Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính sách nông nghiệp -

Bài viết Chính sách nông nghiệp - "đòn bẩy" cho công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng gắn với xây dựng nông thôn mới trình bày tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

PHÂN TÍCH HOÀ VỐN TRONG LẬP DỰ ÁN ĐÂU TƯ

Phân tích hòa vốn thu nhập hoặc dòng tiền tập trung vào mối quan hệ giữa doanh số và khả năng sinh lợi hoặc dòng tiền


MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN NHANH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, để khỏi lỡ thời cơ, các nhà quản lý phải có các quyết định đầu tư chính xác, kịp thời. Nhưng đôi khi thời gian cho tính toán, cân nhắc không nhiều. Bài báo đưa ra phương pháp tính toán nhanh các chỉ tiêu hiệu quả của dự án đầu tư, phần nào giúp các nhà quản lý đánh giá nhanh dự án hoặc so sánh nhanh các phương án của dự án đầu tư.


Hướng dẫn thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án do ADB tài trợ tại Việt Nam

Tài liệu được soạn cho nguồn vốn vay 3764 - VIE. Hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và công bằng: tăng trưởng kinh tế không tự nhiên có tính bền vững và thường làm gia tăng mất công bằng. Để tăng trưởng bền vững và công bằng, cần có sự can thiệp trong khi vẫn đảm bảo một sự phát triển thân thiện với thị trường.


Bản mô tả công việc của nhừn nhân viên bán hàng.

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc của nhừn nhân viên bán hàng.', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BÀI GIẢNG VỀ TOÀN CẦU HÓA

Toàn cầu hóa là không mới, nhưng hiện đã lan rộng hơn và tốc độ thay đổi cũng đang trở nên nhanh hơn. Toàn cầu hóa có thể được định nghĩa như là quá trình hội nhập ngày càng tăng nhanh của thế giới, đặc biệt thông qua những dòng chảy đang gia tăng về thương mại, vốn, các ý tưởng, và con người. Ngay cả vào cuối thế kỷ 18 và đầu 19, người ta đã có thể thông tin liên lạc nhanh chóng, triển khai vốn một cách dễ dàng trên khắp thế giới, và giao thương......


Thuế gián thu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Trong bối cảnh tự do hoá thương mại toàn cầu ngày càng sâu rộng như hiện nay thì việc xây dựng một chính sách thuế gián thu cạnh tranh luôn là một trong những vấn đề trọng tâm trong chính sách thuế.


Quản trị Dự án - Bài 2: Giới thiệu về Dự án, quản lý Dự án

“Là sự tác động chỉ huy, điều khiển các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để chúng phát triển phù hợp với quy luật, đạt được mục đích đẫ đề ra và đúng với ý chí của người quản lý” (VIM, 2006). Quản lý là một quá trình nhằmđể đạt được các mục đích của một tổ chức thông qua việc thực hiện các chức năng cơ bản là lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm tra đánh giá” (Suranat, 1993)....


Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 6 – ĐH Đồng Nai

Bài giảng “Quản trị dự án đầu tư - Chương 6: Quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thực hiện dự án” trinhg bày các nội dung: Quản trị sử dụng nguồn lực thực hiệu dự án, điều hòa nguồn lực thực hiện dự án, bố trí và điều hòa nhân lực thực hiện dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết

"Thuyết minh Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước tinh khiết" có kết cấu nội dung gồm 11 chương. Chương 1: Giới thiệu chủ đầu tư và dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm xây dựng. Chương 4: Quy mô dự án và tiến độ thực hiện. Chương 5: Giải pháp thực hiện dự án. Chương 6: Giải pháp thiết kế mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 9: Nguồn vốn thực hiện dự án. Chương 10: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 11: Kết luận và kiến nghị.


Tổng quan quản lý dự án phần mềm - Bùi Minh Phung

Mục đich: Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với dự án. CNTT. Hiểu được các khái niệm về dự án và quản lý DA. Các thành phần của khung làm việc. (framework) quản lý dự án.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản Trị Dự Án_Chuong4
 • 28/04/2009
 • 21.542
 • 359
Quản trị dự án part 2
 • 13/02/2012
 • 84.136
 • 713

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu