Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Tiểu học Chiềng Đông A

Sau đây là Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Tiểu học Chiềng Đông A được TaiLieu.VN sưu tầm và gửi đến các em học sinh nhằm giúp các em có thêm tư liệu ôn thi và rèn luyện kỹ năng giải đề thi để chuẩn bị bước vào kì thi học kì sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A
Lớp 4C – Trung tâm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 - 2018
1. Khung ma trận có nội dung các mạch kiến thức Toán lớp 4
Số câu
Số điểm

Mạch kiến thức và kĩ năng
1. Số học
- Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên.
- Phân số và các phép tính với phân số.
- Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và
tỉ số của hai số đó.
- Xác định được số liệu về tỉ lệ bản đồ.

2. Đại lượng
- Đại lượng và đo đại lượng với các đơn vị đo đã
học.

3. Yếu tố hình học:
- hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song
song; hình thoi, diện tích hình thoi.

Tổng

M3

M4

Tổng

Số câu

4

3

3

1

11

Số điểm

2

2

3

1

8

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Số câu

6

5

3

1

15

Số điểm

3

3

3

1

10

2. Khung ma trận đề kiểm tra Toán lớp 4
Nội dung
kiểm tra

Số câu và
số điểm
Số câu

1. Số học

2.
Đại
lượng và
đo
đại
lượng

3.
học

Tổng

Hình

Câu số

Mức 1
TN
KQ

4
1,2,

T
L

Mức 2
HT
khác

TN
KQ

T
L

2

1

5,8

13

1

1

Mức 3
HT
khác

HT
khác

Mức 4

TN
KQ

T
L

TN
KQ

T
L

2

1

1

14

15

1

2

HT
khác

Tổng
TN
KQ

TL

8

3

4

4

10,11

Số điểm

2

Số câu

2

Câu số

3,7

Số điểm

1

1

2

1

Số câu

2

Câu số

4,12

Số điểm

1

2

1

Số câu

6

4

1

2

1

1

12

3

Số điểm

3

2

1

1

1

2

6

4

HT
khác

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A
Lớp 4C – Trung tâm

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 - 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn và ghi lại câu trả lời đúng nhất:
Câu1 – (0,5đ): Giá trị của chữ số 5 trong số 583624 là:
A. 50 000
B. 5 000
C. 50
Câu 2 – (0,5đ): Phân số
A.

20
18

D. 500000

2
bằng phân số nào dưới đây:
3
15
10
B.
C.
45
15

D.

4
5

Câu 3 – (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2 5c =.............. c là:
A. 205
B. 2005
C. 250
D. 20005
Câu 4 - (0,5đ): Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 25cm và 30cm. Diện tích của
hình thoi là:
A. 375c
B. 355c
C. 750c
D. 570c
Câu 5- (0,5đ): Số thích hợp để viết vào ô trống sao cho 69
chia hết cho 3 và 5.
A. 5
B. 0
C. 2
D. 3
Câu 6 – (0,5đ): Trung bình cộng của 4 số là 23. Tổng của 5 số đó là:
A. 12
B. 72
C. 150
D. 92
Câu 7- (0,5đ): Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 4 tấn 5 kg =........ kg là:
A. 345
B. 3045
C. 3450
D. 4005
Câu 8 - (0,5đ): Kết quả của phép tính: 2 +
A.1

B.

7
7

5
là:
7

C.

19
7

D.

14
7

Câu 9 – M3 (0,5đ): Các phân số được xếp theo thứ tự tăng dần là:
A.

2 4 7 7
; ; ;
3 3 7 8

B.

2 4 7 7
; ;
;
3 3 8 7

C.

7 7 2 4
; ; ;
8 7 3 3

D.

2 7 7 4
; ; ;
3 8 7 3

Câu 10: (0,5đ)Đoạn AB trên bản đồ được vẽ theo tỷ lệ 1: 1000 dài 12cm. Độ dài thật của
đoạn AB là:
A. 120 cm
B. 1 200 cm
C. 12 000 cm
D. 12 cm
Câu 11- (0,5đ): Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :
A.

52
84

B.

25
84

C.

52
804

D.

52
408

Câu 12- (0,5đ): Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 45cm. Chiều rộng bằng
Chiều rộng và chiều dài lần lượt là ?
A. 25 ; 36
B. 20 ; 25
II. PHẦN TỰ LUẬN

C. 20 ; 36

D. 26 ; 45

4
chiều dài.
5

Câu 13: Tính- (1đ)
a)

2+

4
7

b)

1-

3
5

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

c)

3
4
x
5
7

d)

8 3
:
7 2

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

..........................................

..............................................

Câu 14: Tìm x : - (1đ)
1
2

a) x  

2
7

b)

x:

2 2

5 9

...........................................

..............................................

...........................................

..............................................

...........................................

..............................................

...........................................

..............................................

Câu 15: - (2đ) Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của
kho thứ nhất bằng

4
số thóc của kho thứ hai.
5

Bài giải:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

TRƯỜNG TH CHIỀNG ĐÔNG A
Lớp 4C – Trung tâm

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 - 2018

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu
Đ.án
Điểm

1
D
0,5

2
C
0,5

3
D
0,5

4
A
0,5

5
B
0,5

6
C
0,5

7
D
0,5

8
C
0,5

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 13: Tính – 1đ (Mỗi câu đúng 0,25đ)
4
7

14 4 14  4 10
 

7 7
7
7

a)

2+ =

c)

3
4 3  4 12
x =

5
7 5  7 35

b)

1-

9
D
0,5

10
C
0,5

11
A
0,5

3 53 2
=

5
5
5

8 3 8 2 8  2 16
: =  

7 2 7 3 7  3 21

d)

Câu 14: Tìm x : - 1đ (Mỗi câu đúng 0,5đ)
1
2

2
7
2 1 4 7
x   
7 2 14 14
11
x
14

a) x  

Câu 15: (2đ)

b)

x:

2 2

5 9
2 2
x 
9 5
4
x
45

Bài giải
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: – 0,25đ
4 + 5 = 9 (phần) – 0,25đ
Số thóc của kho thứ nhất là:
1350 : 9 x 4 = 600 (tấn) – 0,5đ
Số thóc củ kho thứ hai là: – 0,25đ
1350 – 600 = 750 (tấn) – 0,5đ
Đáp số: – 0,25đ Kho thứ nhất: 600 tấn thóc
Kho thứ hai: 750 tấn thóc

12
B
0,5

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi học kỳ II môn Sinh vật - lớp 11 (Mã đề 201)

Tài liệu ôn thi tham khảo trắc nghiệm sinh vật lớp 11 dành cho học sinh hệ trung học phổ thông tham khảo học tập và củng cố lại kiến thức


Đề thi HK 2 môn Vật lí lớp 12 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 314

Mời các em học sinh tham khảo Đề thi HK 2 môn Vật lí lớp 12 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 314 sau đây. Thông qua việc giải những bài tập trong đề thi này sẽ giúp các em biết được những kiến thức mình còn yếu để có sự đầu tư phù hợp nhằm nâng cao kiến thức về khía cạnh đó.


Đề thi ôn tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 9

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi ôn tốt nghiệp THPT môn Toán - Đề 9 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi giữa HK2 Toán và Tiếng Việt 1 - TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2011-2012)

Đề thi giữa học kỳ 2 Toán và Tiếng Việt 1 - TH Nguyễn Bỉnh Khiêm (2011-2012) dành cho các bạn học sinh tiểu học đang ôn tập chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi học kì, giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo và củng cố kiến thức.


Đề thi HK 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2012-2013 - THPT Chu Văn An - Mã đề 1

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề thi HK 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2012-2013 - THPT Chu Văn An - Mã đề 1 sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo tài liệu.


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 45

Câu 1: Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen và tia gamma đều là A. sóng cơ học có bước sóng khác nhau. B. sóng vô tuyến có bước sóng khác nhau. C. sóng ánh sáng có bước sóng khác nhau. D. sóng điện từ có bước sóng khác nhau. Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ H. A. Các chất phóng xạ khác nhau thì độ phóng xạ của cùng một lượng chất là khác nhau. B. Với một lượng chất phóng xạ cho trước, độ phóng...


Đề thi học kì Nhà nước Văn Lang và công trình văn hóa sử 6

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kì Nhà nước Văn Lang và công trình văn hóa sử 6 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2018 lần 2 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Mã đề 357

Tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2018 lần 2 - THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Mã đề 357 dành cho các bạn học sinh lớp 12 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Hy vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi.


Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Sinh học năm 2017 - THPT Nguyễn Đức Thuận - Mã đề 485

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Sinh học năm 2017 của trường THPT Nguyễn Đức Thuận mã đề 485 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, hi vọng sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện hơn trong việc ra đề và các em học sinh ôn thi thật hiệu quả. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.


Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 (2010-2011) - Ban cơ bản & nâng cao

Với nội dung gồm các câu hỏi trắc nghiệm trong đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 (2010-2011) giúp bạn nâng cao kỹ năng giải các bài tập. Đồng thời đề thi này cũng giúp cho các thầy cô có thêm tài liệu để tham khảo chuẩn bị ra đề hoặc giúp đỡ học sinh ôn tập hiệu quả hơn.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu