Tìm kiếm tài liệu miễn phí

ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

SLUM CITIES (xem phim & ghi nhận) CITIES & POLLUTION (xem phim & ghi nhận) .ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG Tỷ lệ ngươi 15 tuỏ i: 4,6% (nông thôn: 2,3%) Tỷ lệ ngươi 15 tuỏ i và có bà ng cá p chuyên môn: 25% ̀ (8%: Nông thôn) 1990: 500 đo thị 2000: 649 đo thị 2003: 656 đo thị 2009: 753 đo thị .ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNGĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN đô thị hóa, phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, đô thị bền vững, hệ thống pháp lý, giải pháp quy hoạch
4.7 5 1639
 • 5 - Rất hữu ích 1.184

 • 4 - Tốt 455

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) LỚP CAO HỌC K2011. Chuyên Ngành: QLMT CBGD: TS. Võ Lê Phú, Khoa Môi Trường, ĐHBK TPHCM volephu@hcmut.edu.vn or phulevo@gmail.com
 2. ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Cá c vá n đề về quả n lý đô thị tạ i CURITIBA, Brazil (xem phim tuà n trươc: 17/4/2012) ́  Urban sprawl  Urban space & culture (mall & walk place)  Municipal Waste Management SLUM CITIES (xem phim & ghi nhận) CITIES & POLLUTION (xem phim & ghi nhận)
 3. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG  Tó c đọ đo thị hó a tạ i Việ t nam: 30%  thá p so vơi ́ khu vưc ĐNA. ̣  Hà Nọ i & Tp.HCM: chiế m 1/3 dan só đo thị củ a cả nươc. ́  Tỷ lệ ngươi >15 tuỏ i: 4,6% (nông thôn: 2,3%) ̀  Tỷ lệ ngươi >15 tuỏ i và có bà ng cá p chuyên môn: 25% ̀ (8%: Nông thôn)  1990: 500 đo thị  2000: 649 đo thị  2003: 656 đo thị  2009: 753 đo thị Nguồn: UNFPA, 2009
 4. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG Só họ gia đình có nguò n nươc cá p tạ i đo ́ thị: 96,8% (so vơi ́ 86,6% ơ nông thôn) ̉ Tỏ ng só 753 đo thị: 9 đô thị loại 1; 12 đô thị loại 2; 45 đô thị loại 3; 41 đô thị loại 4; 643 đô thị loại 5.
 5. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Dân số đô thị tăng nhanh trong thạ p niên 1999-2009 1999: 23,7% 2009: 29,6%  25,4 triệ u ngươi tạ i đô thị ̀ Dự bá o dân số đô thị đạ t 38% và o năm 2015 & 45% và o năm 2020. (Vision of Urban Development to 2050)
 6. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Mưc độ đô thị hó a không đề u ́ giưa cá c thà nh phố, tỉnh thà nh ̃ (20-30%) Chủ yế u tạ p trung ơ cá c tỉnh ̉ phía Nam.  60%, cao hơn các khu vực khác Chênh lệ ch lơn về mưc só ng ́ ́ giưa khu vưc đô thị & nông thôn ̃ ̣ Điện: 4,3% NT không có điện vs 0,2% ĐT Nước: 96,8% ĐT vs 86,6% NT
 7. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM 1999 2009
 8. THÁCH THỨC TỪ ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM  Dân số đô thị: 34% (2012)  Đó i nghề o cũ ng tăng song hà nh vơi ́ mưc độ đô thị hó a ́  Giao thông đô thị: xe máy vẫn chiếm ưu thế  Ô tô ngà y cà ng gia tăng  á p lưc ̣ cho hệ thó ng giao thông  hạn chế ô tô bằng cách tăng các chi phí  Ô nhiễ m nươc & thiế u điề u kiệ n vệ ́ sinh  thiệt hại kinh tế (0,5% GDP/năm).
 9. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Xem phim tư liệu: SLUM CITIES – A Shifting World (90 phút)  Như thế nào là một Slum City?  Giải pháp của Ấn Độ cho Slum City?  Tính bền vững của giải pháp này?

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Giải pháp giao thông các đô thị Việt Nam hiện nay

Hạn chế các phương tiện tham gia không hữu ích: Biện pháp này nhằm cắt giảm ¼ lượng phương tiện tham gia giao thông hiện có. Hiện nay ở nhiều đô thị, các phương tiện cá nhân phát triển nhanh. Sự tiện lợi của phương tiện cá nhân như xe máy, ôtô con tạo nên sự lãng phí về chi phí lưu hành và chiếm quá nhiều cơ sở vật chất và làm tắc nghẽn giao thông. Chính vì vậy cần có nhiều biện pháp giảm lượng lớn phương tiện thừa này như sau:...


Bài giảng Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị: Chương 2

Bài giảng Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị - Chương 2: Giao thông đối ngoại đô thị giới thiệu giao thông đối ngoại bằng đường sắt, giao thông đối ngoại bằng đường thủy, giao thông bằng đường hàng không, giao thông đối ngoại bằng đường bộ. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quy hoạch đô thị, Kiến trúc.


The Green City Guidelines

he race to become the Greenest City in the world is both a friendly and ierce competition. It’s friendly because when one city succeeds, we all beneit from the shared knowledge and improved health of our planet, as well as the new opportunities that emerge in the green economy. he race is a ierce one because the stakes are so high. In fact, the kind of change needed for all of us to thrive in healthy and prosperous communities requires a world full of Greenest Cities. here are four key ingredients required for us to succeed: vision, leadership, action, and...


Sổ tay cán bộ địa chính part 1

Tham khảo tài liệu 'sổ tay cán bộ địa chính part 1', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 7

C H A P T E R S E V E N Space in General Equilibrium 7.1 INTRODUCTION How do households distribute themselves in a spatial dimension? Do they distribute themselves efficiently? What determines land-use patterns?


CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ TÀI CHÍNH- QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính : a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 7, 10 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CHÂU Á

Vì sao Chau Á có tó c đọ đo thị hó a nhanh? Thá ch thưc về tính bề n vưng? ́ ̃ Kinh tế? Xã hội? Môi trường? .ĐÔ THỊ HÓA : THÁCH THỨC?


Ebook Trắc địa - Quy hoạch đường và đô thị: Phần 1 - TS. Vũ Thặng

Mời các bạn tham khảo ebook Trắc địa - Quy hoạch đường và đô thị: Phần 1 do TS. Vũ Thặng biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về công tác trắc địa trong thiết kế và định tuyến công trình; quy hoạch mặt bằng khu đô thị. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Xây dựng và những ngành có liên quan. 


GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Bài 1: Hội nghị bàn tròn Tổng thư ký Đại hội đồng Liên hợp quốc triệu tập một cuộc họp có N nhà ngoại giao của N tổ chức tham gia. Các đại diện ngoại giao được bố trí ngồi quanh một bàn tròn. Giữa một số tổ chức có quan hệ căng thẳng, vì vậy không thể xếp họ ngồi cạnh nhau được.


Quy hoạch sử dụng đất đai ( Chương 5)

Báo cáo thuyết minh sử dụng đất của đồng bằng sông Cửu Long. Cho thấy các kết quả lựa chọn các dự án, công trình sử dụng và bố trí đất đai trong thời gian qua.Quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước tương đối hữu dụng. Mỗi bước đại diện cho một hoạt động chuyên biệt trong một hệ thống nhất và những thông tin của từng bước sẽ cung cấp tiếp cho các bước kế tạo thành một chuỗi đất đai......


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Khái niệm Quy hoạch đô thị
 • 29/04/2010
 • 29.330
 • 273

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu