Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biểu mẫu Kế hoạch công việc và đánh giá kết quả, thành tích

Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Kế hoạch công việc và đánh giá kết quả, thành tích" dưới đây.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Biểu mẫu Kế hoạch công việc và đánh giá kết quả, thành tích Biểu mẫu Kế hoạch công việc và đánh giá kết quả, thành tích Biểu mẫu Kế hoạch công việc, Biểu mẫu Đánh giá kết quả thành tích, Kế hoạch công việc, Mẫu Kế hoạch công việc, Kế hoạch công việc mẫu, Đánh giá kết quả làm việc
4.1 5 820
  • 5 - Rất hữu ích 92

  • 4 - Tốt 728

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước

Tài liệu tham khảo Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú của Hội đồng cấp Nhà nước


MẪU XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ

Tham khảo tài liệu 'mẫu xuất khẩu hàng hoá', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN TÁI CẤP VỐN Dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số15/2012/TT-NHNN quy định về việc ngân hàng nhà nước việt nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng Mẫu số 01B/NHNN-HSTD MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN TÁI CẤP VỐN Dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng


Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01-PYC)

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01-PYC). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 08/LK-TV


Bản mô tả công việc Giám đốc tài chính

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc giám đốc tài chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20...

Mẫu 03: Biên bản hợp xét duyệt công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Liên Bộ: Ủy ban dân tộc - Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - -HỌP XÉT DUYỆT CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 20... Hôm nay, vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20... tại UBND xã……….. huyện……………. Chúng...


Mẫu thông báo bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu thông báo bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô


MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Mẫu số B 01a – DNMG (Ban hành theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 của Bộ Tài chính)


NỘI DUNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH BÌNH THUẬN

NỘI DUNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH BÌNH THUẬN (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận) 1. Kế hoạch năm năm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình Thuận Từ năm ...... đến năm ..... TT Chuyên ngành/lĩnh vực, đối tượng QCĐP Loại QCĐP Tổng số 1 Chuyên ngành A Số lượng QCĐP cần xây dựng


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu