Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đòn bẩy tài chính & các hệ số

Tài liệu "Đòn bẩy tài chính & các hệ số" nhằm giúp bạn nắm bắt khái niệm về đòn bẩy tài chính, cũng như ý nghĩa và cách tính các hệ số tài chính. Cùng tham khảo nhé.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đòn bẩy tài chính & các hệ số Đòn bẩy tài chính & các hệ số Đòn bẩy tài chính, Hệ số tài chính, Đầu tư chứng khoán, Tài chính ngân hàng, Vai trò của nguồn vốn, Tài chính doanh nghiệp
4.3 5 2780
 • 5 - Rất hữu ích 904

 • 4 - Tốt 1.876

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Đòn bẩy tài chính & các hệ số Vai trò của nguồn vốn rất quan trọng đối với sự sống còn của Doanh nghiệp (DN). Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả tránh được rủi ro về tài chính DN cần chú ý đến nguồn vốn nợ. Điều này được biểu hiện thực tế qua vấn đề sử dụng đòn bẩy tài chính và các hệ số liên quan. Nguồn vốn mà các doanh nghiệp thường có là nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ. Đó là hai kênh tài chính mà tỷ trọng nguồn vốn có vai trò rất lớn trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các DN cần đặc biệt quan tâm tới việc quản lý và kiểm soát nguồn vốn vay nợ. Đòn bẩy tài chính là một trong những tiêu chí đầu tiên để DN đưa ra được hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của mình. Đòn bẩy tài chính ???
 2. Là khái niệm chỉ mức độ nợ và tác động của nợ trong cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ số đòn bẩy tài chính có mục đích xác định mức độ thành công của công ty khi sử dụng nguồn vốn bên ngoài tăng hiệu quả số vốn tự có đang được sử dụng để tạo ra lợi nhuận. Các hệ số đặc trưng của đòn bẩy tài chính: Tỷ lệ nợ/ Vốn chủ sở hữu (Debt to Equity) Là hệ số so sánh tài sản của chủ doanh nghiệp qua vốn đầu tư và tài sản do các tổ chức tín dụng cung cấp thông qua các khoản vay. Hệ số này được tính bằng tổng nợ chia cho tổng vốn chủ sở hữu . Nếu doanh nghiệp nợ quá nhiều, rủi ro xuất hiện có thể làm mất đi vốn của chủ doanh nghiệp và công ty không thể trả được các khoản nợ. Nhưng ngược lại nợ quá ít công ty không có vốn tạo ra được lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế (Tỷ suất này còn gọi là khả năng sinh lợi của vốn kinh doanh). Tỷ suất này là chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa vốn kinh doanh sử dụng với lợi nhuận đồng vốn tạo ra.
 3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và trước lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay x100% Vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu phản ánh mối quan hệ giữa vốn đầu tư đã bỏ ra của chủ đầu tư với lợi nhuận đem lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp hay một cách ngắn gọn là tỷ lệ hoàn vốn dòng các khoản đầu tư tích luỹ của cổ đông công ty. Tỷ suất lợi nhuận Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế x100% Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ Cả 3 tỷ suất này có mối liên hệ với nhau thể hiện qua công thức:
 4. Lợi nhuận trước lãi vay – Lãi vay– Thuế TNDN Và thuế (Pf) (ixD) (Pf-ixD)xt Tỷ suất lợi nhuận vốn = Vốn chủ sở hữu chủ sở hữu (Re) Một cách tổng quát về mối liên hệ Re = [ Ra + D/E (Ra – i) ] x (1-t) E : Vốn chủ sở hữu D : Nợ vay C : Tổng vốn kinh doanh (C = E+D) Pf : Lợi nhuận trước lãi vay và thuế. i : Lãi suất tiền vay 1 năm. Ra : Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế Re : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu t : Thuế suất thuế TNDN
 5. Như vậy ta có thể thấy : Nếu Ra > i và D/E càng lớn thì tỷ suất trước lãi vay và thuế cao hơn lãi suất hiện vay. Công ty cho vay càng nhiều càng có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu Ra < i và D/E nhỏ thì doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi. Hệ số tỷ suất lợi nhuận giúp chúng ta đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty. Thông qua hệ số này ta có thể so sánh lợi nhuận của công ty dễ dàng hơn tuy thực tế nó chỉ mang tính chất lý thuyết. Điều này rất hữu ích khi ta lựa chọn cổ phiếu. Hệ số này qua thời gian giúp ta đánh giá sự phát triển của công ty so với trước đây.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam

Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu "Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam" để hiểu về sự vận động của thị trường tài chính Việt Nam chịu sự chi phối của những nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động. Trong đó, có thể kể đến là yếu tố tâm lý bầy đàn. Từ đó, tác giả đề xuất quan điểm cá nhân cần có một cái nhìn đầy đủ về tâm lý bầy đàn để tránh những rủi ro không đáng trong đầu tư thị trường chứng khoán.


KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Luật Chứng khoán 2007: “ Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”.Với tổ chức Nhóm điều kiện về cơ sở vật chất & tài chính •Nhóm điều kiện về nhân lực.Với cá nhân: Đạo đức kinh doanh •Kiến thức, bằng cấp...


Phân tích ngành dược

Theo thống kê của BMI, ngành công nghiệp dược hiện nay chiếm 1,50% GDP. Doanh thu của toàn ngành theo ước tính của Cục quản lý Dược Bộ Y tế đạt 1,11 tỷ USD, chiếm 1,59% GDP. Tuy chỉ có quy mô nhỏ so với các ngành khác trong nền kinh tế nhưng ngành dược là ngành luôn có tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian gần đây, trung bình trong giai đoạn 2000-2007 là 15%. Quy mô ngành dược hiện nay còn rất nhỏ bé, và còn nhiều tiềm năng để phát triển. Chi tiêu của người dân...


The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value part 40

The Intelligent Investor: The Definitive Book On Value part 40. The purpose of this book is to supply, in a form suitable for laymen, guidance in the adoption and execution of an investment policy. Comparatively little will be said here about the technique of analyzing securities; attention will be paid chiefly to investment principles and investors’ attitudes. We shall, however, provide a number of condensed comparisons of specific securities - chiefly in pairs appearing side by side in the New York Stock Exchange list in order to bring home in concrete fashion the important elements involved in specific choices of common stocks....


Index-Futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices

Many of the opportunities identified in this document will be unlocked through the outcome of franchise competitions. The large number of franchises going into the market over the next two years will provide much greater certainty and clarity going forward as bidders seek to deliver affordable and efficient solutions to meet the requirements of passengers and funders. This work builds on that undertaken by ATOC for the IIP1 , and is designed as an early input into the proposed national rolling stock strategy, outlined in Measure 3 of ATOC’s ‘Rolling Stock and Value for Money’ Discussion Paper dated December 2011....


Khái niệm và các loại công cụ phái sinh

I. Khái niệm: Công cụ phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đă có như cổ phiếu, trái phiếu nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận.


Bài giảng Phân tích kỹ thuật và sử dụng phần mềm Metastock trong phân tích kỹ thuật - ThS. Đặng Tài An Trang

"Bài giảng Phân tích kỹ thuật và sử dụng phần mềm Metastock trong phân tích kỹ thuật - ThS. Đặng Tài An Trang" trình bày 1 số nội dung như sau: phân tích kỹ thuật, lý thuyết Dow, định dạng đồ thị, 1 số chỉ báo kỹ thuật,... Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Getting Started in Currency Trading Winning in Today's Forex Market_9

Tham khảo tài liệu 'getting started in currency trading winning in today's forex market_9', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


WHEN LLC INTERESTS ARE SECURITIES

For our empirical analysis, we adopt and modify the structural dynamic conditional cor- relation (SDCC) framework proposed by Weber (2008b). Daily market index series are deployed for this examination. The sample is divided into two sub-periods, 1997-2001 and 2002-2008. With this structure we can grasp the e ects of the new policy, allowing domes- tic investors to access the B market, which was implemented in February 2001. Results of preliminary tests show that there exists considerable contemporaneous cross-correlation of returns, caused by common factors a ecting both markets, or by contemporaneous spillover e ects....


Bài giảng về Định giá cổ phiếu

Cổ phiếu thường là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty và xác nhận cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu thường là cổ đông thường và là đồng sở hữu của công ty cổ phần.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cau truc TT Options
 • 24/05/2009
 • 86.290
 • 507

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu