Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Địa ngục du ký

Những hình phạt của tội hồn nơi địa ngục rất khủng khiếp. Xin hãy đọc để sống tốt hơn trong kiếp người, tránh phải đọa vào địa ngục sau khi chết đi.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Quyết định số 1114/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 3 P18

Gale Encyclopedia of American Law Volume 3 P18 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Địa ngục du ký

Những hình phạt của tội hồn nơi địa ngục rất khủng khiếp. Xin hãy đọc để sống tốt hơn trong kiếp người, tránh phải đọa vào địa ngục sau khi chết đi.


Thông tư liên tịch số: 30/2015/TTLTBLĐTBXH-BNV

Thông tư liên tịch số: 30/2015/TTLTBLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.


Nghị quyết số: 110/20 15/NQ-HĐND

Nghị quyết số: 110/20 15/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

Quyết định số: 28/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2017; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2013; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Luật bóng rổ

Quyết định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm ủy ban TDTT về việc ban hành luật bóng rổ


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 4 P45

Gale Encyclopedia of American Law Volume 4 P45 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Chỉ thị số 35/2011/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 8 P40

Gale Encyclopedia of American Law Volume 8 P40 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư 13/2017/TT - BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 58.717
 • 895
Quyết định số 1568/QĐ-TCHQ
 • 09/11/2017
 • 92.637
 • 785
Quyết định số 901/QĐ-BNN-CB
 • 30/05/2011
 • 64.949
 • 645
Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg
 • 23/08/2018
 • 42.820
 • 493

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu