Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo: Xử lý ngoại lệ

Những lỗi phát sinh khi rutime có thể làm hư hại chương trình...Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo: Xử lý ngoại lệ Báo cáo: Xử lý ngoại lệ phát sinh ngoại lệ, Cách xử lý ngoại lệ, Câu lệnh try-catch-finally, xử lý tình huống, Cách xử lý Exception
4.4 5 2387
 • 5 - Rất hữu ích 948

 • 4 - Tốt 1.439

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Xử lý ngoại lệ lý Nguyễn Văn Phong
 2. Nội dung Tình huống phát sinh ngoại lệ  Cách xử lý ngoại lệ làm việc trong C#  Câu lệnh try-catch-finally 
 3. Tình huống Tình Những lỗi phát sinh khi rutime có th ể  làm hư hại chương trình Không phải lỗi lập trình  VD: một số tình huống viết dữ liệu vào  file Đĩa bị đầy  Lỗi phần cứng  File bị thay đổi thành chỉ đọc  … 
 4. Cách xử lý trước đây Cách GET A FILENAME OPEN THE FILE IF THERE IS NO ERROR OPENING THE FILE READ SOME DATA IF THERE IS NO ERROR READING THE DATA PROCESS THE DATA WRITE THE DATA IF THERE IS NO ERROR WRITING THE DATA CLOSE THE FILE IF THERE IS NO ERROR CLOSING FILE RETURN Hầu hết các bước có khả năng thất bại  Khó xác định chính xác lỗi từ những thông  tin trả về của hàm thư viện Đoạn code phải thực hiện rồi mới biết lỗi 
 5. Cách xử lý Exception Cách TRY TO DO THESE THINGS:     GET A FILENAME     OPEN THE FILE     READ SOME DATA     PROCESS THE DATA     WRITE THE DATA     CLOSE THE FILE RETURN IF ERROR OPENING THE FILE THEN ... IF ERROR READING THE DATA THEN ... IF ERROR WRITING THE DATA THEN ... IF ERROR CLOSING THE FILE THEN ... Đoạn code xử lý ngắn gọn, dễ đọc  Logic chương trình hợp lý hơn, những đoạn  nghi ngờ có lỗi nằm trong vùng Try Cho phép xử lý tình huống lỗi rõ ràng và đơn  giản
 6. Các đối tượng Exception Các Trong C#, khi runtime error xuất hiện  CLR sẽ xác định lỗi và phát sinh ta đối  tượng Exception Đối tượng Exception này được ném trở lại  stack chờ cho một phương thức bắt lỗi đó. Nếu Exception này không được chương  trình “catch” thì CRL sẽ in ra thông điệp lỗi
 7. Mô hình gọi – xử lý Exception Mô CLR Runtime Method Calls Travel The Main( ) Down method Exceptions First Method Passed Up Exception Thrown Here
 8. Sử dụng try-catch Dùng Try-catch để xử lý ngoại lệ  Đặt code có khả năng dẫn đến ngoại lệ  vào khối “try” Cung cấp các khối “catch” theo sau “try”   Có thể cung cấp tất cả catch cho các lỗi nếu muốn xử lý, bằng cách sử dụng các lớp exception thích hợp  Nếu không cung cấp catch cho một ngoại lệ, thì exception này đượn lan truyền lên trên.
 9. Cú pháp Try-Catch Cú Code có khả năng dẫn đến lỗi try { Tham số exception RiskyBussiness(); được catch } catch (SomeException e ) Đoạn xử lý với { tình huống có lỗi // Handle code }
 10. Khối try Kh Bao gồm các phần  Từ khóa try  Theo sau khối “{…}”  Khối “{…}” bắt buộc phải có, khác với  “{…}” trong if hay for Bên trong khối try  Đặt bất cứ câu lệnh nào có khả năng phát  sinh ra ngoại lệ
 11. Khối catch Kh Đặt một hay nhiều ngay sau khối try  Không có lệnh nào chen giữa hai khối  catch của một try Cú pháp khối catch như sau  catch (Exception-class [var1]) { // xử lý ngoại lệ 1 } catch (Exception-class [var2]) { // xử lý ngoại lệ 2 }
 12. Ví dụ try-catch Ví Chương trình bị terminate Chương trình kết thúc bình thường
 13. Sử dụng Finally Khi một exception được ném ra  Luồng thực thi sẽ nhảy vào khối catch xử lý nó.  Một số đoạn code giải phóng tài nguyên có thể  bị bỏ qua Open File // ngoại lệ được phát sinh Read Data // đoạn code này bị bỏ qua, dù file chưa đóng Close File Khối try-catch có phần option là finally   Luôn luôn được gọi  Sử dụng để dọn dẹp các tài nguyên đang nắm giữ
 14. VD có try-catch-finally VD Luôn thực thi dù có hay không có ngoại lệ
 15. Lệnh throw Cho phép ném ra một ngoại lệ  Cú pháp: throw exception_object  Phát sinh ra ngoại lệ
 16. Lớp Exception Có 2 loại ngoại lệ  Ngoại lệ phát sinh bởi chương trình  Ngoại lệ được tạo bởi CLR  Lớp System.Exception là cơ sở cho tất  cả lớp trong C# 2 lớp kế thừa từ lớp này:  ApplicationException: thường làm lớp cơ  bản cho lớp ngoại lệ phát sinh từ ứng dụng SystemException: do CLR phát sinh 
 17. Lớp Exception (2) Một số lớp Exception thường dùng System.OutOfMemoryException System.OutOfMemoryException  System.NullReferenceException System.NullReferenceException  Syste.InvalidCastException Syste.InvalidCastException  Syste.ArrayTypeMismatchException Syste.ArrayTypeMismatchException  System.IndexOutOfRangeException System.IndexOutOfRangeException  System.ArithmeticException System.ArithmeticException  System.DevideByZeroException System.DevideByZeroException  System.OverFlowException System.OverFlowException 
 18. Tự tạo lớp exception
 19. VD truy xuất file VD
 20. Tóm tắt Tóm Exception làm cho chương trình chặt  chẽ hơn. Tránh tetminal chương trình đột ngột vì những lỗi runtime Tập các lớp Exception đa dạng, bao  hàm các vấn đề phát sinh lúc runtime Lớp Exception là lớp cơ sở cho các lớp  xử lý ngoại lệ trong .NET Dễ dàng định nghĩa lớp ngoại lệ, và  phát sinh ngoại lệ trong chương trình

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

NGÔN NGỮ C# phần cuối

Sử dụng Visual Studio .NET để tạo chương trình Để tạo chương trình chào mừng trong IDE, lựa chọn mục Visual Studio .NET trong menu Start hoặc icon của nó trên desktop


Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 5 - ThS. Nguyễn Cao Trí

Bài giảng Lập trình căn bản: Chương 5 - Chương trình con trình bày với người học những nội dung chính sau: phân loại và khai báo, thông số - phân loại và ý nghĩa, biến cục bộ và toàn cục, tầm vực chương trình con – biến Đệ quy. Chúc các bạn học tốt.


Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 8

I. SQL DATA SOURCE 1. Giới thiệu Điều khiển SqlDataSource dung để kết nối CSDL nếu dữ liệu của ứng dụng được lưu trữ trong các hệ quản trị CSDL như: SQLServer, Ocracle Server, . . . Chọn đối tượng CSDL như Table, View hay câu lệnh truy vấn SQL và có thể khai báo điều kiện lọc dữ liệu (Where) với nhiều cách như: giá trị định sẳn, đối tượng Session, Request.form, Request.QueryString . . .


Hacker Professional Ebook part 236

Tham khảo tài liệu 'hacker professional ebook part 236', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình Advanced Certificate in Information Technology-PassEd part 106

Tham khảo tài liệu 'giáo trình advanced certificate in information technology-passed part 106', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Java là gì? Và tại sao bạn phải quan tâm?

Tất cả đều đã nghe nói về Java. Nhưng liệu có ai không còn câu hỏi nào về hiện tượng này? Bây giờ, khi "bức tranh" Java đang đến ngay trước mắt mọi người, hãy thử xem qua công nghệ này và giải đáp các thắc mắc phổ biến nhất


Visual Basic .NET The Complete Reference phần 6

Theo ý kiến ​​của tôi, bạn không nên khai báo biến lớp học nếu bạn không cần phải, Tuy nhiên, lỗi thứ hai là phổ biến hơn, bởi vì nó không phải là khó khăn để vô tình tham khảo một yếu tố vượt ra ngoài trên ràng buộc của mảng, đặc biệt là khi bạn sử dụng các con số kỳ diệu trong mã của bạn.


macromedia Dreamweaver MX Bible phần 9

từ nền âm nhạc, di chuyển mở tín dụng cán, và cueing tường thuật giọng nói trên một slideshow. Các hành động này có thể với Dreamweaver bởi vì, ngoài việc kiểm soát vị trí của một lớp, thời gian cũng có thể kích hoạt bất cứ hành vi của Dreamweaver JavaScript trên một khung cụ thể.


Java Server Pages 2nd Edition phần 3

Đó là bởi vì máy chủ xử lý các yếu tố JSP khi trang được yêu cầu, và chỉ có kết quả đầu ra được gửi đến trình duyệt. Các yếu tố HTML, mặt khác, được gửi cho trình duyệt như là, xác định bố cục của trang. Để xem các trang JSP chưa qua chế biến trong một cửa sổ riêng biệt,


Lập trình java căn bản - Chương 0: Giới thiệu

Mục tiêu: Tìm hiểu ngôn ngữ Java, Xây dựng các ứng dụng đơn giản và các. applet với Java. JCreator chỉ là môi trường cho ta xây dựng các ứng dụng Java. Do vậy, ta cần cấu hình cho JCreator bao gồm: Thư mục chứa các lớp của Java, thư mục nguồn, thư mục chứa các file trợ giúp.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Javascript bible_ Chapter 53
 • 08/08/2009
 • 43.358
 • 294
Cấu trúc trang web
 • 31/03/2011
 • 14.788
 • 194
iPhone Cool Projects phần 8
 • 29/10/2011
 • 47.713
 • 365

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu