Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland

Nội dung của tài liệu trình bày các nội dung: yêu cầu của bài thi lấy giấy phép lái xe, yêu cầu quy trình cấp giấy phép lái xe, lái xe cơ bản, đèn tín hiệu, biển báo và ký hiệu trên mặt đường, tình huống và điều kiện lái xe, hành vi lái xe nguy hiểm, nhường đường, va chạm giao thông và dừng xe, các quy định cấm, lỗi vi phạm và hình phạt khác và một số thông tin quan trọng khác.Đánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland Cẩm nang hướng dẫn cho người lái xe: Cục quản lý phương tiện cơ giới Maryland Tài liệu Hướng dẫn lái xe, Người lái xe, Giấy phép lái xe, Lái xe cơ bản, Điều kiện lái xe, Các quy định cấm
5.0 5 71
 • 5 - Rất hữu ích 69

 • 4 - Tốt 2

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Cẩm nang này chỉ áp dụng cho giấy phép lái xe Hạng C không kinh doanh vận tải
Cùng Chung Tay Chúng ta Có thể Cứu Biết bao Mạng Người.

MVA (Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới) sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ mẫu mực liên quan đến người
điều khiển phương tiện và phương tiện nhằm thúc đẩy hoạt động đi lại và sự an toàn của tiểu bang
Maryland đồng thời nâng cao quá trình cung cấp dịch vụ và an toàn sản phẩm.
Thông tin Chung: www.mva.maryland.gov
410-768-7000
Số điện thoại cho Người Khiếm thính (TTY):
1-800-492-4575

6601 Ritchie Highway, N.E.
Glen Burnie, Maryland 21062
Bộ Giao thông Vận tải
Maryland
DL-002 (12/14)

Cẩm nang Hướng dẫn cho
Người Lái xe
Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới Maryland

Chỉ áp dụng cho giấy phép lái xe Hạng C không kinh doanh vận tải
Cùng Chung Tay Chúng ta Có thể Cứu Biết bao Mạng Người.

MVA (Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới) sẽ là nơi cung cấp các dịch vụ mẫu mực liên quan đến người
điều khiển phương tiện và phương tiện nhằm thúc đẩy hoạt động đi lại và sự an toàn của tiểu bang
Maryland đồng thời nâng cao quá trình cung cấp dịch vụ và an toàn sản phẩm.
Thông tin Chung: www.mva.maryland.gov
Số điện thoại cho Người Khiếm thính (TTY):
410-768-7000
1-800-492-4575

Thông điệp từ Nhà Quản lý
Kính gửi Người Điều khiển Phương tiện Cơ giới:
Quý vị có biết rằng cứ mỗi 14 phút qua đi lại có một người tử vong vì va chạm xe cơ giới, cứ mỗi 10
giây lại xảy ra một trường hợp bị thương và cứ năm giây lại có một vụ va chạm xe cơ giới? Đối với hầu
hết những người mới lái xe, việc lấy được giấy phép lái xe do tiểu bang Maryland cấp là một trong các
bước đầu tiên để tiến tới sự tự chủ trong việc đi lại. Đây là một khoảng thời gian mang lại sự phấn khởi
và cũng là một khoảng thời gian nguy hiểm đối với người lái xe mới. Điều quan trọng là cần phải nhớ
rằng lái xe là một đặc quyền mà kèm theo nó quý vị phải có vai trò trách nhiệm đảm bảo sự an toàn
cho tất cả các lái xe khác cùng tham gia giao thông trên đường với chúng ta.
Đi Đúng Làn đường: Đường là của Chung - Nó Thuộc về Tất cả Mọi người
Với tư cách là người điều khiển xe lưu thông trên đường, chúng ta sử dụng đường chung với những
người lái xe thuộc các lứa tuổi, trình độ kỹ năng, cá tính và thói quen khác nhau. Chúng ta cũng sử
dụng đường chung với người đi bộ, người đi xe đạp, người đi xe gắn máy và các phương tiện có kích
cỡ khác nhau. Việc hiểu được các giới hạn và thách thức đặc thù ứng với những người tham gia giao
thông khác nhau mà chúng ta gặp hàng ngày sẽ cho phép chúng ta biết trân trọng hơn và biết quan
tâm hơn đến những người tham gia giao thông đồng hành quanh chúng ta cũng như có được thái
độ tích cực đối với những người sử dụng các phương thức giao thông khác nhau.
Hàng ngày, có hàng nghìn người lái xe đưa ra các quyết định liên quan đến nhiều tình huống xử lý,
thay đổi tốc độ, khóa đuôi xe khác, vượt đèn đỏ, lấn đường của những người tham gia giao thông
khác, dẫn đến việc đặt chính bản thân họ và người tham gia giao thông khác vào tình thế rủi ro. Điều
khiển một phương tiện cơ giới lưu thông trên đường có nhiều người tham gia giao thông là một
trách nhiệm phải được nhìn nhận nghiêm túc. Tại Cục Quản lý Phương tiện Cơ giới, chúng tôi cam
kết thúc đẩy sự an toàn của người điều khiển phương tiện và thực hiện trách nhiệm cơ quan quản
lý của chúng tôi trong việc duy trì sự an toàn trên các tuyến đường. Do đó, phải luôn ghi nhớ thông
điệp quan trọng nhất là tất cả mọi người tham gia giao thông đều có điểm chung; chúng ta cùng đi
trên con đường này. Trách nhiệm của mọi người là phải đi đúng làn đường và chia sẻ với các phương
tiện khác.
Quý vị có biết làm thế nào để trở thành một người lái xe an toàn không? Sau khi đọc cuốn cẩm nang
này, hãy kiểm tra kiến thức CỦA QUÝ VỊ về các quy tắc đi đường và đọc phần Online Driver Test Tutorial
(Hướng dẫn Luyện thi Lái xe Qua mạng) trên trang web của MVA, www.mva.maryland.gov

Tài liệu Quản lý Phương tiện Cơ giới Tiểu bang Maryland

www.mva.maryland.gov

Cẩm nang Hướng dẫn cho Người Lái xe Maryland

1

CẨM NANG HƯỚNG DẪN CHO NGƯỜI LÁI XE
MARYLAND
Phần

I. 
Yêu cầu của Bài thi Lấy Giấy phép
Lái xe

Phần

IV. 
Đèn Tín hiệu, Biển báo và Ký hiệu
trên Mặt đường


A. Đèn Tín hiệu Giao thông......................12
1. Đèn Đỏ Ổn định................................12
2. Đèn Vàng Ổn định............................12
3. Đèn Xanh Ổn định...........................12
4. Đèn Mũi tên Đỏ Ổn định...............12
5. Đèn Mũi tên Vàng Ổn định...........12
6. Đèn Mũi tên Xanh Ổn định...........12
7. Đèn Đỏ Nhấp nháy..........................12
8. Đèn Vàng Nhấp nháy......................13
9. Đèn Mũi tên Đỏ Nhấp nháy..........13
10. Đèn báo Làn đường.........................13
B. Biển báo Giao thông.............................13
1. Màu Biển báo.....................................13
2. Hình Biển báo....................................13
3. Biển báo Mang tính Quy phạm...14
4. Biển báo Làn đường Trên cao......15
5. Biển Cảnh báo Giao thông............15
6. Biển Đánh dấu Tuyến đường.......16
7. Biển báo Thông tin và
Chỉ dẫn Dịch vụ.................................16
8. Cột mốc Cây số/Dặm đường........16
C. Ký hiệu trên Mặt đường.......................16
1. Các Loại Vạch kẻ Đường.................16
2. Các Ký hiệu trên Mặt đường Khác.. 17
3. hiệu trên Mặt đường dành cho

Xe đạp và Người đi bộ....................18

A.
B.
C.
D.

Sàng lọc Thị lực.......................................4
Kiểm tra Kiến thức..................................4
Sát hạch Kỹ năng Lái xe........................4
Tình trạng Sức khỏe Phải Khai báo..5

Phần

II. Yêu cầu/Quy trình Cấp Giấy phép
Lái xe
A. thống Cấp Giấy phép Lái xe Lần
Hệ
đầu/Đã Tốt nghiệp.................................5
B. Giấy phép Tập lái....................................5
C. Giấy phép Lái xe Tạm thời...................6
D. Giấy phép Lái xe......................................7
E. 
Người cùng Ký Xác nhận vào Đơn xin
Cấp Giấy phép Lái xe của Người Vị
thành niên.................................................6
F. 
Hủy Giấy phép Lái xe của Người Vị
thành niên theo Yêu cầu của Người
cùng Ký Xác nhận...................................7
G. Giấy phép Lái xe Nước ngoài.............7

Phần

III. Lái xe Cơ bản
A. Lái xe với Tinh thần Phòng vệ............8
1. 
Quan sát Xung quanh/
Ý thức của Người Lái xe..................8
2. Quản lý Rủi ro....................................8
B. Quyền Ưu tiên.........................................8
C. Hiểu biết về Tốc độ Phương tiện.......9
1. Lỗi Tốc độ............................................9
2. độ Phù hợp theo
Tốc
Điều kiện.............................................9
D. Giữ Khoảng cách.....................................10
E. Khoảng cách Dừng xe...........................10
F. Lái xe trên Một Làn đường..................10
G. Rẽ 10
H. Quay đầu...................................................10
I. Vượt.............................................................11
J. Quy tắc Đỗ xe Chung............................11
2

Cẩm nang Hướng dẫn cho Người Lái xe Maryland

Phần

V. Tình huống và Điều kiện Lái xe
A. Lái xe khi Tầm nhìn Bị Hạn chế..........19
Sử dụng Đèn pha.............................19
B. Lái xe Ban đêm........................................19
C. Lái xe trong Sương mù.........................20
D. Lái xe trong Thời tiết Khắc nghiệt ...20
Lưu ý Đặc biệt khi Lái xe trên
Tuyết/Băng.........................................20
E. Trơn trượt..................................................21
F. Hiệu ứng Thủy Phi cơ............................21
G. Giao cắt Đường bộ—Đường sắt.......21
www.mva.maryland.gov

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Phần II: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

Trong điều 25 Luật đất đai 2003 quy định tiến hành quy hoạch sử dụng đất theo 4 cấp hành chính: cả nước, tỉnh, huyện, xã. Lập quy hoạch tiến hành theo trình tự từ trên xuống và sau đó lại được bổ sung hoàn chỉnh từ dưới lên.


Bài giảng Quản lý bất động sản đô thị - Lê Anh Vân

Bài giảng Quản lý bất động sản đô thị gồm 3 chương, trình bày khái quát về quản lý và quản trị; quản lý nhà nước về đất đai và khái niệm, đặc điểm, mục tiêu, ý nghĩa của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.


CẦN ÐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC CHO QUẢN LÝ ÐÔ THỊ TP HỒ CHÍ MINH

Khi các đô thị trở nên lớn hơn, phức tạp hơn và phát triển nhanh hơn nhất là trong cơ chế thị trường và xu thế toàn cấu hóa, dễ có những thay đổi nhanh chóng và bất ngờ. Ðó là lúc nảy sinh các nhu cầu về khả năng quản lý.


Bài giảng Quy trình quy hoạch sử dụng đất đai

Bài giảng "Quy trình quy hoạch sử dụng đất đai" trình bày các bước quy hoạch sử dụng đất đai FAO và quy trình quy hoạch sử dụng đất đai của Bộ Tài nguyên Môi trường, so sánh 2 quy trình quy trình quy hoạch sử dụng đất đai. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hưu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.


Bài giảng : Quy hoạch lâm nghiệp vụ điều chế rừng part 8

Tìm hiểu chính sách của nhà nước, của các cấp địa phương vμ tình hình phát triển kinh tế nói chung vμ lâm nghiệp nói riêng Tìm hiểu phương thức kinh doanh lợi dụng rừng: Phương thức kinh doanh lợi dụng rừng lμ hệ thống các biện pháp kỹ thuật lâm sinh xác định trong từng điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội nhất định, nhằm đạt được mục đích kinh doanh đã định. Qua điều tra thấy rõ được hệ thống các biện pháp kinh doanh trước đây đã áp dụng trên cơ sở đó đánh...


Bài làm về dự án cảng Lạch Huyện

Khó khăn tài chính: Trong khi phần vốn từ các nhà đầu tư cơ bản không đổi, thì ngân sách nhà nước sẽ phải bỏ thêm ít nhất 12.000 tỷ đồng để nâng cao tính khả thi tài chính cho Dự án.


Quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị P1.

Tham khảo tài liệu 'quy hoạch và quản lý phát triển không gian ngầm đô thị p1.', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giao thông đô thị bền vững, lành mạnh, thân thiện với môi trường

Nội dung dự báo dân số cần được nghiên cứu theo các phương pháp khoa học, phù hợp với điều kiện về cơ sở dữ liệu đầu vào của đồ án, đảm bảo kết quả dự báo phù hợp với nhu cầu và khả năng phát triển của đô thị, đảm bảo là cơ sở để dự báo nhu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong vùng, trong đô thị và trong mỗi khu chức năng, đảm bảo hiệu quả phát triển đô thị. ...


GIẢI PHÁP NÀO ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN VIỆT NAM

Khu vực ven biển và hải đảo nước ta tập trung phần lớn các đô thị, điểm dân cư nong thôn, khoảng 130 đô thị các loại trong tổng số 750 đô thị, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật với khoảng 90 cảng biển, 2/3 tổng số sân bay..của cả nước. Biến đổi khí hậu (BĐKH), với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng kèm theo nhiều hiện tượng thiên nhiên khác ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối...


Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn - TS. Phan Trung Hiền

Mời các bạn cùng tham khảo Giáo trình Luật hành chính đô thị, nông thôn do TS. Phan Trung Hiền biên soạn. Tài liệu trình bày các nội dung về quản lý Nhà nước và quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng đô thị, thực hiện quy hoạch xây dựng, trình tự thủ tụ thu hồi đất,... Cùng tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

DONAU CITY - THE FUTURE VIENNA
 • 11/06/2013
 • 59.737
 • 935
Best-PerFOrming Cities 2012
 • 11/06/2013
 • 30.130
 • 817

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu