Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đòn bẩy tài chính & các hệ số

Tài liệu "Đòn bẩy tài chính & các hệ số" nhằm giúp bạn nắm bắt khái niệm về đòn bẩy tài chính, cũng như ý nghĩa và cách tính các hệ số tài chính. Cùng tham khảo nhé.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đòn bẩy tài chính & các hệ số Đòn bẩy tài chính & các hệ số Đòn bẩy tài chính, Hệ số tài chính, Đầu tư chứng khoán, Tài chính ngân hàng, Vai trò của nguồn vốn, Tài chính doanh nghiệp
4.3 5 2780
 • 5 - Rất hữu ích 904

 • 4 - Tốt 1.876

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Đòn bẩy tài chính & các hệ số Vai trò của nguồn vốn rất quan trọng đối với sự sống còn của Doanh nghiệp (DN). Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả tránh được rủi ro về tài chính DN cần chú ý đến nguồn vốn nợ. Điều này được biểu hiện thực tế qua vấn đề sử dụng đòn bẩy tài chính và các hệ số liên quan. Nguồn vốn mà các doanh nghiệp thường có là nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay nợ. Đó là hai kênh tài chính mà tỷ trọng nguồn vốn có vai trò rất lớn trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các DN cần đặc biệt quan tâm tới việc quản lý và kiểm soát nguồn vốn vay nợ. Đòn bẩy tài chính là một trong những tiêu chí đầu tiên để DN đưa ra được hiệu quả của việc sử dụng vốn vay của mình. Đòn bẩy tài chính ???
 2. Là khái niệm chỉ mức độ nợ và tác động của nợ trong cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ số đòn bẩy tài chính có mục đích xác định mức độ thành công của công ty khi sử dụng nguồn vốn bên ngoài tăng hiệu quả số vốn tự có đang được sử dụng để tạo ra lợi nhuận. Các hệ số đặc trưng của đòn bẩy tài chính: Tỷ lệ nợ/ Vốn chủ sở hữu (Debt to Equity) Là hệ số so sánh tài sản của chủ doanh nghiệp qua vốn đầu tư và tài sản do các tổ chức tín dụng cung cấp thông qua các khoản vay. Hệ số này được tính bằng tổng nợ chia cho tổng vốn chủ sở hữu . Nếu doanh nghiệp nợ quá nhiều, rủi ro xuất hiện có thể làm mất đi vốn của chủ doanh nghiệp và công ty không thể trả được các khoản nợ. Nhưng ngược lại nợ quá ít công ty không có vốn tạo ra được lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế (Tỷ suất này còn gọi là khả năng sinh lợi của vốn kinh doanh). Tỷ suất này là chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa vốn kinh doanh sử dụng với lợi nhuận đồng vốn tạo ra.
 3. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và trước lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay x100% Vốn kinh doanh sử dụng bình quân trong kỳ Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE) Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu phản ánh mối quan hệ giữa vốn đầu tư đã bỏ ra của chủ đầu tư với lợi nhuận đem lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp hay một cách ngắn gọn là tỷ lệ hoàn vốn dòng các khoản đầu tư tích luỹ của cổ đông công ty. Tỷ suất lợi nhuận Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế x100% Vốn chủ sở hữu bình quân trong kỳ Cả 3 tỷ suất này có mối liên hệ với nhau thể hiện qua công thức:
 4. Lợi nhuận trước lãi vay – Lãi vay– Thuế TNDN Và thuế (Pf) (ixD) (Pf-ixD)xt Tỷ suất lợi nhuận vốn = Vốn chủ sở hữu chủ sở hữu (Re) Một cách tổng quát về mối liên hệ Re = [ Ra + D/E (Ra – i) ] x (1-t) E : Vốn chủ sở hữu D : Nợ vay C : Tổng vốn kinh doanh (C = E+D) Pf : Lợi nhuận trước lãi vay và thuế. i : Lãi suất tiền vay 1 năm. Ra : Tỷ suất lợi nhuận trước lãi vay và thuế Re : Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu t : Thuế suất thuế TNDN
 5. Như vậy ta có thể thấy : Nếu Ra > i và D/E càng lớn thì tỷ suất trước lãi vay và thuế cao hơn lãi suất hiện vay. Công ty cho vay càng nhiều càng có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu Ra < i và D/E nhỏ thì doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi. Hệ số tỷ suất lợi nhuận giúp chúng ta đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty. Thông qua hệ số này ta có thể so sánh lợi nhuận của công ty dễ dàng hơn tuy thực tế nó chỉ mang tính chất lý thuyết. Điều này rất hữu ích khi ta lựa chọn cổ phiếu. Hệ số này qua thời gian giúp ta đánh giá sự phát triển của công ty so với trước đây.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán


Phân tích tài chính công ty

Đánh giá khả năng thanh toán nợ vay và khả năng trả lãi cổ phần bằng tiền


THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG Ngày 25/01/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Quyết định số 16/QĐSGDHCM cho Công ty CP Công nghệ mạng và Truyền thông đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM. Theo kế hoạch ngày 11/03/2010, Công ty CP Công nghệ mạng và truyền thông sẽ chính thức giao dịch. Như vậy, đây là công ty thứ 237 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP.HCM với mã chứng khoán là CMT. Để giúp quý độc giả có thêm thông tin về công ty, trang Web...


Prentice trade bond markets analysis and strategies finance_6

Tham khảo tài liệu 'prentice trade bond markets analysis and strategies finance_6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu phân tích một công ty

từ tóm tắt, đến phân tích ngành, phân tích lợi thế và phân tích tài chính.


Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 5 - TS. Trần Thị Mộng Tuyết

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 5 cung cấp cho người học kiến thức về thị trường sơ cấp và phát hành chứng khoán. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phương thức phát hành, bảo lãnh phát hành, phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần, phát hành trái phiếu chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi

Bài giảng Rủi ro – tỷ suất sinh lợi mong đợi nhằm trình bày kiến thức về tỷ suất sinh lợi và rủi ro Lý thuyết danh mục Markowitz, lý thuyết định giá tài sản vốn (CAPM), tỷ suất sinh lợi của một chứng khóan trong một thời kỳ.


Ehlers, John - Cybernetics Analysis For Stock And Futures_6

Tham khảo tài liệu 'ehlers, john - cybernetics analysis for stock and futures_6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Fundamentals of Financial Management (2003) Chapter 6-11

If some one had incested $1,000 in a portfolio of large - company stocks in 1925 and then reinvested all dividents received, his or her invested would have grown to $2,845,697 by 1990. Over the same time period, a portfolio of small -company stocks would have grown even more, to $6,641,505...


McGraw.Hill.Mathematics.Of.The.Securities.Industry

Solve Two of the Toughest Problems When Preparing for the Stockbroker’s Exam Those wishing to become licensed as stockbrokers must pass the series 7 examination. This exam, known officially as the General Securities Registered Representative Examination, is very rigorous. Traditionally, students without a financial background have a difficult time with the mathematical calculations peculiar to the world of stocks, bonds, and options. Many are also relatively unfa- miliar with proper use of the calculator and thus are dou- bly hampered in their efforts to become registered. This book will help you to overcome both problems. It not...


Tài liệu mới download

Hệ điều hành MS-DOS
 • 01/12/2010
 • 44.628
 • 674

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thẩm định giá
 • 29/01/2013
 • 26.926
 • 286
“Phải biết cắt lỗ!”
 • 27/12/2010
 • 37.853
 • 410

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu