Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Định hướng phát triển không gian đô thị

Như chúng ta đã biết mỗi đô thịphát triển đều cho sựgắn bóvàquan hệmật thiết với sựphát triển của toàn vùng.Bởi lẽ, quy hoạch vùng đã cân đối sựphát triển cho mỗi điểm dân cư trong vùng lãnh thổ.Dĩnhiên quy hoạch tổng thể đô thịphải cónhững kiến nghịbổsung sửa đổi các dựkiến và phương hướng quy hoạch vùng đã xác định. Đặc biệt là trong trường hợp chưa cóquy hoạch vùng thìviệc định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể đô thịphải thông qua quy hoạch tổng thể đô thịphải thông qua quy hoạch liên đới vùng đô thị...Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Định hướng phát triển không gian đô thị Định hướng phát triển không gian đô thị Giáo trình nguyên lý quy hoạch, tuân thủ chỉ đạo quy hoạch vùng, triệt để khai thác điều kiện tự nhiên, kế thừa và phát huy thế mạnh của hiện trạng, tài liệu học đại học
4.9 5 2383
 • 5 - Rất hữu ích 2.198

 • 4 - Tốt 185

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Nguyên lý quy hoạch xây dựng đô thị Nguyên Quy hoạch chung xây dựng 3 / ĐÞNH H¦íNG PH¸T TRIÓN KH¤NG GIAN D¤ THÞ 9/09/2009 KHOA QUY HOẠCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
 2. Mọi người trong lớp chú ý....? Group Group work work
 3. Tư duy của Quy hoạch sư - Hãy nối liền 9 điểm trong hình bên với nhau bằng 4 đường thẳng liên tục - (Thời gian suy nghĩ 2 phút)
 4. Khi thực hiện đồ án quy hoạch, hãy luôn nhìn rộng ra bên ngoài ranh giới thực hiện của đồ án
 5. Nguyên lý quy hoạch xây dựng đô thị Nguyên Quy hoạch chung xây dựng 3 / ĐÞNH H¦íNG PH¸T TRIÓN KH¤NG GIAN D¤ THÞ 9/09/2009 KHOA QUY HOẠCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
 6. 3.1. Những nguyên tắc cơ bản của sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị 1. Tuân thủ hướng chỉ đạo của quy hoạch vùng Như chúng ta đã biết mỗi đô thị phát triển đều cho sự gắn bó và quan hệ mật thiết với sự phát triển của toàn vùng.Bởi lẽ, quy hoạch vùng đã cân đối sự phát triển cho mỗi điểm dân cư trong vùng lãnh thổ. Dĩ nhiên quy hoạch tổng thể đô thị phải có những kiến nghị bổ sung sửa đổi các dự kiến và phương hướng quy hoạch vùng đã xác định. Đặc biệt là trong trường hợp chưa có quy hoạch vùng thì việc định hướng phát triển của quy hoạch tổng thể đô thị phải thông qua quy hoạch tổng thể đô thị phải thông qua quy hoạch liên đới vùng đô thị đó. Những kiến nghị điều chỉnh không nên vượt quá những giới hạn cho phép quy hoạch vùng đã xác định,nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thống nhất giữa trong và ngoài đô thị, hài hoà và hỗ trợ nhau phát triển.
 7. 2. Triệt để khai thác các điều kiện tự nhiên Thiên nhiên là tài sản quý báu có sẵn. Vì vậy, việc khai thác điều kiện địa hình khí hậu, môi trường là nhiệm vụ hàng đầu đối với mỗi đô thị. Những đặc trưng của cảnh quan thiên nhiên là cơ sở để hình thành cấu trúc không gian đô thị. Các giải pháp quy hoạch, đặc biệt là trong cơ cấu chức năng cần phải tận dụng triệt để các điều kiện tự nhiên nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả của cảnh quan môi trường đô thị và hình thành cho đô thị một dặc thù riêng hoà hợp với thiên nhiên ở địa phương đó.
 8. 3. Phù hợp với tập quán sinh hoạt truyền thống của địa phương và dân tộc Đây là một yếu tố và cũng là một nguyên tắc cơ vản đối với mỗi đồ án quy hoạch xây dựng. Con người là đối tượng chính ở đô thị. Mỗi địa phương, mỗi dân tộc có một cách sống, một tập quán, một quan niệm khác nhau trong quan hệ giao tiếp và trong sinh hoạt. Những đặc thù riêng đó là vốn quý của dân tộc, cần được khai thác và kế thừa để tạo cho mỗi đô thị một hình ảnh riêng của dân tộcvà địa phuơng mình. Cuộc sống hiện đại đã thay đổi rất nhanh những tập quán của nhiều dân tộc, nhưng nó cũng không thể và không nên quốc tế hoá tất cả mọi dặc trưng riêng của từng dân tộc, từng địa phương.
 9. 3. Phù hợp với tập quán sinh hoạt truyền thống của địa phương và dân tộc Các nhà xã hội học đô thị cũng đã khẳng định một cách chắc chắn là hình ảnh của một đô thị tương lai, ý niệm về niềm vui hạnh phúc, sự thuận tiện hợp lý dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày ở đô thị không thể và không nên giống nhau, bởi vì mỗi dân tộc đều có một phong tục tập quán riêng của họ để họ tôn sùng và gìn giữ. Một đô thị được nhiều người ngưỡng mộ, chính là cái đô thị giữ được nhiều sắc thái của dân tộc mình. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị cong phải hết sức lưu ý đến vân đề này, đặc biệt là trong cơ cấu tổ chức sinh hoạt của các khu ở, khu trung tâm thành phố và các khu đặc trưng khác như các khu vực danh lam thắng cảnh, khu vực lịch sử, khu vực tâm linh tôn giáo… Chúng ta sẽ có lỗi với dân tộc nếu không tập trung tư tưởng và quan điểm để tìm và khai thác những yếu tố truyền thống dân tộc vào trong các đồ án thiết kế xây dựng, trong tổ chức cuộc sống mới luôn luôn phát triển ở đô thị.
 10. 4. Kế thừa và phát huy thế mạnh của hiện trạng Các cơ sở vật chất hiện có ở đô thị, đặc biệt là các khu ở, các công trình công cộng, hệ thống trang thiết bị đô thị, danh lam thắng cảnh, các di sản văn hoá và lịch sử có giá trị vật chất, tinh thần rất cao. Cần phải kết hợp và phát huy mọi tiềm năng giữa cái cũ và mới trong đô thị, giữa truyền thống và hiện đại, đặc biệt chú ý đến các công trình kiến trúc có giá trị, các khu phố cổ truyền thống.
 11. 5. phát huy vai trò của khoa học kĩ thuật tiên tiến Thiết kế quy hoạch tổng thể xây dựng đô thị phải đảm bảo phát huy tốt các mặt về kỹ thuật đô thị, trang thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là giao thông đô thị. Cần bảo đảm thực hiện các quy chế và chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật xây dựng, phải tuân thủ các đường lối, chính sách của Nhà nước và địa phương về xây dựng, phát triển đô thị, hiện đại hoá các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc… Trong thời đại mới khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh chóng. Quy hoạch xây dựng đô thị phải có được những dự phòng thích đáng về kỹ thuật, đất đai nhằm đáp ứng kịp thời những biến đổi trong quá trình phát triển đô thị.
 12. 6. Tính cơ động và hiện thực của đồ án quy hoạch Bất kì một đồ án nào khi thiết kế cĩng phải đề cập tới khả năng thực thi của nó trong từng giai đoạn. Đồ án quy hoạch xây dựng nhất định rất nhiều vấn đề về hướng phát triển tương lai cho đô thị. Muốn thực hiện được ý đồ phát triển tốt thì tính cổ động và linh hoạt của đồ án phải rất cao, có nghĩa là trước những hiện tượng đột biến về đàu tư xây dựng hoặc những chủ trương mới của chính quyền về xây dựng đô thị, hướng phát triển cơ bản và lâu dài của đô thị vẫn được đảm bảo
 13. 3.2. Cơ cấu chức năng đất đai phát triển đô thị Đây là một nhiệm vụ nặng nề mà người thực hiện chính là các kiến trúc sư quy hoạch. Đây không chỉ là nghệ thuật bố cục không gian đơn thuần mà là một khoa học tổng hợp đòi hỏi phải có óc tư duy khoa học , óc tổ chức sáng tạo cao để phối hhợp một cách có hiệu quả các hoạt đoọng đồng thời của các thành phần vật chất của đô thị trong quá trình phát triển 1. Chọn đất và chọn hướng phát triển đô thị Đất đai đô thị trước đây được chia làm 5 loại theo chức năng sử dụng bao gồm : a) Đất công nghiệp và các khu vực sản xuất b) Đất kho tàng c) Đất giao thông đối ngoại d) Đất dân dụng, trong đó: - Đất xây dựng nhà ở - Đất cây xanh và thể dục thể thao - Đất trung tâm và phục vụ công cộng - Đất đường và quản trường e) Đất đặc biệt ngoài đô thị.
 14. Năm loại đất được phân chia theo phạm vi khu vực đât đai và tổ chức quản lý. Hiện nay, khi phân chia theo chức năng sử dụng người ta còn tách phần cây xanh nghỉ ngơi giải trí ở đô thị thành một loại hình riêng, cũng có nơi còn tách cả phần đất trung tâm và dịch vụ công cộng ra ngoài khu dân dụng. Cách phân chia các loại đất trong đô thị tuy có chỗ không thống nhất với nhau nhưng cơ bản vẫn gióng nhau, chỉ có khác ở chỗ là chi tiết trong khu dân dụng và giao thông được phân thành từng loại theo chức năng cụ thể mà thôi. Điều đó không làm ảnh hưởng đến vấn đề chọn đất và cơ cấu tổ chức sử dụng đất đai trong đô thị.
 15. Chọn đất và chọn hướng phát triển trong đô thị trước tiên là phải làm sao cho mối quan hệ hữu cơ bên trong và bên ngoài của các khu đất không ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình pphát triển. Sơ đồ cơ cấu chức năng tổng hợp có tính chất lý thuyết được biểu hiện qua 4 chức năng cơ bản của đô thị: - Khu đất dân dụng - Khu đất sản xuất công nghiệp - Khu đất cây xanh nghỉ ngơi, giải trí - Khu đất giao thông đối ngoại Mối quan hệ cơ bản giữa các loại đất tạo thành một cơ cấu thống nhất, hài hoà và hỗ trợ cho nhau cùng phát triển (hình 49).

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Commercial Sexual Exploitation of Children in New York City, Volume One: The CSEC Population in New York City: Size, Characteristics, and Needs

Most observers of the economy now accept that a major shift occurred during the 1970s. The rapid productivity growth of the postwar years came to an end—for reasons that are still being debated among economists and historians. Wage growth lagged, and the economy suffered multiple shocks from energy prices and rapid inflation. The surge of births in the postwar baby boom meant that the labor force grew rapidly, while women were entering the labor force in numbers unprecedented in peacetime. For workers in the inner cities, these phenomena were reinforced by powerful technological and competitive forces. Beginning in the 1960s, total manufacturing employment in older cities, such...


Giáo trình Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, giáo trình "Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị" giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị, đô thị hoá và quá trình phát triển đô thị, thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


ĐÔ THỊ HÓA & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Week 7, 10 April 2012) - ĐÔ THỊ HÓA TẠI CHÂU Á

Vì sao Chau Á có tó c đọ đo thị hó a nhanh? Thá ch thưc về tính bề n vưng? ́ ̃ Kinh tế? Xã hội? Môi trường? .ĐÔ THỊ HÓA : THÁCH THỨC?


TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lĩnh vực thống kê: Tài chính Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Thanh Hóa Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có thời gian quy định. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính...


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Part 4

P A R T IV Urban Transportation Transportation economics is a well-defined field of economics. Its subfields can be categorized along three dimensions: transport mode, passenger/freight, and supply/demand/policy; maritime freight supply is therefore a subfield


Giáo trình quy hoạch và sử dụng đất

Qui hoạch sử dụng đất đai là môn học liên quan đến kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, như: kinh tế, xã hội, nhân văn, địa lý, tự nhiên, kỹ thuật... Cốt lõi của vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai là “Tổ chức không gian “ của một vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính (quốc gia, tỉnh, huyện, xã) hợp lý, nhằm phát huy tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để nền kinh tế- xã hội phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao....


Tiểu luận: Nguyên nhân và thực trạng về giao thông ở các đô thị nước ta

Nội dung "Tiểu luận: Nguyên nhân và thực trạng về giao thông ở các đô thị nước ta" giúp bạn nắm bắt nguyên nhân và thực trạng giao thông ở các đô thị nước ta, những giải pháp của nhà nước để giao thông đô thị không còn là nỗi ám ảnh nữa.


Về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Bài viết Về quản lý đô thị ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới làm rõ đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở VN trong thời kỳ đổi mới, quản lý đô thị ở VN, giải pháp quản lý đô thị hiện nay. Mời các bạn tham khảo bài viết.


LƯỢC SỬ QUÁ TRÌNH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ

Tài liệu tham khảo lược sử quá trình quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh


Tiểu luận: Thực trạng giao thông ở các đô thị của nước ta

Tiểu luận: Thực trạng giao thông ở các đô thị của nước ta giúp bạn nắm bắt thực trạng giao thông đô thị ở nước ta, nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó, giải pháp của Nhà nước để giao thông đô thị không còn là nỗi ám ảnh nữa.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chương 4: Quy hoạch khu ở
 • 01/06/2012
 • 81.568
 • 504

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu