐI BỘ BĂNG QUA
ĐƯỜNG TẠI ĐÈN LƯU THÔNG
(PELICAN CROSSINGS) . . . . . . . . . . . . . . . . 77

CHỖ TRẺ EM BĂNG QUA ĐƯỜNG. . . . . . . . 78
Bảng chỉ dẫn lưu thông . . . . . . . . . . . 79
BẢNG CHỈ DẪN LUẬT ĐỊNH. . . . . . . . . . . . . 79
BẢNG CẢNH BÁO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
BẢNG CHỈ DẪN ĐỀ NGHỊ. . . . . . . . . . . . . . . 84
BẢNG BÁO HIỆU NÔNG SÚC. . . . . . . . . . . . 84
BẢNG TIN NHẮN THAY ĐỔI. . . . . . . . . . . . . 85
BẢNG HIỆU TRÊN XA LỘ. . . . . . . . . . . . . . . 85
ƯU TIÊN CHO XE BUÝT. . . . . . . . . . . . . . . . 85
BẢNG HIỆU SỬA ĐƯỜNG TẠM THỜI. . . . . 86
Luồng đường. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
LUỒNG ĐƯỜNG NHẬP LẠI . . . . . . . . . . . . . 88
LUỒNG ĐƯỜNG CHO QUẸO. . . . . . . . . . . . 88

LUỒNG ĐƯỜNG CHUYỂN VẬN
(Transit lanes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
LUỒNG ĐƯỜNG CHỮ S. . . . . . . . . . . . . . . . . 89
CÁC LUỒNG ĐƯỜNG QUẸO Ở GIỮA . . . . . 89
C
 ÁC LUỒNG ĐƯỜNG DÙNG CHO
CÁC MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT. . . . . . . . . . . . . . . 89
LUỒNG ĐƯỜNG DÀNH CHO XE VẬN TẢI . . 89
X
 E VẬN TẢI DÙNG LUỒNG ĐƯỜNG
BÊN TRÁI (Truck USE LEFT lane) . . . . . . 89
LUỒNG ĐƯỜNG DÀNH CHO XE ĐẠP. . . . . . 89
L
 UỒNG ĐƯỜNG DÀNH CHO XE LỬA
HẠNG NHẸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
L
 UỒNG ĐƯỜNG DÀNH CHO XE BUÝT
(Bus lanes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
L
 UỒNG ĐƯỜNG DÀNH RIÊNG CHO
XE BUÝT (Buses Only lanes). . . . . . . . . . 90
LUỒNG ĐƯỜNG T-WAY (T-Way lanes). . . 90
XA LỘ CÓ THU CƯỚC PH . . . . . . . . . . . . . . . 90
Qua mặt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 CỘ QUÁ KÍCH CỠ
XE
(Oversize vehicles) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
XE CỘ LỚN, NẶNG NỀ ĐANG QUẸO . . . . . 92
XE LỬA HẠNG NHẸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
CẦU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Xa lộ Cao tốc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
LÁI XE NHẬP VÀO XA LỘ CAO TỐC. . . . . . 94
LÁI XE TRÊN XA LỘ CAO TỐC . . . . . . . . . . 94
RA KHỎI XA LỘ CAO TỐC. . . . . . . . . . . . . . 94
Đậu xe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
KIỂM TRA KHI ĐẬU XE. . . . . . . . . . . . . . . . . 95
LUẬT ĐẬU XE TỔNG QUÁT . . . . . . . . . . . . 95
ĐẬU XE PARALLEL (DỌC ĐƯỜNG) . . . . . . 96
ĐẬU XE ANGLE (XÉO GÓC) . . . . . . . . . . . . 97

ĐẬU XE GẮN MÁY
(Motorcycle parking) . . . . . . . . . . . . . . 97

Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ – Ấn bản dễ in ấn

4

Mục lục
HẠN CHẾ ĐẬU XE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

CHỖ ĐẬU XE DÀNH CHO NGƯỜI
KHUYẾT TẬT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
THỜI GIAN (HẠN) ĐẬU XE. . . . . . . . . . . . . . 97
CẤM ĐẬU (No parking). . . . . . . . . . . . . . . 97

KHÔNG ĐƯỢC DỪNG XE (No standing) . 98
CẤM DỪNG XE (No stopping). . . . . . . . . 98
CHỔ TẠM DỪNG XE VÀ DỐC AN TOÀN. . . 98
ĐẬU XE PHẢI TRẢ TIỀN . . . . . . . . . . . . . . . 98
QUI CHẾ ĐẬU XE DÀNH CHO CƯ DÂN. . . . . 98
KHU VỰC ĐẬU XE HẠN CHẾ. . . . . . . . . . . . 98
ĐƯỜNG GIỮ TRỐNG (Clearway). . . . . . 98

ĐẬU XE DÀNH CHO NHỮNG DỊP
LỄ HỘI ĐẶC BIỆT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
KHU VỰC XE TẮCXI (Taxi zone). . . . . . . . 99
VÙNG XE BUÝT (Bus Zone). . . . . . . . . . . . 99

KHU VỰC BỐC DỞ HÀNG HÓA
(Loading zone). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

KHU VỰC CÔNG TRƯỜNG XÂY CẤT
(Works zone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
KHU VỰC XE VẬN TẢI (Truck zone). . . 100
Đèn và còi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ĐÈN VÀ NHỮNG DỤNG CỤ CẢNH BÁO. . . 101
ĐÈN TRƯỚC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ĐÈN ĐẬU XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ĐÈN SƯƠNG MÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ĐÈN CHỚP BÁO NGUY . . . . . . . . . . . . . . . 102
XE CẤP CỨU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
CÒI VÀ DỤNG CỤ BÁO ĐỘNG KHÁC . . . . 102
Đường xe lửa băng ngang. . . . . . . . 103
CỔNG, CÂY CHẮN/CHUÔNG HAY ĐÈN . . . 103
DẤU HIỆU NGỪNG LẠI. . . . . . . . . . . . . . . . 103

ĐƯỜNG XE LỬA BĂNG NGANG
KHÔNG CÓ BÁO HIỆU. . . . . . . . . . . . . . . . . 103

KIỂM XEM CÓ XE LỬA KHÁC NỮA SẮP
TỚI HAY KHÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
NHỮNG ĐIỀU LÀM SAO LÃNG KHI LÁI
XE VÀ NGUY HIỂM GÂY ĐỤNG XE . . . . . 104
NHỮNG VIỆC LÀM NGƯỜI LÁI BỊ SAO
LÃNG VÀ ĐƯA ĐẾN ĐỤNG XE. . . . . . . . . . 104
HÀNH KHÁCH VÀ NGUY CƠ ĐỤNG XE . . 104
GIẢM THIỂU ĐIỀU LÀM SAO LÃNG SẼ
GIẢM THIỂU NGUY HIỂM ĐỤNG XE. . . . . 104
Kéo xe rơ-moóc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

BẰNG HỌC LÁI XE VÀ BẰNG LÁI
TẠM THỜI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
LUẬT KÉO XE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Nên làm gì sau khi đụng xe . . . . . . . 107

THÚ VẬT VÀ XE CỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
TÓM TẮT

QUÝ VỊ CẦN BIẾT NHỮNG GÌ VỀ
LUẬT LƯU THÔNG TỔNG QUÁT. . . . . . . . . 109
T
 RẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CỦA QUÝ VỊ CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6. Đăng bộ xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
BẢNG SỐ XE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

LƯU THÔNG AN TOÀN TRÊN CÔNG LỘ.112
TÓM TẮT

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT VỀ VIỆC ĐĂNG
BỘ XE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CỦA QUÝ VỊ CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7. Phạt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
VI PHẠM LUẬT LỆ LƯU THÔNG. . . . . . 116
LÁI XE QUÁ TỐC ĐỘ. . . . . . . . . . . . . . . . 116

NHỮNG VI PHẠM LUẬT LỆ LƯU THÔNG
NGHIÊM TRỌNG KHÁC . . . . . . . . . . . . . . . . 117
LÁI XE BẠT MẠNG HAY NGUY HIỂM


GÂY THƯƠNG TẬT HOẶC LÀM CHẾT
NGƯỜI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


ĐUA XE HOẶC ĐUA XOÁY BÁNH XE
TRÊN CÔNG LỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
UỐNG RƯỢU LÁI XE . . . . . . . . . . . . . . . 117
LÁI XE KHI KHÔNG CÓ BẰNG LÁI . . . 118
KHÔNG TRẢ TIỀN PHẠT . . . . . . . . . . . . 118
TÓM TẮT
NHỮNG ĐIỀU QUÝ VỊ NÊN BIẾT VỀ CÁC


HÌNH PHẠT VI PHẠM LUẬT LỆ
LƯU THÔNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119


TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CỦA QUÝ VỊ CÁC CÂU HỎI VÍ DỤ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
8. Câu trả lời cho các câu hỏi ví dụ. 121
9. Bảng chú giải từ vựng. . . . . . . . . . . . 123
10. ảng tra cứu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
B

Cẩm nang dành cho người sử dụng công lộ – Ấn bản dễ in ấn

5

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Sổ tay cán bộ địa chính part 7

Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 7', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

Bài giảng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội gồm có các nooijd ung chính sau đây: Cơ sở lý luận quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, giới thiệu quy trình quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đã áp dụng trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo ý tưởng: Thiết kế cảnh quan - trồng cây xanh trong dải phân cách dọc trục đường Nguyễn Tất Thành – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Báo cáo ý tưởng: Thiết kế cảnh quan - trồng cây xanh trong dải phân cách dọc trục đường Nguyễn Tất Thành – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trình bày những vấn đề cơ bản của trục đường, dải cây xanh phân cách hiện nay; các chiến lược và ý tưởng thiết kế.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng: Chương 5 - TS. Đinh Thị Thanh Bình

Bài giảng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, có nội dung trình bày về Các bước đầu tư phát triển hệ thống vận tải công cộng, các mô hình quản lý vận tải công cộng, điều tiết vận tải công cộng, quản lý chất lượng vận tải công cộng; Chi phí vận tải công cộng, trợ giá vận tải công cộng, hiệu quả vận tải công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo.


CITY OF ARLINGTON, TEXAS, ET AL. v. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION ET AL.

Reducing Poverty and Improving the Environment and Citizen Health in Brazil Favelas (slums) are a primary feature of urban development in Brazil. These informal settlements often occupy environmentally precarious areas such as steep hillsides and riverbanks, and usually lack key infrastructure, in particular sanitation and sewerage systems. This has resulted in increased rates of disease and mortality. Brazil has, however, made significant steps in addressing the problems which beset the favelas. The Municipality of Goiânia’s “Fora de Risco” (Out of Risk) Project was driven by three motivating fac- tors: poverty reduction, environmental improve- ment and citizen health. Most of Goiânia slum settlements are located...


Kiến tạo Môi trường sống Mang lại Giá trị nhân văn cho Cộng đồng

Quy mô dân số phải được dự báo phù hợp với các mô hình nhà ở và chỉ tiêu nhà ở, đất ở được lựa chọn. Hoặc ngược lại, với quỹ đất nhất định và mục tiêu bố trí dân cư, cần lựa chọn giải pháp quy hoạch và mô hình, chỉ tiêu nhà ở phù hợp. Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ (tính theo đường tiếp cận thực tế gần nhất) không lớn hơn 300m. Đối với nhóm nhà ở chung cư, diện tích đất ở...


Giáo trình Quy hoạch đô thị I - ĐH Bách Khoa

Giáo trình Quy hoạch đô thị gồm có 5 chương, trình bày những nội dung sau: Những khái niệm về đô thị, một số lý luận về thiết kế đô thị trên thế giới và Việt Nam, lý luận phát triển đô thị theo đơn vị ở và quy hoạch chi tiết đơn vị ở các giai đoạn và tỷ lệ thiết kế quy hoạch xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Sổ tay cán bộ địa chính part 1

Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 1', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050( BÁO CÁO CHI TIẾT LẦN 2)

Định hướng phát triển không gian của Thủ đô Hà Nội ra các vùng lân cận, các giải pháp, định hướng sử dụng đất và các vấn đề về bảo tồn Thủ đô.Hà Nội đóng vai trò là cựa phát triển chính, thúc đẩy kích cầu kinh tế trong cả vùng. Hà Nội là nơi kết nối về hạ tầng giao thông, vấn đề vành đai...


Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 10

Tình hình tμi nguyên rừng và đất đai: Thông qua số liệu điều tra rừng và đất lâm nghiệp, thống kê theo hệ thống bảng biểu. Từ đó trình bμy tóm tắt về những đặc trưng về tổ thμnh loμi cây mục đích, đặc hữu...Đánh giá khái quát tình hình tμi nguyên vμ đất đai.Tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật: Tuổi thành thục số lượng, công nghệ, tuổi khai thác chính, phương thức khai thác, chu kỳ, luân kỳ, mô hình vốn sản xuất chuẩn, lượng khai thác...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu