Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 01

Đề thi học kì 2 môn Công nghệ 8 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Quài Tở - Mã đề 01 giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Và đây cũng là tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, biên soạn đề thi của thầy cô. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Cấp độ
Chủ đề
Truyền và
biến đổi
chuyển động
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
An toàn điện

Nhận biết
TN
TL
- Biết được khái niệm mối
ghép động.
- Biết được khái niệm cơ cấu
tay quay – thanh lắc.
1
1
10%

TN

Thấp
TL

TN

Cộng

Cao
TL

TN

TL

1
1
10%
- Sử dụng được các dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Thực hiện được các nguyên tắc an toàn điện
trong sử dụng và sửa chữa.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Đồ dùng điện - Biết được các biện pháp sử
dụng tiết kiệm điện năng.
gia đình
- Biết được cấu tạo của đèn sợi
đốt, đèn huỳnh quang, bàn là
điện, máy biến áp 1 pha .
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
Mạng điện
trong nhà

Vận dụng

Thông hiểu

2
1
1
1
10%
10%
Đọc được ý nghĩa của số liệu - Kỹ năng sử dụng tiết kiệm điện năng
kĩ thuật ghi trên đồ dùng
- Lựa chọn được đồ dùng điện phù hợp vói
điện và máy biến áp.
mạng điện và máy biến áp
- Tính được điện năng tiêu thụ của gia đình

2
1
10%
- Nêu được các cấp điện áp,
các thiết bị bảo vệ mạch điện
và lấy điện của mạng điện
trong nhà.

1
0,5
5%

1
2
20%

- Lựa chọn được thiết
bị điện phù hợp với
mạng điện

3
2
20%

4
3,5
35%

- Hiểu được tác dụng của
aptomat.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
TS câu
TS điểm
Tỉ lệ

2
1
10%

1
2
20%
4
4
40%

1
0,5
5%
2
1
10%

6
5
50%

4
3,5
35%
12
10
100%

TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Họ và tên: .............................................

Năm học: 2017 – 2018

Lớp 8A ................

Môn: Công nghệ - Lớp 8

(thời gian làm bài: 45 phút)

ĐỀ 01
Điểm

Lời phê của thầy giáo, cô giáo

ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.
Câu 1. Đồ dùng điện nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong
nhà tại Việt Nam?
A. Bóng điện: 220V – 45W.
B. Quạt điện:
110V – 30W.
C. Bàn là điện: 110V– 1000W.
D. Nồi cơm điện: 127V – 500W.
Câu 2. Cầu chì thuộc loại thiết bị điện nào ?
A. Thiết bị lấy điện.
B. Thiết bị bảo vệ.
C. Thiết bị đóng- cắt.
D. Cả ba loại thiết bị trên.
Câu 3. Máy say sinh tố là đồ dùng điện thuộc nhóm
A. điện cơ
B. điện nhiệt
C. điện quang
D. điện cơ và điện nhiệt
Câu 4. Nồi cơm điện có công suất 90W, hoạt động bình thường và liên tục trong 2
giờ . Điện năng đèn đã tiêu thụ là
A. 40Wh.
B. 24Wh.
C. 60Wh.
D. 180Wh.
Câu 5. Lựa chọn số liệu kĩ thuật của áptomat để bảo vệ mạch điện có tổng công suất
3000W của lưới điện Việt Nam:
A. 127V – 2A
B. 110V - 8A
C. 200V – 10A
D. 500V – 15A
Câu 6. Đâu là đơn vị công suất định mức của đồ dùng điện?
A. V
B. W
C. A
D. KVA
Câu 7. Hành động nào sau đây đúng?
A. Chèo lên trạm biến áp chơi.
B. Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp.
C. Không sử dụng dụng cụ cách điện khi sửa chữa điện.
D. Trú mưa dưới đường dây điện cao áp.
Câu 8. Hành động nào sau đây đúng?
A. Buộc dây phơi vào cột điện.
B. Kiểm tra sự an toàn của đồ dùng, thiết bị điện trước khi sử dụng.

C. Trong mạch điện không sử dụng thiết bị bảo vệ mạch điện như cầu dao, cầu chì.
D. Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 9. (2 điểm) Trong một ngày nhà bạn An có sử dụng đồ dùng điện theo bảng sau:
Công
Số
Thời gian sử Điện năng tiêu thụ của
suất
lượng
dụng
đồ dùng điện trong
điện
trong ngày
một ngày
(W)
(h)
(Wh)
1 Đèn compac
15
2
3
2 Đèn led
20
2
4
3 Quạt bàn
65
2
4
4 Tivi
70
1
6
5 Nồi cơm điện
100
1
2
6 Bơm nước
250
1
0.5
a/ Tính điện năng tiêu thụ trong một ngày?
b/ Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày)? Và số tiền phải trả trong 1
tháng? (Biết 1kWh là 1.200 đồng).
Câu 10. (1 điểm) Em hãy liệt kê một số vật liệu cách điện sử dụng làm vật lót cách
điện?
Câu 11. (2 điểm) Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của công tắc điện?
Câu 12. (1 điểm) Tại sao cần truyền chuyển động ?
TT

Tên đồ dùng
điện

BÀI LÀM

KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2017 - 2018

TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ

ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 8
ĐỀ 01

I. Trắc nghiệm
Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm:
1
2
3
A
B
A
II. Tự luận
Câu

4
D

5
D

6
B

7
B

Đáp án

8
B
Điểm

Câu 9.
2 điểm

a. 90+160+520+420+200+150 = 1515 Wh
b. 1515*30= 45450 Wh = 45,45 KWh
45,45 * 1200 = 54540 đồng

1
1

Câu 10
1 điểm

Kể được mỗi vật liệu cách điện
(nhựa nhiệt dẻo, nhựa nhiệt cứng, dầu máy biến áp, cao su, sứ,
mica, không khí, ....)
* Cấu tạo.
- Vỏ làm bằng vật liệu cách điện: Trên có ghi thông số kĩ thuật
- Điện cực: Gồm điện cực tĩnh và điện cực động làm bằng vật liệu
dẫn điện có cực để cố định đầu dây. Điện cực động được gắn với
núm đóng cắt cơ khí (làm bằng vật liệu cách điện).
* Nguyên lí
- Khi đóng công tắc, cực động tiếp xúc với cực tĩnh làm kín mạch
điện. Khi ngắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm hở mạch
điện.
- Công tắc thường được lắp trên dây pha, sau cầu chì và nối tiếp
với tải
- Các bộ phận của máy thường được đặt xa nhau và đều được dẫn
động từ một chuyển động ban đầu
- Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau

0,25

Câu 11
2 điểm

Câu 12
1 điểm

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

ĐỀ THI LÝ THYẾT CHỌN GVDG HUYỆN. CHU KỲ 2010-2012. MÔN THI: TOÁN

Câu 5. Cho hình vuông ABCD, lấy điểm M thuộc đường chéo AC. Từ điểm M kẻ đường thẳng song song với AB cắt AD, BC lần lượt tại Q và K. P là hình chiếu của M trên DC. a. Chứng minh: DQMP = DBKM từ đó suy ra BM vuông góc với PQ tại H. b. Cho 1 3 MC MA = . Tính tỷ số: MH QH . Câu 6. Cho 3 điểm A, B, C cố định sao cho AB + BC = AC. Vẽ đường tròn (O) bất kỳ đi qua B và C (BC không phải là đường kính của (O)). Từ A vẽ...


Đề thi học kì 1 môn Địa lí 5 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi

Luyện tập Đề thi học kì 1 môn Địa lí 5 năm 2017-2018 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi giúp các bạn hệ thống được những kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức.


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán mã đề 151

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán mã đề 151 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


5 Đề ôn thi HK1 môn Tiếng Anh lớp 12

Tham khảo 5 đề ôn thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 12 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề kiểm tra này các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Đề kiểm tra Lý lớp 12

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo đề kiểm tra môn Vật lý lớp 12 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


Đề thi học kì 1 môn Sinh học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 570

Để giúp ích cho việc làm bài kiểm tra, nâng cao kiến thức của bản thân, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu Đề thi học kì 1 môn Sinh học 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 570 bao gồm nhiều dạng câu hỏi bài tập khác nhau giúp bạn nâng cao khả năng ghi nhớ, rèn luyện kỹ năng giải đề hiệu quả để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!


Đề thi khảo sát chất lượng Toán 12 Thanh Hóa

3 Đề thi khảo sát chất lượng Toán 12 Thanh Hóa sẽ giúp các bạn định hướng ôn tập, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, sử dụng đáp án để tìm hiểu phương pháp trình bày bài, tự đánh giá mức độ ghi nhớ và khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn tập đầy đủ hơn.


ĐỀ ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TIẾNG ANH 12 - ĐỀ SỐ 6

Tham khảo tài liệu 'đề ôn luyện thi tốt nghiệp thpt môn tiếng anh 12 - đề số 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 - Mã đề thi 139

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 - mã đề thi 139', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 lần 3 - THPT Hải An - Mã đề 132

Nhằm giúp các bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kì thi có thêm tài liệu ôn tập, TaiLieu.VN giới thiệu đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2018 lần 3 - THPT Hải An - Mã đề 132 để ôn tập nắm vững kiến thức. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!


Tài liệu mới download

Giáo án lớp 5: Tuần 23
  • 07/10/2017
  • 44.350
  • 647

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu