Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ"Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ" Biểu mẫu "Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ" biểu mẫu, văn bản, hợp đồng, đơn từ
4.6 5 2781
  • 5 - Rất hữu ích 1.686

  • 4 - Tốt 1.095

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/  HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7  HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ     Số :____/_______ PHIẾU YÊU CẦU BỔ TÚC HỒ SƠ 1 Kính gửi :  Ông Bà)...................................................................... Công ty ..................................... quận (huyện)2......................................... nhận được đơn đề ngày........ tháng......năm........  đề nghị mua nhà thuộc sở hữu Nhà nước của Ông/Bà :.................sinh năm…… Chứng minh nhân dân số :......…do :............cấp ngày .......tháng…….năm……… Địa chỉ thường trú :.....................đường :...................................................... phường (xã, thị trấn) :........................quận (huyện) :..................................... Để Công ty .........................................................2 có đủ cơ sở giải quyết, đề  nghị Ông/Bà vui lòng bổ túc các giấy tờ sau : ­ ­ ­ Trân trọng. Lưu ý: Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành Giấy báo này mà Ông/Bà không bổ   sung   hồ   sơ   theo   hướng   dẫn   trên   thì   Công   ty   ........................   quận   (huyện).................. buộc lòng phải chuyển hồ sơ lưu trữ theo quy định. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó 2  
  2.              GIÁM ĐỐC CÔNG TY ......................................................................... 2 2

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt bảo quản thuốc "

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt bảo quản thuốc "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng ký thất nghiệp

MẪU SỐ 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng ký thất nghiệp Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố


MẪU BẢN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI THAM GIA BHYT ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU TẠ

Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số:03 /2012/BQP- BYT-BTC ngày 16 tháng 1 năm 2012của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và thân nhân người đang làm công tác cơ yếu


MẪU BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KT-XH NÔNG THÔN MỚI

Mẫu số 03/BC-KH UBND huyện, TX, TP:………………. BÁO CÁO KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KT-XH NÔNG THÔN MỚI Quý (năm)………………. ĐVT: Triệu đồng Khối lượng thực hiện đến kỳ báo cáo 7 Nguồn vốn đầu tư Hỗ trợ theo QĐ…. của UBND tỉnh 9 Nhân dân đóng góp 12


12B/GDĐT Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chia theo tỉnh/thành phố

Tham khảo đơn - biểu mẫu '12b/gdđt đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU QUYẾT ĐỊNH Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chín

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chín', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BẢNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Bảng thanh lý hợp đồng thuê nhà được ký ngày 26/07/2009 Hôm nay, 01/06/ 2010, Chúng tôi gồm: Bà Đoàn Thị Nhỏ CMND: 022697600 cấp ngày Địa chỉ: 14 Nguyễn Ư Dĩ, Phường


Mẫu KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Mẫu KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (đo lường sự thỏa mãn của khách hàng) Tên cơ quan BHXH (cấp tỉnh, cấp huyện) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (đo lường sự thỏa mãn của khách hàng) 1. Mục tiêu khảo sát: Nhằm giúp Tên cơ quan BHXH (cấp tỉnh, cấp huyện) có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các đơn vị thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được...


Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước

Tài liệu tham khảo Lệnh hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu