Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo: Xử lý ngoại lệ

Những lỗi phát sinh khi rutime có thể làm hư hại chương trình...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo: Xử lý ngoại lệ Báo cáo: Xử lý ngoại lệ phát sinh ngoại lệ, Cách xử lý ngoại lệ, Câu lệnh try-catch-finally, xử lý tình huống, Cách xử lý Exception
4.4 5 2387
 • 5 - Rất hữu ích 948

 • 4 - Tốt 1.439

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Xử lý ngoại lệ lý Nguyễn Văn Phong
 2. Nội dung Tình huống phát sinh ngoại lệ  Cách xử lý ngoại lệ làm việc trong C#  Câu lệnh try-catch-finally 
 3. Tình huống Tình Những lỗi phát sinh khi rutime có th ể  làm hư hại chương trình Không phải lỗi lập trình  VD: một số tình huống viết dữ liệu vào  file Đĩa bị đầy  Lỗi phần cứng  File bị thay đổi thành chỉ đọc  … 
 4. Cách xử lý trước đây Cách GET A FILENAME OPEN THE FILE IF THERE IS NO ERROR OPENING THE FILE READ SOME DATA IF THERE IS NO ERROR READING THE DATA PROCESS THE DATA WRITE THE DATA IF THERE IS NO ERROR WRITING THE DATA CLOSE THE FILE IF THERE IS NO ERROR CLOSING FILE RETURN Hầu hết các bước có khả năng thất bại  Khó xác định chính xác lỗi từ những thông  tin trả về của hàm thư viện Đoạn code phải thực hiện rồi mới biết lỗi 
 5. Cách xử lý Exception Cách TRY TO DO THESE THINGS:     GET A FILENAME     OPEN THE FILE     READ SOME DATA     PROCESS THE DATA     WRITE THE DATA     CLOSE THE FILE RETURN IF ERROR OPENING THE FILE THEN ... IF ERROR READING THE DATA THEN ... IF ERROR WRITING THE DATA THEN ... IF ERROR CLOSING THE FILE THEN ... Đoạn code xử lý ngắn gọn, dễ đọc  Logic chương trình hợp lý hơn, những đoạn  nghi ngờ có lỗi nằm trong vùng Try Cho phép xử lý tình huống lỗi rõ ràng và đơn  giản
 6. Các đối tượng Exception Các Trong C#, khi runtime error xuất hiện  CLR sẽ xác định lỗi và phát sinh ta đối  tượng Exception Đối tượng Exception này được ném trở lại  stack chờ cho một phương thức bắt lỗi đó. Nếu Exception này không được chương  trình “catch” thì CRL sẽ in ra thông điệp lỗi
 7. Mô hình gọi – xử lý Exception Mô CLR Runtime Method Calls Travel The Main( ) Down method Exceptions First Method Passed Up Exception Thrown Here
 8. Sử dụng try-catch Dùng Try-catch để xử lý ngoại lệ  Đặt code có khả năng dẫn đến ngoại lệ  vào khối “try” Cung cấp các khối “catch” theo sau “try”   Có thể cung cấp tất cả catch cho các lỗi nếu muốn xử lý, bằng cách sử dụng các lớp exception thích hợp  Nếu không cung cấp catch cho một ngoại lệ, thì exception này đượn lan truyền lên trên.
 9. Cú pháp Try-Catch Cú Code có khả năng dẫn đến lỗi try { Tham số exception RiskyBussiness(); được catch } catch (SomeException e ) Đoạn xử lý với { tình huống có lỗi // Handle code }
 10. Khối try Kh Bao gồm các phần  Từ khóa try  Theo sau khối “{…}”  Khối “{…}” bắt buộc phải có, khác với  “{…}” trong if hay for Bên trong khối try  Đặt bất cứ câu lệnh nào có khả năng phát  sinh ra ngoại lệ
 11. Khối catch Kh Đặt một hay nhiều ngay sau khối try  Không có lệnh nào chen giữa hai khối  catch của một try Cú pháp khối catch như sau  catch (Exception-class [var1]) { // xử lý ngoại lệ 1 } catch (Exception-class [var2]) { // xử lý ngoại lệ 2 }
 12. Ví dụ try-catch Ví Chương trình bị terminate Chương trình kết thúc bình thường
 13. Sử dụng Finally Khi một exception được ném ra  Luồng thực thi sẽ nhảy vào khối catch xử lý nó.  Một số đoạn code giải phóng tài nguyên có thể  bị bỏ qua Open File // ngoại lệ được phát sinh Read Data // đoạn code này bị bỏ qua, dù file chưa đóng Close File Khối try-catch có phần option là finally   Luôn luôn được gọi  Sử dụng để dọn dẹp các tài nguyên đang nắm giữ
 14. VD có try-catch-finally VD Luôn thực thi dù có hay không có ngoại lệ
 15. Lệnh throw Cho phép ném ra một ngoại lệ  Cú pháp: throw exception_object  Phát sinh ra ngoại lệ
 16. Lớp Exception Có 2 loại ngoại lệ  Ngoại lệ phát sinh bởi chương trình  Ngoại lệ được tạo bởi CLR  Lớp System.Exception là cơ sở cho tất  cả lớp trong C# 2 lớp kế thừa từ lớp này:  ApplicationException: thường làm lớp cơ  bản cho lớp ngoại lệ phát sinh từ ứng dụng SystemException: do CLR phát sinh 
 17. Lớp Exception (2) Một số lớp Exception thường dùng System.OutOfMemoryException System.OutOfMemoryException  System.NullReferenceException System.NullReferenceException  Syste.InvalidCastException Syste.InvalidCastException  Syste.ArrayTypeMismatchException Syste.ArrayTypeMismatchException  System.IndexOutOfRangeException System.IndexOutOfRangeException  System.ArithmeticException System.ArithmeticException  System.DevideByZeroException System.DevideByZeroException  System.OverFlowException System.OverFlowException 
 18. Tự tạo lớp exception
 19. VD truy xuất file VD
 20. Tóm tắt Tóm Exception làm cho chương trình chặt  chẽ hơn. Tránh tetminal chương trình đột ngột vì những lỗi runtime Tập các lớp Exception đa dạng, bao  hàm các vấn đề phát sinh lúc runtime Lớp Exception là lớp cơ sở cho các lớp  xử lý ngoại lệ trong .NET Dễ dàng định nghĩa lớp ngoại lệ, và  phát sinh ngoại lệ trong chương trình

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

C# and .NET Framework phần 10

Nắm được ngôn ngữ lập trình C# (C Sharp) Hiểu được kiến trúc .NET của Microsoft Triển khai được một số ứng dụng trên nền .NET Framewrok (bài tập) Tiếp cận được một số hướng đi trong lập trình với .NET (tùy chọn)


Lập trình Wrox Professional Xcode 3 cho Mac OS part 17

Trong chương 6, bạn đã học được rất nhiều tính năng chỉnh sửa thiết kế đặc biệt để làm cho văn bản mã nguồn dễ dàng hơn, nhưng hầu hết các tính năng này chỉ là trợ lý văn bản mà ít hoặc không biết gì về mã và ký hiệu của bạn. Xcode cú pháp của các tính năng nhận biết nhận nơi các phụ tá chỉnh sửa văn bản cơ bản để lại off - với một số chồng lên nhau giữa chúng.


Giáo Trình CIs+ part 66

Tham khảo tài liệu 'giáo trình cis+ part 66', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Visio 2003 Bible phần 8

Ví dụ, quy mô kiến trúc điển hình của 1 / 4 "= 1" 0 "có nghĩa là 1 / 4 inch trên một mảnh giấy là tương đương với một chân trong thế giới thực, đó là hữu ích cho hầu hết các kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng 1 / 8 "= 1 '0" cho một tòa nhà lớn.


Updating a Data Source with Data from a Different Data Source

[ Team LiB ] Recipe 4.7 Updating a Data Source with Data from a Different Data Source Problem You want to update a data source using changes made to another data source for data replication or auditing purposes. Solution Use the GetChanges( )


Lập Trình C# all Chap "NUMERICAL RECIPES IN C" part 129

Tham khảo tài liệu 'lập trình c# all chap "numerical recipes in c" part 129', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 2

Chương 2 Xử lý mảng và chuỗi thuộc bài giảng Kỹ thuật lập trình. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mảng, các thao tác trên mảng, chuỗi, các thao tác trên chuỗi.


Types for Proofs and Programs

We propose a novel approach to constraint-based type inference based on coinductive logic. Constraint generation corresponds to translation into a conjunction of Horn clauses P, and constraint satisfaction is defined in terms of the coinductive Herbrand model of P. We illustrate the approach by formally defining this translation for a small object-oriented language similar to Featherweight Java, where type annotations in field and method declarations can be omitted. In this way, we obtain a very precise type inference and provide new insights into the challenging problem of type inference for object-oriented programs. Since the approach is deliberately declarative, we define in fact a formal specification for a general class of...


Professional Information Technology-Programming Book part 158

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 158', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 - Phạm Trần Vũ

Dưới đây là bài giảng Lập trình mạng: Chương 4 do Phạm Trần Vũ biên soạn. Bài giảng trình bày về bài tập lập trình minichat như chương trình minichat, giao thức minichat, quản lý tài khoản người sử dụng, quản lý nhóm, hình thức minichat.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thinking in Cplus plus (P28)
 • 18/11/2010
 • 14.551
 • 911

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu