Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý - một yêu cầu trong việc bảo đảm quyền con người của tòa án

Bảo đảm quyền tiếp cận công lý là một yêu cầu đối với Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người. Mục đích quan trọng nhất của tố tụng tư pháp là bảo đảm cho mọi đối tượng trong xã hội có quyền tiếp cận công lý, tiếp cận Tòa án một cách không hạn chế và được xét xử công bằng, trong thời gian hợp lý. Bất bình đẳng về tiếp cận thông tin và các dịch vụ pháp lý đang là rào cản trong việc tiếp cận công lý, bảo đảm quyền của người dân trên thực tế. Việc cải cách tư pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của pháp luật là nhu cầu cấp thiết bảo đảm quyền con người hiện nay ở Việt Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Luật học

LUẬT SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, nay quy định những điều sửa đổi và bổ sung sau đây về Luật nghĩa vụ quân sự ngày 15 tháng 4 năm 1960 đã được sửa đổi và bổ sung lần thứ nhất bằng Luật ngày 26 tháng 10 năm 1962. Điều 1 Nay sửa đổi nhữNg điều 8 và 10 của Luật nghĩa vụ quân sự và thay bằng những điều (mới) sau đây: 1. Điều 8 (mới) - Những quân nhân đang phục vụ theo chế độ tình nguyện sẽ dần dần được phục viên và chuyển sang dự...


Giáo trình-Hành chính công - chương 14

Chương 14: Thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước Hiện nay trên thế giới, cũng như ở Việt Nam, vấn đề sử dụng thông tin trong quản lý đã trở thành đòi hỏi tất yếu của sự phát triển. Thuật ngữ hệ thống thông tin quản lý (viết tắt là MIS - Management Information System) đang trở thành phổ biến trong các tổ chức.


Tòa án nhân dân

“khi quyền lực lập pháp được sáp nhập với quyền lực hành pháp và tập trung trong tay một người hoặc một tập đoàn thì sẽ không có tự do được vị người ta có thể sợ rằng chính Nhà vua hay Nghị viện ấy sẽ làm những đạo luật độc đoán để thi hành một cách độc đoán. Sẽ không có tự do nếu quyền xét xử không được phân biệt với quyền lập pháp và quyền hành pháp. Nếu quyền xét xử được sáp nhập vào quyền lập pháp thì sẽ không có tự do. Nếu quyền xét...


Bài giảng về: Pháp luật đại cương

- Từ khi xuất hiện nhà nước cho đến nay đã có nhiều nhà tư tưởng đưa ra những kiến giải khác nhau về nguồn gốc của nhà nước. Chí đến khi xuát hiện học thuyết Mác- Lê nin, nhân loại mới có sự giải thích đúng đắn về nguồn gốc của nhà nước. Theo học thuyết Mác- Lê nin, Nhà nước không tồn tại trong xã hội cộng sản nguyên thủy. - Chế độ cộng sản nguyên thủy là hình thái kinh tế xã hội đầu tiên trong lịch sử nhân loại + Đó là một xã hội không có giai cấp, chưa...


Ebook Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (Phần 2) - LG. Trịnh Thị Thanh Hương (sưu tầm)

Nhằm phổ biến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của trẻ em; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh với sự cộng tác của Luật gia Trịnh Thị Thanh Hương xuất bản cuốn sách "Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em". Sách được bố cục gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Giới thiệu về Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Phần thứ hai: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook sau đây.


Bai thi luat giao thong duong thuy noi dia

Tham khảo tài liệu 'bai thi luat giao thong duong thuy noi dia', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Chuyên đề 3: Kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu cần phải được người có thẩm quyền duyệt bằng văn bản, cho toàn dự án hoặc vài gói thầu thực hiện trước. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo Bài giảng Chuyên đề 3: Kế hoạch đấu thầu sau đây.


TÌM HIỂU VỀ LUẬT CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước....


TẠO LẬP BẢN SẮC VĂN HOÁ CÔNG TY

Mục đích: Xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia là một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia dài hạn, nhằm xây dựng, quảng bá nhãn hiệu sản phẩm (hàng hoá và dịch vụ), tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hoá, được mang biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia trên thị trường trong và ngoài nước Biểu trưng của Thương hiệu Quốc gia có tựa đề tiếng Anh là "VIETNAM VALUE INSIDE" (Giá trị Việt Nam) được gắn vào sản phẩm đã có nhãn hiệu riêng đạt được các...


Bài giảng luật kinh tế - Chương 6

Vừa mang tính chính thức và phi chính thức (trong tố tụng hoặc ngoài tố tụng). Giống như thương lượng, nhưng thông qua người thứ ba làm trung gian giúp đỡ tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo án luật so sánh - Bài 5
  • 25/06/2011
  • 39.810
  • 508

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu