Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3

Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3 Chi tiết định giá nhà ở và công trình - Phần 3 định giá, nhà ở, công trình, bất động sản, đầu tư bất động sản
4.6 5 2727
 • 5 - Rất hữu ích 1.589

 • 4 - Tốt 1.138

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. II. CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY LUYỆN KIM Bảng II.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy luyện phôi thép, 1000đ/TSP 860 140 620 công suất 300.000 tấn/năm 2 Nhà máy luyện cán thép xây - 1.300 210 920 dựng, công suất 250.000 tấn/năm. a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim nêu tại Bảng II.1 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim bao gồm: - Chi phí xây dựng các công trình sản xuất chính, công trình phụ trợ và phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, cấp nước. - Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, máy móc và dây chuyền sản xuất chính và các thiết bị phụ trợ, phục vụ; chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí thiết bị được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu. trang 44
 2. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy luyện kim chưa tính đến các chi phí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nằm ngoài hàng rào nhà máy như: đường giao thông, trạm biến áp, … d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính bình quân cho 1tấn sản phẩm phôi thép, hoặc thép qui ước. e. Cơ cấu chi phí giữa công trình sản xuất chính và công trình phục vụ, phụ trợ như sau: Chi phí xây dựng: - Các công trình sản xuất chính : 70 - 75%. - Các công trình phục vụ, phụ trợ : 30 - 25%. Chi phí thiết bị: - Thiết bị sản xuất : 80 - 85%. - Thiết bị phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%. trang 45
 3. 2. CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG 2.1 Công trình nhà máy nhiệt điện Bảng II.2 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy nhiệt điện, công suất 1000đ/KW 14.500 3.920 8.780 330.000 KW/năm 2 Nhà máy nhiệt điện, công suất - 14.600 4.130 8.600 600.000 KW/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện nêu tại Bảng II.2 được tính toán theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN số 4604: 1988 và TCVN 2622:1978 về phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Đường dây và trạm biến áp được tính trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các quy phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong tiêu chuẩn Việt nam TCVN số 5308:1991 và tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng TCVN số 5846:1994. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện bao gồm: - Chi phí xây dựng các hạng mục chính của nhà máy như: nhà tua bin, nhà điều khiển trung tâm, trạm biến áp, hệ thống cung cấp than, hệ thống cung cấp đá vôi, hệ thống thải tro xỉ, hệ thống cấp dầu, hệ thống cấp thoát nước ... và chi phí xây dựng các hạng mục phụ trợ . - Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt các thiết bị của nhà máy, các thiết bị thuộc hệ thống phân phối cao áp, hệ thống điện tự dùng, hệ thống điều khiển, đo lường và bảo vệ và các thiết bị phụ trợ khác. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy nhiệt điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (tính cho 1KW). trang 46
 4. trang 47
 5. 2.2 Công trình nhà máy thuỷ điện Bảng II.3 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy thuỷ điện Trong đó Suất vốn STT Loại công trình Đơn vị tính Xây Thiết đầu tư dựng bị 1 Nhà máy thuỷ điện, công suất 1000đ/KW 17.700 7.380 8.120 từ 60.000 đến 150.000 KW/năm 2 Nhà máy thuỷ điện, công suất - 15.300 5.880 7.500 từ 200.000 đến 400.000 KW/năm 3 Nhà máy thuỷ điện, công suất - 12.000 4.920 5.540 từ 500.000 đến 700.000 KW/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện nêu tại Bảng II.3 được tính toán theo tiêu chuẩn về thiêt kế công trình thuỷ lợi TCVN 5060:1990; tiêu chuẩn thiết kế nhà công nghiệp TCVN 4604:1988 và các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện. b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện bao gồm: - Chi phí xây dựng các hạng mục công trình chính như tuyến đầu mối (đập đất, đập tràn), tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, nhà máy, kênh xả, trạm phân phối điện,...); Các hạng mục tạm và dẫn dòng thi công (đê quây, các công trình phục vụ thi công tuyến năng lượng,...); chi phí xây dựng hệ thống quan trắc, hệ thống điều hoà, thông gió, các hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt, hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét, hệ thống báo cháy và chữa cháy... các công trình phụ trợ của nhà máy. trang 48
 6. - Chi phí thiết bị bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị chính, các thiết bị phụ trợ như : thiết bị cơ khí thuỷ công, thiết bị cơ điện ,các thiết bị phục vụ chung của nhà máy. c. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy thuỷ điện được tính cho một đơn vị công suất lắp đặt máy phát điện (1KW). trang 49
 7. 2.3 Trạm biến áp Bảng II.4 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết tính đầu tư dựng bị I Trạm biến áp trong nhà có cấp điện áp 22KV/0,4KV 1 Trạm biến áp công suất 1000đ/ 1.330 370 830 2x400KVA KVA 2 Trạm biến áp công suất - 1.070 290 670 2x560KVA 3 Trạm biến áp công suất 2x630KVA - 1.030 280 650 4 Trạm biến áp công suất 2x1000KVA - 810 220 510 II Trạm biến áp ngoài trời có cấp điện áp 22KV/0,4KV 5 Trạm biến áp công suất 1000đ/ 50KVA 7.950 1.520 5.700 KVA 6 Trạm biến áp công suất 75KVA - 5.960 1.140 4.280 7 Trạm biến áp công suất - 5.200 990 3.700 100 KVA 8 Trạm biến áp công suất - 150 KVA 4.400 840 3.160 9 Trạm biến áp công suất - 180 KVA 3.700 720 2.640 10 Trạm biến áp công suất - 250 KVA 2.830 530 2.030 11 Trạm biến áp công suất - 320 KVA 2.650 510 1.900 12 Trạm biến áp công suất - 2.300 440 1.640 400 KVA 13 Trạm biến áp công suất - 1.710 330 1.230 560 KVA trang 50
 8. a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp nêu tại Bảng II.4 được tính toán với công trình cấp III theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành điện, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5308: 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác. b. Suất đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp bao gồm: - Chi phí xây dựng: + Đối với trạm biến áp trong nhà: chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng nhà đặt trạm biến áp, chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy. + Đối với trạm biến áp ngoài trời: chi phí xây dựng gồm chi phí giá treo máy biến áp (đối với trường hợp trạm treo), chi phí cho hệ thống tiếp đất chống sét, hệ thống biển báo hiệu, chỉ dẫn trạm biến áp, chi phí phòng cháy chữa cháy. - Chi phí thiết bị gồm chi phí mua và lắp đặt thiết bị, máy biến áp và thiết bị phụ trợ, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp chưa tính đến chi phí xây dựng các hạng mục ngoài công trình trạm như sân, đường, hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước ngoài nhà, v.v… d. Suất vốn đầu tư xây dựng trạm biến áp được tính bình quân cho 1 KVA công suất lắp đặt máy. trang 51
 9. trang 52
 10. 2.4 Đường dây tải điện Bảng II.5 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết tính đầu tư dựng bị 1 Đường dây trần 6-10-22 KV, 1000đ/Km dây nhôm lõi thép a AC - 35 _ 51.500 46.700 b AC - 50 _ 62.900 57.200 c AC - 70 _ 96.700 87.800 d AC - 95 _ 115.400 104.800 2 Đường dây trần 22 KV, dây 1000đ/Km hợp kim nhôm a AAAC - 70 _ 120.400 109.400 b AAAC - 95 _ 156.200 141.900 3 Đường dây trần 35 KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép a AC - 50 _ 98.300 89.300 b AC - 70 _ 109.800 9.700 c AC - 95 _ 127.300 115.760 d AC - 120 _ 155.300 141.200 4 Đường dây trần 110KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép, 1 mạch a AC - 150 _ 406.300 369.300 b AC - 185 _ 481.800 437.980 c AC - 240 _ 545.400 495.800 5 Đường dây trần 110KV, dây 1000đ/Km nhôm lõi thép, 2 mạch a AC - 150 _ 649.800 590.700 b AC - 185 _ 780.000 709.000 c AC - 240 _ 1.006.200 914.660 trang 53
 11. a. Suất vốn đầu tư xây dựng đường dây tải điện nêu tại Bảng II.5 được tính toán với công trình cấp II, III theo các tiêu chuẩn thiết kế điện; các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng trong Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5846 : 1994, các qui phạm an toàn kỹ thuật xây dựng trong TCVN 5308 : 1991 và các qui định hiện hành liên quan khác. b. Suất đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện bao gồm: - Chi phí xây dựng gồm: Chi phí dây dẫn, cách điện và các phụ kiện cách điện, các vật liệu nối đất (sử dụng cọc tia hỗn hợp loại RC2), xà, cột bê tông ly tâm, móng cột, và chi phí các biển báo hiệu, chỉ dẫn đường dây, chi phí thí nghiệm và hiệu chỉnh. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện chưa tính đến các chi phí lắp đặt tủ điện và thiết bị điện cao thế và các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công đường dây. d. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường dây tải điện được tính bình quân cho 1 Km chiều dài đường dây. trang 54
 12. 3. CÔNG TRÌNH DỆT MAY Bảng II.6 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may Trong đó Đơn vị Suất vốn STT Loại công trình Xây Thiết bị tính đầu tư dựng 1 Xưởng may công suất 1 đ/SP 24.040 5.510 15.950 triệu sản phẩm/năm 2 Xưởng may công suất 2 _ 22.900 5.950 14.570 triệu sản phẩm/năm 3 Xưởng may thêu công suất _ 20.500 5.400 12.850 850.000 sản phẩm/năm a. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may tại Bảng II.6 được tính toán với công trình cấp III theo qui định hiện hành về cấp công trình xây dựng. b. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may bao gồm: - Chi phí xây dựng các nhà sản xuất chính, các hạng mục công trình phụ trợ, phục vụ; hệ thống kỹ thuật: đường giao thông nội bộ, chi phí phòng cháy chữa cháy, cấp điện, nước. - Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất, các thiết bị phụ trợ, phục vụ và chi phí chạy thử thiết bị. Chi phí mua thiết bị và dây chuyền công nghệ được tính theo giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ các nước Châu Âu. c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình xưởng may chưa tính đến các chi phí xây dựng các hạng mục nằm ngoài công trình như: đường giao thông, trạm biến áp,... trang 55
 13. d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 sản phẩm may qui ước. e. Tỷ trọng chi phí giữa công trình sản xuất chính với các công trình phục vụ và phụ trợ như sau: - Công trình sản xuất chính : 80 - 85%. - Các hạng mục công trình phục vụ, phụ trợ : 20 - 15%. trang 56

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Một số giải pháp cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam

Bài viết Một số giải pháp cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam đánh giá những đóng góp tích cực và những tồn tại tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.


Các cách thẩm định giá bất động sản

Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp thẩm định đơn giản nhất và trực tiếp nhất. Phương pháp này nhằm xác định giá trị của một bất động sản thông qua những giao dịch những bất động sản tương tự.


Make a model Roman villa with under-floor heating!

The outputs of an ARIES session have numerous practical uses for conservation and economic development planning. Notably, they can show which regions are critical to maintaining the supply and flows of particular benefits for specific beneficiary groups. By prioritizing conservation and restoration activities around sources and sinks for particular services, benefit flows may be maintained or increased. Similarly, focusing development or extractive resource use outside these regions can prevent degradation of benefit flows. The impacts of proposed projects on human well-being can be more fully evaluated, as improvements or declines in ecosystem services received by specific populations can be demonstrated....


Chuyên đề : Quản lý, điều hành sàn giao dịch Bất động sản

Với các loại hàng hóa thông thường thường, để bán được hàng, người bán thường đem hàng hóa ra chợ bán và người mua, muốn có hàng hóa cần thiết, cũng phải đến chợ để tìm kiếm và mua. Tuy nhiên, hàng hóa bất động sản có đặc điểm là không thể di dời được, do đó người có hàng hóa bất động sản cần bán không thể đem hàng hóa của mình đến ”chợ” được.


Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 4)

Việc đầu tư được tính toán kỹ lưỡng và khoa học hơn, do đó hiệu quả kinh tế của đồng vốn ngày càng cao hơn, cơ cấu đầu tư cũng hợp lý hơn


Làm thế nào để chọn được đại lý môi giới BĐS phù hợp với bạn?

Bạn đang tìm kiếm một đại lý môi giới BĐS có thể giúp mình chọn được ngôi nhà mới? Hãy cùng tham khảo những lời khuyên dưới đây để có thể tìm được đại lý phù hợp nhất với bạn! 1. Tìm theo giới thiệu Những người trong gia đình và bạn bè vừa mới mua nhà có thể cho bạn nhiều lời khuyên về các đại lý môi giới BĐS có chất lượng.


Cẩn trọng với những chiêu lừa mua đất xen kẹt

Việc mua bán đất xen kẹt trong khu dân cư đang mang lại lợi nhuận lớn và nhanh do không phải thực hiện những thủ tục rườm rà như với đất đã có sổ đỏ. Cũng chính vì vậy mà không ít người đã lợi dụng những sơ hở về giấy tờ của đất xen kẹt để thực hiện những "chiêu" lừa ngoạn mục.


Những lợi ích và bất lợi khi mua nhà cũKhi đi mua nhà, nhiều người thích những căn nhà mới, chưa có ai ở, được xây dựng trong các khu đô thị hiện đại. Thế nhưng, cũng có không ít người lại chọn những căn nhà đã qua vài chủ. Những lý do dưới đây phần nào

Những lợi ích và bất lợi khi mua nhà cũ Khi đi mua nhà, nhiều người thích những căn nhà mới, chưa có ai ở, được xây dựng trong các khu đô thị hiện đại. Thế nhưng, cũng có không ít người lại chọn những căn nhà đã qua vài chủ. Những lý do dưới đây phần nào giải thích được sự lựa chọn của họ. Vẫn nhiều người chọn mua nhà cũ gần trung tâm thay vì nhà mới ở những khu vực ven đô. Ảnh: Hoàng Hà Thuận lợi Các căn nhà cũ thông thường đã tồn tại nhiều thập...


REAL ESTATE INVESTMENT IN AUSTRALIA

Tham khảo sách 'real estate investment in australia', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Walks from Villa Gelsomina

Although the Flow of Funds data are available only after 1945, it is clear from Figure 3 that the market value of NYSE companies as a fraction of the market value of all U.S. companies has been remarkably constant. The total market value of all domestic corporations is about 1.45 times the market value of NYSE companies. Notice that these values are very close for the entire post-World War II period — not only on average but at peaks and troughs too. If we assume that the ratio is roughly 1.45 in the pre-World War II period as well, we can use the NYSE values to...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GUIDE TO APARTMENT LIVING 2012-2013
 • 10/12/2012
 • 51.331
 • 771
Môi giới bất động sản
 • 10/04/2012
 • 15.646
 • 487
Commercial Real Estate Investment
 • 30/11/2012
 • 81.820
 • 774

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu