Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Nội dung của tài liệu trình bày về sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á, dịch chuyển lao động là một phần quan trọng trong hội nhập kinh tế của ASEAN, giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi cho lao động của khu vực, người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể, yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân và cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á Tài liệu Đông Nam Á, Dịch chuyển lao động, Rào cản dịch chuyển lao động, Hội nhập kinh tế, Chi phí di trú, Quản lý di trú
4.8 5 71
  • 5 - Rất hữu ích 56

  • 4 - Tốt 15

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Di dân
để tìm kiếm cơ hội
Vượt qua rào cản
Dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Mauro Testaverde, Harry Moroz,
Claire H. Hollweg, Achim Schmillen
Nhóm Ngân hàng Thế giới

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

Di dân để tìm kiếm cơ hội
Vượt qua rào cản
Dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Tác giả:
Mauro Testaverde, Harry Moroz, Claire H. Hollweg,
Achim Schmillen

Nhóm Ngân hàng Thế giới

Đây là tài liệu tóm tắt nghiên cứu Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản Dịch chuyển
lao động ở Đông Nam Á; mã doi: 10.1596/978-1-4648-1106-7. Bản PDF báo cáo chính thức,
toàn văn, sau khi công bố sẽ đăng tải tại https://openknowledge.worldbank. org/, cùng bản in có
thể đặt mua tại http://Amazon.com. Đề nghị sử dụng bản chính thức của sách này khi trích dẫn,
sao chép, biên tập lại.
© 2017 Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế / Ngân hàng Thế giới
1818 H Street NW, Washington DC 20433
Điện thoại: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org
Đã đăng ký một số tác quyền
Tài liệu này là sản phẩm của đội ngũ cán bộ Ngân hàng Thế giới, có đóng góp của chuyên gia độc
lập. Các kết quả, chú giải, kết luận trình bày trong tài liệu không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Ngân hàng Thế giới, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới hay các chính phủ mà Ngân
hàng Thế giới đại diện. Ngân hàng Thế giới không bảo đảm về độ chính xác của các số liệu nêu
trong ấn phẩm. Các đường ranh giới, màu sắc, tên gọi, và những nội dung khác thể hiện trên tất cả
các bản đồ trong tài liệu không thể hiện bất kỳ nhận định nào của Ngân hàng Thế giới liên quan đến
địa vị pháp lý của bất kỳ vùng lãnh thổ nào, hay thể hiện sự ủng hộ hay chấp thuận của Ngân hàng
Thế giới đối với những đường ranh giới đó.
Không nội dung nào trong tài liệu làm thành hay được coi là sự hạn chế hay miễn trừ các quyền
ưu tiên, miễn trách của Ngân hàng Thế giới, mà tất cả các quyền ưu tiên, miễn trách đó đều được
bảo lưu.
Tác quyền, giấy phép

Tài liệu này xuất bản theo giấy phép cấp Quyền đối với Tài sản Sáng tạo Công cộng 3.0 IGO (CCBY
3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Theo giấy phép cấp Quyền đối với Tài sản
Sáng tạo Công cộng này, mọi đối tượng được tự do sao chép, phổ biến, truyền tải, phóng tác theo tài
liệu này, kể cả cho mục đích thương mại, theo những điều kiện sau:
Tác quyền – Yêu cầu trích dẫn tài liệu như sau: Testaverde, Mauro, Harry Moroz, Claire H. Hollweg,
Achim Schmillen. 2017. Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông
Nam Á. Báo cáo tóm tắt. Ngân hàng Thế giới, Washington, DC. Giấy phép: Quyền Tài sản Sáng tạo
Công cộng CCBY3.0 IGO
Dịch thuật – Nếu cần biên dịch tài liệu thì yêu cầu bổ sung phần lưu ý về trách nhiệm sau cùng với
phần dẫn chiếu tác quyền như sau: Bản dịch này không phải sản phẩm của Ngân hàng Thế giới và
không được coi là bản dịch chính thức của Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới không chịu
trách nhiệm về bất kỳ nội dung hay sai sót nào của bản dịch.
Phóng tác – Đối với các ấn bản phỏng theo tài liệu này, yêu cầu bổ sung phần lưu ý về trách nhiệm
sau và dẫn chiếu tác quyền như sau: Nội dung này phỏng theo tài liệu gốc của Ngân hàng Thế giới.
Các quan điểm, ý kiến trình bày trong tài liệu phỏng theo này thuộc trách nhiệm riêng của tác giả và
không có sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới.
Các nội dung bên thứ ba – Ngân hàng Thế giới không nhất thiết có quyền sở hữu mọi phần nội
dung trong ấn phẩm. Vì vậy, Ngân hàng Thế giới không bảo đảm rằng việc sử dụng từng đoạn hay
phần nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba trong ấn phẩm sẽ không xâm phạm các quyền của bên
thứ ba đó. Người sử dụng chịu hoàn toàn rủi ro khiếu kiện do những vi phạm trên gây ra. Nếu
muốn tái sử dụng một phần nội dung nào của ấn phẩm, người sử dụng sẽ có trách nhiệm xác định
xem có cần thiết phải xin phép tái sử dụng không, cũng như tiến hành xin phép chủ sở hữu tác
quyền. Những phần nội dung nêu trên có thể là bảng biểu, đồ thị hay hình ảnh v.v.
Mọi câu hỏi về tác quyền, giấy phép xin gửi về Ban Xuất bản Ngân hàng Thế giới, Nhóm Ngân
hàng Thế giới, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, Mỹ; e-mail: pubrights@worldbank.org.
Trình bày bìa: Bill Pragluski, Critical Stages
Ảnh bìa: Bill Pragluski, Critical Stages

Mục lục

Sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dịch chuyển lao động là một phần quan trọng
trong hội nhập kinh tế của ASEAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi cho lao động của khu vực. . . . . . . 5
Người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động. . . . . . . . . . . . . . . 17
Chú thích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

iii

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thủ đô Hà Nội năm 2001 - 2010

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001 - 2010 .Chiến lược PTKT-XH HÀ NỘI 2001 - 2010..Kết quả đạt được Trong giai đoạn 1990 - 2000..Mục tiêu, phương Hướng giai đoạn


CITY DIPLOMACY: THE EXPANDING ROLE OF CITIES IN INTERNATIONAL POLITICS

Structural changes had happened previously in U.S. history without such radical effects on cities, though they had certainly devastated some groups of workers. For example, the carriage industry in Michigan was totally replaced by automobile manufacturing, but there was little to offset the loss of automobile production in Flint. What, in fact, might replace the lost sectors and employment in these cases? Two answers suggested them- selves: services and high technology. Throughout the second half of this century, employment in the service sectors has been growing faster than in manufacturing. This seemingly inexorable phenomenon was expected to generate new growth sufficient to maintain inner-city employment....


25 câu hỏi ôn tập: Xử lý chất thải rắn

Tại sao phải chôn lấp chất thải rắn, sự khác biệt về công nghệ so với chất thải sinh hoạt, cơ chế phân hủy, nguồn gốc hình thành khí bãi rác, hệ thống phát tán khí, ủ sinh học,... nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu 25 câu hỏi ôn tập "Xử lý chất thải rắn" dưới đây. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


GREENEST CITY 2020 ACTION PLAN

Leadership is required from City staf and elected oicials, from organizations operating in diverse sectors across the city, and from Vancouver residents—many of whom have already contributed to the development of this plan. he City will need to lead the way in its own operations as well, demonstrating what a Greenest City looks like in City-run buildings, facilities, and operations. Leadership from other levels of government and other public sector agencies will also be critical to our success. Action A plan like this is only useful when it is acted upon. he GCAP gives clear targets to work towards, with...


Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

Bài giảng Quy hoạch giao thông đô thị - Bài 3: Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị trình bày về nhu cầu giao thông đô thị, nhu cầu giao thông hành khách, nhu cầu di chuyển hàng ngày, điểm đến của các nhu cầu di chuyển đi làm,...Cùng tham khảo bài giảng để nắm nội dung chi tiết.


Quy hoạch sử dụng đất đai ( Chương 5)

Báo cáo thuyết minh sử dụng đất của đồng bằng sông Cửu Long. Cho thấy các kết quả lựa chọn các dự án, công trình sử dụng và bố trí đất đai trong thời gian qua.Quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước tương đối hữu dụng. Mỗi bước đại diện cho một hoạt động chuyên biệt trong một hệ thống nhất và những thông tin của từng bước sẽ cung cấp tiếp cho các bước kế tạo thành một chuỗi đất đai......


Giáo trình giảng dạy chương trình mô phỏng mạng lưới cấp nước-EPANET

EPANET là một chương trình máy tính được phát triển bởi khoa cung cấp nước và nguồn nước do tổ chức bảo vệ môi trường của mỹ nhằm thực hiện các mô phỏng tính chất thủy lưv5 và chất lượng nước


MAKING CITIES SADER: ACTION BRIEFS FOR MUNICIPAL STAKEHOLDERS

why are we working towards becoming the Greenest City and why now? Vancouver residents have an ecological footprint three times larger than the Earth can sustain. he decisions we make every day about how we move around the city, what we buy or eat, and how we deal with our waste means that we currently use far more than our fair share of the Earth’s resources. Fortunately, there are many solutions that address climate change and other environmental challenges while creating green jobs, strengthening our community, increasing the livability of our city and improving the well-being of our citizens. In...


NETWORKED SOCIETY CITY INDEX :  Triple-bottom-line effects of accelerated ICT maturity in cities worldwide

By the 1980s, however, manufacturing losses in both new and old plants were being exac- erbated by foreign competition. As the United States embraced free trade, the aggregate effect was beneficial, but in some sectors and regions adverse impacts were undeniable, especially in older cities. The rise of new competitors—notably from Japan—opened the way to globalization of consumer goods production, both durable and nondurable, that was cheaper and frequently better. In many sectors, domestic production as a percentage of sales fell sharply and in some cases, such as television manufacturing, dropped effec- tively to zero. Perhaps as important, whole new product lines, including consumer elec- tronics such as...


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 15

C H A P T E R F I F T E E N Urban Transport Economic Theory 15.1 INTRODUCTION Although the transportation sector constitutes a small share of total production (about 3 percent of GDP in the United States), transportation costs play a critical role in the formation and workings of cities.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu