Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 tài liệu tổng hợp nhiều đề thi khác nhau nhằm giúp các em ôn tập và nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt được điểm số như mong muốn!Đánh giá tài liệu

4.8 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 120 Đề thi học kỳ 2, Đề thi HK 2 Toán 11, Kiểm tra HK 2 môn Toán 11, Bài tập Toán lớp 11, Ôn tập Toán lớp 11, Đề kiểm tra môn Toán lớp 11
4.8 5 79
 • 5 - Rất hữu ích 66

 • 4 - Tốt 13

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: TOÁN - LỚP 11
Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: : 120

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 2 trang)
A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Tìm L  lim  3 x  2  .
x1

A. L = 1
B. L = 3
C. L = 2
D. L = 5
Câu 2: Cho hình chóp S.EFGH có đáy là hình vuông và SE vuông góc với mặt đáy. Mệnh đề nào sau
đây là đúng ?
A. FH   SFH 
B. SG   SFH 
C. EG   SEH 
D. FH   SEG 
Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. lim
Câu 4:

1

1
 ;(k  0) .
k
n

1

B. lim

1
n

C. lim n  1  0

D. lim  

B. 2

C. - ∞

D. +∞

B. L = -3

k

C. L  

n

0

3

4
.
 x 2

Tìm lim 
x

2

A. 0
Câu 5: Tìm L  lim

3n  1
.
n2

A. L = 3

1
2

D. L 

1
2

Câu 6: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong không gian. Mệnh đề nào sau đây là sai ?
A. Nếu a  b và b  c thì a // c.
B. Nếu a vuông góc với mặt phẳng () và b // () thì a  b.
C. Nếu a // b và b  c thì c  a.
D. Nếu a // b, c // b thì a//c .
Câu 7: Tìm đạo hàm của hàm số y  cot x với x  k   k  Z  ?
1

A. y ' 

B. y ' 

2

cos x

cosx
sin x

1

C. y ' 

D. y '  

2

cos x

1
sin 2 x

Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy (ABC), tam giác ABC vuông tại B, Có
bao nhiêu mặt của hình chóp là tam giác vuông ?
A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 9: Hỏi mệnh đề nào sau đây sai ?
1

/

1

A.     2 ; ( x  0) .
x
x

 

C. x n

/

 x n1 .

 

B. x n
D.

/

 x

 n.x n1 . Với n  , n  1
/1
2 x

; ( x  0) .

Câu 10: Trong không gian, cho 2 đường thẳng a, b và 3 mặt phẳng mp  P  ; mp  Q  ; mp  R  . Trong các
mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai ?
A. Nếu a //( P) , a / /(Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a//b.
B. Nếu  P  //  Q  và a  ( P ) ; b  (Q ) thì a //b .
1/2
Mã đề 120-Trang

C. Nếu a //( P) , a  (Q ) và b  ( P)  (Q ) thì a //b .
D. Nếu  P  //  Q  và a  ( R )  ( P ) ; b  ( R)  (Q ) thì a //b .
 2 x 2  1 khi x  1

. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
khi x  1
3


Câu 11: Cho hàm số f  x   

A. Hàm số f  x  có tập xác định D   \ 1 .

B. Hàm số f  x  liên tục trên  .

C. f ( 1)  3

D. Hàm số f  x  không liên tục tại x =1.

Câu 12: Cho hàm số y  x3  2 x  1 có đồ thị (P). Tìm hệ số góc k của tiếp tuyến với đồ thị (P) tại điểm
M(-2 ;-5).
A. k = -14
B. k = - 8
C. k = 10
D. k= - 2
Câu 13: Cho hàm số y  3x 2  x  cos x có đạo hàm y '  a.x  b.sin x  c . Biết rằng phương trình
a.x 2  b.x  c  0 có hai nghiệm x1 ; x2 . Tính M  x1  x2  x1x2 .
1
1
A. M 
B. M 
C. M  0
6
3

D. M  

1
6

Câu 14: Cho tứ diện ABCD. Gọi E;F;G lần lượt là trung điểm của AC, BC và BD. Giao tuyến của 2 mặt
phẳng (ABD) và (EFG) là
A. Đường thẳng GE.
B. Đường thẳng GD.
C. Đường thẳng qua G và song song với CD.
D. Đường thẳng qua G và song song với AB.
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi. Gọi E, F, K lần lượt là trung điểm SA, SB, SC.
Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. mp(EFK) // mp(BCD).
B. mp(SAB) // mp(ECD).
C. mp(SAB) // mp(EFK).
D. mp(EFK) // mp(SCD).
B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
x2  4
.
x 2 x  2

a) Tìm giới hạn L  lim

b) Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m phương trình  m  3 x3  m 2 x 2  1  0 luôn có
ít nhất một nghiệm dương.
Câu 2 . (1,5 điểm)
a) Tính đạo hàm của hàm số y  x5  sin 3x .
b) Cho hàm số y 

x2
có đồ thị là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao
x2

điểm của (C) và trục hoành.
Câu 3. (2 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, SA vuông góc với
mặt phẳng đáy và SA  a 2 .
a) Chứng minh rằng BD  mp ( SAC ) .
 


b) Gọi M là điểm thuộc cạnh AB sao cho 3.AM  AB . Tính khoảng cách giữa SM và BC theo a.
----------------------------------- Hết -----------------------------------

2/2
Mã đề 120-Trang

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 007

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Lương Ngọc Quyến - Mã đề 007 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


Đề thi KSCL lần 3 năm 2018 môn Lịch sử lớp 10 - THPT Đồng Đậu - Mã đề 311

Với "Đề thi KSCL lần 3 năm 2018 môn Lịch sử lớp 10 - THPT Đồng Đậu - Mã đề 311" dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo.


Trường Tiểu Học Khánh Nhạc B bài kiểm tra cuối năm môn lịch sử lớp 4 năm 2008-2009 năm học 2008-2009

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Trường Tiểu Học Khánh Nhạc B bài kiểm tra cuối năm môn lịch sử lớp 4 năm 2008-2009 năm học 2008-2009 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi tuyển sinh THPT chuyên môn tiếng Anh năm 2008 - Sở GD&ĐT Phú Yên

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn học sinh với đề thi chính thức kỳ thi tuyển sinh THPT môn tiếng Anh năm 2008 của Sở GD&ĐT Phú Yên. Tài liệu sẽ giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn tiếng Anh về: Ngữ pháp, câu bị động,


Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi lớp 9 vòng 1 môn: Toán (Năm học 2015–2016)

Mời các bạn và quý thầy cô hãy tham khảo "Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi lớp 9 vòng 1 môn: Toán" năm học 2015–2016 sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao.


Đề thi học kì 1 môn Hóa 11D2 cơ bản trường Chu Văn An

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi học kì 1 môn hóa 11d2 cơ bản trường chu văn an', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG ĐH KHTN - MÃ ĐỀ 189

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra kiến thức môn hóa học trường đh khtn - mã đề 189', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – SỐ 4 (CÓ ĐÁP ÁN)

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi tn năm 2011 – số 4 (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2010 - Mã đề 1

Hãy tham khảo Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2010 - Mã đề 1 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng làm bài và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.


ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 MÔN HÓA HỆ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - MÃ ĐỀ 537

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 môn hóa hệ giáo dục thường xuyên - mã đề 537', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu