Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng

Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng giúp các bạn biết được cách trình bày, nội dung cần có trong một biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo đúng quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ SƠ

PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ SƠ (Ban hành kèm theo Quyết định số 269 /QĐ-BGDĐT ngày 13 /01 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Đơn vị thẩm định: PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ SƠ Đề nghị cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Tên cơ sở đào tạo: Ngành, chuyên ngành đào tạo: Trình độ đào tạo: Kết luận TT Nội dung thẩm định Nhận xét của đơn vị thẩm định (đáp ứng yêu cầu hay không đáp ứng yêu cầu) Đào tạo ĐH, ThS cùng ngành, chuyên ngành Thực hiện các quy...


Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề

Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng/giám đốc Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề. ...


MẪU QUYẾT ĐỊNH (1) Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định (1) về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


07B/GTVT-HK Số lượng cảng hàng không, đường bay và chiều dài đường bay

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/gtvt-hk số lượng cảng hàng không, đường bay và chiều dài đường bay', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu số 11: Danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động -Thương binh và Xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành)

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 11: danh sách trích ngang tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp lao động -thương binh và xã hội” (cá nhân trong ngành và ngoài ngành)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đăng ký kết hôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảMẫu tờ trình, Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất, Những mẫu tờ trình, Các mẫu tờ trình, Mẫu tờ trình thường được sử dụng, Những mẫu tờ trình hay


Biểu mẫu về "Chương trình thử việc"

Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý


Bản mô tả công việc Nhân viên nhân sự

Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc nhân viên nhân sự', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu số 9.1 Mẫu Dự toán chi tiết kinh phí

MẪU BIỂU HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế

Tài liệu tham khảo mẫu văn bản nhận tài sản thừa kế


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU PHIẾU NHẬN HỒ SƠ
  • 31/12/2010
  • 26.064
  • 996

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu