Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng

Biên bản kiểm tra vườn ươm phục vụ trồng rừng giúp các bạn biết được cách trình bày, nội dung cần có trong một biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo đúng quy trình. Mời các bạn cùng tham khảo!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

VĂN BẢN THOẢ THUẬN VỀ VIỆC XÁC NHẬN VÀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG

VĂN BẢN THOẢ THUẬN VỀ VIỆC XÁC NHẬN VÀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ, CHỒNG Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.


Mẫu văn bản phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ năm 2013-2015

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung biểu mẫu "Phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ năm 2013-2015" dưới đây để nắm bắt được nội dung, cách trình bày biên bản phương hướng nhiệm vụ đại hội chi bộ. Với các bạn hoạt động đảng, đoàn, đội thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.


Mẫu giấy báo tử

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy báo tử ban hành kèm theo thông tư số 166/2006/TT-BQP


Mẫu phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu rà soát thu nhập hộ gia đình


Mẫu chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới


BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC- BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC


MẪU DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM CHO LAO ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM CHO LAO ĐỘNG DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM…. (Ban hành kèm theo Thông tư số203/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ )


Biểu mẫu " Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên"

Biểu mẫu " Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên"


03B/NNPTNT Diện tích rừng được chăm sóc và nuôi dưỡng chia theo tỉnh/thành phố

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/nnptnt diện tích rừng được chăm sóc và nuôi dưỡng chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) UBND TỈNH (THÀNH PHỐ) QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG....... Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/52004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU SỔ THỤ LÝ THI HÀNH ÁN
 • 07/02/2012
 • 34.717
 • 492
BẢNG LƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2009
 • 07/10/2009
 • 64.280
 • 682

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu