Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dự án: Áp dụng quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới

Dự án: Áp dụng quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới trình bày nội dung về chính sách của Nhà nước trong thúc đẩy sự tham gia và ra quyết định của người dân vào CT Nông thôn mới; ác thuận lợi, khó khăn tại địa phương trong việc áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới; kế hoạch áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới của Dự án PCM 2 (2015-2016),... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ÁP DỤNG QUẢN LÝ CỘNG
ĐỒNG VÀO CHƢƠNG TRÌNH
NÔNG THÔN MỚI
Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC
Giám đốc Dự án PCM 2

Nội dung trình bày
1. Chính sách của Nhà nước trong thúc đẩy
sự tham gia và ra quyết định của người
dân vào CT Nông thôn mới;
2. Các thuận lợi, khó khăn tại địa phương
trong việc áp dụng QLCĐ vào CT Nông
thôn mới;
3. Kế hoạch áp dụng QLCĐ vào CT Nông
thôn mới của Dự án PCM 2 (2015-2016).

Chƣơng trình Nông thôn mới
Quyết định 498/QĐ-TTg (2013) bổ
sung cơ chế đầu tư Chương trình
mục tiêu quốc gia Nông thôn mới;
Thông tư 03/TT-KHĐT (2003) của
Bộ KHĐT hướng dẫn thực hiện QĐ
498 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 498/QĐ-TTg
Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục
tiêu quốc gia Nông thôn mới;
“Đối với công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn
giản: Các địa phương được áp dụng cơ chế đặc
thù theo hướng dẫn không phải lập Báo cáo Kinh
tế kỹ thuật, trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển
hình chỉ cần lập dự toán đơn giản và chỉ định
cho người dân và cộng đồng xã tự làm. UBND
cấp huyện quyết định danh mục công trình được
áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù.”

Thông tƣ 03 của Bộ KHĐT
 Đối với các công trình thuộc CT Nông thôn mới:
dưới 3 tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước,
kỹ thuật đơn giản, có thiết kế mẫu, nằm trên địa bàn
thôn giao cho cộng đồng hƣởng lợi tự thực hiện;
 Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự
toán, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh quyết
toán;
 Phụ lục dự toán đầu tư – đơn giản;
 Phụ lục báo cáo kết quả thẩm định – đơn giản;
Hiệu lực từ 15/9/2013

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Dự án trồng phong lan và kết hợp du lịch sinh thái

Hoa Lan Việt Nam rất phong phú về hình dạng va màu sắc, nhiều họ thuộc loài quí hiếm cần bảo vệ. Các nhà khoa học chia hoa Lan thành 2 nhóm: Phong Lan và Địa Lan . Phong Lan là loài sống gửi nhờ vào thân cây cao ẩm mục ở trong rừng hoặc trên núi cao. Địa lan sống nhờ đất ở nơi bờ suối, sườn núi hay mặt đất dưới tán rừng ẩm ướt. Hoa Địa Lan cũng có nhiều loài với hình dáng, màu sắc phong phú đẹp mắt. Một số có nguồn gien quý, được...


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 5: Scheduling the project

Lecture Project management in practice (Fifth Edition) – Chapter 5: Scheduling the project. The following will be discussed in this chapter: Pert and CPM networks, project uncertainty and risk management, simulation, the gantt chart, extensions to PERT/CPM.


adb6290515083008ban-remdp-chinh-ly-the-cpo-_vn--2_

Dự án phát triển hệ thống tưới Bắc Sông Chu – Nam Sông Mã: Kế hoạch tái định cư và phát triển dân tộc thiểu số (REMDP) giới thiệu về dự án, tác động của dự án, điều kiện kinh tế xã hội chung và nhân khẩu học, phổ biến thông tin, tham vấn cộng đồng và tham gia của người dân,... Mời các bạn tham khảo.


Chương 1: Nhà quản trị công việc quản trị

cách lập kế hoạch quản trị doanh nghiệp tốt...


Mẫu tiểu luận: hoà hợp cấu trúc và kiểm soát chiến lược cấp kinh doanh tại một công ty.

Tiểu luận này cung cấp một phân tích sơ bộ về các chiến lược cấp kinh doanh, thực hiện chiến lược và kiểm soát chiến lược cấp kinh doanh.


A Guide to the Project Management Body of Knowledge Part 2

Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet project requirements. Project management is accomplished through processes, using project management knowledge, skills, tools, and techniques that receive inputs and generate outputs.


Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư

Cùng tìm hiểu ước lượng dòng tiền của dự án; ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án; lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án; phân tích rủi ro của dự án;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 6: Phân tích và quyết định đầu tư".


Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 - ThS. Hà Văn Hiệp

Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều - Sl, thuế lợi tức, dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, so sánh phương án theo CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Hãy chọn đúng trò chơi!

Kinh doanh là một trò chơi. Cách chúng ta tiếp cận trò chơi được phản ánh trong ngôn ngữ chúng ta sử dụng để miêu tả nó. Trong ngôn ngữ kinh doanh có vô số từ vay mượn từ quân sự và thể thao. Nhiều từ trong số đó có vẻ đa nghĩa và khó hiểu. Nhưng không giống như chiến tranh hay thể thao, kinh doanh không có thắng thua. Các công ty có thể thành công rực rỡ mà không nhất thiết cần công ty nào đó lụn bại. Và ngược lại, các công ty cũng có thể......


PROJECT MANAGEMENT FOR TELECOMMUNICATIONS MANAGERS CHAPTER 3

Chapter 3 RISK PLANNING.A risk is a known unknown. This means that it is something that we can predict might happen, but we are not sure whether or not it really will happen. We may also not know when it might occur. We know about it, but it is unknown whether or not it will occur.


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
 • 12/10/2015
 • 71.305
 • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PHƯƠNG ÁN PCCC CTY
 • 02/03/2009
 • 73.836
 • 150

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu