Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 có đáp án

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017-2018 có đáp án dưới đây làm tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kì thì cuối học kì sắp tới. Tham khảo đề thi bạn được thử sức với các dạng bài tập khác nhau rèn luyện cho các bạn khả năng phản xạ nhanh, luyện tập kỹ năng giải đề chính xác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy và ra đề thi đánh giá năng lực học sinh. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả như mong muốn!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 12
NĂM 2017-2018 (CÓ ĐÁP ÁN)

1. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Sở GD&ĐT
Tỉnh Đồng Tháp
2. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường
THCS&THPT Võ Nguyên Giáp
3. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường
THPT chuyên Lê Hồng Phong
4. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường
THPT Đoàn Thượng
5. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường
THPT Nguyễn Chí Thanh
6. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường
THPT Nguyễn Du
7. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT
Nguyễn Trãi
8. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường
THPT Phan Ngọc Hiển
9. Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường
THPT Yên Lạc 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THCS&THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- 20172018
Môn: TOÁN- 12
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề )

ĐỀ CHÍNH THỨC
MÃ ĐỀ: 123

(Đề này gồm có 05 trang)

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm điểm biểu diễn của số phức z  2  3i .
A. Q  2;3 .

B. N  2; 3 .

C. P  2; 3 .

D. M  2;3 .

1
và f  0   1 . Tính f  5  .
x 1
C. ln 2  1.
D. ln 6  1.

Câu 2: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm là f '  x  
A. 2ln 2.

B. ln 3  1.

m  1  2  m  1 i

Câu 3: Tính tổng S các giá trị của tham số thực m để số phức z 
A. S  3 .

B. S  2 3 .

1  mi

là số thực.

C. S  1 .

D. S  15 .

C. H  1 .

D. H  1 


4

Câu 4: Tính tích phân H   tan 2 xdx .
0.B. H  1 

b

..
4
4
4
Câu 5: Cho hai hàm số y  f  x  , y  g  x  xác định và liên tục trên đoạn  a; b  (có đồ thị như hình vẽ). Gọi
H là hình phẳng phần tô đậm trong hình, khi quay H quanh trục Ox ta thu được khối tròn xoay có thể tích
V . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây?
A. H 

b

2

A. V     f  x   g  x   dx . B. V     f 2  x   g 2  x   dx .
a

b

a
b

2

C. V    f  x   g  x   dx .

D. V     f  x   g  x  dx .

a

a

Câu 6: Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của hàm số f  x   x 4 ?
A. F  x  

x5
.
5

B. F  x  

x5
 2017 .
5

C. F  x  

x5
1 .
5

D. F  x  

x5
 x.
5

Câu 7: Giả sử hàm số F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   4 x  1 . Tìm hàm số F  x  biết đồ thị của
hàm số y  F  x  đi qua gốc tọa độ O .
A. F  x  

1 2
x x.
2

B. F  x   2 x 2  x .

C. F  x   x 4  x .

D. F  x   2 x 2  x .

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I  1; 4;2  , biết thể tích
khối cầu tương ứng là V  972 .
2
2
2
A.  x  1   y  4    z  2   9.
2

2

2

C.  x  1   y  4    z  2   9.

2

2

2

2

2

2

B.  x  1   y  4    z  2   81.

D.  x  1   y  4    z  2   81.


Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai véctơ a   m;2; 4  và b  1; n;2  cùng phương. Tìm
cặp số thực  m; n  .
A.  m; n    2;1 .

B.  m; n    2; 1 .

C.  m; n   1; 2  .

D.  m; n    4;8  .

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng   chứa trục Oz và đi qua
điểm P  2; 3;5  .
A.   : 2 x  3 y  0.

B.   : 2 x  3 y  5  0.

C.   :  y  2 z  7  0.

D.   : 3 x  2 y  0.

1

Câu 11: Tính tích phân J   x  2 x  1 dx .
0

A. I  3 .

B. I  0.

C. J 

7
.
6

7
D. I  .
3

Câu 12: Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau đây sai?
A.  cos xdx   sin x  C ( C là hằng số).
B.  dx  x  C ( C là hằng số).
C.  sin xdx   cos x  C ( C là hằng số).

D.

1

 xdx  2 x

2

 C ( C là hằng số).

Câu 13: Tìm số phức z , biết z có phần thực dương thỏa mãn z  2 và có điểm biểu diễn nằm trên đường
thẳng y  3x  0 .
A. z  1  3i .

B. z   1  3i .

C. z   1  3i .

D. z  1  3i .

Câu 14: Tìm phần thực và phần ảo của số phức z   4  3i   1  i  .
A. Số phức z có phần thực là 1 và có phần ảo là 7 . B. Số phức z có phần thực là 5 và có phần ảo là 4 .
C. Số phức z có phần thực là 3 và có phần ảo là 2 . D. Số phức z có phần thực là 5 và có phần ảo là 4i .
Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : x 2  y 2  z 2  6 z  2  0 . Tìm tọa độ tâm I của
mặt cầu (S ) .
A. I  0;0; 3 .

B. I  3;3;0  .

C. I  3; 3;0  .

D. I  0;0;3 .

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm bán kính R của mặt cầu tâm I  6;3; 4  tiếp xúc với trục

Ox .
A. R  3.

B. R  5.

C. R  4.

D. R  6.

Câu 17: Hàm số F  x   e x là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau đây?
A. f  x  

ex
.
x

B. f  x   e x .

C. f  x   x.e x .

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :
là một véctơ chỉ phương của đường thẳng d ?


A. u3   5; 8;7  .
B. u2   1; 2;3 .

D. f  x   e  x .

x 1 y  2 z  3


. Véctơ nào dưới đây
5
8
7


C. u1  1; 2; 3  .


D. u4   7; 8;5 .

C. I  4.

D. I 

1
2

Câu 19: Tính tích phân I    x  1 dx .
0

1
A. I  .
3

B. I  3 .

7
.
3

Câu 20: Tính thể tích V của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường y  x , y  0, x  4
quay quanh trục Ox .
A. V  8
B. V  4 .
C. V  16 .
D. V   2 .
Câu 21: Thu gọn số phức z  i   2  4i    3  2i  về dạng z  a  bi  a; b 

 . Tính S  a  b .

A. S  2 .
B. S  1 .
C. S  0 .
D. S  2 .
Câu 22: Cho hai số phức z1  3  4i và z 2   i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z1 z 2 .

A. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 3i .
C. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 3i .

B. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 3 .
D. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 3 .

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi  là góc giữa hai mặt phẳng  P  : x  z  4  0 và

 Q  : x  2 y  2 z  4  0 . Tìm số đo góc  .
A.   45o .

B.   60o .

C.   30o .

D.   75o .

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm

M 1; 2;3  nhận véctơ p   3;1;2  làm véctơ chỉ phương.
 x  3  t

A. d :  y  1  2t .
 z  2  3t


 x  1  3t

B. d :  y  2  t .
 z  3  2t


 x  1  3t
 x  1  3t


C. d :  y  2  t .
D. d :  y  2  t .
 z  3  2t
 z  3  2t

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba véctơ a   1;1;0  , b  1;1;0  và c  1;1;1 . Tìm
mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
 
 


A. a  2.
B. a  b.
C. c  3.
D. b  c.
a

Câu 26: Tìm tất cả các giá trị thực của a thỏa mãn


1

1
A. a  e .
2

B. a  e .

x 1
dx  e với a  1 .
x
D. a  e 2 .

C. a  2e .

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , giả sử tồn tại mặt cầu

S

có phương trình

x 2  y 2  z 2  4 x  2 y  2az  10 a  0 . Với những giá trị thực nào của a thì  S  có chu vi đường tròn lớn

bằng 8 ?
A. 10;2 .

B. 1; 11 .

C. 1;11 .

D. 1;10 .

Câu 28: Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y  x và y  x 2 . Tìm mệnh đề
đúng trong các mệnh đề sau?
1

1

A. S    x.x 2  dx .

1

B. S    x 2  x  dx .

0

0

1

2
2
C. S     x 2    x   dx .



0

D. S    x  x 2  dx .
0

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  Q  : 2 x  y  5 z  15  0 và điểm E 1;2; 3 .
Viết phương trình mặt phẳng  P  qua E và song song với mặt phẳng  Q  .
A.  P  : 2 x  y  5 z  15  0.

B.  P  : x  2 y  3z  15  0.

C.  P  : x  2 y  3z  15  0.

D.  P  : 2 x  y  5 z  15  0.

Câu 30: Tìm cặp số thực  x; y  thỏa mãn  x  y    x  y  i  5  3i .
A.  x; y    2;3 .

B.  x; y    3; 2  .

C.  x; y    4;1 .

D.  x; y   1;4  .

Câu 31: Cho hàm số y  f  x  (1) xác định, liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ dưới. Gọi S là diện tích
của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (1) và trục Ox (phần tô đen trong hình dưới).
y
Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
0

A.. S 

3

 f  x  dx   f  x  dx.

2

0

3

B. S 

 f  x  dx .

3

C.

3

D. S 

S
y=f(x)

2

 f  x  dx .

x

O
-2

 f  x  dx .

2

3

2

Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABCTài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP- ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2010-2011

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử tốt nghiệp- đại học môn tiếng anh năm học 2010-2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 12 năm 2016 - THPT Kiến Văn

Tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Sinh học lớp 12 năm 2016 của trường THPT Kiến Văn dành cho các bạn học sinh lớp 12 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


21 Đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6

Tài liệu tham khảo 21 đề thi học kỳ 2 Toán lớp 6 giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đạt kết quả tốt hơn.


Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013 môn Toán 6 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Yên

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi, mời các em và giáo viên cùng tham khảo "Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2012-2013 môn Toán 6 - Phòng Giáo dục và Đào tạo Việt Yên" dưới đây. Hy vọng đề thi giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới và thầy cô giáo có thêm kinh nghiệm chấm thi.


Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán mã đề 162

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán mã đề 162 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Bài kiểm tra học kì Khí hậu các nước Đông nam á địa lý lớp 8 2010 - 2011

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài kiểm tra học kì Khí hậu các nước Đông nam á địa lý lớp 8 2010 - 2011 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi số 6 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh

"Đề thi số 6 THPT quốc gia năm 2017 môn Toán - Nguyễn Thị Lanh" có kết cấu nội dung gồm 50 câu hỏi giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp đến thật tốt. Chúc các em ôn thi thật tốt.


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra học kỳ i môn vật lý', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 có đáp án môn: Hoá học - Trường THPT Lương Ngọc Quyến (Mã đề thi 304)

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 có đáp án môn "Hoá học - Trường THPT Lương Ngọc Quyến" mã đề thi 304 dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.


Đề thi HSG lớp 9 môn GDCD năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Cùng tham khảo Đề thi HSG lớp 9 môn GDCD năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Tài liệu mới download

VIÊN NÉN CINNARIZIN
 • 01/04/2011
 • 12.240
 • 475
Tiểu luận: Giản đồ BODE
 • 06/06/2013
 • 71.300
 • 709

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu