Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland

Nội dung của tài liệu trình bày các nội dung: yêu cầu của bài thi lấy giấy phép lái xe, yêu cầu quy trình cấp giấy phép lái xe, lái xe cơ bản, đèn tín hiệu, biển báo và ký hiệu trên mặt đường, tình huống và điều kiện lái xe, hành vi lái xe nguy hiểm, nhường đường, va chạm giao thông và dừng xe, các quy định cấm, lỗi vi phạm và hình phạt khác và một số thông tin quan trọng khác.Đánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland Tài liệu Hướng dẫn lái xe, Người lái xe, Giấy phép lái xe, Lái xe cơ bản, Điều kiện lái xe, Các quy định cấm
5.0 5 71
 • 5 - Rất hữu ích 69

 • 4 - Tốt 2

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Cẩm nang này chỉ áp dụng cho giấy phép lái xe Hạng C không kinh doanh vận tải
Cùng Chung Tay Chúng ta Có thể Cứu Biết bao Mạng Người.

MVA (Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới) sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ mẫu mực liên quan đến người
điều khiển phương tiện và phương tiện nhằm thúc đẩy hoạt động đi lại và sự an toàn của tiểu bang
Maryland đồng thời nâng cao quá trình cung cấp dịch vụ và an toàn sản phẩm.
Thông tin Chung: www.mva.maryland.gov
410-768-7000
Số điện thoại cho Người Khiếm thính (TTY):
1-800-492-4575

6601 Ritchie Highway, N.E.
Glen Burnie, Maryland 21062
Bộ Giao thông Vận tải
Maryland
DL-002 (12/14)

Cẩm nang Hướng dẫn cho
Người Lái xe
Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới Maryland

Chỉ áp dụng cho giấy phép lái xe Hạng C không kinh doanh vận tải
Cùng Chung Tay Chúng ta Có thể Cứu Biết bao Mạng Người.

MVA (Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới) sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ mẫu mực liên quan đến người
điều khiển phương tiện và phương tiện nhằm thúc đẩy hoạt động đi lại và sự an toàn của tiểu bang
Maryland đồng thời nâng cao quá trình cung cấp dịch vụ và an toàn sản phẩm.
Thông tin Chung: www.mva.maryland.gov
Số điện thoại cho Người Khiếm thính (TTY):
410-768-7000
1-800-492-4575

Thông điệp từ Nhà Quản lý
Kính gửi Người Điều khiển Phương tiện Cơ giới:
Quý vị có biết rằng cứ mỗi 14 phút qua đi lại có một người tử vong vì va chạm xe cơ giới, cứ mỗi 10
giây lại xảy ra một trường hợp bị thương và cứ năm giây lại có một vụ va chạm xe cơ giới? Đối với hầu
hết những người mới lái xe, việc lấy được giấy phép lái xe do tiểu bang Maryland cấp là một trong các
bước đầu tiên để tiến tới sự tự chủ trong việc đi lại. Đây là một khoảng thời gian mang lại sự phấn khởi
và cũng là một khoảng thời gian nguy hiểm đối với người lái xe mới. Điều quan trọng là cần phải nhớ
rằng lái xe là một đặc quyền mà kèm theo nó quý vị phải có vai trò trách nhiệm đảm bảo sự an toàn
cho tất cả các lái xe khác cùng tham gia giao thông trên đường với chúng ta.
Đi Đúng Làn đường: Đường là của Chung - Nó Thuộc về Tất cả Mọi người
Với tư cách là người điều khiển xe lưu thông trên đường, chúng ta sử dụng đường chung với những
người lái xe thuộc các lứa tuổi, trình độ kỹ năng, cá tính và thói quen khác nhau. Chúng ta cũng sử
dụng đường chung với người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe gắn máy và các phương tiện có kích
cỡ khác nhau. Việc hiểu được các giới hạn và thách thức đặc thù ứng với những người tham gia giao
thông khác nhau mà chúng ta gặp hàng ngày sẽ cho phép chúng ta biết trân trọng hơn và biết quan
tâm hơn đến những người tham gia giao thông đồng hành quanh chúng ta cũng như có được thái
độ tích cực đối với những người sử dụng các phương thức giao thông khác nhau.
Hàng ngày, có hàng nghìn người lái xe đưa ra các quyết định liên quan đến nhiều tình huống xử lý,
thay đổi tốc độ, khóa đuôi xe khác, vượt đèn đỏ, lấn đường của những người tham gia giao thông
khác, dẫn đến việc đặt chính bản thân họ và người tham gia giao thông khác vào tình thế rủi ro. Điều
khiển một phương tiện cơ giới lưu thông trên đường có nhiều người tham gia giao thông là một
trách nhiệm phải được nhìn nhận nghiêm túc. Tại Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới, chúng tôi cam
kết thúc đẩy sự an toàn của người điều khiển phương tiện và thực hiện trách nhiệm cơ quan quản
lý của chúng tôi trong việc duy trì sự an toàn trên các tuyến đường. Do đó, phải luôn ghi nhớ thông
điệp quan trọng nhất là tất cả mọi người tham gia giao thông đều có điểm chung; chúng ta cùng đi
trên con đường này. Trách nhiệm của mọi người là phải đi đúng làn đường và chia sẻ với các phương
tiện khác.
Quý vị có biết làm thế nào để trở thành một người lái xe an toàn không? Sau khi đọc cuốn cẩm nang
này, hãy kiểm tra kiến thức CỦA QUÝ VỊ về các quy tắc đi đường và đọc phần Online Driver Test Tutorial
(Hướng dẫn Luyện thi Lái xe Qua mạng) trên trang web của MVA, www.mva.maryland.gov

Tài liệu Quản lý Phương tiện Cơ giới Tiểu bang Maryland

www.mva.maryland.gov

Cẩm nang Hướng dẫn cho Người Lái xe Maryland

1

CẨM NANG HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI LÁI XE
MARYLAND
Phần

I. 
Yêu cầu của Bài thi Lấy Giấy phép
Lái xe

Phần

IV. 
Đèn Tín hiệu, Biển báo và Ký hiệu
trên Mặt đường


A. Đèn Tín hiệu Giao thông......................12
1. Đèn Đỏ Ổn định................................12
2. Đèn Vàng Ổn định............................12
3. Đèn Xanh Ổn định...........................12
4. Đèn Mũi tên Đỏ Ổn định...............12
5. Đèn Mũi tên Vàng Ổn định...........12
6. Đèn Mũi tên Xanh Ổn định...........12
7. Đèn Đỏ Nhấp nháy..........................12
8. Đèn Vàng Nhấp nháy......................13
9. Đèn Mũi tên Đỏ Nhấp nháy..........13
10. Đèn báo Làn đường.........................13
B. Biển báo Giao thông.............................13
1. Màu Biển báo.....................................13
2. Hình Biển báo....................................13
3. Biển báo Mang tính Quy phạm...14
4. Biển báo Làn đường Trên cao......15
5. Biển Cảnh báo Giao thông............15
6. Biển Đánh dấu Tuyến đường.......16
7. Biển báo Thông tin và
Chỉ dẫn Dịch vụ.................................16
8. Cột mốc Cây số/Dặm đường........16
C. Ký hiệu trên Mặt đường.......................16
1. Các Loại Vạch kẻ Đường.................16
2. Các Ký hiệu trên Mặt đường Khác.. 17
3. hiệu trên Mặt đường dành cho

Xe đạp và Người đi bộ....................18

A.
B.
C.
D.

Sàng lọc Thị lực.......................................4
Kiểm tra Kiến thức..................................4
Sát hạch Kỹ năng Lái xe........................4
Tình trạng Sức khỏe Phải Khai báo..5

Phần

II. Yêu cầu/Quy trình Cấp Giấy phép
Lái xe
A. thống Cấp Giấy phép Lái xe Lần
Hệ
đầu/Đã Tốt nghiệp.................................5
B. Giấy phép Tập lái....................................5
C. Giấy phép Lái xe Tạm thời...................6
D. Giấy phép Lái xe......................................7
E. 
Người cùng Ký Xác nhận vào Đơn xin
Cấp Giấy phép Lái xe của Người Vị
thành niên.................................................6
F. 
Hủy Giấy phép Lái xe của Người Vị
thành niên theo Yêu cầu của Người
cùng Ký Xác nhận...................................7
G. Giấy phép Lái xe Nước ngoài.............7

Phần

III. Lái xe Cơ bản
A. Lái xe với Tinh thần Phòng vệ............8
1. 
Quan sát Xung quanh/
Ý thức của Người Lái xe..................8
2. Quản lý Rủi ro....................................8
B. Quyền Ưu tiên.........................................8
C. Hiểu biết về Tốc độ Phương tiện.......9
1. Lỗi Tốc độ............................................9
2. độ Phù hợp theo
Tốc
Điều kiện.............................................9
D. Giữ Khoảng cách.....................................10
E. Khoảng cách Dừng xe...........................10
F. Lái xe trên Một Làn đường..................10
G. Rẽ 10
H. Quay đầu...................................................10
I. Vượt.............................................................11
J. Quy tắc Đỗ xe Chung............................11
2

Cẩm nang Hướng dẫn cho Người Lái xe Maryland

Phần

V. Tình huống và Điều kiện Lái xe
A. Lái xe khi Tầm nhìn Bị Hạn chế..........19
Sử dụng Đèn pha.............................19
B. Lái xe Ban đêm........................................19
C. Lái xe trong Sương mù.........................20
D. Lái xe trong Thời tiết Khắc nghiệt ...20
Lưu ý Đặc biệt khi Lái xe trên
Tuyết/Băng.........................................20
E. Trơn trượt..................................................21
F. Hiệu ứng Thủy Phi cơ............................21
G. Giao cắt Đường bộ—Đường sắt.......21
www.mva.maryland.gov

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Khóa tập huấn quy hoạch và quản lý không gian xanh, chính sách bảo tồn và phát triển cây xanh

Nội dung của tài liệu trình bày về thực trạng công tác quản lý nhà nước lĩnh vực công viên cây xanh đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh, chính sách, quy hoạch, quản lý và bảo vệ không gian xanh và cây xanh ở cộng đồng đô thị Lyon và thành phố Lyon.


Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 2)

Phát triển đô thị đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành bao gồm nhiều bộ và sở khác nhau. Những quyết định cuối cùng thường được thực hiện đưa ra bởi các nhà chính trị gia trong khi công việc thực tế lại thực hiện bởi đội ngũ các cán bộ kỹ thuật ở các tổ chức địa phương.


CONSUMER CITY

It’s importan to choose varieties of plants that are well-adapted to our cool wet springs and resistant to common pests and diseases. It’s also important to plant at the right time, when the soil is warm enough and allowing enough time to grow to harvest size. Read seed catalogs, talk to other garden- ers, and see Gardening for Good Nutrition and The Maritime Northwest Garden Guide. choosing seeds or starts. Seeds need soil warm enough to sprout - typically at least 50-60º. You can wait until the soil warms in May (see Calendar on back page), or use meth ods to warm it sooner in...


Dân số đô thị

Dân số đô thị là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội của đô thị, để xác định khối lượng xây dựng nhà ở, công trình công cộng cũng như mạng lưới công trình kỹ thuật khác. Từ dân số đô thị người ta định ra những chính sách phát triển và quản lý của từng kế hoạch đầu tư. Do đó việc xác định quy mô dân số đô thị là một trong những kế hoạch cơ bản nhất khi thiết kế quy hoạch đô thị. Việc tính toán quy mô dân số đô...


Washington State Department of Licensing: Washington Driver Guide (Tiếng Việt Vietnamese)

Nội dung tài liệu Washington Driver Guide bản tiếng Việt trình bày những nội dung về giấy phép lái xe, trước khi lái xe, luật đường bộ, gợi ý lái xe an toàn, khỏe mạnh để lái xe, những trường hợp khẩn cấp và cấp giấy đăng ký xe cho những người cư trú và tất cả những người tham gia giao thông tại Washington D.C.


CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NHẬT BẢN TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ­ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Tình hình phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.


TÍCH HỢP CÁC QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRÊN NỀN TẢNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tham khảo tài liệu 'tích hợp các quy hoạch tổng thể phát triển đô thị trên nền tảng quy hoạch hệ thống giao thông vận tải', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


REVIVING THE CITY OF ASPIRATION: A study of the challenges facing New York City’s middle class

For example, by insulating our cavity walls we can cut heat loss in our homes by around a third. It is easily available, cheap and will save all of those homes money in the long run, as well as reducing their impact on climate change. Yet 11 million houses in the UK that could have cavity wall insulation have yet to install it. Other individual actions revolve around our choice of transport, the food we ...


DÙng lý luận địa tô giải thích chính sách đất đai - 5

Ví dụ: nhà nước đã quy hoạch khu đô thị Định Công, xây dựng những kiôt và cho những người kinh doanh thuê, người này có thể tự kinh doanh trên kiôt của mình, một phần lợi nhuận mà họ thu được trong việc kinh doanh sẽ được trả cho nhà nước, số tiền đó được cho vào ngân sách nhà nước. Hiện nay, không chỉ có việc thuê đất trong nông nghiệp trong việc kinh doanh mà nhà nước còn cho nước ngoài thuê đất để thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam, và...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Khái niệm Quy hoạch đô thị
 • 29/04/2010
 • 29.330
 • 273

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu