Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án)

Mời thầy cô và các bạn tham khảo đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Lý lớp 10 giúp các thầy cô có thêm kinh nghiệm ra đề và các bạn học sinh có thêm kinh nghiệm thi tốt.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án) Đề KTCL HK1 Lý 10 - Sở GD&ĐT Đồng Tháp 2012-2013 (kèm đáp án) Chuyển động cơ, Định luật vạn vật hấp dẫn, Kiểm tra 45 phút Lý 10, Đề kiểm tra Lý 10, Đề kiểm tra lớp 10, Đề kiểm tra
4.5 5 1381
 • 5 - Rất hữu ích 679

 • 4 - Tốt 702

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I ĐỒNG THÁP Năm học: 2012-2013 Môn thi: VẬT LÍ 10 Thời gian: 45phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: ĐỀ ĐỀ XUẤT (Đề gồm có 01 trang) Đơn vị ra đề: THPT……………..(Phòng GDĐT……….. ) A PHẦN CHUNG Câu 1: (1,0 điểm) chuyển động cơ ; chất điểm ,quỹ đạo cho Câu 2: (1,0 điểm) Định nghĩa sự rơi tự do. Các đặc điểm của sự rơi tự do Câu 3: (1,0 điểm) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn, viết công thức và gi rõ các đ ại l ượng và công thức Câu 4: (1,0 điểm) phát biểu định luật III Niu tơn và viết biểu thức Câu 5: (2,0 điểm) Dùng một lực F = 8N tác dụng lên một vật có khối lượng m = 2kg đang đ ứng yên t ại vị trí A trên mặt sàn nằm ngang. Biết lực F có phương nằm ngang, sau 5 giây thì vật đến B với vận tốc là 5m/s. Lấy g = 10m/s2. 1. Tính gia tốc của vật trong quá trình chuyển động từ A đến B. 2. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn nằm ngang. . B PHẦN RIÊNG I PHẦN CHƯƠNG TRINH CHUAN x = 40t 2 + 20t + 10 Câu 6: 1đ Phương trình của một vật chuyển động thẳng là: (cm) xác định : v,a ? Câu 7: 1 đ Khi treo một vật có khối lượng 3kg vào đàu dưới của một lò xo đầu trên được giữ cố định thì lò xo dãn ra một đoạn 5cm , lấy g = 10m / s 2 . Độ cứng của lò xo đó là bao nhiêu? Câu 8 1điem Một bánh xe bán kính 60cm quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Tìm: Tốc độ góc và tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe. Cau 9 (1 điem): . Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng l ượng của đòn gánh. II PHẦN CHUONG TRÌNH NÂNG CAO Câu 6: (1,0 điểm) Một chất điểm chuyển động trên trục Ox có đồ thị như Hình vẽ. x(m) a. Tọa độ ban đầu ( lúc t=0) là bao nhiêu? 20 b. Quãng đường đi được sau 10s là bao nhiêu? 5 t(s) o 10
 2. Câu 7: (1,0 điểm) Một xe bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đ ứng yên, sau 10s xe đạt vận tốc 6m/s.Tính a- Gia tốc của xe? b- Quãng đường xe đi được sau 10s Câu 8: (1,0 điểm) Khi treo một vật có khối lượng m vào đàu dưới của một lò xo đầu trên được giữ cố định thì lò xo dãn ra một đoạn 0,03m, lấy g = 10m / s 2 . Độ cứng của lò xo đó là 3 N/cm .tim khối lượng vật treo vào? Câu 9 (1 điểm) Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc α = 600 . Hệ số ma sát trượt là 0,5 ; chiều dài mặt phẳng nghiêng là l = 2m ; g = 10m / s 2 . Tính gia tốc chuyển động của vật. và quãng đường trong 2s đầu Đáp án
 3. câu Nội dung Điểm 1 Chuyên cua môt vât (goi tăt là chuyên đông) là sự thay đôi vị ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ 0,5 trí cua vât đó so với cac vât khac theo thời gian. ̉ ̣ ́ ̣ ́ Môt vât chuyên đông được coi là môt chât điêm nêu kich thước 0,5 ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ cua nó rât nhỏ so với độ dai đường đi ̉ ́ ̀ 2 Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tac dung cua trong lực. ́ ̣ ̉ ̣ 025 - Phương cua chuyên đông rơi tự do là phương thăng đứng 025 ̉ ̉ ̣ ̉ (phương cua dây doi) ̉ ̣ - Chiêu cua chuyên đông rơi tự do là chiêu từ trên xuông dưới. ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ 0,25 - Chuyên đông rơi tự do là chuyên đông thẳng nhanh dần đều. ̉ ̣ ̉ ̣ 0,25 3 Lực hâp dân giữa 2 chât điêm bât kì tỉ lệ thuân với tich 2 khôi 05 ́ ̃ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ lượng cua chung và tỉ lệ nghich với binh phương khoan cach ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ giữa chung. ́ m1m2 Fhd = G r2 Trong đo: m1; m2 là khôi lượng cua 2 chât điêm. (kg) ́ ́ ̉ ́ ̉ r: khoang cach giữa chung (m) ̉ ́ ́ 05 N .m 2 G = 6, 67.10−11 : Goi là hăng số hâp dân ̣ ̀ ́ ̃ kg 2 4 Trong moi trường hợp, khi vât A tac dung lên vât B môt lực, thi ̀ 05 ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ vât B cung tac dung lai vât A môt lực. Hai lực nay cung gia, ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ cung độ lớn, nhưng ngược chiêu. ̀ ̀ r r FB → A = − FA→ B 05 r r hay FBA = − FAB 5 Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên vật, chọn trục tọa độ 025 xOy như hình vẽ 025 => các dữ kiện đầu của bài y tốn: vo = 0; F = 8N Fms NF x O P v − v0 05 Gia tốc của vật: a = =1m/s2 t r r r r r Áp dụng định luật II Niutơn: P + N + F + Fmst = ma (*) 025 - Chiếu pt (*) lên trục Oy: N – P = 0 ⇔ N = P = mg (1) 0,25 - Chiếu pt (*) lên trục Ox: F – Fms = ma (2) => F - µ mg = ma 0,25 Thay các giá trị vào: 8 - 20µ = 2.1 => µ = 0,3 025
 4. B PHAN RIENG chuong trình chuẩn CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 6 1 Vận tốc ban đầu 20cm/s 0,5 điểm 2 Gia tốc a = 80cm/s2 0,5 điểm 1 Viết đúng biểu thức: Fdh = k . ∆l 0,5 điểm Câu 7 Tính k=600N/m 2 0,5 điểm ∆α 1 Tính tốc độ góc ω = =100 π rad/s 0,5 điểm Câu 8 ∆t v= r.ω =0,6. 100 π =60 π m/s 2 0,5 điểm F = F1 + F2 = 500 N 1 1,0 điểm d=1m Câu 9 F1 d 2 2 = SUY RA vai đặt cách thùng gạo 0,4m ,thùng ngơ 0,6m 1,0 điểm F2 d1 B PHAN RIENG NÂNG CAO CÂU Ý ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 6 1 Tọa độ ban đầu là 5m 0,5 điểm 2 Quãng ường sau 10s là 15m 0,5 điểm v − v0 1 Gia tốc của vật: a = =0,6m/s2 0,5 điểm Câu 7 t 2 S = 30 m 0,5 điểm 1 Viết đúng biểu thức: Fdh = k . ∆l 0,5 điểm Câu 8 2 m=0,9kg 0,5 điểm 1 Gia tốc a=5 2 /2 m/s2 0,5 điểm Câu 9 Tìm được quãng đường vật rơi trong 2 giây đầu tiên 2 0,5 điểm S= 5 2 m

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi thử ĐH môn Toán lần 2 năm 2017-2018 - Chuyên ĐHSP Hà Nội

Cùng tham khảo Đề thi thử ĐH môn Toán lần 2 năm 2017-2018 - Chuyên ĐHSP Hà Nội tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.


Đề thi HK 2 môn tiếng Anh thí điểm lớp 11 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - Mã đề 003

Đề thi HK 2 môn tiếng Anh thí điểm lớp 11 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Thái Nguyên - Mã đề 003 dành cho học sinh lớp 11, giúp các em củng cố kiến thức đã học ở trường và thi đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo!


Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 172)

Tham khảo tài liệu 'đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn vật lý - giáo dục thường xuyên (mã đề thi 172)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi giữa HK 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Mã đề 122

Tham khảo Đề thi giữa HK 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Mã đề 122 dành cho các em học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, qua đó các em sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Đề thi ViolympicToán lớp 4 vòng 1 đến vòng 12 - Năm 2011-2012

Đề thi Violympic môn Toán lớp 4 vòng 1 đến vòng 12 dành cho học sinh và giáo viên bậc tiểu học, giúp các em phát triển và tư duy năng khiếu toán học, nhằm giúp bạn củng cố kiến thức luyện thi Violympic.


Đề thi tốt nghiệp tiếng Anh năm 2013 mã đề 362

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi tốt nghiệp tiếng anh năm 2013 mã đề 362 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 có đáp án môn: Toán 9 - Trường THCS Thanh Văn (Năm học 2015-2016)

Sau đây là đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 có đáp án môn "Toán 9 - Trường THCS Thanh Văn" năm học 2015-2016. Mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.


Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 6 năm 2014

Đề kiểm tra 1 tiết Công nghệ 6 này bao gồm những câu hỏi liên quan đến: sự lựa chọn trang phục, biện pháp an toàn thực phẩm,...sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn học sinh ôn tập, nắm vững kiến thức để đạt được điểm tốt trong kì thi sắp tới.


Đề thi HK 1 môn Địa Lý lớp 12 năm 2010-2011 - Trường THPT Buôn Ma Thuột - Mã đề 1

Nhằm giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo "Đề thi HK 1 môn Địa Lý lớp 12 năm 2010-2011 - Trường THPT Buôn Ma Thuột - Mã đề 1" để chuẩn bị tốt kì thi sắp tới.


Đề thi trắc nghiệm anh văn 1

Tài liệu ôn thi đại học và cao đẳng mônTiếng Anh


Tài liệu mới download

Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn
 • 13/07/2011
 • 69.263
 • 132

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu