Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3

Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3 Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3 định giá, nhà ở, công trình, bất động sản, đầu tư bất động sản
4.6 5 2727
 • 5 - Rất hữu ích 1.589

 • 4 - Tốt 1.138

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LUYỆN KIM Bảng II.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy luyện phôi thép, 1000đ/TSP 860 140 620 công suất 300.000 tấn/năm 2 Nhà máy luyện cán thép xây - 1.300 210 920 dựng, công suất 250.000 tấn/năm. a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng II.1 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm: - Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước. - Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu. trang 44
 2. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp, … d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1tấn sản phẩm phôi thép, hoặc thép qui ước. e. Cơ cấu chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau: Chi phí xây dựng: - Các công trình sản xuất chính : 70 - 75%. - Các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%. Chi phí thiết bị: - Thiết bị sản xuất : 80 - 85%. - Thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%. trang 45
 3. 2. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 2.1 Công trình nhà máy nhiệt điện Bảng II.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy nhiệt điện, công suất 1000đ/KW 14.500 3.920 8.780 330.000 KW/năm 2 Nhà máy nhiệt điện, công suất - 14.600 4.130 8.600 600.000 KW/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng II.2 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604: 1988 và TCVN 2622:1978 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5846:1994. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm: - Chi phí xây dựng các hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước ... và chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ . - Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1KW). trang 46
 4. trang 47
 5. 2.2 Công trình nhà máy thuỷ điện Bảng II.3 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy thuỷ điện, công suất 1000đ/KW 17.700 7.380 8.120 từ 60.000 đến 150.000 KW/năm 2 Nhà máy thuỷ điện, công suất - 15.300 5.880 7.500 từ 200.000 đến 400.000 KW/năm 3 Nhà máy thuỷ điện, công suất - 12.000 4.920 5.540 từ 500.000 đến 700.000 KW/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nêu tại Bảng II.3 được tính toán theo tiêu chuẩn về thiêt kế công trình thuỷ lợi TCVN 5060:1990; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:1988 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện. b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện bao gồm: - Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện,...); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng,...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trợ của nhà máy. trang 48
 6. - Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như : thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy. c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1KW). trang 49
 7. 2.3 Trạm biến áp Bảng II.4 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết tính đầu tư dựng bị I Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV 1 Trạm biến áp công suất 1000đ/ 1.330 370 830 2x400KVA KVA 2 Trạm biến áp công suất - 1.070 290 670 2x560KVA 3 Trạm biến áp công suất 2x630KVA - 1.030 280 650 4 Trạm biến áp công suất 2x1000KVA - 810 220 510 II Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV 5 Trạm biến áp công suất 1000đ/ 50KVA 7.950 1.520 5.700 KVA 6 Trạm biến áp công suất 75KVA - 5.960 1.140 4.280 7 Trạm biến áp công suất - 5.200 990 3.700 100 KVA 8 Trạm biến áp công suất - 150 KVA 4.400 840 3.160 9 Trạm biến áp công suất - 180 KVA 3.700 720 2.640 10 Trạm biến áp công suất - 250 KVA 2.830 530 2.030 11 Trạm biến áp công suất - 320 KVA 2.650 510 1.900 12 Trạm biến áp công suất - 2.300 440 1.640 400 KVA 13 Trạm biến áp công suất - 1.710 330 1.230 560 KVA trang 50
 8. a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bảng II.4 được tính toán với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308: 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác. b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm: - Chi phí xây dựng: + Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy. + Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy. - Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà, v.v… d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất lắp đặt máy. trang 51
 9. trang 52
 10. 2.4 Đường dây tải điện Bảng II.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết tính đầu tư dựng bị 1 Đường dây trần 6-10-22 KV, 1000đ/Km dây nhôm lõi thép a AC - 35 _ 51.500 46.700 b AC - 50 _ 62.900 57.200 c AC - 70 _ 96.700 87.800 d AC - 95 _ 115.400 104.800 2 Đường dây trần 22 KV, dây 1000đ/Km hợp kim nhôm a AAAC - 70 _ 120.400 109.400 b AAAC - 95 _ 156.200 141.900 3 Đường dây trần 35 KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép a AC - 50 _ 98.300 89.300 b AC - 70 _ 109.800 9.700 c AC - 95 _ 127.300 115.760 d AC - 120 _ 155.300 141.200 4 Đường dây trần 110KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép, 1 mạch a AC - 150 _ 406.300 369.300 b AC - 185 _ 481.800 437.980 c AC - 240 _ 545.400 495.800 5 Đường dây trần 110KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép, 2 mạch a AC - 150 _ 649.800 590.700 b AC - 185 _ 780.000 709.000 c AC - 240 _ 1.006.200 914.660 trang 53
 11. a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng II.5 được tính toán với công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 : 1994, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác. b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện bao gồm: - Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện và thiết bị điện cao thế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây. d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 Km chiều dài đường dây. trang 54
 12. 3. CÔNG TRÌNH DỆT MAY Bảng II.6 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết bị tính đầu tư dựng 1 Xưởng may công suất 1 đ/SP 24.040 5.510 15.950 triệu sản phẩm/năm 2 Xưởng may công suất 2 _ 22.900 5.950 14.570 triệu sản phẩm/năm 3 Xưởng may thêu công suất _ 20.500 5.400 12.850 850.000 sản phẩm/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may tại Bảng II.6 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm: - Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước. - Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp,... trang 55
 13. d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may qui ước. e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau: - Công trình sản xuất chính : 80 - 85%. - Các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%. trang 56

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

MY OWN RESOURCES UP AT THE VILLA

THE villa stood on the top of a hill. From the terrace in front of it you had a magnificent view of Florence; behind was an old garden, with few flowers, but with fine trees. hedges of cut box, grass walks and an artificial grotto in which water cascaded with a cool, silvery sound from a cornucopia. The house had been built in the sixteenth century by a noble Florentine, whose impoverished descendants had sold it to some English people, and it was they who had lent it for a period to Mary Panton. Though the rooms were large and...


Bất động sản 2013: Khởi sắc hay tiếp tục trầm lắng?

Bất động sản 2013: Khởi sắc hay tiếp tục trầm lắng? trình bày về bức tranh bất động sản Việt Nam, thực trạng bất động sản Việt Nam năm 2013, phân tích thực trạng, nguyên nhân của tình trạng đó và tìm ra giải pháp khắc phục và phát triển cho thị trường bất động sản Việt Nam.


Nỗ lực của một website bất động sản

Không chỉ có lượng truy cập lớn (khoảng 60.000 lượt truy cập và 300.000 lượt xem trang mỗi ngày), website còn được tín nhiệm bởi sự tiện lợi và thân thiện với người sử dụng. Những tin tức cần thiết, quan trọng nhất đều được hiển thị trên trang chủ của website nên ngay cả những người không quen truy cập mạng hay những người vào website lần đầu vẫn có thể tìm kiếm thông tin dễ dàng. Ngoài việc đảm bảo nguồn tin dồi dào, batdongsan.com.vn còn làm tốt việc kiểm soát giá trị và chất lượng của nguồn tin....


Tự thẩm định giá nhà trước khi bán

Khi quyết định bán nhà, bạn thường băn khoăn không biết nên bán giá nào cho phù hợp. Nêu giá thấp thì sợ lỗ, mà giá cao quá cũng khó bán. Các công ty môi giới bất động sản (BĐS), trung tâm thẩm định giá... có thể định giá để từ đó tư vấn giá bán hợp lý. Ngay cả bạn cũng có thể tự thẩm định giá ngôi nhà của mình để tham khảo.


Tìm sự cân đối cho ngôi nhà nhờ Phong Thủy

sự hài hòa và cân đối cho tổ ấm là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Để được như vậy, bạn cần quan tâm đến những khu vực như phòng khách, sinh hoạt chung hay bếp và cần dựa vào các nguyên tắc phong thủy dưới đây.


ASIA-PACIFIC REAL ESTATE INVESTMENT SURVEY 2011

There are certain risks purchasers of real property in Mexico must consider, and while Mexican law provides certain protections, they may be insufficient to protect buyers. Mexico’s registration system is not as convenient or user-friendly as the U.S. system or, arguably, as reliable. Registration in many Mexican states is decentralized, with most municipalities having their own registry, and in many cases registries are incomplete or contain errors. A number of American title insurance companies now issue title insurance policies for real property located in Mexico to address concerns regarding land registration and other title problems. Foreign investors should be...


Lập hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản

Khái niệm Hồ sơ định giá: là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do người định giá lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện định giá. Tài liệu trong hồ sơ định giá được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.


Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị - PADDI: Theo dõi thị trường bất động sản và các phương pháp tạo quỹ đất

Nội dung tài liệu trình bày chiến lược đất đai của TP. HCM và các xu hướng của thị trường bất động sản, cơ sở dữ liệu bất động sản ở cộng đồng đô thị Lyon, chiến lược và công cụ đất đai của cộng đồng đô thị Lyon và một số quốc gia khác.


Những mục tiêu của định giá bất động sản

Mục tiêu của định giá là một yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp định giá. Tài liệu "Những mục tiêu của định giá bất động sản" sẽ giới thiệu đến bạn các mục tiêu trong định giá bất động sản.


Hợp đồng chuyển quyền sở hữu căn hộ chung cư

Đây là mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng căn hộ tập thể, chung cư cao cấp giữa hai bên mua và bán ...


Tài liệu mới download

Ebook Sống 24 giờ một ngày
 • 31/03/2018
 • 57.856
 • 231

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu