Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Nội dung của tài liệu trình bày về sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á, dịch chuyển lao động là một phần quan trọng trong hội nhập kinh tế của ASEAN, giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi cho lao động của khu vực, người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể, yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân và cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động.Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á Tài liệu Đông Nam Á, Dịch chuyển lao động, Rào cản dịch chuyển lao động, Hội nhập kinh tế, Chi phí di trú, Quản lý di trú
4.8 5 71
  • 5 - Rất hữu ích 56

  • 4 - Tốt 15

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Di dân
để tìm kiếm cơ hội
Vượt qua rào cản
Dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Mauro Testaverde, Harry Moroz,
Claire H. Hollweg, Achim Schmillen
Nhóm Ngân hàng Thế giới

TỔNG QUAN

TỔNG QUAN

Di dân để tìm kiếm cơ hội
Vượt qua rào cản
Dịch chuyển lao động ở Đông Nam Á

Tác giả:
Mauro Testaverde, Harry Moroz, Claire H. Hollweg,
Achim Schmillen

Nhóm Ngân hàng Thế giới

Đây là tài liệu tóm tắt nghiên cứu Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản Dịch chuyển
lao động ở Đông Nam Á; mã doi: 10.1596/978-1-4648-1106-7. Bản PDF báo cáo chính thức,
toàn văn, sau khi công bố sẽ đăng tải tại https://openknowledge.worldbank. org/, cùng bản in có
thể đặt mua tại http://Amazon.com. Đề nghị sử dụng bản chính thức của sách này khi trích dẫn,
sao chép, biên tập lại.
© 2017 Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế / Ngân hàng Thế giới
1818 H Street NW, Washington DC 20433
Điện thoại: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org
Đã đăng ký một số tác quyền
Tài liệu này là sản phẩm của đội ngũ cán bộ Ngân hàng Thế giới, có đóng góp của chuyên gia độc
lập. Các kết quả, chú giải, kết luận trình bày trong tài liệu không nhất thiết phản ánh quan điểm của
Ngân hàng Thế giới, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới hay các chính phủ mà Ngân
hàng Thế giới đại diện. Ngân hàng Thế giới không bảo đảm về độ chính xác của các số liệu nêu
trong ấn phẩm. Các đường ranh giới, màu sắc, tên gọi, và những nội dung khác thể hiện trên tất cả
các bản đồ trong tài liệu không thể hiện bất kỳ nhận định nào của Ngân hàng Thế giới liên quan đến
địa vị pháp lý của bất kỳ vùng lãnh thổ nào, hay thể hiện sự ủng hộ hay chấp thuận của Ngân hàng
Thế giới đối với những đường ranh giới đó.
Không nội dung nào trong tài liệu làm thành hay được coi là sự hạn chế hay miễn trừ các quyền
ưu tiên, miễn trách của Ngân hàng Thế giới, mà tất cả các quyền ưu tiên, miễn trách đó đều được
bảo lưu.
Tác quyền, giấy phép

Tài liệu này xuất bản theo giấy phép cấp Quyền đối với Tài sản Sáng tạo Công cộng 3.0 IGO (CCBY
3.0 IGO) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo. Theo giấy phép cấp Quyền đối với Tài sản
Sáng tạo Công cộng này, mọi đối tượng được tự do sao chép, phổ biến, truyền tải, phóng tác theo tài
liệu này, kể cả cho mục đích thương mại, theo những điều kiện sau:
Tác quyền – Yêu cầu trích dẫn tài liệu như sau: Testaverde, Mauro, Harry Moroz, Claire H. Hollweg,
Achim Schmillen. 2017. Di dân để tìm kiếm cơ hội: Vượt qua rào cản dịch chuyển lao động ở Đông
Nam Á. Báo cáo tóm tắt. Ngân hàng Thế giới, Washington, DC. Giấy phép: Quyền Tài sản Sáng tạo
Công cộng CCBY3.0 IGO
Dịch thuật – Nếu cần biên dịch tài liệu thì yêu cầu bổ sung phần lưu ý về trách nhiệm sau cùng với
phần dẫn chiếu tác quyền như sau: Bản dịch này không phải sản phẩm của Ngân hàng Thế giới và
không được coi là bản dịch chính thức của Ngân hàng Thế giới. Ngân hàng Thế giới không chịu
trách nhiệm về bất kỳ nội dung hay sai sót nào của bản dịch.
Phóng tác – Đối với các ấn bản phỏng theo tài liệu này, yêu cầu bổ sung phần lưu ý về trách nhiệm
sau và dẫn chiếu tác quyền như sau: Nội dung này phỏng theo tài liệu gốc của Ngân hàng Thế giới.
Các quan điểm, ý kiến trình bày trong tài liệu phỏng theo này thuộc trách nhiệm riêng của tác giả và
không có sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới.
Các nội dung bên thứ ba – Ngân hàng Thế giới không nhất thiết có quyền sở hữu mọi phần nội
dung trong ấn phẩm. Vì vậy, Ngân hàng Thế giới không bảo đảm rằng việc sử dụng từng đoạn hay
phần nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba trong ấn phẩm sẽ không xâm phạm các quyền của bên
thứ ba đó. Người sử dụng chịu hoàn toàn rủi ro khiếu kiện do những vi phạm trên gây ra. Nếu
muốn tái sử dụng một phần nội dung nào của ấn phẩm, người sử dụng sẽ có trách nhiệm xác định
xem có cần thiết phải xin phép tái sử dụng không, cũng như tiến hành xin phép chủ sở hữu tác
quyền. Những phần nội dung nêu trên có thể là bảng biểu, đồ thị hay hình ảnh v.v.
Mọi câu hỏi về tác quyền, giấy phép xin gửi về Ban Xuất bản Ngân hàng Thế giới, Nhóm Ngân
hàng Thế giới, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, Mỹ; e-mail: pubrights@worldbank.org.
Trình bày bìa: Bill Pragluski, Critical Stages
Ảnh bìa: Bill Pragluski, Critical Stages

Mục lục

Sự dịch chuyển hiện nay của lao động ở Đông Nam Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Dịch chuyển lao động là một phần quan trọng
trong hội nhập kinh tế của ASEAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Giảm rào cản dịch chuyển lao động sẽ có lợi cho lao động của khu vực. . . . . . . 5
Người lao động vẫn đối mặt với những chi phí di trú đáng kể. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yếu kém trong bộ máy quản lý di trú làm tăng chi phí di dân. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Cải thiện chính sách sẽ hạ được rào cản dịch chuyển lao động. . . . . . . . . . . . . . . 17
Chú thích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

iii

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tai liệu gồm các nội dung chính: Căn cứ, mục đích, yêu cầu của quy hoạch, nội dung quy hoạch, phân tích đánh giá, dự báo các điều kiện, yếu tố phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


THỰC TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2020

THỰC TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020. PHẦN 1 THỰC TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. PHẦN 2 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020.


Ebook Chính sách đô thị: Phần 1 - TS. Võ Kim Cương

Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về đô thị, đô thị hóa và vai trò của Nhà nước; tăng trưởng đô thị và quy hoạch; chính sách đất đai đô thị thông qua ebook Chính sách đô thị: Phần 1 sau đây. Sách phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Quản lý đô thị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. 


Báo cáo khoa học: Chất lượng công trình giao thông đô thị dưới tác động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng

Báo cáo khoa học: Chất lượng công trình giao thông đô thị dưới tác động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nghiên cứu thực trạng chất lượng công trình giao thông dưới tác động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và đề xuất số giải pháp nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý của các chủ thể trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình giao thông đô thị tại HCM.


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Part 1

P A R T I Urbanization The essays in part I deal with different facets of urbanization. The Concise Oxford Dictionary defines urbanization as “rendering urban” or “removing the rural character of a district.


The Takeover Code

Even in the northern hemisphere, where the impact could be less than elsewhere, the effects from a rise of two degrees will be felt by every town and city. As more and more of the world’s population crowds into cities, the urban environment needs to become a better place to live: a place that improves health, well-being and economic prosperity while simultaneously – and dramatically – reducing greenhouse gas emissions. This means re-designing how we think and how we organise our lives. It requires courage, vision and leadership. These are being shown by some places such as Manchester, Seattle and Toronto, which recognise climate change as one of several critical...


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 21

C H A P T E R T W E N T Y - O N E Property and Land Taxation 21.1 INTRODUCTION Local governments in the United States and elsewhere rely heavily on property taxation to finance their expenditures. This state of affairs is not surprising, because the property tax enjoys several advantages over other taxes.


TÀI KHOẢN 811 - CHI PHÍ KHÁC

Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp gồm: - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán (nếu có); - Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi giá vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;...


giáo trình quy hoach sử dụng đất phần 9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình quy hoach sử dụng đất phần 9', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Quy hoạch phát triển và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn: Phần 2 - TS. Nguyễn Thị Tâm (chủ biên)

Mời các bạn tham khảo sách Quy hoạch phát triển và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư nông thôn: Phần 2 sau đây để biết được cách quy hoạch xây dựng công trìn hạ tầng kĩ thuật thiết yếu như hệ thống đường làng xã, hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, sách còn đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy việc phát triển hạ tầng kỹ thuật làng xã.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu