Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chuyên đề: Hệ thống thông tin quản lý trong giáo dục - Lê Anh Phương

Chuyên đề: Hệ thống thông tin quản lý trong giáo dục - Lê Anh Phương trình bày nội dung về hệ thống thông tin quản lý: hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý; hệ thống thông tin quản lý giáo dục: thông tin giáo dục, hệ thống thông tin quản lý giáo dục; ứng dụng HTTT EMIS trong quản lý nhà trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Tư tưởng Vô vi của Đạo gia - Ảnh hưởng lên đời sống xã hội ngày nay

Vô vi là tư tưởng của triết gia Lão Tử. Ông nói: "Vi vô vi nhi vô bất vi". Tạm dịch là: Không làm gì mà không gì là không làm. Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì mà thấy không việc gì thì không nên làm


Tiểu luận triết học: VẬN DỤNG LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp đại học: Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở một số trường trung học phổ thông thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Đề tài "Thực trạng quản lý hoạt động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở một số trường trung học phổ thông thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng" được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh ở một số trường trung học phổ thông thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Bảo tồn những nét đẹp văn hóa trong hát ca trù ở làng Chanh Thôn, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Bảo tồn những nét đẹp văn hóa trong hát ca trù ở làng Chanh Thôn, huyện Phú Xuyên, Hà Nội với mục tiêu phân tích, đánh giá thực tế về công tác bảo tồn những nét đẹp văn hóa trong hát ca trù ở làng Chanh Thôn, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; đề xuất một số ý kiến, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng bảo tồn những nét đẹp văn hóa trong hát ca trù ở làng Chanh Thôn, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Hy vọng tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Đề tài triết học " TƯ TƯỞNG CỦA NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VỀ DÂN SINH VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HÀI HOÀ "

Trong bài viết này, tác giả đã góp phần làm rõ thêm những nội dung cơ bản trong các tư tưởng quan trọng của Nguyễn Trường Tộ về dân sinh và xây dựng xã hội hài hoà. Điều đáng quý ở Nguyễn Trường Tộ là, ông không những đưa ra những nội dung cụ thể, rõ ràng về dân sinh, mà còn luôn trăn trở tìm kiếm các phương thức mưu sinh cho dân chúng. Đồng thời, ông còn đưa ra những tư tưởng sâu sắc về xã hội hài hoà cũng như các phương pháp để thực hiện xã...


Tiểu luận: Bước phát triển trong quan hệ EU –Asean

Thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ từ thế kỉ XX sang thế kỉ XXI. Bớc vào thế kỉ mới, thiên nhiên kỷ mới cả thế giới đang phải đối mặt với nhiều thời cơ cũng nh thách thức, nổi lên trong đó là quá trình " Toàn cầu hoá".


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào dành cho thị trường khách Hải Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Nữ Hoàng

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào dành cho thị trường khách Hải Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Nữ Hoàng với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng được một số chương trình du lịch đi Lào hấp dẫn và mang tính khả thi cao cho thị trường khách Hải Dương, đồng thời tổ chức được các hoạt động bán phù hợp cho Công ty Cổ phần Du lịch Nữ Hoàng.


Tiểu luận cặp phạm trù nguyên nhân kết quả

Tham khảo tài liệu 'tiểu luận cặp phạm trù nguyên nhân kết quả', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

Báo cáo chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công gồm có 6 phần, mục tiêu của báo các chuyên đề này là phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước và cải cách tài chính công, giải pháp thực hiện cải cách hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!


Tiểu luận:Nghệ thuật múa rối nước ở Việt Nam

Múa rối nước là loại hình nghệ thuật đặc sắc của văn hóa lúa nước, ra đời hầu như cùng lúc với sự hình thành của nền văn hóa Đại Việt .


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu