Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đơn xin chuyển công tác

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, dành cho giáo viên chuyển công tác của mình để soạn được một đơn xin chuyển công tác các bạn cũng mất thời gian.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đơn xin chuyển công tác Đơn xin chuyển công tác Đơn xin chuyển công tác, Đơn xin chuyển trường, Mẫu đơn chuyển công tác, Đơn thuyên chuyển công tác, Mẫu đơn xin chuyển công tác, Thuyên chuyển công tác
4.0 5 179
  • 5 - Rất hữu ích 8

  • 4 - Tốt 171

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu 6: Báo cáo tóm tắt thành tích

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12 tháng 12 năm 2011, Mẫu 6: Báo cáo tóm tắt thành tích (Áp dụng đối với đề nghị Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Thống đốc)


MẪU THÔNG BÁO V/v: Chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của NNT

Tham khảo tài liệu 'mẫu thông báo v/v: chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của nnt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm)

Biểu số: 07b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. - Đơn vị báo cáo: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TẠI ĐỊA BÀN XÃ (6 tháng, năm) Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn … - Đơn vị nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............ (Phòng Tư pháp) ...


Mẫu số: 01/CNKD - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Sau đây Mẫu số: 01/CNKD Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính - Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh). Mời bạn đọc cùng tham khảo.


MẪU LIỆT KÊ CHỨNG TỪ HÀNG BÁN TRẢ LẠI, GIẢM GIÁ

LIỆT KÊ CHỨNG TỪ HÀNG BÁN TRẢ LẠI, GIẢM GIÁ Từ ngày :......................Đến ngày :........................ Số Ngày Trả lại Tên khách hàng Số tiền Tổng cộng .


Tự nhận xét kết quả tập sự

Mời các bạn cùng tham khảo "Tự nhận xét kết quả tập sự", tài liệu trình bày về nội dung mà người tập sự tự đánh giá như: phẩm chất đạo đức; năng lực, trình độ và kết quả làm việc trong thời gian tập sự; ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan; về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà Nước.


Mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn

Mẫu Giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn (Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG

Mẫu số S01-CBH MẪU SỔ THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG TẠM DỪNG IN DANH SÁCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG Nguồn kinh phí: ………….. Số tiền đang hưởng hàng tháng (đồng) 4 Tạm dừng từ tháng, năm 5 Đã chi trả hết tháng, năm 6 Ghi chú (số tài khoản ATM) 7 Đã hưởng lại từ tháng, năm 8


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Tham khảo tài liệu 'tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu số: 05-1/BK-QTT-TNCN - Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần

 Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu số: 05-1/BK-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)  là Mẫu bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN) sau đây, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.  


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu