Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế

"Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Giải pháp xây dựng. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Kết luận.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINH LINH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 32A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI LINH LINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN KHÁNH TRỌNG

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 5
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG....................................................................... 9
II.1. Nghiên cứu môi trường vĩ mô ......................................................................................... 9
II.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô Tp.HCM ............................................................................. 9
II.1.1. Môi trường văn hóa xã hội ........................................................................................... 9
II.2. Nghiên cứu môi trường giáo dục mầm non và tiểu học .................................................... 10
II.2.1. Phân tích khái quát thị trường tổng thể ...................................................................... 10
II.2.2. Phân khúc thị trường .................................................................................................. 10
II.3. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường .............................................................. 11
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 12
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 13
IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 13
IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 13
IV.2.1. Địa hình .................................................................................................................... 13
IV.2.2. Khí hậu ..................................................................................................................... 13
IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng .................................................................. 14
IV.3.2. Hiện trạng giao thông ............................................................................................... 14
IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ................................................................................................... 14
IV.3.4. Hiện trạng cấp nước.................................................................................................. 14
IV.3.5. Hệ thống thoát nước ................................................................................................. 14
IV.3.6. Thông tin liên lạc ...................................................................................................... 14
IV.4. Kết luận........................................................................................................................ 14
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ............................................................................. 15
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN .................................................................................................. 18

DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Linh Linh
 Giấy ĐKKD số
:
 Ngày cấp
:
 Nơi cấp
:
 Đại diện pháp luật
: Nguyễn Khánh Trọng
Chức vụ: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
:
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trường học mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế
 Địa điểm xây dựng : Số 32A, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
 Quy mô xây dựng
: 12 tầng và 1 tầng hầm
 Dự kiến số học sinh : 850 học sinh mầm non và tiểu học
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
 Diện tích đất
: 1,000m2
 Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng trường Mầm non và Tiểu học dành cho các con
em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài và tầng lớp khá giả
tại Tp.Hồ Chí Minh;
 Tiêu chuẩn trường
: Trường được xây dựng trên cơ sở hệ thống chuẩn mực của
Bộ Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận;
 Thời gian xây dựng :
 Tổng đầu tư
:
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

PROJECT MANAGEMENT STEP BY STEP

Kỷ luật quản lý dự án bao gồm các chiến lược đã được chứng minh làm rõ mục tiêu dự án, tránh sai sót nghiêm trọng do bỏ sót, và loại trừ những sai lầm gây tốn kém


Lãnh đạo tình huống (phần 1)

Tham khảo tài liệu 'lãnh đạo tình huống (phần 1)', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu về Thời gian và vǎn hoá

Khi một công ty Mỹ gửi fax hỏi giá, họ muốn người nhận trả lời ngay bằng fax hay điện thoại. Nếu người gửi là người Nhật hay A rập, bạn có thể đủng đỉnh phúc đáp, thậm chí gửi thư trả lời cũng được. Tùy theo nền vǎn hoá, "ngay lập tức" có thể là một phút, một ngày hay một tuần.


Chân dung nhà lãnh đạo thế kỷ 21

Nhà lãnh đạo của thế kỷ 21 - thế kỷ của sự hợp tác, cạnh tranh và biến động toàn cầu sẽ phải là người như thế nào? Chân dung ấy được phác thảo qua cách nhìn của Fahri Karakas - nhà nghiên cứu thuộc Khoa quản lý - Đại học McGill, Canada.


Đề cương môn học quản lý dự án - TS. Lưu Trường Văn

Môn học quản lý dự án sẽ được cung cấp các khái niệm về dự án và quản lý dự án, các bước cơ bản để thiết lập kế hoạch dự án, lập tiến độ cho công việc, theo dõi tiến trình dự án, kiểm soát dự án. Các học viên sẽ thực hiện một tiểu luận về quản lý dự án thực tế để vận dụng và củng cố các kiến thức đã học. Ngoài ra, các học viên sẽ phải tham gia các bài thảo luận cũng như các bài tập giảng dạy tại lớp.


International Business and the Global Companies-ORGANISATION AND MANGEMENT

International business is the study of transactions taking place across national borders for the purpose of satisfying the needs of individuals and organisations. These transactions can be trade (importing, exporting) and direct investment.


Bài giảng: Ước lượng chi phí xây dựng

(NB)Bài giảng "Ước lượng chi phí xây dựng" được trình bày với các nội dung: Mục đích, phương pháp ước lượng, các câu hỏi thảo luận. Để nắm vững nội dung chi tiết bài thảo luận mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


TÀI LIỆU ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH

Nếu một hoặc cả hai Bên liên doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên; Mỗi Bên cần chỉ định đại diện được uỷ quyền của mình. (Ghi chi tiết các thông tin của từng Bên như quy định tại Hợp đồng liên doanh, Giấy phép đầu tư đối với Doanh nghiệp liên doanh tham gia liên doanh mới,...)


BÀI GIẢNG - LẬP DỰ ÁN - CHƯƠNG III

Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương iii', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Investment Guarantees phần 5

Khi đăng nhập cá nhân hàng tháng, trả lại được phân phối AR (1) với các lỗi thông thường, các yếu tố tích lũy đăng nhập cũng được phát hành bình thường. Sử dụng mô hình AR (1) với các thông số, một, đăng nhậpNày giả định một vị trí bắt đầu trung lập cho quá trình này,


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị dự án_chương 2
 • 19/11/2009
 • 66.657
 • 145
Lý thuyết kinh tế (Tiếng Nga)
 • 19/03/2009
 • 33.661
 • 755

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu