Tìm kiếm tài liệu miễn phí

chiến lược marketing 6

Tham khảo tài liệu 'chiến lược marketing 6', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


chiến lược marketing 6 chiến lược marketing 6 Kĩ năng marketing, kiến thức marketing, chiến lược marketing, kinh nghiệm marketing, chiến lược tiếp thị
4.4 5 2260
 • 5 - Rất hữu ích 940

 • 4 - Tốt 1.320

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa 4.2.Nhóm 2: phân chia giữa các cơ hội (các yếu tố bên ngoài có lợi) và các nguy cơ (yếu tố bên ngoài không có lợi. Bảng 17:Cơ hội và nguy cơ CÁC CƠ HỘI CÁC NGUY CƠ 1. Nhu cầu gạo chất lượng cao 1. Khách hàng đòi hỏi chất lượng tăng. ổn định. 2. Chính Phủ và các ban ngành rất 2. Khách hàng yêu cầu khá cao về quan tâm đến công tác xúc tiến thương hiệu. thương mại. 3. Khả năng cung ứng của người 3. Có sự liên kết ngang giữa các cung cấp không ổn định. công ty. 4. Xuất hiện ngày càng nhiều công 4. Tốc độ đổi mới công nghệ ty kinh doanh gạo với chiến chậm. lược Marketing hiệu quả. 5. Hình thức hợp đồng bao tiêu lúa 5. Hạn hán và lũ lụt ở vùng nguyên chất lượng cao ngày càng được liệu. nhân rộng. 6. Công nghệ trên thế giới ngày 6. Phong trào dùng Hàng Việt càng đa dạng. Nam đang rất sôi nổi. 7. Các rảo cản nhập khẩu giảm 4.3.Đưa các yếu tố vào ma trận SWOT: - 60 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 2. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa Sơ đồ 9: Ma trận SWOT Các điểm mạnh (S) Các điểm yếu (W) 1. Ban lãnh đạo có kinh nghiệm và năng lực. 1. Chưa có kênh phân phối đến người tiêu 2. Đội ngũ nhân viên luôn được nâng cao dùng cuối cùng. trình độ và tay nghề. 2. Bán hàng chưa có thương hiệu, chưa có kế 3. Môi trường làm việc tốt khuyến khích hoạch quảng cáo, khuyếch trương. được tinh thần đoàn kết, làm việc hăng 3. Mức độ hao hụt trong sản xuất không nhỏ. say. 4. Máy móc thiết bị chưa đủ đáp ứng được xu 4. Hệ thống thông tin được trang bị khá tốt. hướng dùng sản phẩm chế biến như hiện 5. Có khả năng tài chính khá mạnh. nay. 6. Hoạt động lâu năm trên thương trường. 5. Cán bộ- Công nhân viên chưa chủ động 7. Có hệ thống nhà máy và cửa hàng phân nhiều trong kinh doanh. bố rộng rãi. 6. Sau khi trở thành công ty cổ phần sẽ gặp khó khăn trong kiểm soát vốn. 7. Chi phí đầu vào có xu hướng tăng Các cơ hội (O) Chiến lược SO Chiến lược WO 1. Nhu cầu gạo chất lượng cao tăng. Đẩy mạnh sản lượng bán (S5, S7, O1, O2, 1. Xây dựng thương hiệu (W1, W2, W3, O2, 1. 2. Chính Phủ và các ban ngành rất quan tâm O5, O6) O6) đến công tác xúc tiến thương mại. 2. Tận dụng tối đa khả năng máy móc hiện 2. Tận dụng khả năng công nghệ hiện tại. (W3, 3. Có sự liên kết ngang giữa các công ty. tại (S2, S3, O4) W4, O4) 4. Tốc độ đổi mới công nghệ chậm. 3. Linh hoạt ứng phó các tình huống cạnh 3. Giảm chi phí đầu vào (W7, O5) 5. Hình thức hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng tranh và hợp tác (S1, S4, S6, O3) cao ngày càng được nhân rộng. 4. Linh hoạt chính sách giá ( S1, S4,O7 ) 6. Phong trào dùng Hàng Việt Nam đang rất sôi nổi. 7. Các rào cản nhập khẩu giảm. Các nguy cơ (T) Chiến lược ST Chiến lược WT 1. Khách hàng đòi hỏi chất lượng ổn định. 1. Mở rộng nguồn cung cầp nguyên liệu (S1, 1. Thu hẹp thị trường ( W1, W2, W5, T1, T2) 2. Khách hàng yêu cầu khá cao về thương S4, S5, T1, T3, T5) 2. Thu hẹp sản xuất ( W3, W4, T3, T6, T7) hiệu. 2. Tiến hành xây dựng thương hiệu dựa trên 3. khả năng cung ứng của người cung cấp uy tín sẳn có (S3, S5, S6, T2, T4) không ổn định. 3. Hiện đại hóa công nghệ (S1, S4, S5, T1, T6) 4. Xuất hiện ngày càng nhiều công ty kinh doanh gạo với chiến lược Marketing hiệu q u ả. 5. Hạn hán và lũ lụt. 6. Công nghệ trên thế giới ngày càng đa dạng. - 61 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa Cụ thể các phương án chiến lược của từng thị trường như sau: 4.3.1. Chiến lược SO: - SO1- Đẩy mạnh sản lượng hàng bán ra: trong điều kiện nhu cầu gạo chất lượng cao đang tăng, phong trào dùng Hàng Việt Nam đang sôi nổi, đồng thời nhà nước rất quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại và hình thức hợp đồng bao tiêu lúa chất lượng cao ngày càng được nhân rộng, công ty sẽ phát huy thế mạnh nằm trong vùng nguyên liệu dồi dào, khả năng tài chính mạnh và hệ thống xí nghiệp, cửa hàng phân bố rộng rãi để nâng cao sản lượng bán. - SO2- Tận dụng tối đa khả năng máy móc hiện tại: Trong hoàn cảnh chung là tốc độ đổi mới công nghệ chậm (đồng nhịp với công nghệ của công ty), công ty tận dụng máy móc hiện tại để sản xuất mà không sợ lỡ nhịp phát triển công nghệ. Ngoài ra, công ty còn có thế mạnh là đội ngũ nhân viên có năng lực và trình độ, thành thạo trong sử dụng máy móc hiện có. Do đó công ty sẽ phát huy được tối đa khả năng máy móc hiện tại. Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng máy móc lạc hậu thì công ty không thể cạnh tranh được bền lâu. - SO3- Linh hoạt ứng phó các tình huống cạnh tranh và hợp tác: môi trường cạnh tranh của công ty chưa gay gắt và có sự liên kết qua lại do đó bằng thế mạnh về hệ thống công nghệ thông tin và bề dày kinh nghiệm kết hợp với tài năng của ban lãnh đạo, công ty sẽ ứng phó được các tình huống như hợp tác với ai, hợp tác như thế nào và hợp tác trong bao lâu? Đây là tình hướng bổ sung cho tình hướng thứ nhất. - SO4- Linh hoạt chính sách giá: do các rào cản nhập khẩu của các thị trường nước ngoài giảm theo các điều khoản của các Hiệp Định, thỏa thuận thương mại nên sản phẩm sẽ không bị đội giá thành lên, đồng thời công ty có hệ thống thông tin được trang bị khá tốt, ban lãnh đạo có năng lực sẽ dễ thay đổi giá xuống mức thấp hơn trước đây tuỳ theo chủ ý của ban lãnh đạo. Chính sách này còn phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố vĩ mô khác như tỉ giá, lạm - 62 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 4. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa phát, lãi suất,..mà công ty không thể kiểm soát được nên phương án này không được chọn. 4.3.2. Chiến lược ST: - ST1- Mở rộng nguồn cung cấp nguyên liệu: Bằng các điểm mạnh là ban lãnh đạo có năng lực, hệ thống thông tin được trang bị khá tốt, và có khả năng tài chính mạnh sẽ khắc phục được tình trạng nguồn cung không ổn định, đáp ứng được yêu cầu chất lượng ổn định của khách hàng. Đối với phương án này thì chịu thêm chi phí vận chuyển cho nên chỉ sử dụng khi thật cần thiết. - ST2 - Tiến hành xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín sẳn có: công ty sẽ sử dụng điểm mạnh là môi trường làm việc tốt khuyến khích được tinh thần làm việc hăng say, có khả năng tài chính mạnh và kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thương trường và hệ thống cửa hàng phân bố rộng rãi để tiến hành xây dựng thương hiệu đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi sản phẩm có thương hiệu của khách hàng và đối phó được tình huống xuất hiện ngày càng nhiều công ty kinh doanh gạo với chiến lược marketing hiệu quả. - ST3- Hiện đại hóa công nghệ: tận dụng ưu thế mà ban lãnh đạo có là kinh nghiệm và năng lực, đội ngũ nhân viên luôn được nâng cao trình độ và tay nghề và khả năng tài chính khá mạnh, công ty sẽ giải quyết tình huống khách hàng đòi hỏi chất lượng cao và ổn định cùng với công nghệ chế biến trên thế giới ngày càng đa dạng bằng cách hiện đại hóa công nghệ. Đây là chiến lược mà trước sau gì công ty cũng phải tiến hành do mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. 4.3.3. Chiến lược WO: - WO1- Bán hàng trực tiếp bằng nhãn hiệu rõ ràng: đây cũng là một phương án xây dựng thương hiệu nhưng dựa trên cơ hội là chính phủ và các ban ngành rất quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại và phong trào dùng hàng Việt Nam đang rất sôi nổi, công ty sẽ vượt qua điểm yếu là bán hàng - 63 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 5. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa chưa có thương hiệu và chưa có kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng. - WO2- Tận dụng khả năng công nghệ hiện tại: tình huống này cũng giống như tình huống thứ 2 trong chiến lược SO nên công ty không nên tận dụng tình huống này. 4.3.4 Chiến lược WT : - WT1- Thu hẹp thị trường: do công ty chưa có kênh phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng, bán hàng chưa có thương hiệu, vả lại chưa có kế hoạch quảng cáo khuếch trương, cán bộ công nhân viên lại chưa chủ động trong kinh doanh, trong khi khách hàng thì đòi hỏi chất lượng cao và ổn định và có yêu cầu cao về thương hiệu nên công ty sẽ có chiến lược thu hẹp thị trường. - WT2- Thu hẹp sản xuất: do hoàn cảnh bên ngoài là khả năng cung ứng của người cung cấp không ổn định, chi phí đầu vào có xu hướng tăng, máy móc và công nghệ trên thế giới ngày càng đa dạng, mà trong nội bộ công ty thì mức độ hao hụt trong sản xuất không nhỏ, máy móc thiết bị chưa đủ đáp ứng xu hướng dùng sản phẩm chế biến như hiện nay nên công ty sẽ có chiến lược thu hẹp sản xuất để đối phó với tình huống này. Vì vị thế hiện nay của AGIMEX là công ty đang làm ăn có lãi và có nhiều thành công trên thương trường nên tôi sẽ không sử dụng hai tình huống này vào chiến lược marketing của công ty. 5. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: Lựa chọn chiến lược phải gắn kết với mục tiêu của công ty. 5.1. Mục tiêu ngắn hạn 5.1.1. (2004- 2006): - 64 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn
 6. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING GẠO CÔNG TY ANGIMEX--GVHD:Huỳnh Nhựt Nghĩa - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: đầu tư cơ sở mới là kho Sơn Hoà và Đa Phước, thành lập HTX Sơn Hoà- Thoại Sơn và mua thêm 8 máy xay xát và lau bóng thế hệ mới (năm 2006). - Về qui mô kinh doanh: Xây dựng chợ lúa nếp tại chợ Phú Tân- An Giang, xây dựng siêu thị tại trung tâm thành phố Long Xuyên- An Giang, liên kết rộng với các cửa hàng bán gạo lẻ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh; ở thị trường nước ngoài thì liên kết với các đầu mối phân phối lẻ như các cửa hàng và siêu thị. - Về tài chính: Chuẩn bị cổ phần hoá vào năm 2005, tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành chứng khoán. - Về nguồn nhân lực: tuyển dụng thêm 10 nhân viên bán hàng trong nước, 4 nhân viên bán hàng và điều tra thị trường nước ngoài. 5.1.2. (2007-2010): - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: mua thêm 4 máy sản xuất bánh snacks. Bên cạnh đó, bố trí các máy cũ rãi đều tại các kho nhỏ gần nguồn cung nguyên liệu. - Về qui mô kinh doanh: mở rộng qui mô kinh doanh đối với các mặt hàng khác chế biến từ gạo ở các mạng lưới phân phối có sẵn đồng thời tìm thêm thị trường tiêu thụ mới. - Về tài chính: Phong phú hoá các kênh huy động vốn. - Về nguồn nhân lực: tuyển dụng thêm 3 nhân viên theo dõi bán bánh snack 5.2. Mục tiêu dài hạn (2004- 2010): Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, cụ thể: - Về cơ sở vật chất kỹ thuật: đầu tư máy móc hiện đại đáp ứng được nhu cầu gạo chế biến. - Về qui mô kinh doanh: mở rộng hệ thống bán lẻ ở miền Trung và miền Bắc, tăng thị phần sang các nước phát triển. - 65 - SVTH:Phạm Thị Nguyên Phương Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Người thành công phản ứng với thất bại thế nào

Thất bại. Chúng ta không thích nói về nó. Nhưng tất cả chúng ta đều lo lắng về nó. Chúng ta lo lắng về nó trong hiện tại: Tại sao tôi không làm tốt công việc của mình? Những đồng nghiệp có nghĩ rằng tôi đang làm mọi thứ rối lên không? Có phải sếp không hài lòng về tôi? Người thành công phản ứng với thất bại thế nào? Chúng ta lo lắng về nó trong quá khứ: Tại sao tôi không nói thẳng ý kiến của mình trong cuộc họp đó? Đó có phải là lỗi của tôi không...


Credit Portfolio Management phần 6

Phương trình 4,15 là làm thế nào khí được đánh giá khi chúng ta đang sử dụng các tính lây lan ma trận (thông qua phương trình 4,11). Si là quan sát thị trường: Nếu Yi là sản lượng hàng năm hợp trên một trái phiếu zero-phiếu giảm giá rủi ro và Ri hợp tỷ lệ rủi ro miễn phí hàng năm


Để trở thành nhà quản lý tận tâm

Trên thực tế, một người lãnh đạo tận tâm sẽ kích thích được lòng trung thành ở các nhân viên và điều này, như một hệ quả dễ chịu, có khả năng tác động tích cực đến việc nâng cao năng suất làm việc, giúp mọi người phấn chấn về tinh thần, từ đó giảm tỉ lệ nhân viên rời bỏ Công ty.


Bí quyết “làm giàu” trong 24 giờ

Làm thế nào để kiếm tiền nhanh trong vòng một ngày. Bạn nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, thú vị nhưng có phần “hoang tưởng”. Không hề. Với những gợi ý sau bạn sẽ thấy thật đơn giản để biến những điều không thể thành có thể. Có thể bạn sẽ không tin việc mình có thể kiếm tiền chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ nhưng điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. Lập một nghiên cứu nhỏ và lên kế hoạch kinh doanh là những bước đầu tiên trong hành trình “làm giàu” của...


Bí quyết trở thành doanh nghiệp thành đạt

Có giai đoạn tôi làm việc dưới quyền làm chủ của người khác ở Yahoo!, nhằm học tập kinh nghiệm. Mọi sự kiện ở từng nấc thang cuộc đời đều ảnh hưởng đến quyết định bạn sẽ làm gì trong tương lai. Tại Yahoo!, tôi đã được học hỏi về cách thức tìm kiếm thông tin xã hội và có dịp tiếp xúc, trao đổi với nhiều người tuyệt vời. Tôi đã đầu tư cho doanh nghiệp tư nhân của một số người sau khi làm bạn với nhau. Mọi người có khuynh hướng ngần ngại, thận trọng khi mạo hiểm...


Phương cách khảo sát thị trường có hiệu quả

Doanh nghiệp cần phải bảo đảm rằng những người tham gia khảo sát hiểu được câu hỏi. Không nên sử dụng những thuật ngữ chuyên môn hay làm cho câu hỏi trở nên quá phức tạp. Nên nhớ rằng các câu hỏi khảo sát được đặt ra đối với khách hàng những người bên ngoài doanh nghiệp. Cũng không nên dùng các từ viết tắt bởi vì không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của chúng như nhau.


Bí quyết khởi nghiệp thành công

Trong quá trình khởi nghiệp, các doanh nghiệp thường gặp rất nhiều khó khăn. Do đó nhân tố nào là quan trọng nhất để thành công? 7 bí quyết sau đây giúp khắc phục điều đó.


Mười bí quyết để xây dựng một chiến lược thành công

Doanh nghiệp của bạn đang đứng trước những viễn cảnh phát triển to lớn. Bạn phải xây dựng một chiến lược kinh doanh dài hạn. Nhưng mọi việc dường như quá khó khăn, bạn không biết phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Một chiến lược tốt, sẽ giúp các nhà quản lý và đội ngũ nhân viên nhận biết được phương hướng hành động và đem lại sự thành công cho doanh nghiệp. Trái lại, một tổ chức không có chiến lược chẳng khác nào con thuyền không người lái và có thể dẫn đến sự...


Chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp nào cũng cần đến chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ nhằm chiếm lĩnh thị trường, thiết lập, quảng bá thông tin về hình ảnh, nét đặc sắc của sản phẩm và của doanh nghiệp.


Tám gợi ý để mang về doanh thu khi không có ngân sách –phần2

Làm sao để thu hút khách hàng trong thời kỳ khó khăn này khi ngân sách cho tiếp thị giảm? Đã có nhiều công ty tìm ra câu trả lời và thành công. Sau đây chính là 8 cách mà bạn có thể học hỏi để tồn tại trong thời kỳ khó khăn này


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

URBAN DESIGN AND PEOPLE
 • 08/03/2013
 • 44.105
 • 392
Tại sao kinh doanh thất bại?
 • 02/10/2012
 • 76.653
 • 663

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu