Tìm kiếm tài liệu miễn phí

chiến lược marketing 6

Tham khảo tài liệu 'chiến lược marketing 6', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


chiến lược marketing 6 chiến lược marketing 6 Kĩ năng marketing, kiến thức marketing, chiến lược marketing, kinh nghiệm marketing, chiến lược tiếp thị
4.4 5 2260
 • 5 - Rất hữu ích 940

 • 4 - Tốt 1.320

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa 4.2.Nhóm 2: phân chia giữa các cơ hội (các yếu tố bên ngoài có lợi) và các nguy cơ (yếu tố bên ngoài không có lợi. Bảng 17:Cơ hội và nguy cơ CÁC CƠ HỘI CÁC NGUY CƠ 1. Nhu cầu gạo chất lượng cao 1. Khách hàng đòi hỏi chất lượng tăng. ổn định. 2. Chính Phủ và các ban ngành rất 2. Khách hàng yêu cầu khá cao về quan tâm đến công tác xúc tiến thương hiệu. thương mại. 3. Khả năng cung ứng của người 3. Có sự liên kết ngang giữa các cung cấp không ổn định. công ty. 4. Xuất hiện ngày càng nhiều công 4. Tốc độ đổi mới công nghệ ty kinh doanh gạo với chiến chậm. lược Marketing hiệu quả. 5. Hình thức hợp đồng bao tiêu lúa 5. Hạn hán và lũ lụt ở vùng nguyên chất lượng cao ngày càng được liệu. nhân rộng. 6. Công nghệ trên thế giới ngày 6. Phong trào dùng Hàng Việt càng đa dạng. Nam đang rất sôi nổi. 7. Các rảo cản nhập khẩu giảm 4.3.Đưa các yếu tố vào ma trận SWOT: - 60 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa Sơ đồ 9: Ma trận SWOT Các điểm mạnh (S) Các điểm yếu (W) 1. Ban lãnh đạo có kinh nghiệm và năng lực. 1. Chưa có kênh phân phối đến người tiêu 2. Đội ngũ nhân viên luôn được nâng cao dùng cuối cùng. trình độ và tay nghề. 2. Bán hàng chưa có thương hiệu, chưa có kế 3. Môi trường làm việc tốt khuyến khích hoạch quảng cáo, khuyếch trương. được tinh thần đoàn kết, làm việc hăng 3. Mức độ hao hụt trong sản xuất không nhỏ. say. 4. Máy móc thiết bị chưa đủ đáp ứng được xu 4. Hệ thống thông tin được trang bị khá tốt. hướng dùng sản phẩm chế biến như hiện 5. Có khả năng tài chính khá mạnh. nay. 6. Hoạt động lâu năm trên thương trường. 5. Cán bộ- Công nhân viên chưa chủ động 7. Có hệ thống nhà máy và cửa hàng phân nhiều trong kinh doanh. bố rộng rãi. 6. Sau khi trở thành công ty cổ phần sẽ gặp khó khăn trong kiểm soát vốn. 7. Chi phí đầu vào có xu hướng tăng Các cơ hội (O) Chiến lược SO Chiến lược WO 1. Nhu cầu gạo chất lượng cao tăng. Đẩy mạnh sản lượng bán (S5, S7, O1, O2, 1. Xây dựng thương hiệu (W1, W2, W3, O2, 1. 2. Chính Phủ và các ban ngành rất quan tâm O5, O6) O6) đến công tác xúc tiến thương mại. 2. Tận dụng tối đa khả năng máy móc hiện 2. Tận dụng khả năng công nghệ hiện tại. (W3, 3. Có sự liên kết ngang giữa các công ty. tại (S2, S3, O4) W4, O4) 4. Tốc độ đổi mới công nghệ chậm. 3. Linh hoạt ứng phó các tình huống cạnh 3. Giảm chi phí đầu vào (W7, O5) 5. Hình thức hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng tranh và hợp tác (S1, S4, S6, O3) cao ngày càng được nhân rộng. 4. Linh hoạt chính sách giá ( S1, S4,O7 ) 6. Phong trào dùng Hàng Việt Nam đang rất sôi nổi. 7. Các rào cản nhập khẩu giảm. Các nguy cơ (T) Chiến lược ST Chiến lược WT 1. Khách hàng đòi hỏi chất lượng ổn định. 1. Mở rộng nguồn cung cầp nguyên liệu (S1, 1. Thu hẹp thị trường ( W1, W2, W5, T1, T2) 2. Khách hàng yêu cầu khá cao về thương S4, S5, T1, T3, T5) 2. Thu hẹp sản xuất ( W3, W4, T3, T6, T7) hiệu. 2. Tiến hành xây dựng thương hiệu dựa trên 3. khả năng cung ứng của người cung cấp uy tín sẳn có (S3, S5, S6, T2, T4) không ổn định. 3. Hiện đại hóa công nghệ (S1, S4, S5, T1, T6) 4. Xuất hiện ngày càng nhiều công ty kinh doanh gạo với chiến lược Marketing hiệu q u ả. 5. Hạn hán và lũ lụt. 6. Công nghệ trên thế giới ngày càng đa dạng. - 61 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa Cụ thể các phương án chiến lược của từng thị trường như sau: 4.3.1. Chiến lược SO: - SO1- Đẩy mạnh sản lượng hàng bán ra: trong điều kiện nhu cầu gạo chất lượng cao đang tăng, phong trào dùng Hàng Việt Nam đang sôi nổi, đồng thời nhà nước rất quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại và hình thức hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng cao ngày càng được nhân rộng, công ty sẽ phát huy thế mạnh nằm trong vùng nguyên liệu dồi dào, khả năng tài chính mạnh và hệ thống xí nghiệp, cửa hàng phân bố rộng rãi để nâng cao sản lượng bán. - SO2- Tận dụng tối đa khả năng máy móc hiện tại: Trong hoàn cảnh chung là tốc độ đổi mới công nghệ chậm (đồng nhịp với công nghệ của công ty), công ty tận dụng máy móc hiện tại để sản xuất mà không sợ lỡ nhịp phát triển công nghệ. Ngoài ra, công ty còn có thế mạnh là đội ngũ nhân viên có năng lực và trình độ, thành thạo trong sử dụng máy móc hiện có. Do đó công ty sẽ phát huy được tối đa khả năng máy móc hiện tại. Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng máy móc lạc hậu thì công ty không thể cạnh tranh được bền lâu. - SO3- Linh hoạt ứng phó các tình huống cạnh tranh và hợp tác: môi trường cạnh tranh của công ty chưa gay gắt và có sự liên kết qua lại do đó bằng thế mạnh về hệ thống công nghệ thông tin và bề dày kinh nghiệm kết hợp với tài năng của ban lãnh đạo, công ty sẽ ứng phó được các tình huống như hợp tác với ai, hợp tác như thế nào và hợp tác trong bao lâu? Đây là tình hướng bổ sung cho tình hướng thứ nhất. - SO4- Linh hoạt chính sách giá: do các rào cản nhập khẩu của các thị trường nước ngoài giảm theo các điều khoản của các Hiệp Định, thỏa thuận thương mại nên sản phẩm sẽ không bị đội giá thành lên, đồng thời công ty có hệ thống thông tin được trang bị khá tốt, ban lãnh đạo có năng lực sẽ dễ thay đổi giá xuống mức thấp hơn trước đây tuỳ theo chủ ý của ban lãnh đạo. Chính sách này còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố vĩ mô khác như tỉ giá, lạm - 62 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa phát, lãi suất,..mà công ty không thể kiểm soát được nên phương án này không được chọn. 4.3.2. Chiến lược ST: - ST1- Mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu: Bằng các điểm mạnh là ban lãnh đạo có năng lực, hệ thống thông tin được trang bị khá tốt, và có khả năng tài chính mạnh sẽ khắc phục được tình trạng nguồn cung không ổn định, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ổn định của khách hàng. Đối với phương án này thì chịu thêm chi phí vận chuyển cho nên chỉ sử dụng khi thật cần thiết. - ST2 - Tiến hành xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín sẳn có: công ty sẽ sử dụng điểm mạnh là môi trường làm việc tốt khuyến khích được tinh thần làm việc hăng say, có khả năng tài chính mạnh và kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thương trường và hệ thống cửa hàng phân bố rộng rãi để tiến hành xây dựng thương hiệu đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi sản phẩm có thương hiệu của khách hàng và đối phó được tình huống xuất hiện ngày càng nhiều công ty kinh doanh gạo với chiến lược marketing hiệu quả. - ST3- Hiện đại hóa công nghệ: tận dụng ưu thế mà ban lãnh đạo có là kinh nghiệm và năng lực, đội ngũ nhân viên luôn được nâng cao trình độ và tay nghề và khả năng tài chính khá mạnh, công ty sẽ giải quyết tình huống khách hàng đòi hỏi chất lượng cao và ổn định cùng với công nghệ chế biến trên thế giới ngày càng đa dạng bằng cách hiện đại hóa công nghệ. Đây là chiến lược mà trước sau gì công ty cũng phải tiến hành do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. 4.3.3. Chiến lược WO: - WO1- Bán hàng trực tiếp bằng nhãn hiệu rõ ràng: đây cũng là một phương án xây dựng thương hiệu nhưng dựa trên cơ hội là chính phủ và các ban ngành rất quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại và phong trào dùng hàng Việt Nam đang rất sôi nổi, công ty sẽ vượt qua điểm yếu là bán hàng - 63 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 5. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa chưa có thương hiệu và chưa có kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng. - WO2- Tận dụng khả năng công nghệ hiện tại: tình huống này cũng giống như tình huống thứ 2 trong chiến lược SO nên công ty không nên tận dụng tình huống này. 4.3.4 Chiến lược WT : - WT1- Thu hẹp thị trường: do công ty chưa có kênh phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, bán hàng chưa có thương hiệu, vả lại chưa có kế hoạch quảng cáo khuếch trương, cán bộ công nhân viên lại chưa chủ động trong kinh doanh, trong khi khách hàng thì đòi hỏi chất lượng cao và ổn định và có yêu cầu cao về thương hiệu nên công ty sẽ có chiến lược thu hẹp thị trường. - WT2- Thu hẹp sản xuất: do hoàn cảnh bên ngoài là khả năng cung ứng của người cung cấp không ổn định, chi phí đầu vào có xu hướng tăng, máy móc và công nghệ trên thế giới ngày càng đa dạng, mà trong nội bộ công ty thì mức độ hao hụt trong sản xuất không nhỏ, máy móc thiết bị chưa đủ đáp ứng xu hướng dùng sản phẩm chế biến như hiện nay nên công ty sẽ có chiến lược thu hẹp sản xuất để đối phó với tình huống này. Vì vị thế hiện nay của AGIMEX là công ty đang làm ăn có lãi và có nhiều thành công trên thương trường nên tôi sẽ không sử dụng hai tình huống này vào chiến lược marketing của công ty. 5. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: Lựa chọn chiến lược phải gắn kết với mục tiêu của công ty. 5.1. Mục tiêu ngắn hạn 5.1.1. (2004- 2006): - 64 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 6. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: đầu tư cơ sở mới là kho Sơn Hoà và Đa Phước, thành lập HTX Sơn Hoà- Thoại Sơn và mua thêm 8 máy xay xát và lau bóng thế hệ mới (năm 2006). - Về qui mô kinh doanh: Xây dựng chợ lúa nếp tại chợ Phú Tân- An Giang, xây dựng siêu thị tại trung tâm thành phố Long Xuyên- An Giang, liên kết rộng với các cửa hàng bán gạo lẻ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh; ở thị trường nước ngoài thì liên kết với các đầu mối phân phối lẻ như các cửa hàng và siêu thị. - Về tài chính: Chuẩn bị cổ phần hoá vào năm 2005, tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành chứng khoán. - Về nguồn nhân lực: tuyển dụng thêm 10 nhân viên bán hàng trong nước, 4 nhân viên bán hàng và điều tra thị trường nước ngoài. 5.1.2. (2007-2010): - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: mua thêm 4 máy sản xuất bánh snacks. Bên cạnh đó, bố trí các máy cũ rãi đều tại các kho nhỏ gần nguồn cung nguyên liệu. - Về qui mô kinh doanh: mở rộng qui mô kinh doanh đối với các mặt hàng khác chế biến từ gạo ở các mạng lưới phân phối có sẵn đồng thời tìm thêm thị trường tiêu thụ mới. - Về tài chính: Phong phú hoá các kênh huy động vốn. - Về nguồn nhân lực: tuyển dụng thêm 3 nhân viên theo dõi bán bánh snack 5.2. Mục tiêu dài hạn (2004- 2010): Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, cụ thể: - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: đầu tư máy móc hiện đại đáp ứng được nhu cầu gạo chế biến. - Về qui mô kinh doanh: mở rộng hệ thống bán lẻ ở miền Trung và miền Bắc, tăng thị phần sang các nước phát triển. - 65 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

MARKETING THÀNH CÔNG NHỜ NHỮNG PHƯƠNG THỨC MỚI.

Tham khảo tài liệu 'marketing thành công nhờ những phương thức mới.', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Làm sao để kinh doanh hiệu quả?

Nhưng muốn làm được điều này, các nhà lãnh đạo phải có sự chuẩn bị, có sự trải nghiệm để có thể tập trung vào chiến lược khả thi nhất, áp dụng quy trình, hệ thống làm việc tốt nhất, có khả năng đem lại nhiều lợi ích nhất cho doanh nghiệp. “Ngoài tri thức, tầm nhìn và bản lĩnh, người lãnh đạo doanh nghiệp cần biết lắng nghe, có thái độ trân trọng đối với những đóng góp của nhân viên, biết khơi gợi ở họ tinh thần làm việc hết lòng vì mục tiêu chung”, ông Chinh chia...


Tổng quan về Gloria Jean’s coffee

Gloria Jean’s Coffees bắt đầu vào năm 1979 ở một thị trấn nhỏ phía Bắc Chicago, Mỹ nơi mà người trùng tên với công ty, Gloria Jean Kvetko và chồng Ed thấy được cơ hội để đưa những loại café đặc sản sành điệu trong bầu không khí thân thiện và ấm cúng. Với sự đánh giá ngày càng cao về chất lượng của café, công ty đã thành công và các cửa hiệu Gloria Jean’s Coffees bắt đầu xuất hiện ở Mỹ....


Những điều cần cân nhắc cho chiến lược marketing trực tuyến

Những cân nhắc này là một phần của các quyết định về chiến lược marketing trên Internet, mà giúp cho các chiến lược này phát triển phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.... Sử dụng các phương pháp hỗ trợ Offline Mặc dù kinh doanh online như eBay nhưng doanh nghiệp vẫn có thể muốn thêm vào đó các yếu tố marketing offline. Thậm chí các doanh nghiệp hoạt động online vẫn sử dụng các phương pháp quảng cáo truyền thống thông qua báo hay tạp chí để quảng bá cho doanh nghiệp của mình như Expedia, Travelocity, và...


Chiến lược định giá “nhử mồi” marketing

Chiến lược định giá nhử mồi (bait and hook pricing) là đặt giá mua ban đầu thấp nhưng lại tính giá cao cho các phụ tùng thay thế hay các nguyên vật liệu cần sử dụng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm. Dao cạo râu Gillette là một ví dụ điển hình.


Làm thế nào để hoạch định chiến lược thành công!

Hầu hết các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược, nhưng chỉ một số ít trong số họ là thành công khi biến những chiến lược này thành kết quả hoạt động doanh nghiệp.


Nghiên cứu thị trường cho việc phát triển bản sắc nhận diện

Nghiên cứu thị trường chính thức giúp tìm hiểu thái độ và những cảm nhận của khách hàng, là yếu tố rất có ý nghĩa trong việc phát triển bản sắc nhận diện thương hiệu. Nghiên cứu là bước đầu tiên để phát triển một hệ thống bản sắc thương hiệu mạnh. Trong bài này, chúng at sẽ bàn về nghiên cứu hướng đến thị trường bên ngoài. Khi xem xét các vấn đề nội bộ, chúng ta đã thiết lập được hình ảnh mà doanh nghiệp nghĩ về thương hiệu của mình. Bây giờ, chúng at cần tìm hiểu khách hàng...


Mời hợp tác khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực môi trường

Với hệ thống xử lý này, nước sử dụng trong gia đình sau khi thải ra được xử lý và sử dụng lại. Nước được sử dụng lại tuy không đạt tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh nước cấp sinh hoạt nhưng có thể sử dụng lại cho mục đích xả thải bồn cầu, tưới cây, rửa xe... Các hệ thống xử lý nước thải hiện nay chủ yếu phục vụ xử lý nước thải từ các nhà máy, công xưởng lớn, các khu dân cư tập trung. Đó là các hệ thống có công suất lớn với dây truyền...


Khởi nghiệp ở nước ngoài

Ngày nay, khởi nghiệp ở nước ngoài, đặc biệt ở những nước tiên tiến và phát triển là sự lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Ngoài những khó khăn khi không có người thân bên cạnh, các bạn trẻ thích phiêu lưu nên lưu ý những điều sau...


Nước giải khác lên men từ sơri lên men

Nước giải khát lên men là một loại thức uống có từ rất lâu, ở các nước Đông Âu đặc biệt là ở Nga nước quả lên men từ táo đã có từ rất lâu đời. Khi công nghệ phát triển nó càng phổ biến và đa dạng hơn về chất lượng và chủng loại


Tài liệu mới download

Kỹ thuật trồng ngô ngọt
 • 15/02/2011
 • 44.526
 • 529

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu