Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ

Thủ tục hành chính của sở y tế, Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân ngoài giờĐánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ Biểu mẫu, văn bản, thủ tục hành chính, thủ tục sở y tế, Đơn xin phép hành nghề y dược tư nhân ngoài giờ
5.0 5 2924
 • 5 - Rất hữu ích 2.889

 • 4 - Tốt 35

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ Kính gửi:............................................................................. ............................................................................. - Tôi tên là:..............................................................sinh năm..............nam/nữ.......... - Địa chỉ thường trú:.................................................................................................... - Hiện công tác tại: .................................................................................................... ......................................................................................................................................... - Chức vụ hiện nay:.................................................................................................... - Trình độ chuyên môn: ............................................................................................ Sau khi nghiên cứu Pháp lệnh hành nghề Y Dược tư nhân, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế hiện hành và các qui chế về chuyên môn, tôi nhận thấy đủ điều kiện để kính xin cơ quan cho phép tôi được đăng ký hành nghề khám chữa bệnh ngoài giờ: * Tại địa điểm:..................................................................................................... * Loại hình hành nghề:......................................................................................... ............................................................................................................................ Nếu được phép hoạt động, tôi xin cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ mọi qui định của Pháp luật và các quy chế chuyên môn của Ngành, không ảnh hưởng đến công việc tại đơn vị. Nếu có gì sai phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nhà nước và đơn vị. Tôi xin thành thật cám ơn. ..............ngày............tháng.......năm........... Ý kiến thủ trưởng cơ quan Người viết đơn (Ký tên và đóng dấu) (ký và ghi họ tên)
 2. (Ghi chú: Mẫu dùng cho cán bộ đang công chức Nhà nước. Mẫu dùng chung cho lĩnh vực Y, YHCT)

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Thủ tục ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT , trợ cấp bảo hiểm

Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH huyện Cách thức thực hiện: Tại cơ sở KCB được ký hợp đồng Thời hạn giải quyết: Vào đầu năm sau khi đã thanh lý hợp đồng KCB BHYT năm trước (đối với cơ sở đã ký hợp đồng trước đó). Đối với các cơ sở KCB mới đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT: Không quy định thời gian. Đối tượng thực hiện: Tổ chức ...


Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Kinh tế Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn...


Giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp huyện quản lý

Tham khảo tài liệu 'giải quyết chế độ nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình, cá nhân do cấp huyện quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Kinh tế quận; Phòng Công thương huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Kinh tế quận;...


Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo

Tham khảo tài liệu 'thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát

Tham khảo tài liệu 'giám định thương tật do tai nạn lao động cho người lao động bị tai nạn trong các trường hợp được xác định là tai nạn lao động, hoặc người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần (bao gồm người đang làm việc; người đã nghỉ việc) và người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính

Tham khảo tài liệu 'giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cho nhà xuất khẩu vay: Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay, hợp đồng tín dụng

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)… ...


Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Người có yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy...


Hợp nhất các Công ty TNHH hai thành viên

Tham khảo tài liệu 'hợp nhất các công ty tnhh hai thành viên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
 • 31/03/2018
 • 57.856
 • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký tăng vốn điều lệ
 • 04/01/2011
 • 27.123
 • 695
Yêu cầu trợ giúp pháp lý
 • 31/10/2010
 • 54.830
 • 970

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.268
 • 426

Danh mục tài liệu