Tìm kiếm tài liệu miễn phí

ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

SLUM CITIES (xem phim & ghi nhận) CITIES & POLLUTION (xem phim & ghi nhận) .ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG Tỷ lệ ngươi 15 tuỏ i: 4,6% (nông thôn: 2,3%) Tỷ lệ ngươi 15 tuỏ i và có bà ng cá p chuyên môn: 25% ̀ (8%: Nông thôn) 1990: 500 đo thị 2000: 649 đo thị 2003: 656 đo thị 2009: 753 đo thị .ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNGĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN đô thị hóa, phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, đô thị bền vững, hệ thống pháp lý, giải pháp quy hoạch
4.7 5 1639
 • 5 - Rất hữu ích 1.184

 • 4 - Tốt 455

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 9, 23 April 2012) LỚP CAO HỌC K2011. Chuyên Ngành: QLMT CBGD: TS. Võ Lê Phú, Khoa Môi Trường, ĐHBK TPHCM volephu@hcmut.edu.vn or phulevo@gmail.com
 2. ĐÔ THỊ HÓA TẠI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Cá c vá n đề về quả n lý đô thị tạ i CURITIBA, Brazil (xem phim tuà n trươc: 17/4/2012) ́  Urban sprawl  Urban space & culture (mall & walk place)  Municipal Waste Management SLUM CITIES (xem phim & ghi nhận) CITIES & POLLUTION (xem phim & ghi nhận)
 3. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG  Tó c đọ đo thị hó a tạ i Việ t nam: 30%  thá p so vơi ́ khu vưc ĐNA. ̣  Hà Nọ i & Tp.HCM: chiế m 1/3 dan só đo thị củ a cả nươc. ́  Tỷ lệ ngươi >15 tuỏ i: 4,6% (nông thôn: 2,3%) ̀  Tỷ lệ ngươi >15 tuỏ i và có bà ng cá p chuyên môn: 25% ̀ (8%: Nông thôn)  1990: 500 đo thị  2000: 649 đo thị  2003: 656 đo thị  2009: 753 đo thị Nguồn: UNFPA, 2009
 4. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM: HIỆN TRẠNG Só họ gia đình có nguò n nươc cá p tạ i đo ́ thị: 96,8% (so vơi ́ 86,6% ơ nông thôn) ̉ Tỏ ng só 753 đo thị: 9 đô thị loại 1; 12 đô thị loại 2; 45 đô thị loại 3; 41 đô thị loại 4; 643 đô thị loại 5.
 5. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Dân số đô thị tăng nhanh trong thạ p niên 1999-2009 1999: 23,7% 2009: 29,6%  25,4 triệ u ngươi tạ i đô thị ̀ Dự bá o dân số đô thị đạ t 38% và o năm 2015 & 45% và o năm 2020. (Vision of Urban Development to 2050)
 6. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Mưc độ đô thị hó a không đề u ́ giưa cá c thà nh phố, tỉnh thà nh ̃ (20-30%) Chủ yế u tạ p trung ơ cá c tỉnh ̉ phía Nam.  60%, cao hơn các khu vực khác Chênh lệ ch lơn về mưc só ng ́ ́ giưa khu vưc đô thị & nông thôn ̃ ̣ Điện: 4,3% NT không có điện vs 0,2% ĐT Nước: 96,8% ĐT vs 86,6% NT
 7. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM 1999 2009
 8. THÁCH THỨC TỪ ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM  Dân số đô thị: 34% (2012)  Đó i nghề o cũ ng tăng song hà nh vơi ́ mưc độ đô thị hó a ́  Giao thông đô thị: xe máy vẫn chiếm ưu thế  Ô tô ngà y cà ng gia tăng  á p lưc ̣ cho hệ thó ng giao thông  hạn chế ô tô bằng cách tăng các chi phí  Ô nhiễ m nươc & thiế u điề u kiệ n vệ ́ sinh  thiệt hại kinh tế (0,5% GDP/năm).
 9. ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM Xem phim tư liệu: SLUM CITIES – A Shifting World (90 phút)  Như thế nào là một Slum City?  Giải pháp của Ấn Độ cho Slum City?  Tính bền vững của giải pháp này?

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Điều tra quy hoạch - Nguyễn Văn Đồng

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Điều tra quy hoạch" dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn 21 câu hỏi bài tập về điều tra quy hoạch. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


CONSUMER CITY

It’s importan to choose varieties of plants that are well-adapted to our cool wet springs and resistant to common pests and diseases. It’s also important to plant at the right time, when the soil is warm enough and allowing enough time to grow to harvest size. Read seed catalogs, talk to other garden- ers, and see Gardening for Good Nutrition and The Maritime Northwest Garden Guide. choosing seeds or starts. Seeds need soil warm enough to sprout - typically at least 50-60º. You can wait until the soil warms in May (see Calendar on back page), or use meth ods to warm it sooner in...


Bài giảng Quản lý nhà nước về đô thị - ThS. Nguyễn Viết Định

Bài giảng Quản lý nhà nước về đô thị nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về lý luận, thực tiễn về: đô thị,quá trình phát triển đô thị, đô thị hóa, xu thế phát triển đô thị. Vận dụng kiến thức, kết hợp đường lối chính sách của Đảng và nhà nước vào công tác quản lý nhà nước về đô thị. Phục vụ công tác nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với đô thị và phát triển đô thị hợp lý.


Affordable-Accessible Housing In A Dynamic City

And what effect do these industrial shifts have on the employability of city residents? The transformation has favored a more educated labor force over blue-collar or entry- level workers, and it has been most pronounced in the Northeast and Midwest, which house the greatest concentration of minority groups (Moss and Tilly, 1991; Kasarda, 1985, 1989, 1990). Moreover, the changes in the organization of production—in particu- lar, the advent of flexible work arrangements, the diminishing role of the internal labor market, the declining rate of unionization, and the growth of new ethnic small business enclaves—seem to have particular disadvantages for African-American males (Moss and Tilly, 1991)....


Công ty trách nhiệm hữa hạn

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, chịu trách nhiệm hữu hạn và không được phát hành cổ phần.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 3

Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị Chương 3 Các yếu tố cơ bản trong quy hoạch đô cơ thị nêu quy mô dân số đô thị, cơ cấu chức năng đất đai phát triển đô thị và lựa chọn đất đai phát triển đô thị.


Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản (Từ 17 - 21/5/2010) - Muireann Legoux

Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản (Từ 17 - 21/5/2010) là tài liệu của Trung tâm dự báo và nghiên cứu đô thị - PADDI, trình bày một số nội dung về thị trường bất động sản ờ Việt Nam; hệ thống thông tin đất đai và bất động sản ở Pháp; thủ tục mua đất; trình bày dữ liệu cho hệ thống thông tin và tổng hợp kiến nghị của ông Robert Wacheux.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Part 4

P A R T IV Urban Transportation Transportation economics is a well-defined field of economics. Its subfields can be categorized along three dimensions: transport mode, passenger/freight, and supply/demand/policy; maritime freight supply is therefore a subfield


Chiến lược phát triển thành phố: Từ tầm nhìn tới tăng trường và xóa đói giảm nghèo

Đào tạo tăng cường năng lực chính quyền đô thị. Năng lực = Kiến thức + kỹ năng sáng tạo + thái độ ứng xử trước các tình huống. Thể hiện rõ được các nhân tố quyết định đến sự phát triển của đô thị, tạo lập môi trường sống thích hợp cho sự phát triển của con người


ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TP.HCM ĐẾN NĂM 2020

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở trung tâm khu vực phía Nam của Việt Nam, tại hạ lưu sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Địa hình của thành phố tương đối bằng phẳng, có ít đồi ở Đông bắc, cao độ giảm dần về phía Đông nam. Thành phố có 24 quận, huyện với tổng diện tích khoảng 2094km2, trong đó có 13 quận cũ (140km2), chiếm 6,7% diện tích, 6 quận mới (361km2) tương đương 17,35%, 5 huyện (1603km2) tương đương 76%. Dân số hiện nay khoảng 6,2 triệu người (6,6% dân số cả nước), tăng bình...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ebook Quy hoạch biển Bothnian
 • 19/10/2017
 • 55.434
 • 356
Creative City Planning Framework
 • 11/06/2013
 • 22.927
 • 678
Quy hoạch phổ tần số
 • 01/10/2011
 • 82.941
 • 224

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu