Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua

Nội dung bài viết Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua của tiến sĩ Đoàn Tranh trình bày về khả năng tiếp cận thị trường tài chính và khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua Đánh giá về môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng thời gian qua Bài viết về tình hình kinh doanh, Môi trường kinh doanh tại Đà Nẵng, Đánh giá về môi trường kinh doanh, Tiếp cận thị trường tài chính, Khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng
4.2 5 130
  • 5 - Rất hữu ích 27

  • 4 - Tốt 103

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐÁNH GIÁ VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ
NẴNG THỜI GIAN QUA
TS. ĐOÀN TRANH
ĐẠI HỌC DUY TÂN

1. Về khả năng tiếp cận thị trường tài chính
Tính đến 31/12/2009, Đà Nẵng có 35 ngân hàng thương mại cổ phần, 8 chi nhánh ngân
hàng thương mại nhà nước và 192 phòng giao dịch phủ khắp các quận huyện nhằm đáp
ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo khảo sát đánh giá tác
động cho vay hỗ trợ lãi suất vốn vay đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng năm 2009 của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng, 74,86% doanh
nghiệp trả lời hệ thống ngân hàng trên địa bàn thành phố đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho hoạt
động sản xuất, 11,7% doanh nghiệp đánh giá rất tốt. Kết quả khảo sát cũng cho biết doanh
nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và được giải ngân nhanh hơn đối với nguồn vốn từ ngân
hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, về tài sản thế chấp và thủ tục vay vốn, theo khảo sát
của VNCI năm 2009, tại Đà Nẵng có 90,42% doanh nghiệp cho rằng không thể vay vốn
nếu không có tài sản thế chấp; 48,73% doanh nghiệp nhận định thủ tục vay vốn tại các
ngân hàng trên địa bàn thành phố rất phiền hà; và 34,44% doanh nghiệp đồng ý phải “bồi
dưỡng” cho cán bộ tín dụng ngân hàng để vay được vốn.
Từ năm 2011 đến Quý I/2015, đã có 53 doanh nghiệp vay vốn tại Quỹ Đầu tư và Phát
triển thành phố với tổng vốn vay được phê duyệt là 252,394 tỷ đồng. Thành phố đã thành
lâọ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa vào năm 2014. Sau 1 năm hoạt động
đã có 04 ngân hàng thương mại tham gia Quỹ và cấp chứng thư bảo lãnh cho 12 doanh
nghiệp, tổng mức bảo lãnh là 14,949 tỷ đồng. Đến hết Quý I/2015 dư nợ cho vay doanh
nghiệp với lãi suất dưới 13% là 54.708 tỷ đồng, chiếm 94,89% tổng dư nợ toàn thành phố.
Hiện lãi suất cho vay bình quân bằng VND ngắn hạn là 8,57%/năm, dài và trung hạn là
10.53%/năm (1).
2. Về khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng
Nếu so sánh các chỉ tiêu thành phần của cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
với các tỉnh, thành phố lớn khác, có thể nhận thấy qua bảng sau:

1

Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV 2011-2015 của Đà Nẵng.
http://business.gov.vn/tabid/98/catid/337/item/13985/t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1chi%E1%BB%87n-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-dnnvv-2011-2015c%E1%BB%A7a-%C4%91%C3%A0-n%E1%BA%B5ng.aspx

Bảng 1: Các chỉ tiêu thành phần của chỉ tiêu cơ sở hạ tầng
Chỉ tiêu

Đà Nẵng

Hà Nội

Thành phố
Hồ Chí Minh

Bình
Dương

1. Số cụm/khu công nghiệp
trong tỉnh

4

6

15

15

2. Tỉ lệ % lấp đầy trong tổng
diện tích mặt bằng khu công
nghiệp

69,68

73,12

62,6

65,86

3. Đánh giá chất lượng (%
Tốt hoặc Rất tốt)

51,58

27,21

39,54

79,17

4. Đánh giá chất lượng
đường bộ (% Tốt hoặc Rất tốt)

80,82

24,19

17,11

70,06

5. Đánh giá chất lượng dịch
vụ viễn thông (% Tốt hoặc Rất
tốt)

84,68

61,42

69,37

75,14

Điểm số tổng hợp
6,63
6,60
6,87
7,26
Nguồn: Báo cáo đánh giá môi trường kinh doanh thành phố Đà Nẵng. Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng. 2010.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 6 khu công nghiệp tập trung, bao gồm: Đà
Nẵng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Hòa Cầm và Dịch vụ thủy sản Đà
Nẵng, với quy mô 1.141,82 ha và 4 công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là Công
ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty TNHH Massda Land,
Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Sài Gòn - Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khu công
nghiệp Hòa Cầm. Ngoài ra, Thành phố cũng đang tập trung triển khai Khu công nghệ thông
tin tập trung, Khu công nghệ cao và dự án khu công nghiệp Hòa Khương.
Dưới đây là sơ lược về tình hình phát triển tại 6 khu công nghiệp tại Đà Nẵng trong thời
gian vừa qua (2):
Khu công nghiệp Đà Nẵng được thành lập ngày 23.2.1993 với diện tích ban đầu là
303,275 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH Massda Land. khu công nghiệp Đà Nẵng là khu
công nghiệp đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ
tầng, chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo mật độ cây xanh và 100% diện tích đã được lấp đầy.
Trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện, công suất 250 m3/ngày đêm và đi
vào hoạt động từ năm 2009. khu công nghiệp Đà Nẵng được xem là khu công nghiệp điển
hình và thành công nhất của thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng và phát triển mô hình
kinh tế khu công nghiệp.
Khu công nghiệp Hòa Khánh được thành lập với diện tích là 423,5 ha. Đến nay, khu
công nghiệp Hòa Khánh được chuyển giao cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu
“Thực trạng và định hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Ủy ban nhân dân thành
phố Đà Nẵng.
2

công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, với diện tích điều chỉnh còn lại là 395,75 ha. Kết
cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Khánh được đầu tư tương đối đồng bộ, hoàn thiện hệ
thống giao thông thoát nước mưa, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công
nghiệp; hệ thống thu gom, đấu nối nước thải hoàn thành trên 80%. Trạm xử lý nước thải
tập trung có công suất: 5.000 m3/ngày đêm đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng
năm 2007.
Khu công nghiệp Liên Chiểu đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn
- Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch hiện nay là 289,35 ha. Kết cấu hạ tầng
khu công nghiệp Liên Chiểu được đầu tư tương đối đồng bộ, đã xây dựng hoàn thành 95%
hệ thống giao thông thoát nước, san nền, điện chiếu sáng. Hệ thống xử lý nước thải được
đầu tư với công suất suất 2.000 m3/ngày đêm, đi vào hoạt động từ tháng 11.2011.
Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng do Sở Thủy sản - Nông lâm làm chủ đầu
tư, đến tháng 12.2002 chuyển giao cho Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công
nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Diện tích quy hoạch giai đoạn 1 là 43,34 ha, giai đoạn 2
là 33,96 ha. Kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng được đầu tư tương
đối hoàn thiện, với 90% các tuyến đường đã được thảm nhựa; hoàn thiện hệ thống giao
thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công nghiệp. Hệ
thống thu gom nước thải và Trạm xử lý nước thải tập trung được đầu tư hoàn thiện, đã hoạt
động với công suất 2.000 m3/ngày đêm.
Khu công nghiệp Hòa Cầm do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp
Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đến nay, khu công nghiệp Hòa Cầm đã được chuyển giao cho
Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm làm chủ đầu tư theo hướng xã hội hóa,
với diện tích quy hoạch (Giai đoạn 1) là 136,73 ha và đã xây dựng hoàn thành 90% hệ
thống giao thông, thoát nước mưa, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong toàn khu công
nghiệp; 70% hệ thống thu gom nước thải đi qua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
Hòa Cầm. Hệ thống xử lý nước thải tập trung đang được xây dựng với công suất 2.000
m3/ngày đêm, hoàn thành khoảng 90% và dự kiến quý III năm 2012 vận hành chính thức.
Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng do Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu
công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Đến nay, đã chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu
tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư với diện tích quy hoạch là 212,12 ha. Đã xây dựng
hoàn thành 90% hệ thống giao thông, thoát nước, san nền, điện chiếu sáng, cấp nước trong
toàn khu công nghiệp. Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng đang thu gom
nước thải của các doanh nghiệp này về xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung khu công
nghiệp Hòa Khánh.

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

CRM: Cài đặt chưa hẳn... đã xong

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (KH) (CRM – Customer Relationship Management) trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, không phải bất cứ CRM nào triển khai cũng thu được thành công.


Giáo trình kế hoạch kinh doanh_1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế hoạch kinh doanh_1', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chương 7: Kế hoạch cung ứng vật tư

Nhiệm vụ của KH cung ứng vật tư Lập KH cung ứng hợp lý, giảm tồn đọng trong kho dài ngày và có KH sử dụng vật tư tiết kiệm nhất. Nội dung của KH cung ứng vật tư - Rà soát các lại mức tiêu hao vật tư cho 1 ĐVSP làm căn cứ lập KH số lượng vật tư cần dùng, cần mua hợp lý nhất - Xác định tổng số vật tư cần dùng, cần mua trong năm KH - Lập biểu đồ tiến độ cung ứng các loại vật tư - Xác định dự trữ vật tư hợp lý...


Phát triển sản xuất: Bệ phóng của Việt Nam

Vì sao Việt Nam nên định hướng là một nền kinh tế sản xuất? Vì ngành sản xuất hàng hóa của Việt Nam sẽ tiếp tục là mảng đóng góp chủ lực vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời là cỗ máy thu hút nguồn nhân lực từ mọi thành phần trong xã hội. Tuần trước, Bộ Công Thương vừa công bố cho biết tổng giá trị xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng tăng mạnh và đưa kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm nay lên mức 70 tỉ USD, tăng 35,4% so với...


Cẩm nang đầu tư chứng khoán

Cẩm nang cho nhà đầu tư mới vào nghề. 2 Cổ phiếu - Các chỉ số đánh giá giá tri công ty. 3 ̣ Xây dư ̣ng danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 6 Quản lý danh mu ̣c đầu tư chưng ́ khoán. 8 Giới thiêu danh mu ̣c đầu tư. 9 ̣ 10 điều cần biết về đầu tư chưng ́ khoán. 11 Hướng dẫn mua bán chưng khoán. ́ 12 Quy trình đăṭ mô ̣t lênh cua nhà đầu ̣ ̉ tư. 14 Đầu tư vào cổ phiếu: Năm yếu tố....


Doanh nghiệp đang cần gì nhất?

Trước bối cảnh sự suy thoái kinh tế đang được thừa nhận, nhiều chính sách kinh tế, chính sách tiền tệ và rất nhiều những “gói giải cứu” được tuyên bố nhưng không đủ liều cho doanh nghiệp phục hồi. Câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là: Thực sự hiện nay doanh nghiệp đang gặp khó khăn gì nhất, và cần điều gì nhất hiện nay? Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay, 3/12, Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội cho rằng, câu trả lời chính là: cần lấy lại niềm tin....


Chiến lược Marketing và Vị thế cạnh tranh phần 2

Xác định chiến lược chủ chốt: Xác định mục tiêu kinh doanh; phân tích nội lực; phân tích ngành; phân tích chiến lược chủ chốt; mở rộng thị trường


Sự thoái trào của thương hiệu – Làm sao để đem lại cho chúng một sức sống mới

Rất nhiều các nhà CMOs cho rằng bất kỳ một thương hiệu nào cũng tuân theo vòng đời của nó: ra đời, phát triển, hưng thịnh, suy tàn và mất đi. Dù các doanh nghiệp đã sử dụng các họat động tiếp thị hỗ trợ nhưng sự xuống dốc của một thương hiệu vẫn diễn ra bình thường. Các công ty hơn bao giờ hết rất quan tâm đến việc làm thế naof để làm giảm bớt sự xuống dốc của thương hiệu, vì thế vào lúc này họ cần phải có sự đầu tư mạnh mẽ cần thiết để...


Kế sách kinh doanh- Một tên hai đích (P.1)

Đầu năm 1418, không cam chịu ách đô hộ của nhà Minh, Lê Lợi đã đứng lên khởi nghĩa ở Lam Sơn – Thanh Hóa. Để xây dựng lực lượng đủ sức kháng giặc, Lê Lợi tổ chức thi chọn người tài. Hưởng ứng lời kêu gọi của ông, rất nhiều anh hùng nghĩa sĩ đã tham gia cuộc thi.


Phân tích tài chính công ty cổ phần đường Biên Hòa

Đường Biên Hòa có hệ thống phân phối sản phẩm trải đều trên cả nước, bao gồm hơn 100 đơn vị sản xuất sử dụng đường làm nguyên liệu đầu vào và trên 130 nhà phân phối, đại lý, siêu thị trực tiếp bán sỉ, bán lẻ trên thị trường tiêu dùng. Thị trường xuất khẩu của Công ty là một số nước trong khối ASEAN, Trung Quốc và Iraq.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu