Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế

"Bố cục Dự án đầu tư Trường Mầm non - Tiểu học tiêu chuẩn Quốc Tế" có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Tổng quan chung về dự án. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm xây dựng. Chương 5: Giải pháp xây dựng. Chương 6: Giải pháp thực hiện. Chương 7: Kết luận.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LINH LINH
ĐỊA ĐIỂM
: SỐ 32A, TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP.HCM

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỐ CỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI LINH LINH

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN KHÁNH TRỌNG

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN ............................................................... 5
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư ................................................................................................... 5
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án .............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án ........................................................................................ 5
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG....................................................................... 9
II.1. Nghiên cứu môi trường vĩ mô ......................................................................................... 9
II.1.1. Môi trường kinh tế vĩ mô Tp.HCM ............................................................................. 9
II.1.1. Môi trường văn hóa xã hội ........................................................................................... 9
II.2. Nghiên cứu môi trường giáo dục mầm non và tiểu học .................................................... 10
II.2.1. Phân tích khái quát thị trường tổng thể ...................................................................... 10
II.2.2. Phân khúc thị trường .................................................................................................. 10
II.3. Khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường .............................................................. 11
CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ ................................................................ 12
CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ............................................................................. 13
IV.1. Vị trí xây dựng ............................................................................................................. 13
IV.2. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................................... 13
IV.2.1. Địa hình .................................................................................................................... 13
IV.2.2. Khí hậu ..................................................................................................................... 13
IV.3. Hiện trạng các công trình kỹ thuật hạ tầng .................................................................. 14
IV.3.2. Hiện trạng giao thông ............................................................................................... 14
IV.3.3. Hiện trạng cấp điện ................................................................................................... 14
IV.3.4. Hiện trạng cấp nước.................................................................................................. 14
IV.3.5. Hệ thống thoát nước ................................................................................................. 14
IV.3.6. Thông tin liên lạc ...................................................................................................... 14
IV.4. Kết luận........................................................................................................................ 14
CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ............................................................................. 15
CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ........................... Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG IX: KẾT LUẬN .................................................................................................. 18

DỰ ÁN: TRƯỜNG MẦM NON – TIỂU HỌC
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu về chủ đầu tư
 Chủ đầu tư
: Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Linh Linh
 Giấy ĐKKD số
:
 Ngày cấp
:
 Nơi cấp
:
 Đại diện pháp luật
: Nguyễn Khánh Trọng
Chức vụ: Giám đốc
 Địa chỉ trụ sở
:
I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án
 Tên dự án
: Trường học mầm non – tiểu học tiêu chuẩn quốc tế
 Địa điểm xây dựng : Số 32A, Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM
 Quy mô xây dựng
: 12 tầng và 1 tầng hầm
 Dự kiến số học sinh : 850 học sinh mầm non và tiểu học
 Hình thức đầu tư
: Đầu tư xây dựng mới
 Hình thức quản lý
: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự
án do chủ đầu tư thành lập.
 Diện tích đất
: 1,000m2
 Mục tiêu đầu tư
: Xây dựng trường Mầm non và Tiểu học dành cho các con
em của các viên chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài và tầng lớp khá giả
tại Tp.Hồ Chí Minh;
 Tiêu chuẩn trường
: Trường được xây dựng trên cơ sở hệ thống chuẩn mực của
Bộ Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận;
 Thời gian xây dựng :
 Tổng đầu tư
:
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
 Văn bản pháp lý
 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ
bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Quản trị dự án - Bài 1

Nội dung • • • • Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Khái luận về dự án. Khái luận về quản trị dự án. Nhà quản trị dự án. Mục tiêu • Hướng dẫn học • • • • • Nắm bắt những vấn đề cơ bản có tính tổng quan về dự án và quản trị dự án, nhà quản trị dự án. Hiểu rõ về dự án và các vấn đề liên quan đến dự án. Hiểu được các nội dung cụ thể của công tác quản trị dự án. Hiểu, nắm bắt được các yêu cầu đối với một nhà quản trị dự án. Có thể triển...


The Project Management Body of Knowledge

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) is a book which presents a set of standard terminology and guidelines for project management. The Fourth Edition (2008) was recognized by the American National Standards Institute (ANSI) as an American National Standard (ANSI/PMI 99-001-2008) and by the Institute of Electrical and Electronics Engineers — IEEE 1490-2011.[


Quy trình chuẩn bị và thực hiện dự án

Chào Các Bạn, Rất nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam rất lúng túng không biết triển khai sao cho phù hợp với các yêu cầu đầu vào đầu của phía yêu cầu. Bài viết này mong là giúp chúng ta phần nào định hướng rõ ngay từ đầu để rút ngắn thời gian thực hiện.


Bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư: Chương 3 - Quản lý kế toán, tài chính

Chương 3 "Quản lý kế toán, tài chính" thuộc bài giảng Quản lý doanh nghiệp, quản lý dành cho kỹ sư trình bày khái niệm của kế toán tài chính, kế toán quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


Mẫu hợp đồng thuê mặt bằng quảng cáo

Mẫu hợp đồng này sẽ có ích cho các chủ sở hữu mặt bằng, chủ quảng cáo và dịch vụ thực hiện quảng cáo...


PROJECT MANAGEMENT – THEN AND NOW

In the search for a new framework, we have come to believe strongly in emerging management principles based on the “new science” of complexity that exploit an understanding of autonomous human behavior gained from the study of living systems in nature. Specifically, we have begun to build the notion of complex adaptive systems (CAS) into our management assumptions and practices. Complexity scientists have studied the collective behavior of living systems in nature such as the flocking of birds, schooling of fish, marching of ants and the swarming of bees. They have discovered that, while...


PHÂN I: GIỚI THIÊU CHUNG VỀ TÂP ĐOAN ĐA QUÔC GIA SAMSUNG TRÊN TOAN CÂU

Tâp̣ đoaǹ Samsung do Lee Byung-Chul sań g lập vaò năm 1953, là một trong nhưng tâp̣ đoaǹ thương maị lơn nhât́ Haǹ Quôć . Chu ̉ tic̣ h hiêṇ nay là ông Lee Kunhee. Năm 1969, Samsung Electronics, hañ g điêṇ tư cuả Samsung đươc thaǹ h lâp̣ taị Daegu - Haǹ Quôć , là môṭ bộ phâṇ lơn nhât́ cuả Tâp̣ đoaǹ Samsung. Hoaṭ đôṇ g taị chưng 58 nươc và co ́ khoan̉ g 208.000 công nhân. Hañ g điêṇ tư Samsung đươc coi la ̀ môṭ trong 10 nhañ hiêụ haǹ g hoá tôt́ nhât́ thê ́ giơi....


Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian - Nguyễn Đức Vinh

Bài giảng "Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Giá trị của tiền theo thời gian" trình bày các nội dung: Giá trị tiền theo thời gian, giá trị tương lai, giá trị tương lai, dòng tiền đều, dòng tiền đều mãi mãi, bảng kế hoạch lãi lỗ, bảng báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo.


Vijeo Citect Project Development

.Click to edit Master title style Instructor Truong Dinh Chau, Ph.D Department of Automation & Control, Automation Design Center, 109 B3 Ho Chi Minh City Univ. of Tech. Cell phone: +84 (0)91-543-74-40 Email: chau.truong@hcmut.edu.vn Truong-Dinh.Chau@schneider-electric.com .Click to edit Master title style Objectives (pg1-3) Good understanding & competent in use of Vijeo Citect Able to communicate with PLC and PLC network using Vijeo Citect Apply learning to your own site or project Troubleshoot problems and take appropriate action Maximise performance of your Vijeo Citect application Use the on-line help and Knowledge Base effectively .Click to edit Master title style Agenda - Day 1 (pg1-4) Introduction to...


Evaluation of possible Six Sigma implementation including a DMAIC project

Six Sigma is an initiative lauched by Motorola in 1987, focusing on reducing variation and continuously improving processes.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu