Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chuyên đề tốt nghiệp: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế

Mục đích nghiên cứu của đề tài Luận giải cơ sở về huy động vốn của ngân hàng thương mại, phân tích thực tiễn huy động vốn của chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Công Thương Thừa Thiên Huế, đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường huy động vốn của chi nhánh NHTM CP Sài Gòn Công Thương Huế.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Chuyên đề tốt nghiệp: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế Chuyên đề tốt nghiệp: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương Huế Tăng cường huy động vốn, Ngân hàng thương mại, Huy động vốn của ngân hàng thương mại, Phân tích thực tiễn huy động vốn, Biện pháp nhằm tăng cường huy động vốn
4.3 5 3
 • 5 - Rất hữu ích 1

 • 4 - Tốt 2

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Nâng cao nghiệp vụ khai thác vốn tại Ngân hàng No&PTNT Láng Hạ - 3

Chính sách lãi suất đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn bằng hình thức tiền gửi tiết kiệm. Chính sách lãi suất của Ngân hàng đã điều chỉnh sát với quan hệ cung cầu và lạm phát. Nói đúng hơn, chính sách lãi suất đã giải quyết thoả đáng các mối quan hệ hư: quan hệ lãi suất tiền gửi và lai suất cho vay, quan hệ giữa lãi suất đồng nội tện với lãi suất ngoại tệ, quan hệ giữa lãi suất cho vay ngắn hạn và lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn....


Chuyên đề tốt nghiệp "Kế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đồng Tâm"

Tổ chức kế toán trong Công ty có ý nghĩa quan trọng, nó đảm bảo cho kế toán thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu, phát huy vai trò trong quản lý và trở thành công cụ quản lý kinh tế đắc lực của Công ty


Tiểu luận : Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất ngày càng phát triển, kế toán ngày càng khẳng định đƣợc vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính chung của nhà nƣớc và doanh nghiệp. Trong những năm qua nhờ có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng nhƣ đƣờng lối chính sách kinh tế xã hội, hệ thống kế toán Việt Nam đã có những đổi mới,...


Đề án môn học Kiểm toán: Bằng chứng kiểm toán và kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán

  Đề tài gồm 2 phần: Phần I - Cơ sở lý luận về bằng chứng kiểm toán và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, Phần II - Thu thập bằng chứng kiểm toán đối với một số chu trình cụ thể.


Báo cáo thực tập “Tổ chức quản lý, sử dụng lao động và tiền lương trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Bắc”

Quản lý lao động là hoạt động quản lý lao động con người trong một tổ chức nhất định trong đó chủ thể quản trị tác động lên khách thể bị quản trị nhằm mục đích tạo ra lợi ích chung của tổ chức. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp được đặt trong sự cạnh tranh quyết liệt.


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay của ngân hàng Sacombank

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Bình nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động thẩm định dự án đầu tư trong quyết định cho vay của Ngân hàng Sacombank, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm định tại ngân hàng.


Tín dụng ngân hàng để phát triển doanh nghiệp nhỏ tại VPBANK - 7

Từ những kinh nghiệm khả năng đầu tiên do thí điểm thực hiện bảo lãnh tín dụng, đặt cơ sở pháp luật cho quỹ bảo lãnh tín dụng ra đời. - Mô hình hoạt động của quỹ bảo ãnh tín dụng: Trong giai đoạn trước mắt, nước ta cần xây dựng quỹ bảo lãnh tín dụng dưới hình thức tổ chức tài chính Nhà nước với tên gọi “Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNV&N”. Việc xây dựng quỹ bảo lãnh tín dụng phải phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế nói chung và đặc điểm...


LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG……………….. LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình trong nền kinh tế có nhiều loại hình sở...


Hoàn thiện phương pháp hạch tóan phân bổ chi phí sản xuất chung tại Cty cổ phần nhựa - 4

Những ưu điểm trên cộng với đội ngũ kế toán có trình độ cao, có tinh thần trách nhiệm tốt là ưu điểm nổi bật trong công tác hạch toán chi phí sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay tại doanh nghiệp chưa chi tiết tất cả những chứng từ phát sinh trên cùng một sổ chi tiết TK627 mà chỉ mở điển hình là sổ chi tiết TK627 chứng từ liên quan về các nghiệp vụ phát đơn giản, chỉ là những phát sinh chứng từ bên ngoài của công ty như các nghiệp vụ phát sinh các chứng từ...


Luận văn: Hoàn thiện thanh tra, kiểm tra thuế theo cơ chế tự khai tự nộp thuế

Thanh tra, kiểm tra là một trong những hoạt động hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nền sản xuất hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những hoạt động mang tính chất đặc thù. Thanh tra, kiểm tra thuế trong thời gian qua không chỉ có những đóng góp đáng kể vào chống thất thu thuế mà còn nhằm đảm bảo công bằng, động viên đối với các chủ thể kinh tế phát huy nguồn lực...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề tài " Nguồn tài chính "
 • 11/07/2010
 • 27.841
 • 361

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu