Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Định hướng phát triển không gian đô thị

Như chúng ta đã biết mỗi đô thịphát triển đều cho sựgắn bóvàquan hệmật thiết với sựphát triển của toàn vùng.Bởi lẽ, quy hoạch vùng đã cân đối sựphát triển cho mỗi điểm dân cư trong vùng lãnh thổ.Dĩnhiên quy hoạch tổng thể đô thịphải cónhững kiến nghịbổsung sửa đổi các dựkiến và phương hướng quy hoạch vùng đã xác định. Đặc biệt là trong trường hợp chưa cóquy hoạch vùng thìviệc định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể đô thịphải thông qua quy hoạch tổng thể đô thịphải thông qua quy hoạch liên đới vùng đô thị...Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Định hướng phát triển không gian đô thị Định hướng phát triển không gian đô thị Giáo trình nguyên lý quy hoạch, tuân thủ chỉ đạo quy hoạch vùng, triệt để khai thác điều kiện tự nhiên, kế thừa và phát huy thế mạnh của hiện trạng, tài liệu học đại học
4.9 5 2383
 • 5 - Rất hữu ích 2.198

 • 4 - Tốt 185

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Nguyên lý quy hoạch xây dựng đô thị Nguyên Quy hoạch chung xây dựng 3 / ĐÞNH H¦íNG PH¸T TRIÓN KH¤NG GIAN D¤ THÞ 9/09/2009 KHOA QUY HOẠCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
 2. Mọi người trong lớp chú ý....? Group Group work work
 3. Tư duy của Quy hoạch sư - Hãy nối liền 9 điểm trong hình bên với nhau bằng 4 đường thẳng liên tục - (Thời gian suy nghĩ 2 phút)
 4. Khi thực hiện đồ án quy hoạch, hãy luôn nhìn rộng ra bên ngoài ranh giới thực hiện của đồ án
 5. Nguyên lý quy hoạch xây dựng đô thị Nguyên Quy hoạch chung xây dựng 3 / ĐÞNH H¦íNG PH¸T TRIÓN KH¤NG GIAN D¤ THÞ 9/09/2009 KHOA QUY HOẠCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
 6. 3.1. Những nguyên tắc cơ bản của sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị 1. Tuân thủ hướng chỉ đạo của quy hoạch vùng Như chúng ta đã biết mỗi đô thị phát triển đều cho sự gắn bó và quan hệ mật thiết với sự phát triển của toàn vùng.Bởi lẽ, quy hoạch vùng đã cân đối sự phát triển cho mỗi điểm dân cư trong vùng lãnh thổ. Dĩ nhiên quy hoạch tổng thể đô thị phải có những kiến nghị bổ sung sửa đổi các dự kiến và phương hướng quy hoạch vùng đã xác định. Đặc biệt là trong trường hợp chưa có quy hoạch vùng thì việc định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể đô thị phải thông qua quy hoạch tổng thể đô thị phải thông qua quy hoạch liên đới vùng đô thị đó. Những kiến nghị điều chỉnh không nên vượt quá những giới hạn cho phép quy hoạch vùng đã xác định,nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thống nhất giữa trong và ngoài đô thị, hài hoà và hỗ trợ nhau phát triển.
 7. 2. Triệt để khai thác các điều kiện tự nhiên Thiên nhiên là tài sản quý báu có sẵn. Vì vậy, việc khai thác điều kiện địa hình khí hậu, môi trường là nhiệm vụ hàng đầu đối với mỗi đô thị. Những đặc trưng của cảnh quan thiên nhiên là cơ sở để hình thành cấu trúc không gian đô thị. Các giải pháp quy hoạch, đặc biệt là trong cơ cấu chức năng cần phải tận dụng triệt để các điều kiện tự nhiên nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả của cảnh quan môi trường đô thị và hình thành cho đô thị một dặc thù riêng hoà hợp với thiên nhiên ở địa phương đó.
 8. 3. Phù hợp với tập quán sinh hoạt truyền thống của địa phương và dân tộc Đây là một yếu tố và cũng là một nguyên tắc cơ vản đối với mỗi đồ án quy hoạch xây dựng. Con người là đối tượng chính ở đô thị. Mỗi địa phương, mỗi dân tộc có một cách sống, một tập quán, một quan niệm khác nhau trong quan hệ giao tiếp và trong sinh hoạt. Những đặc thù riêng đó là vốn quý của dân tộc, cần được khai thác và kế thừa để tạo cho mỗi đô thị một hình ảnh riêng của dân tộcvà địa phuơng mình. Cuộc sống hiện đại đã thay đổi rất nhanh những tập quán của nhiều dân tộc, nhưng nó cũng không thể và không nên quốc tế hoá tất cả mọi dặc trưng riêng của từng dân tộc, từng địa phương.
 9. 3. Phù hợp với tập quán sinh hoạt truyền thống của địa phương và dân tộc Các nhà xã hội học đô thị cũng đã khẳng định một cách chắc chắn là hình ảnh của một đô thị tương lai, ý niệm về niềm vui hạnh phúc, sự thuận tiện hợp lý dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày ở đô thị không thể và không nên giống nhau, bởi vì mỗi dân tộc đều có một phong tục tập quán riêng của họ để họ tôn sùng và gìn giữ. Một đô thị được nhiều người ngưỡng mộ, chính là cái đô thị giữ được nhiều sắc thái của dân tộc mình. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị cong phải hết sức lưu ý đến vân đề này, đặc biệt là trong cơ cấu tổ chức sinh hoạt của các khu ở, khu trung tâm thành phố và các khu đặc trưng khác như các khu vực danh lam thắng cảnh, khu vực lịch sử, khu vực tâm linh tôn giáo… Chúng ta sẽ có lỗi với dân tộc nếu không tập trung tư tưởng và quan điểm để tìm và khai thác những yếu tố truyền thống dân tộc vào trong các đồ án thiết kế xây dựng, trong tổ chức cuộc sống mới luôn luôn phát triển ở đô thị.
 10. 4. Kế thừa và phát huy thế mạnh của hiện trạng Các cơ sở vật chất hiện có ở đô thị, đặc biệt là các khu ở, các công trình công cộng, hệ thống trang thiết bị đô thị, danh lam thắng cảnh, các di sản văn hoá và lịch sử có giá trị vật chất, tinh thần rất cao. Cần phải kết hợp và phát huy mọi tiềm năng giữa cái cũ và mới trong đô thị, giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt chú ý đến các công trình kiến trúc có giá trị, các khu phố cổ truyền thống.
 11. 5. phát huy vai trò của khoa học kĩ thuật tiên tiến Thiết kế quy hoạch tổng thể xây dựng đô thị phải đảm bảo phát huy tốt các mặt về kỹ thuật đô thị, trang thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là giao thông đô thị. Cần bảo đảm thực hiện các quy chế và chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật xây dựng, phải tuân thủ các đường lối, chính sách của Nhà nước và địa phương về xây dựng, phát triển đô thị, hiện đại hoá các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc… Trong thời đại mới khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh chóng. Quy hoạch xây dựng đô thị phải có được những dự phòng thích đáng về kỹ thuật, đất đai nhằm đáp ứng kịp thời những biến đổi trong quá trình phát triển đô thị.
 12. 6. Tính cơ động và hiện thực của đồ án quy hoạch Bất kì một đồ án nào khi thiết kế cĩng phải đề cập tới khả năng thực thi của nó trong từng giai đoạn. Đồ án quy hoạch xây dựng nhất định rất nhiều vấn đề về hướng phát triển tương lai cho đô thị. Muốn thực hiện được ý đồ phát triển tốt thì tính cổ động và linh hoạt của đồ án phải rất cao, có nghĩa là trước những hiện tượng đột biến về đàu tư xây dựng hoặc những chủ trương mới của chính quyền về xây dựng đô thị, hướng phát triển cơ bản và lâu dài của đô thị vẫn được đảm bảo
 13. 3.2. Cơ cấu chức năng đất đai phát triển đô thị Đây là một nhiệm vụ nặng nề mà người thực hiện chính là các kiến trúc sư quy hoạch. Đây không chỉ là nghệ thuật bố cục không gian đơn thuần mà là một khoa học tổng hợp đòi hỏi phải có óc tư duy khoa học , óc tổ chức sáng tạo cao để phối hhợp một cách có hiệu quả các hoạt đoọng đồng thời của các thành phần vật chất của đô thị trong quá trình phát triển 1. Chọn đất và chọn hướng phát triển đô thị Đất đai đô thị trước đây được chia làm 5 loại theo chức năng sử dụng bao gồm : a) Đất công nghiệp và các khu vực sản xuất b) Đất kho tàng c) Đất giao thông đối ngoại d) Đất dân dụng, trong đó: - Đất xây dựng nhà ở - Đất cây xanh và thể dục thể thao - Đất trung tâm và phục vụ công cộng - Đất đường và quản trường e) Đất đặc biệt ngoài đô thị.
 14. Năm loại đất được phân chia theo phạm vi khu vực đât đai và tổ chức quản lý. Hiện nay, khi phân chia theo chức năng sử dụng người ta còn tách phần cây xanh nghỉ ngơi giải trí ở đô thị thành một loại hình riêng, cũng có nơi còn tách cả phần đất trung tâm và dịch vụ công cộng ra ngoài khu dân dụng. Cách phân chia các loại đất trong đô thị tuy có chỗ không thống nhất với nhau nhưng cơ bản vẫn gióng nhau, chỉ có khác ở chỗ là chi tiết trong khu dân dụng và giao thông được phân thành từng loại theo chức năng cụ thể mà thôi. Điều đó không làm ảnh hưởng đến vấn đề chọn đất và cơ cấu tổ chức sử dụng đất đai trong đô thị.
 15. Chọn đất và chọn hướng phát triển trong đô thị trước tiên là phải làm sao cho mối quan hệ hữu cơ bên trong và bên ngoài của các khu đất không ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình pphát triển. Sơ đồ cơ cấu chức năng tổng hợp có tính chất lý thuyết được biểu hiện qua 4 chức năng cơ bản của đô thị: - Khu đất dân dụng - Khu đất sản xuất công nghiệp - Khu đất cây xanh nghỉ ngơi, giải trí - Khu đất giao thông đối ngoại Mối quan hệ cơ bản giữa các loại đất tạo thành một cơ cấu thống nhất, hài hoà và hỗ trợ cho nhau cùng phát triển (hình 49).

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam

Bài viết Về đô thị hóa bền vững ở Việt Nam sau đây bao gồm những nội dung về đô thị hóa đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống song còn đặt ra một số thách thức. Bênh cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam hiện nay.


Catalyzing Collaboration: Seven New York City Libraries

Research on poverty in the United States tends to look at the large picture, using national databases to provide information for Federal policymakers. As a result, its conclusions generally argue that the poor are not much different from the rest of the population. They have less money, but their poverty status will usually not be permanent as their life circumstances change ( Sawhill, 1988; Levy and Murnane, 1992). While these statements may be true as a broad generalization, the experience of the inner cities suggests that the story in the ghettos is very different. Their inhabitants find it much harder to move out of poverty, their incomes...


Công khai thông tin đất đai ở Việt Nam

Dự án Minh bạch Việt Nam, tại sao lại là đất đai, nghiên cứu công khai thông tin đất đai, các phát hiện chính, công khai thông tin đất đai và các đánh giá cấp tỉnh khác,... là những nội dung chính trong tài liệu "Công khai thông tin đất đai ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.


Bình đẳng giới trong quản lý môi trường đô thị – các trường hợp cụ thể.

Cuốn sách dành cho những an quan tâm đến việc thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực Quản lý môi trường đô thị (QLMTĐT). Việc thiết kế cuốn sách dựa trên giả thiết về sự nhạy cảm và sẵn sàng lồng ghép giới những không cần qua chương trình đào tạo mà học thông qua việc quan sát


Những Thách Thức cho Sự Phát Triển Toàn Diện và Bền Vững của TP Hà Nội

Nghiên cứu này nhận dạng những chính sách tái cấu trúc bên trong hướng đến những tiến bộ trong chuỗi giá trị kinh tế và những hàm chứa của chúng trong chiến lược phát triển đô thị như một động lực quan trọng nhất cho sự phát triển đô thị bền vững của Hà Nội đến năm 2030.


Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu được tiến hành trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ nghiên cứu dân số và phát triển ở Việt Nam" do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tài trợ. Phần 1 Ebook Di dân tự do đến Đồng Nai và Vũng Tàu gồm các nội dung sau đây: Những vấn đề chung, đặc điểm của dân số điều tra, các đặc trưng về hộ gia đình.


DÙng lý luận địa tô giải thích chính sách đất đai - 5

Ví dụ: nhà nước đã quy hoạch khu đô thị Định Công, xây dựng những kiôt và cho những người kinh doanh thuê, người này có thể tự kinh doanh trên kiôt của mình, một phần lợi nhuận mà họ thu được trong việc kinh doanh sẽ được trả cho nhà nước, số tiền đó được cho vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, không chỉ có việc thuê đất trong nông nghiệp trong việc kinh doanh mà nhà nước còn cho nước ngoài thuê đất để thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam, và...


STATE OF THE WORLD’S CITIES 2012/2013 Prosperity of Cities

This golden age of the industrial workers in the United States is partly mythological, but it had roots in reality (Webber and Rigby, 1996). Rising living standards, predictable employment at a family wage, and homeownership were no myth for millions of workers. Its effects even spilled onto members of minority groups, particularly African Americans, who continued to be socially marginalized, but who migrated from rural areas to cities and found work in factories. Demand for labor, as well as rising wages and productivity in the manufacturing sectors, also pushed demand and wages up in the less-productive service sectors. Although workers in these sectors had to deal with...


Giáo trình Quy hoạch đô thị 1 - KTS Tô Văn Hùng

Giáo trình Quy hoạch đô thị 1 của KTS Tô Văn Hùng gồm có 5 chương. Nội dung từng chương được trình bày như sau: Những khái niệm về Quy hoạch đô thị, những khái niệm về đô thị và sự hình thành phát triển của dân cư đô thị, một số lý thuận về đô thị trên thế giới và Việt Nam,...


Hoạt động của các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 – 2012

Giá trị sản xuất chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong sản xuất công nghiệp và làm tăng trị giá tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Bắc Ninh. Tuy nhiên, các KCN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn cần giải quyết. Bài viết tìm hiểu những nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển KCN và tình hình hoạt động của các KCN tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005 - 2012.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Creative City Planning Framework
 • 11/06/2013
 • 22.927
 • 678
The Takeover Code
 • 11/06/2013
 • 29.986
 • 756

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu