Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, cũng như làm quen với cấu trúc ra đề thi và xem đánh giá năng lực bản thân qua việc hoàn thành đề thi. Mời các bạn cùng tham khảo ĐĐề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 02 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Cấp độ
Chủ đề
Truyền và
biến đổi
chuyển động
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
An toàn điện

Nhận biết
TN
TL
- Biết được khái niệm mối
ghép động.
- Biết được khái niệm cơ cấu
tay quay – thanh lắc.
1
1
10%

TN

Thấp
TL

TN

Cộng

Cao
TL

TN

TL

1
1
10%
- Sử dụng được các dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện
trong sử dụng và sửa chữa.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Đồ dùng điện - Biết được các biện pháp sử
dụng tiết kiệm điện năng.
gia đình
- Biết được cấu tạo của đèn sợi
đốt, đèn huỳnh quang, bàn là
điện, máy biến áp 1 pha .
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Mạng điện
trong nhà

Vận dụng

Thông hiểu

2
1
1
1
10%
10%
Đọc được ý nghĩa của số liệu - Kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện năng
kĩ thuật ghi trên đồ dùng
- Lựa chọn được đồ dùng điện phù hợp vói
điện và máy biến áp.
mạng điện và máy biến áp
- Tính được điện năng tiêu thụ của gia đình

2
1
10%
- Nêu được các cấp điện áp,
các thiết bị bảo vệ mạch điện
và lấy điện của mạng điện
trong nhà.

1
0,5
5%

1
2
20%

- Lựa chọn được thiết
bị điện phù hợp với
mạng điện

3
2
20%

4
3,5
35%

- Hiểu được tác dụng của
aptomat.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
TS câu
TS điểm
Tỉ lệ

2
1
10%

1
2
20%
4
4
40%

1
0,5
5%
2
1
10%

6
5
50%

4
3,5
35%
12
10
100%

TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Họ và tên: .............................................

Năm học: 2017 – 2018

Lớp 8A ................

Môn: Công nghệ - Lớp 8

(Thời gian làm bài: 45 phút)

ĐỀ 02
Điểm

Lời phê của thầy giáo, cô giáo

ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

Câu 1. Công tắc điện thuộc loại thiết bị điện nào
A. Thiết bị lấy điện
B. Thiết bị bảo vệ
C. Thiết bị đóng- cắt
D. Cả ba loại thiết bị trên
Câu 2. Bộ phận quan trọng nhất của cầu chì là:
A. Vỏ
B. Dây chảy
C. Các cực giữ dây dẫn và giữ dây chảy. D. Như nhau
Câu 3. Máy bơm nước là đồ dùng điện thuộc nhóm nào?
A. Điện cơ
B. Điện nhiệt
C. Điện quang
D. Điện cơ và điện nhiệt
Câu 4. Đèn led có công suất 20W, hoạt động bình thường và liên tục trong 2 giờ .
Điện năng đèn đã tiêu thụ là:
A. 40Wh
B. 24Wh
C. 60W
D. 180W
Câu 5. Lựa chọn số liệu kĩ thuật của càu dao để bảo vệ mạch điện có tổng công suất
1000W của lưới điện Việt Nam:
A. 220V – 2A
B. 110V - 8A
C. 220V – 6A
D. 250V – 20A
Câu 6. Đâu là đơn vị dòng điện định mức của đồ dùng điện?
A. V
B. W
C. A
D. KVA
Câu 7. Em hãy lựa chọn hành động đúng
A. Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện
B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ...
C. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện.
D. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.
Câu 8. Em hãy lựa chọn hành động đúng
A. Buộc dây phơi vào cột điện.
B. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì, ...
C. Kiểm tra sự an toàn của đồ dùng, thiết bị điện trước khi sử dụng.

D. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (2 điểm) Trong một ngày nhà bạn An có sử dụng đồ dùng điện theo bảng sau:
Công
Số
Thời gian sử Điện năng tiêu thụ của
suất
lượng
dụng
đồ dùng điện trong
điện
trong ngày
một ngày
(W)
(h)
(Wh)
1 Đèn compac
15
2
2
2 Đèn led
15
2
3
3 Quạt bàn
65
2
2
4 Tivi
70
1
1
5 Nồi cơm điện
150
1
2
6 Bếp điện
250
1
1
a/ Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b/ Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)? Và số tiền phải trả trong 1
tháng? (Biết 1kWh là 1.200 đồng).
Câu 10. (1 điểm) Em hãy liệt kê một số vật liệu dẫn điện điện?
TT

Tên đồ dùng
điện

Câu 11. (2 điểm) Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của cầu chì điện?
Câu 12. (1 điểm) Tại sao cần biến đổi chuyển động ?
BÀI LÀM

KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 8
ĐỀ 02

I. Trắc nghiệm
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm:
1
2
3
C
B
A

4
A

5
C

6
C

7
D

8
C

II. Tự luận
2. Mẫu đáp án, hướng dẫn chấm

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 9.
2 điểm

a. 60 + 90 + 260 + 70 + 300 + 250 = 1030 Wh
b. 1030 * 30= 30900 Wh = 30,9 KWh
30,9 * 1200 = 37080 đồng

1
1

Câu 10
1 điểm
Câu 11
2 điểm

Kể được mỗi vật liệu dẫn điện
(vàng, bạc, đồng, nhôm, chì, thiếc, nước tạp chất, muối,....)
* Cấu tạo.
- Vỏ làm bằng vật liệu cách điện: Trên có ghi thông số kĩ thuật
- Các cực giữ dây chảy và dây dẫn làm bằng vât liệu dẫn điện
(đồng). Dây chảy làm bằng vật liệu dẫn điện (chì).
* Nguyên lí
- Trong mạch điện, cầu chì được mắc bên dây pha trước các thiết
bị điều khiển và lấy điện như công tắc, ổ cắm.
- Khi mạch điện làm việc bình thường cầu chì là dây dẫn điện.
- Khi xảy ra sự cố ngắn mạch hoặc quá tải, dòng điện tăng lên
vượt quá giá trị cho phép của cầu chì. Dây chảy cầu chì nóng chảy
và bị đứt (nổ cầu chì) làm mạch điện bị hở, mạch điện được bảo
vệ.
- Các bộ phận của máy có nhiều dạng chuyển động khác nhau
- Muốn biến đổi chuyển động ban đầu thành chuyển động khác ta
cần có cơ cấu biến đổi chuyển động.

0,25

Câu 12
1 điểm

0,5
0,5

0,25
0,25
0,5

0,5
0,5

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2016 - THPT Lai Vung 1

Nhằm chuẩn bị kiến thức cho kì kiểm tra học kỳ mời các bạn học sinh lóp 12 tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Vật lí lớp 12 năm 2016 của trường THPT Lai Vung 1. Chúc các bạn đạt kết quả tốt.


Đề thi HK 2 môn Vật lí lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Phạm Văn Đồng - Mã đề 485

Hãy tham khảo Đề thi HK 2 môn Vật lí lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Phạm Văn Đồng - Mã đề 485 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT Nguyễn Duy Hiệu

Tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán - THPT Nguyễn Duy Hiệu với các dạng bài tập đa dạng theo cấu trúc chung của đề thi tốt nghiệp 2014 sẽ là tài liệu hay giúp bạn tự ôn tập và rèn luyện để làm bài thi tốt nghiệp đạt điểm cao.


Đề khảo sát giữa HK 1 môn Ngữ Văn 8 năm 2017-2018 có đáp án

Đề khảo sát giữa HK 1 môn Ngữ Văn 8 năm 2017-2018 có đáp án dưới đây sẽ là tài liệu ôn tập môn Văn hiệu quả cho các bạn học sinh lớp 8 sắp bước vào kì thi khảo sát chất lượng giữa kì. Tham khảo đề thi để hệ thống lại kiến thức đã học cũng như làm quen với cấu trúc đề thi giúp các bạn tự tin hơn khi làm bài thi.


Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Tiếng Pháp Hệ 3 năm - Mã đề 294

Tài liệu tham khảo Đáp án và đề thi chính thức của Bộ giáo dục đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Tiếng Pháp Hệ 3 năm


ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – ĐỀ 23 MÔN: TIẾNG ANH

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi tn năm 2011 – đề 23 môn: tiếng anh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


5 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS có đáp án môn: Tiếng Anh

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung "5 đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS có đáp án môn: Tiếng Anh" dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề thi tuyển sinh 10 Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Đăk Nông năm 2012 đề 704

Đề thi tuyển sinh 10 Tiếng Anh - Sở GD&ĐT Đăk Nông năm 2012 đề 704 dành cho học sinh lớp 9, giúp các em củng cố kiến thức đã học ở trường và kiểm tra đạt kết quả cao.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2017 - THPT Phú Bình - Mã đề 309

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2017 - THPT Phú Bình - Mã đề 309 giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi.


Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013 môn Tiếng Anh 9 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng

Đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013 môn Tiếng Anh 9 là đề thi chính thức của Phòng Giáo dục và Đào tạo Dầu Tiếng trong kỳ kiểm tra học kỳ 1 với thời gian làm bài là 150 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Giáo án lớp 5: Tuần 23
  • 07/10/2017
  • 44.350
  • 647

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu