Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán

Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau:Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoánĐánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán Luật chứng khoán, Đề thi luật chứng khoán, Trắc nghệm luật chứng khoán, Tự luận luật chứng khoán, Tài liệu luật chứng khoán, Ôn tập luật chứng khoán
4.5 5 1521
 • 5 - Rất hữu ích 808

 • 4 - Tốt 713

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán 1. Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau: Thực hiện đồng thời chào Hủy chào Đặt giá Báo cáo Thực hiện mua công khai mua thâu tóm chào mua thấp UBCKNN ít nhất chào mua không và không khi khối lượng hơn giá đóng a , c và 10 ngày làm việc dưới 30 ngày và thông qua chào bán vượt cửa trên trung d trước khi chào không quá 60 khớp lệnh tại khối lượng tâm giao dịch mua ngày trung tâm giao chào mua ck dịch chứng khoán 2. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: Trước các Trước các Sau các cổ đông nắm khoản vay có thế Trước các khoản vay có Trước các giữ cổ phiếu chấp và các khoản sau thuế thế chấp và các khoản thuế ưu đãi và cổ khoản phải trả khoản phải trả đông phổ thông 3. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: Là công ty Là công ty Là công ty cổ phần, công cổ phần, công ty cổ phần, công ty ty TNHH, TNHH, DNNN, TNHH, DNNN, DNNN, doanh có vốn điều lệ đã có vốn điều lệ đã nghiệp tư nhân Không câu góp tại thời điểm góp tại thời điểm có vốn điều lệ nào đúng xin phép niêm xin phép niêm đã góp tại thời yết từ 10 tỷ đồng yết từ 5 tỷ đồng điểm xin phép trở lên trở lên niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên 4. Hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của cty niêm yết phải nắm giữ: Ít nhất Ít nhất Ít nhất 20% 50% vốn cổ 30% vốn cổ Ít nhất 20% vốn cổ phần của phiếu do mình phiếu do mình vốn cổ phần của cty trong vòng 3 sở hữu trong 3 sở hữu trong 3 cty năm kể từ ngày năm kể từ ngày năm kể từ niêm yết niêm yết ngày niêm yết 5. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian:
 2. 24 tiếng kể 10 tiếng kể 30 tiếng kể 44 tiếng kể từ khi sự kiện từ khi sự kiện từ khi sự kiện từ khi sự kiện xảy ra xảy ra xảy ra xảy ra 6. Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi: Phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa Không Phát hiện được khớp và được phép sửa nhập sai lệnh và phải xuất trình lỗi khi nhập sai lệnh gốc chưa lệnh gốc và được lệnh trong mọi khớp trung tâm giao trường hợp dịch ck chấp thuận 7. Biên độ giao động giá trên TTCK VN do: Giám đốc Bộ trưởng bộ Chủ tịch Thống đốc trung tâm giao tài chính quy UBCKNN quy ngân hàng nhà dịch ck quy định định nước quy định định 8. Doanh nghiệp được quyền phát hành ck theo quy định của pháp luật là: I. Công ty cổ phần II. Công ty TNHH III. Công ty nhà nước IV. Công ty hộ danh V. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chỉ 1,3 và Chỉ 1 và 2 Chỉ 1,2 và 3 Tất cả 5 9. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết được thực hiện khi: Báo cáo Báo cáo Báo cáo Báo cáo bằng văn bản bằng văn bản bằng văn bản cho bằng văn bản cho và trung tâm Không và trung tâm trung tâm giao trung tâm giao giao dịch ck cần báo cáo giao dịch ck dịch ck sau khi dịch ck ngay sau chấp thuận tối với trung tâm chấp thuận thực hiện giao khi thực hiện thiểu 10 ngày giao dịch ck trước 3 ngày dịch 10 ngày giao dịch trước ngày giao dịch giao dịch 10. Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm: Chào bán Phát hành Phát hành Tất cả các thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu câu trên
 3. tăng vốn trả cổ tức thưởng 11. Việc phát hành ck nào dưới đây không thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 144/CP về CK và TTCK: CP doanh CK của các Chứng chỉ nghiệp nhà nước Cả a và b tổ chức tín dụng quỹ đầu tư cổ phần hóa 12. Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cp do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là: 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 13. Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là: Trái phiếu có Trái phiếu Trái phiếu hoặc không có có kèm chứng Tất cả chuyển đổi đảm bảo quyền 14. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng là: Không Chào bán sơ Chào bán thứ Cả hai phương án nào cấp lần đầu cấp lần đầu phương án trên đúng 15. So với Nghị định 48/CP , tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về: Số lượng cổ Tỷ lệ ra Vốn điều lệ đông ngoài tổ Cả a và b công chúng chức phát hành 16. Nhà đầu tư được phép: Không Đặt lệnh Đặt lệnh được đặt lệnh mua và bán 1 mua và bán 1 mua và bán 1 loại cổ phiếu loại cổ phiếu loại cổ phiếu trong lần khớp trong ngày giao trong ngày lệnh dịch giao dịch 17. Tổ chức nào sau đây phải có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư ck niêm yết tại TTGDCK: Quỹ đầu tư Ngân hàng Công ty CK giám sát quản lý quỹ 18. Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi:
 4. Lũng đoạn Giao dịch Công bố Bán khống thị trường nội gián thông tin 19. TTCK đang lên giá, cổ phiếu A tăng giá liên tuc qua nhiều phiên, nhà tư vấn nên khuyên khách hàng: Đưa ra các Không nên Mua ngay Bán ngay thông tin và để mua bán gì vì CK A vì dự kiến CK A vì đã nhà đầu tư tự thị trường giá còn tăng tăng lên đỉnh quyết định không ổn định 20. Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ, chỉ được phép: Mua lại Mua lại không quá 25% không quá 30% Thực hiện Thực hiện a và c b và d cổ phiếu của tổ cổ phiếu của tổ trong 6 tháng trong 3 tháng chức niêm yết chức niêm yết

Tài liệu cùng danh mục Luật học

West's encyclopedia of American law 2ND EDITION Volume 10

Tham khảo sách 'west's encyclopedia of american law 2nd edition volume 10', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã: Phần 1

Cuốn sách "Sổ tay pháp luật của xã viên hợp tác xã" của tác giả Bùi Anh Thơ tập trung giới thiệu những quy định về xã viên hợp tác xã - chủ thể chính, quan trọng để hình thành nên một hợp tác xã. Sách gồm 2 phần, sau đây phần 1.


Ebook Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ (sách tham khảo): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thủ tục tòa án dân sự, các thẩm phán liên bang, việc thực thi và các tác động của các chính sách tòa án, hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Hỏi - đáp về khiếu nại, tố cáo với công đoàn và công nhân viên chức lao động: Phần 2

Để nâng cao trách nhiệm của công đoàn các cấp trong việc giải quyết và tham gia với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong điều kiện phát triển hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn nghiên cứu biên soạn cuốn tài liệu " Hỏi - đáp về khiếu nại, tố cáo với công đoàn và công nhân viên chức lao động”. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.


Bài giảng Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh (Thông tư 18/2009/TT-BYT) - Trịnh Thị Thoa

Bài giảng Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh (Thông tư 18/2009/TT-BYT) trình bày về các kỹ thuật chuyên môm về kiểm soát nhiễm khuẩn; các điều kiện đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn; hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn; trách nhiệm thực hiện; điều khoản thi hành Thông tư.


Tìm hiểu về LUẬT CÔNG NGHỆ CAO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG §iÒu 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao. §iÒu 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức,...


Sửa đổi Luật Đất đai ở Việt Nam 2004 qua cách nhìn của Doanh nghiệp

Luật Đất đai sửa đổi năm 2003, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2004 đã thu hút được sự quan tâm to lớn của đông đảo các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam. Đặc biệt, giới doanh nghiệp rất quan tâm đến các điểm sửa đổi bổ sung của Luật đất đai 2003 so với Luật Đất đai được ban hành vào năm 1993.


Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân - bài tập

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Corruption A GLOSSARY OF INTERNATIONAL STANDARDS IN CRIMINAL LAW

This walk-through is intended to quickly familiarize you with what may happen as a case wends its way through the criminal justice system. While no two cases follow the identical procedural path, the example provides an overview of the entire process and serves as a guide to where you’ll find answers to the questions posed in the walk-through, as well as loads of additional important information.


Constitutive laws principles and policies third edition

Tham khảo sách 'constitutive laws principles and policies third edition', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Tập viết - Chữ hoa X Y
 • 22/07/2010
 • 26.583
 • 773
Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.677
 • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình luật quốc tế
 • 02/11/2010
 • 10.327
 • 686
Pháp luật đại cương
 • 20/03/2010
 • 49.831
 • 206

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu