Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đồ án: Đăng ký thống kê đất đai

Đồ án đăng kí thống kê đất đai trình bày về nội dung như sau: Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Thống kê đất đai,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Đề tài: Thực trạng thị trường cổ phiếu Việt Nam hiện nay,

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế , phù hợp với các điều kiện kinh tế, chính trị và xã hội trong nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã quyết định thành lập thị trường chứng khoán với những đặc thù riêng biệt trên cơ sở tham khảo có chọn lọc các kinh nghiệm và mô hình chứng khoán trên thế giới. Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh đấu bằng việc đưa vào vận hành trung tâm giao dịch chứng khoán tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện phiên...


LUẬN VĂN: Quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên trong công ty môi trường đô thị Hà Nội

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quyền làm chủ tập thể của cán bộ công nhân viên trong công ty môi trường đô thị hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo Tình hình Việt Nam và các xu hướng tài chính

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan về thành quả kinh tế của Việt Nam, các xu hướng tiêu dùng mới nhất, các tâm điểm tài chính về sản phẩm và tài khoản, hiệu quả của quảng cáo, các kênh giao dịch và thị trường nông thôn.


Luận văn: Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng

"Luận văn: Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương và việc nâng cao hiệu quả sử dụng" nhằm giúp bạn nắm bắt các vấn đề về hạch toán tiền lương, cũng như thực trạng và phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Luận văn: “CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG VÀ XÂY DỰNG HÀN - VIỆT (HANVICO)”

Để đưa nước ta trở thành một nước giàu mạnh, từng bước hội nhập vào công cuộc phát triển của khu vực và trên toàn thế giới Đảng và Nhà nước ta đãđưa ra Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ mới mang tên “Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng đểđến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”....


Luận văn:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT INCHEMCO

Nền kinh tế thị trƣờng của nƣớc ta trong những năm gần đây đã đạt đƣợc những bƣớc tiến vững mạnh, các doanh nghiệp cũng đóng góp vai trò to lớn của mình cùng cả nƣớc đƣa Việt Nam ngày càng phát triển, có vị trí xứng đáng trên trƣờng quốc tế. Ngày nay với xu hƣớng tự do cạnh tranh hàng loạt các xí nghiệp, nhà máy, công ty đƣợc mở ra. Nhu cầu buôn bán trên thị trƣờng ngày càng đƣợc mở rộng, Việt Nam đã dần trở thành một thị trƣờng sôi động.Trong phần đóng góp của...


Đề tài “Giải pháp phát triển các hoạt động kinh doanh chứng khoán của CTCP chứng khoán Bảo Việt”

Công nghiệp hoá là bước phát triển tất yếu của mỗi dân tộc mỗi đất nước phải trải qua. Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá nền kinh tế quốc dân ở nước ta, cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề quan trọng. Trong đó vốn là chìa khoá để thực hiện công nghiệp hoá. Để công nghiệp hoá với tốc độ nhanh cần có cơ chế chính sách và biện pháp huy động được nhiều vốn nhất và sử dụng vốn có hiệu quả. Một trong những biện pháp thực hiện huy động...


Thuyết trình: Lập báo cáo tài chính và phân tích

Nội dung của đề tài Lập báo cáo tài chính và phân tích nêu môi trường lập báo cáo tài chính: hệ thống các chuẩn mực kế toán, cơ chế quản lý, cơ chế giám sát và tuân thủ, các nguồn thông tin thay thế. Thiết lập các chuẩn mực kế toán, bản chất và mục tiêu của kế toán tài chính, kế toán trên cơ sở dồn tích: sự thích hợp và tầm quan trọng của dồn tích; những trở ngại và giới hạn và các tranh luận giữa dồn tích và dòng tiền đối với phân tích tài chính.


Luận văn: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015

Việt nam đã, đang và sẽ tích cực hội nhập toàn diện với thị trường khu vực và quốc tế. Các hoạt động hội nhập mở ra nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Trong xu thế đó, với tư cách là một trong các tổ chức trung gian tài chính mang tính huyết mạch của nền kinh tế, các ngân hàng nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của công tác quản lý, điều hành có phương pháp và hệ thống. Chính vì điều đó, quản trị chiến lược là một trong những nhiệm vụ...


Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng trả góp tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Tiểu luận nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng trả góp tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm giới thiệu sản phẩm cho vay hỗ trợ tiêu dùng trả góp tại ngân hàng ACB, các hình thức cho vay hổ trợ tiêu dùng trả góp, quy trình và các thủ tục cho vay.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu