Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dự án: Áp dụng quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới

Dự án: Áp dụng quản lý cộng đồng vào chương trình nông thôn mới trình bày nội dung về chính sách của Nhà nước trong thúc đẩy sự tham gia và ra quyết định của người dân vào CT Nông thôn mới; ác thuận lợi, khó khăn tại địa phương trong việc áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới; kế hoạch áp dụng QLCĐ vào CT Nông thôn mới của Dự án PCM 2 (2015-2016),... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ÁP DỤNG QUẢN LÝ CỘNG
ĐỒNG VÀO CHƢƠNG TRÌNH
NÔNG THÔN MỚI
Bùi Thị Kim – Giám đốc DWC
Giám đốc Dự án PCM 2

Nội dung trình bày
1. Chính sách của Nhà nước trong thúc đẩy
sự tham gia và ra quyết định của người
dân vào CT Nông thôn mới;
2. Các thuận lợi, khó khăn tại địa phương
trong việc áp dụng QLCĐ vào CT Nông
thôn mới;
3. Kế hoạch áp dụng QLCĐ vào CT Nông
thôn mới của Dự án PCM 2 (2015-2016).

Chƣơng trình Nông thôn mới
Quyết định 498/QĐ-TTg (2013) bổ
sung cơ chế đầu tư Chương trình
mục tiêu quốc gia Nông thôn mới;
Thông tư 03/TT-KHĐT (2003) của
Bộ KHĐT hướng dẫn thực hiện QĐ
498 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 498/QĐ-TTg
Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục
tiêu quốc gia Nông thôn mới;
“Đối với công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn
giản: Các địa phương được áp dụng cơ chế đặc
thù theo hướng dẫn không phải lập Báo cáo Kinh
tế kỹ thuật, trên cơ sở thiết kế mẫu, thiết kế điển
hình chỉ cần lập dự toán đơn giản và chỉ định
cho người dân và cộng đồng xã tự làm. UBND
cấp huyện quyết định danh mục công trình được
áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù.”

Thông tƣ 03 của Bộ KHĐT
 Đối với các công trình thuộc CT Nông thôn mới:
dưới 3 tỷ đồng, có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước,
kỹ thuật đơn giản, có thiết kế mẫu, nằm trên địa bàn
thôn giao cho cộng đồng hƣởng lợi tự thực hiện;
 Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự
toán, tổ chức thi công, nghiệm thu và thanh quyết
toán;
 Phụ lục dự toán đầu tư – đơn giản;
 Phụ lục báo cáo kết quả thẩm định – đơn giản;
Hiệu lực từ 15/9/2013

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Bài giảng Lập và Quản lý dự án: Chương 2

Chương 2 Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đẩu tư, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung chính sau: Các cấp độ nghiên cứu trong quá trình soạn thảo dự án, công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư, bố cục thông thường của một bản dự án.


Đồ án môn học quản lý dự án

Mục đích của đồ án môn học là củng cố và mở rộng kiến thức của sinh viên về Quản lý dự án. Thông qua việc thực hiện đồ án môn học, sinh viên biết cách sử dụng và tổng hợp các khối kiến thức của các phần khác nhau trong một môn học cũng như kết hợp kiến thức của các môn học khác có liên quan tạo thành một khối kiến thức toàn diện mang tính tổng hợp về lĩnh vực chuyên ngành....


Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 6 - Định giá ngoại ứng về môi trường

Nội dung bài giảng Phân tích kinh tế dự án Chương 6 Định giá ngoại ứng về môi trường trình bày về chi phí tư nhân và chi phí xã hội, định giá tác động môi trường. Các DA tạo ra những ngoại ứng đối với môi trường xung quanh (cả tiêu cực lẫn tích cực). Chủ đầu tư lại không gánh chi phí đối với những tiêu cực, cũng như không thu tiền đối với những tích cực.


Ebook Quản lý dự án phần mềm: Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại - Thạc Bình Cường

Ebook Quản lý dự án phần mềm: Kỹ năng và phương pháp tiếp cận hiện đại do Thạc Bình Cường biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về thời kỳ phục hưng của quản lý phần mềm, khuôn khổ của quản lý phần mềm, nguyên lý quản lý phần mềm, xu hướng phát triển quản lý phần mềm. Bên cạnh đó, sách còn đưa ra những ví dụ cụ thể giúp các bạn hiểu hơn về quản lý phần mềm.


Tài liệu về Cẩm nang khởi sự kinh doanh

Quá trình khởi sự kinh doanh của bạn bắt đầu từ lúc có một ý tưởng lóe lên và có thể tạm gọi là kết thúc khi công ty bạn đã đi vào hoạt động ổn định. Thời gian này có thể chỉ kéo dài vài tháng, có khi lại buộc bạn phải xoay xở hàng năm trời. Việc phải đối diện với bản liệt kê (chưa đầy đủ) danh sách những việc cần làm như lên kế hoạch kinh doanh chi tiết, đặt tên công ty, tuyển dụng nhân viên, tìm nguồn vốn… làm bạn hoa mắt, nhức đầu......


Bài giảng Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án

Bài giảng Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án trình bày về phương pháp qui đổi giá trị đồng tiền theo thời gian, tiêu chuẩn thẩm định dự án, ưu nhược điểm cuả từng tiêu chuẩn...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án.


Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 5 - Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Chương 5: Theo dõi và kiểm soát dự án. Bài này cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm soát thực hiện dự án, điều phối và theo dõi dự án, kiểm soát vấn đề, đánh giá việc hoàn thành quy trình, báo cáo trạng thái dự án, kiểm soát tiến độ, kiểm soát nguồn lực, quản lí tổ chức và nhân viên, quản lí mua sắm, kiểm soát chi tiêu kiểm soát chất lượng, quản lí và kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.


Handbook management project implementation

Quản lý dự án là bao trùm tất cả các hoạt động từ chuyển nó từ lên kế hoạch dự án đến vận hành, bàn giao dự án. Quyển này mô tả: Kế hoạch thực hiện dự án, chỉ đạo các hoạt động thực thi dự án, Giám sát tiến độ, Giải quyết các vấn đề phát sinh và rút kinh nghiệm từ các dự án


KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTE-CARLO

Xác suất: một trị số giữa 0 và 1 nhằm diễn tả khả năng xuất hiện của một biến cố (hoặc sự kiện) • Xác suất được biểu diễn dưới dạng phần trăm (60%, 51%, v.v…) hoặc thập phân (0.6, 0.51, v.v…) • Một phân phối xác suất chỉ ra các kết quả có thể của một tiến trình và xác suất của mỗi kết quả. • Phân phối xác suất: Một danh sách của tất cả các kết quả của một tiến trình ngẫu nhiên và các xác suất có liên quan đến mỗi kết quả....


Lãnh đạo tình huống

Bạn vừa tiếp nhận công việc quản lý một bộ phận hoàn toàn mới, nhưng sau một thời gian, thành tích của bộ phận đó có biểu hiện đi xuống rõ rệt, các nhân viên dưới quyền ngày càng thiếu đi tính chủ động. Trong trường hợp đó lý thuyết về lãnh đạo tình huống sẽ là phương thuốc bạn cần.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

QUẢN TRỊ RỦI RO LÀ GÌ
 • 21/02/2012
 • 73.979
 • 229
Phân tách dự án đầu tư
 • 09/12/2013
 • 63.322
 • 500
AMERICA’S SECOND CRUSADE
 • 15/01/2013
 • 50.554
 • 683

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu