Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường TH&THCS Hòn Thơm

Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán 4 năm 2017-2018 có đáp án - Trường TH&THCS Hòn Thơm bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng tính toán, rèn luyện kỹ năng giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì II, lớp 4
Môn Toán
Mức 1

Mức 2

Mạch kiến thức,
kĩ năng

Số câu
và số
điểm

TN

TL

TN

Số tự nhiên và các
phép tính với số tự
nhiên, phân số và
các phép tính với
chúng. Tỉ lệ bản
đồ.

Số câu

2

1

2

Câu số

1, 3

7

Số điểm

2,0

1,0

Số câu

1

Câu số

2

Số điểm

1,0

Đại lượng và đo
đại lượng: các đơn
vị đo đã học

Yếu tố hình học:
hình thoi, diện tích
hình thoi

TL

Mức 3
TN

TL

TN

TL

1

1

4

3

4, 5

8

10

2,0

1,0

1,0

4,0

3,0

1

1,0
1

Câu số

6

Số điểm

1,0

1

1,0

Số câu

1

Câu số

9

Số điểm

1,0

Tổng

Số câu
Số điểm

TN

Tổng

TL

Số câu

Giải bài toán về
tìm hai số khi biết
tổng hoặc hiệu và tỉ
số của hai số đó

Mức 4

1

1,0

3

1

3

2

1

6

4

3,0đ

1,0đ

3,0đ

2,0đ

1,0đ

6,0

4,0

1

TRƯỜNG TH-THCS HÒN THƠM

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN
Năm học: 2017 – 2018

Họ và tên: ………………………
Lớp: 4

Điểm

Lời phê của giáo viên

Câu 1 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :
52
84

A.

B.

b) Phân số
A.

18
20

25
84

C.

52
804

D.

52
408

5
bằng phân số nào dưới đây ?
6

B.

24
20

C.

20
24

D.

20
18

Câu 2 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m2 9dm2 = …. dm2 là:
A. 379

B. 3709

C. 37009

D. 37900

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút = ... phút
A. 325

B. 55

C. 3025

D. 205

Câu 3 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1mm. Độ dài thật
quãng đường từ A đến B đó là:
A. 100 mm

B. 1 000 mm

C. 10 000 mm

D. 100 000 mm

Câu 4 (1đ) Đúng điền Đ, sai điền S
Tìm x:
a) x -

3
2
4

x

=2+

x

=

b) 2 : x = 8
3
4

x= 8:2

11
4

x= 4
2

Câu 5 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Các phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
A.

1 2 2
; ;
2 5 7

B.

2 2 1
; ;
7 5 2

C.

2 2 1
; ;
5 7 2

D.

1 2 2
; ;
2 7 5

Câu 6 (1đ) Độ dài hai đường chéo của hình thoi lần lượt là 20dm và 15dm. Diện tích
hình thoi là: ......................................
Câu 7 (1đ) Tính
a.
b.

2 3

3 8

= ....................................................................................................................

3
2
×
= …………………………………………………………………………..
5
7

Câu 8 (1đ) Tính
a.

11 2 2
 : = .................................................................................. …………………
10 5 3

b.

7 1
2
= .........................................................................................................
 x
3
12 4

Câu9 (1đ) Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc
của kho thứ nhất bằng

4
số thóc của kho thứ hai.
5

Bài giải

Câu 10 (1đ) Tính nhanh
b) 2007 – ( 0 x

a) 2017 x 34 + 2017 x 66

3

3
1
x )
4
4

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 4
Năm học: 2017 - 2018
Câu 1 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :
52
84

A.

5
bằng phân số nào dưới đây ?
6

b) Phân số

C.

20
24

Câu 2 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 37m2 9dm2 = …. dm2 là:
B. 3709
b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 giờ 25 phút = ... phút
D. 205
Câu 3 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
C. 10 000 mm
Câu 4 (1đ) Đúng điền Đ, sai điền S
Tìm x:
a) x x
x

3
2
4

=2+
=

11
4

b) 2 : x = 8
3
4

x= 8:2

Đ

x= 4

S

Câu 5 (1đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Các phân số nào dưới đây được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?
B.

2 2 1
; ;
7 5 2

Câu 6 (1đ) Độ dài hai đường chéo của hình thoi lần lượt là 20dm và 15dm.
Diện tích hình thoi là: 150dm2
4

Câu 7 (1đ) Tính (Đúng mỗi phép tính 0,5 điểm)
a.

2 3
16 9
7
 =


3 8
24 24 24

b.

3
2
3x 2 6
× =

5
7
5 x7 35

Câu 8 (1đ) Tính (Đúng mỗi câu được 0,5 điểm )
a.

11 2 2
11 2 3 11 6
5
1
 : =
 x    =
10 5 3
10 5 2 10 10 10 2

b.

7 1
2
7
2
9
3
=
+
=
=
 x
3
12
12
12
4
12 4

Câu 9 (1đ)
Bài giải
Tổng số phần bằng nhau là:
0,25đ
4 + 5 = 9 (phần)
Số thóc của kho thứ nhất là:
0,25đ
1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)
Số thóc của kho thứ hai là:
1350 - 600 = 750 (tấn)
0,25đ
Đáp số: Kho thứ nhất: 600 tấn thóc
Kho thứ hai: 750 tấn thóc
0,25đ
Câu 10 (1đ) Tính nhanh (Mỗi câu đúng 0,5đ)
b) 2007 – ( 0 x

a) 2017 x 34 + 2017 x 66
= 2017 x (34 + 66)
= 2017 x 100
= 201700

3
1
x ) = 2007 - 0
4
4

= 2007

5

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi KSCL môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 119

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề thi KSCL môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 119 dưới đây. Hy vọng đề cương sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.


Bộ đề kiểm tra giữa HK 2 môn Lịch Sử 6 năm 2017-2018 có đáp án

Bộ đề kiểm tra giữa HK 2 môn Lịch Sử 6 năm 2017-2018 có đáp án sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu để ôn tập kiểm tra 1 tiết cũng như soạn thảo đề cương cho môn Lịch sử cuối kì. Tham khảo những mẫu đề này giúp các em hệ thống lại được những kiến thức đã học và củng cố thêm những kiến thức có trong chương trình giúp các em học tập và kiểm tra tốt hơn.


Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7

Tham gia làm bộ "Tổng hợp đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7" để ôn tập và rèn luyện kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề và tư duy. Chúc các em học sinh ôn thi và học tập hiệu quả!


12 Đề kiểm tra HK2 môn Vật lýlớp 7 - Kèm đáp án

Giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập tốt môn Vật lý và đạt kết quả cao trong kì thi học kỳ sắp tới với 12 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Vật lý lớp 7 của các trường THCS Kim Đồng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Phù Đổng, Quang Trung, Tây Sơn, Trần Phú, Võ Thị Sáu, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu.


65 Đề kiểm tra 1 tiết HK2 Toán 9 - (Kèm đáp án)

Tham khảo 65 Đề kiểm tra 1 tiết HK2 Toán 9 kèm đáp án từ đề 1 đến đề 5 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học 12 năm 2017 - THPT B Nghĩa Hưng - Mã đề 896

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học 12 năm 2017 của trường THPT B Nghĩa Hưng Mã đề 896 dành cho học sinh lớp 12 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học về môn Sinh học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới.


Đề thi tốt nghiệp THPT Sinh Học năm 2013 - Sở GD&ĐT - Mã đề 469

Mời tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2013 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp quan trọng suốt nhất trong suốt 12 năm học phổ thông.


Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Lê Khắc Cẩn

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 9 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Lê Khắc Cẩn giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kì kiểm tra đạt kết quả tốt hơn. Để làm quen và nắm rõ nội dung chi tiết đề thi, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.


Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2018 môn GDCD - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 313

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2018 môn GDCD - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 313" dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi HK 1 môn Toán lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Lê Tân - Mã đề 132

Vận dụng kiến thức và kĩ năng các bạn đã được học để thử sức với Đề thi HK 1 môn Toán lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Ngô Lê Tân - Mã đề 132 này nhé. Thông qua đề kiểm tra giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức môn học.


Tài liệu mới download

Ebook Architectural Technology
 • 22/09/2014
 • 70.426
 • 966
Nội thất và phong thủy
 • 08/11/2014
 • 11.181
 • 755

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề thi khảo sát Lý 12
 • 25/10/2011
 • 89.879
 • 747

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu