Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua

Nội dung bài viết Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua của tiến sĩ Đoàn Tranh trình bày về khả năng tiếp cận thị trường tài chính và khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua Bài viết về tình hình kinh doanh, Môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng, Đánh giá về môi trường kinh doanh, Tiếp cận thị trường tài chính, Khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng
4.2 5 130
 • 5 - Rất hữu ích 27

 • 4 - Tốt 103

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ
NẴNG THỜI GIAN QUA
TS. ĐOÀN TRANH
ĐẠI HỌC DUY TÂN

1. Về khả năng tiếp cận thị trường tài chính
Tính đến 31/12/2009, Đà Nẵng có 35 ngân hàng thương mại cổ phần, 8 chi nhánh ngân
hàng thương mại nhà nước và 192 phòng giao dịch phủ khắp các quận huyện nhằm đáp
ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo khảo sát đánh giá tác
động cho vay hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng năm 2009 của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng, 74,86% doanh
nghiệp trả lời hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hoạt
động sản xuất, 11,7% doanh nghiệp đánh giá rất tốt. Kết quả khảo sát cũng cho biết doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và được giải ngân nhanh hơn đối với nguồn vốn từ ngân
hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, về tài sản thế chấp và thủ tục vay vốn, theo khảo sát
của VNCI năm 2009, tại Đà Nẵng có 90,42% doanh nghiệp cho rằng không thể vay vốn
nếu không có tài sản thế chấp; 48,73% doanh nghiệp nhận định thủ tục vay vốn tại các
ngân hàng trên địa bàn thành phố rất phiền hà; và 34,44% doanh nghiệp đồng ý phải “bồi
dưỡng” cho cán bộ tín dụng ngân hàng để vay được vốn.
Từ năm 2011 đến Quý I/2015, đã có 53 doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ Đầu tư và Phát
triển thành phố với tổng vốn vay được phê duyệt là 252,394 tỷ đồng. Thành phố đã thành
lâọ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa vào năm 2014. Sau 1 năm hoạt động
đã có 04 ngân hàng thương mại tham gia Quỹ và cấp chứng thư bảo lãnh cho 12 doanh
nghiệp, tổng mức bảo lãnh là 14,949 tỷ đồng. Đến hết Quý I/2015 dư nợ cho vay doanh
nghiệp với lãi suất dưới 13% là 54.708 tỷ đồng, chiếm 94,89% tổng dư nợ toàn thành phố.
Hiện lãi suất cho vay bình quân bằng VND ngắn hạn là 8,57%/năm, dài và trung hạn là
10.53%/năm (1).
2. Về khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng
Nếu so sánh các chỉ tiêu thành phần của cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
với các tỉnh, thành phố lớn khác, có thể nhận thấy qua bảng sau:

1

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV 2011-2015 của Đà Nẵng.
http://business.gov.vn/tabid/98/catid/337/item/13985/t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1chi%E1%BB%87n-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-dnnvv-2011-2015c%E1%BB%A7a-%C4%91%C3%A0-n%E1%BA%B5ng.aspx

Bảng 1: Các chỉ tiêu thành phần của chỉ tiêu cơ sở hạ tầng
Chỉ tiêu

Đà Nẵng

Hà Nội

Thành phố
Hồ Chí Minh

Bình
Dương

1. Số cụm/khu công nghiệp
trong tỉnh

4

6

15

15

2. Tỉ lệ % lấp đầy trong tổng
diện tích mặt bằng khu công
nghiệp

69,68

73,12

62,6

65,86

3. Đánh giá chất lượng (%
Tốt hoặc Rất tốt)

51,58

27,21

39,54

79,17

4. Đánh giá chất lượng
đường bộ (% Tốt hoặc Rất tốt)

80,82

24,19

17,11

70,06

5. Đánh giá chất lượng dịch
vụ viễn thông (% Tốt hoặc Rất
tốt)

84,68

61,42

69,37

75,14

Điểm số tổng hợp
6,63
6,60
6,87
7,26
Nguồn: Báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh thành phố Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng. 2010.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp tập trung, bao gồm: Đà
Nẵng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm và Dịch vụ thủy sản Đà
Nẵng, với quy mô 1.141,82 ha và 4 công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là Công
ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty TNHH Massda Land,
Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Sài Gòn - Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khu công
nghiệp Hòa Cầm. Ngoài ra, Thành phố cũng đang tập trung triển khai Khu công nghệ thông
tin tập trung, Khu công nghệ cao và dự án khu công nghiệp Hòa Khương.
Dưới đây là sơ lược về tình hình phát triển tại 6 khu công nghiệp tại Đà Nẵng trong thời
gian vừa qua (2):
Khu công nghiệp Đà Nẵng được thành lập ngày 23.2.1993 với diện tích ban đầu là
303,275 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH Massda Land. khu công nghiệp Đà Nẵng là khu
công nghiệp đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ
tầng, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo mật độ cây xanh và 100% diện tích đã được lấp đầy.
Trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện, công suất 250 m3/ngày đêm và đi
vào hoạt động từ năm 2009. khu công nghiệp Đà Nẵng được xem là khu công nghiệp điển
hình và thành công nhất của thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng và phát triển mô hình
kinh tế khu công nghiệp.
Khu công nghiệp Hòa Khánh được thành lập với diện tích là 423,5 ha. Đến nay, khu
công nghiệp Hòa Khánh được chuyển giao cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu
“Thực trạng và định hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng.
2

công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với diện tích điều chỉnh còn lại là 395,75 ha. Kết
cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Khánh được đầu tư tương đối đồng bộ, hoàn thiện hệ
thống giao thông thoát nước mưa, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công
nghiệp; hệ thống thu gom, đấu nối nước thải hoàn thành trên 80%. Trạm xử lý nước thải
tập trung có công suất: 5.000 m3/ngày đêm đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng
năm 2007.
Khu công nghiệp Liên Chiểu đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn
- Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch hiện nay là 289,35 ha. Kết cấu hạ tầng
khu công nghiệp Liên Chiểu được đầu tư tương đối đồng bộ, đã xây dựng hoàn thành 95%
hệ thống giao thông thoát nước, san nền, điện chiếu sáng. Hệ thống xử lý nước thải được
đầu tư với công suất suất 2.000 m3/ngày đêm, đi vào hoạt động từ tháng 11.2011.
Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Sở Thủy sản - Nông lâm làm chủ đầu
tư, đến tháng 12.2002 chuyển giao cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công
nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Diện tích quy hoạch giai đoạn 1 là 43,34 ha, giai đoạn 2
là 33,96 ha. Kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng được đầu tư tương
đối hoàn thiện, với 90% các tuyến đường đã được thảm nhựa; hoàn thiện hệ thống giao
thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công nghiệp. Hệ
thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện, đã hoạt
động với công suất 2.000 m3/ngày đêm.
Khu công nghiệp Hòa Cầm do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp
Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp Hòa Cầm đã được chuyển giao cho
Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm làm chủ đầu tư theo hướng xã hội hóa,
với diện tích quy hoạch (Giai đoạn 1) là 136,73 ha và đã xây dựng hoàn thành 90% hệ
thống giao thông, thoát nước mưa, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công
nghiệp; 70% hệ thống thu gom nước thải đi qua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Hòa Cầm. Hệ thống xử lý nước thải tập trung đang được xây dựng với công suất 2.000
m3/ngày đêm, hoàn thành khoảng 90% và dự kiến quý III năm 2012 vận hành chính thức.
Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu
công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đến nay, đã chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu
tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch là 212,12 ha. Đã xây dựng
hoàn thành 90% hệ thống giao thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong
toàn khu công nghiệp. Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đang thu gom
nước thải của các doanh nghiệp này về xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung khu công
nghiệp Hòa Khánh.

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

7 chiến lược củng cố liên minh và đi trước đối thủ Kinh doanh

Tham khảo tài liệu '7 chiến lược củng cố liên minh và đi trước đối thủ kinh doanh', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài 4: Chức năng lập kế hoạch

Bài học này sẽ đề cập đến các nội dung sau: • Lập kế hoạch và vai trò của công tác lập kế hoạch; • Các loại kế hoạch; • Các căn cứ, nguyên tắc và quy trình lập kế hoạch; • Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch. Mục tiêu Sau khi học xong bài này, học viên sẽ có thể: • Hiểu rõ được công tác lập kế hoạch và vai trò của công tác lập kế hoạch; • Phân biệt được các loại kế hoạch; • Miêu tả các căn cứ, nguyên tắc và quy...


Kế sách kinh doanh: Thắng giặc phải bắt tướng

Mèo mướp có tài bắt chuột rất thiện nghệ, vì thế nó được chủ nhà làm cho một chiếc ổ thật đẹp ngay tại gian bếp lớn ấm cúng để nó canh chừng không cho lũ chuột lọt vào ăn vụng. Mùa mưa đến, không khí thật ẩm ướt, lũ chuột sinh sôi nảy nở nhiều vô kể. Chúng kéo đàn kéo lũ phá phách khắp nơi.


Giáo án Chiến lược kinh tế: Chương ba: Phân Tích Nội Bộ

Trong tổ chức có những điểm gì? – Sự sống còn của tổ chức dựa vào đâu? Dây chuyền giá trị công ty Các Cấu trúc hạ tần công ty hoạt động Quản trị nguồn nhân lự hỗ trợ Phát triển công nghệ Mua sắm/thu mua Các hoạt Các hoạt Marketing động đầu Vận hành động đầu và bán Dịch vụ vào ra hàng


EMERGENCY PLANNING GUIDE FOR FACILITIES WITH SPECIAL POPULATIONS

Emergency Planning is a critical component of every facility’s mission to provide a safe environment for its residents, staff, patrons and visitors. The key to successful emergency response lies in the details of preparedness. Generic (one-size fits all) guidelines for emergency response are insufficient. Our safety in an emergency depends on the careful, detailed planning and training that goes on well before an emergency occurs and that is specific to each facility. Details overlooked during the planning process may result in increased loss of life and property or, at least, in considerable inconvenience as in this example of a Texas nursing home....


Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 6

Chapter 6 - Strengthening a company’s competitive position: Strategic moves, timing, and scope of operations. After studying this chapter, you should be able to: Learn whether and when to pursue offensive or defensive strategic moves to improve a company's market position, recognize when being a first mover or a fast follower or a late mover is most advantageous, become aware of the strategic benefits and risks of expanding a company's horizontal scope through mergers and acquisitions,...


Quản lý dự án

Hoạt động bỏ vốn tại hiện tại nhằm thu được lợi ích kinh tế xã hội trong tương lai sau môt thời gian dài Là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư (Điều 3.11 Luật Đầu tư 29.11.05). Phân biệt đầu cơ và đầu tư?.


[Kinh Tế Học] Market Research - Nghiên cứu thị trường Phần 6

Trong kinh tế học, thị trường được hiểu rộng hơn, là nơi có các quan hệ mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa vô số những người bán và người mua có quan hệ cạnh tranh với nhau, bất kể là ở địa điểm nào, thời gian nào.


Advertising for Results

he blank screen You have an advertising assignment of some sort. If you’re sitting with a blank computer screen and struggling about what to do, stop. There’s a better way. To start with, forget that daunting assignment for a while. Instead, gather facts that will interest and inform your audience. And hey, take it easy. This gathering process won’t stress you at all. Rather than grappling for the right words, you can turn the radio on, muse about good things, and – oh, yeah – collect information. Best of all, fact-finding is the right thing to do at this stage....


Đo lường nhãn hiệu - Bảy yếu tố của một nhãn hiệu mạnh

Đo lường nhãn hiệu - Bảy yếu tố của một nhãn hiệu mạnh Nhãn hiệu kinh doanh trong một thị trường mà thị hiếu tiêu dùng sử dụng sản phẩm đó ổn định thì nhãn hiệu đó được đánh giá cao hơn.


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thói quen đúng hẹn
 • 13/06/2013
 • 95.622
 • 180
Kinh doanh kiểu "võ sỹ đạo"
 • 07/10/2009
 • 37.313
 • 287

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu