Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu.

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu. tỉnh an giang, hưỡng dẫn thủ tục, điều kiện hành nghề, hành chính tỉnh an giang, cấp giấy chứng nhận
4.9 5 2653
 • 5 - Rất hữu ích 2.412

 • 4 - Tốt 241

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa da liễu. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khám, chữa bệnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Y tế tỉnh An Giang. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện 240.000 Quyết định số 1. hành nghề y tư nhân đối với phòng đồng. 59/2008/QĐ-BTC... khám chuyên khoa:
 2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Y tế hàng tháng vào ngày 1 1. đến 5 và ngày 16 đến ngày 20. Nhân viên Phòng Y tế kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, 2. thu phí thẩm định, hẹn ngày thẩm định cơ sở, ngày trả kết quả. Hàng tháng từ ngày 6 đến ngày 9 và từ ngày 21 đến ngày 24 nhân viên Phòng Y tế đến thẩm định cơ sở theo địa chỉ ghi trong hồ sơ: - Nếu thẩm định cơ sở đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản, Phòng Y tế tổng hợp hồ sơ nộp về Sở Y tế. 3. - Nếu thẩm định cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề theo biên bản: + Cơ sở có hướng khắc phục, hẹn ngày thẩm định lần 2. + Cơ sở không có hướng khắc phục, Phòng Y tế trả lời bằng văn bản cơ sở không đạt đủ điều kiện hành nghề, trả lại cho cơ sở 01 bộ hồ sơ. 4. Sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ về Sở Y tế, nhân viên Phòng Y
 3. Tên bước Mô tả bước tế nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Sở Y tế. 5. Nhân viên Phòng Y tế vào sổ lưu trữ tại Phòng Y tế. Sau 30 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) cá nhân, tổ chức 6. nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Phòng Y tế. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. 2. - Bản sao hợp pháp giấy chứng chỉ hành nghề (có chứng thực). 3. - Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực). - Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất 4. kỹ thuật.
 4. Thành phần hồ sơ - Hồ sơ cá nhân của nhân viên (nếu có): + Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn. 5. + Sơ yếu lý lịch (có chứng thực). + Khám sức khoẻ. + Hợp đồng lao động. - Hợp đồng thuê, mượn nếu mặt bằng không thuộc quyền sở hữu của chủ cơ 6. sở. 7. - Bảng giá dịch vụ. * Trường hợp cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nay xin chuyển địa điểm hành nghề, ngoài các loại giấy tờ trên phải nộp 8. thêm: - Đơn xin chuyển địa điểm hành nghề. - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề ở địa điểm cũ. Số bộ hồ sơ: 02
 5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp chứng nhận hành nghề y tư nhân. Bảng kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên 2. môn, cơ sở vật chất kỹ thuật. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có người phụ trách chuyên môn hoặc chủ cơ sở phải Thông tư số 1. có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh với hình 07/2007/TT-BYT thức hành nghề phòng khám chuyên khoa da liễu. ng... Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: địa điểm cố định, riêng biệt, cao ráo, xa nguồn ô nhiễm; xây Thông tư số 2. dựng chắc chắn, nền nhà dễ làm vệ sinh tường các 07/2007/TT-BYT phòng phải được ốp gạch men hoặc vật liệu chống ng... thấm đảm bảo vệ sinh vô trùng.
 6. Nội dung Văn bản qui định Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: diện tích phòng khám tối thiểu 10m2 tách biệt với nơi sinh Thông tư số 3. hoạt gia đình; nếu có khám phụ khoa phòng khám 07/2007/TT-BYT riêng diện tích tối thiểu 10m2 và có chiều cao không ng... thấp hơn 3,1m. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: phải có đủ Thông tư số dụng cụ trang thiết bị y tế phù hợp phạm vi hành 4. 07/2007/TT-BYT nghề, có hộp thuốc chống sốc, và đủ thuôc cấp cứu ng... chuyên khoa. Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật: bảo đảm các Thông tư số 5. điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo 07/2007/TT-BYT qui định của pháp luật. ng... Thông tư số 6. Phạm vi hành nghề: tư vấn sức khỏe. 07/2007/TT-BYT ng... 7. Phạm vi hành nghề: khám và điều trị các bệnh ngoài Thông tư số da, bệnh phong, các bệnh lây truyền qua đường tình 07/2007/TT-BYT
 7. Nội dung Văn bản qui định dục. ng... Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải có bằng cấp, giấy chứng 8. 07/2007/TT-BYT nhận trình độ chuyên môn phù hợp công việc được ng... giao. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số 9. hành nghề y tư nhân phải có năng lực hành vi dân sự 07/2007/TT-BYT đầy đủ. ng... Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải có giấy xác nhận đủ sức 10. 07/2007/TT-BYT khỏe do cơ sở khám chữa bệnh cấp huyện trở lên ng... cấp. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số 11. hành nghề y tư nhân phải có hợp đồng lao động theo 07/2007/TT-BYT qui định. ng... 12. Người làm công việc chuyên môn trong các cơ sở Thông tư số hành nghề y tư nhân phải không đang trong thời 07/2007/TT-BYT
 8. Nội dung Văn bản qui định gian bị cấm hành nghề theo quyết định của Tòa án, ng... không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật về chuyên môn y tế. Khoảng cách từ phòng khám đến cơ Sở Y tế nhà Chỉ thị số 33/CT- 13. nước (từ tuyến huyện trở lên) phải hơn 500 mét. UB, ngày 28...

Tài liệu cùng danh mục Thủ tục hành chính

Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước vào khu công nghiệp , khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gắn với thành lập doanh nghiệp (Áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tham khảo tài liệu 'đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước vào khu công nghiệp , khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp mới Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.

Tham khảo tài liệu 'cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người việt nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b khoản 1 điều 29 luật khám bệnh, chữa bệnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Sửa chữa cải tạo – xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 (thực hiện sửa chữa cải tạo hàng năm)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (công trình hạ tầng xã hội) hay Trưởng phòng Quản lý đô thị (công trình hạ tầng kỹ thuật). Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch hay Phòng Quản lý đô thị. Cơ quan phối hợp...


Quyết định trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp một lần

Quyết định trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp một lần - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Người lao động làm đơn theo mẫu gửi Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh; Trung tâm GTVL xác định, thẩm định hồ sơ và trình mức hưởng trợ cấp một lần gửi Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (tiếp nhận hồ sơ tất cả những ngày làm việc trong tuần từ 7h30 - 11h30 sáng, 13h30 - 16h30 chiều) + Bước 2: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định...


Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

Tham khảo tài liệu 'cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện công ty chứng khoán

- Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị đóng cửa văn phòng đại diện nêu rõ lý do đóng cửa + Quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của Hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty chứng khoán...


Xác định giá trị quyền sử dụng đất

Tham khảo tài liệu 'xác định giá trị quyền sử dụng đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giải quyết trợ cấp BHXH một lần đối với người đóng BHXH tự nguyện đi nước ngoài định cư (đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên)

Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh, thành phố. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở BHXH tỉnh. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Danh hiệu Lao động tiên tiến
 • 05/08/2010
 • 15.786
 • 194
Thủ tục Thẩm tra
 • 30/12/2009
 • 51.316
 • 149

Bộ sưu tập

Thủ tục đăng ký kinh doanh
 • 04/04/2013
 • 33.303
 • 426

Danh mục tài liệu