Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chuyên đề: Giải pháp xử lý mạng ODN tại Bình Phước

Chuyên đề Giải pháp xử lý mạng ODN tại Bình Phước trình bày: Hiện trạng mạng ODN và nguyên nhân; mục tiêu và phương án; phân công nhiệm vụ công tác triển khai và kết quả thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản trị mạng

Bluetooth Application Developer's Guide

"Bluetooth (enabled devices) will ship in the billions of units once it gains momentum." - Martin Reynolds, Gartner Group Bluetooth is the most exciting development in wireless computing this decade! Bluetooth enabled devices can include everything from network servers, laptop computers and PDAs, to stereos and home security systems. Most Bluetooth products to hit the market in 2001 will be PC cards for laptop computers and access points, which allow up to seven Bluetooth devices to connect to a network. Reports indicate that by the end of 2003 there will be over 2 billion Bluetooth-enabled devices....


Giáo trình hình thành ứng dụng mô hình dịch vụ kết nối Internet thông qua cổng VNNic p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng mô hình dịch vụ kết nối internet thông qua cổng vnnic p6', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Học java server pages

Để cấu hình jrun 4.0 trên windows trước tiên bạn phải cài đặt...


ADSL - CÁC ỨNG DỤNG VÀ CÁC DỊCH VỤ NỔI TRỘI DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ ADSL part 1

Dòch vuï treân ADSL Chöông 4: Ñaëng Quoác Anh Khi các ứng dụng dung lượng thông tin lớn không ngừng phát triển và gây khủng hoảng cho cả hạ tầng cơ sở mạng công cộng cũng như nội bộ thì phần nội hạt trở nên thách thức chính cho các nhà cung cấp dịch vụ. Làm thế nào để có thể cung cấp tốc độ cao mà không phải đầu tư nhiều cho việc nâng cấp vòng thuê bao nội hạt. CAÙC ÖÙNG DUÏNG VAØ CAÙC DÒCH VUÏ NOÅI TROÄI DÖÏA TREÂN COÂNG NGHEÄ ADSL 4.1 DSL – coâng ngheä truy xuaát cuûa theá...


Cách thiết lập FreeNAS cho máy chủ File trung tâm – Phần 2

Thiết lập FreeNAS cho máy chủ File trung tâm – Phần 2 Trong phần đầu của loạt bài gồm hai phần này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn rằng FreeNAS có thể giúp bạn tập trung, bảo vệ và chia sẻ file trên mạng của mình. Trong phần hai này, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm cho bạn về việc đăng nhập vào giao diện sử dụng; thiết lập các ổ đĩa và cấu hình các giao thức chia sẻ của Windows, Mac OS X và Linux. Trong phần 1 của loạt bài này, chúng ta đã xây dựng một...


Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin part 10

Tham khảo tài liệu 'phân tích và thiết kế hệ thống thông tin part 10', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Check Point NG - Next Generation Security Administration

The Check Point Next Generation suite of products provides the tools necessary for easy development and deployment of enterprise security solutions. Check Point VPN-1/FireWall-1 has been beating out its competitors for years, and the Next Generation software continues to improve the look, feel, and ease of use of this software. Most notably, there is a new security dashboard that gives security administrators a more detailed view of the Security Policy and management objects in one window.The user interface is easy to comprehend and provides optimal functionality all in one place....


Networking: A Beginner’s Guide Fifth Edition- P68

Networking: A Beginner’s Guide Fifth Edition- P68:I have run into many people over the years who have gained good even impressive working knowledge of PCs, operating systems, applications, and common problems and solutions. Many of these people are wizards with desktop computers.


WEB DESIGN AND MARKETING SOLUTIONS FOR BUSINESS WEBSITES phần 9

và thuộc tính phương tiện truyền thông đưa ra phong cách trang nên được áp dụng. Trong ví dụ này, file CSS là để dành cho màn hình (cửa sổ trình duyệt truyền thống về cơ bản) và môi trường chiếu (thời hạn cho trình duyệt hoạt động trong kiosk mode8).


Module 6: Using XPath to Navigate a Tree of Nodes

This module provides participants with an introduction to Extensible Markup Language Path Language (XPath). This module is not an in-depth technical module. Rather, it is designed to give an overview of the breadth of XPath capabilities and enough technical examples to illustrate why XPath is a very important part of the Extensible Markup Language (XML) technology set.


Tài liệu mới download

MBA dành cho lãnh đạo
 • 07/04/2012
 • 27.718
 • 730

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tổng quan về FTP
 • 20/02/2011
 • 80.933
 • 115
Ngừa & trị bệnh cho file rar
 • 18/03/2013
 • 29.537
 • 342
Server Load Balancing phần 4
 • 08/11/2011
 • 10.594
 • 334
CCNP ROUTE
 • 26/12/2010
 • 39.029
 • 636
CCNP Quick Reference
 • 04/08/2009
 • 75.407
 • 997

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu