Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank

Mục tiêu chính của báo cáo Khái quát cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh cũng như tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của ngân hàng, phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK), đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của TECHCOMBANK trong nội bộ ngành.Đánh giá tài liệu

4.3 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank Kỹ Thương Việt Nam, Năng lực cạnh tranh của ngân hàng, Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP, Cơ sở lý luận về cạnh tranh của Ngân hàng TMCP, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh
4.3 5 6
  • 5 - Rất hữu ích 2

  • 4 - Tốt 4

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢ

C

----------------

VŨ THỊ MAI HƢƠ
MSSV: 1254020102

GIẢI PHÁP Â

CAO Ă

ỰC

CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
TMCP KỸ THƢƠ

VIỆT NAM

(TECHCOMBANK)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH KINH TẾ

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016

TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ VÀ QUẢ

C

----------------

VŨ THỊ MAI HƢƠ
MSSV: 1254020102

GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ă

ỰC

CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG
TMCP KỸ THƢƠ

VIỆT NAM

(TECHCOMBANK)

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH KINH TẾ

GIẢ

VIÊ HƢỚNG DẪN:

Th.S. QUAN MINH QUỐC BÌNH
Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2016

LỜI CẢM Ơ
Xin chân thành cảm ơn Thầy – Th.S Quan Minh Quốc Bình, Giảng
viên trƣờng Đại học Mở TPHCM đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong
quá trình làm bài.
Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần
Kỹ Thƣơng Việt Nam - Hội sở Miền Nam đã tạo điều kiện cho em đƣợc thực
tập và cung cấp thông tin cho em để hoàn thành bài báo cáo này.
TP. HCM, Ngày ... tháng ... năm 2016
Sinh viên thực tập
(Ký, ghi rõ họ và tên)

VŨ THỊ MAI HƢƠ

Trang i

TECHCOMBANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hội sở miền Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

----------------------------------

NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP
Kính gửi:

Khoa Kinh tế và Luật, Trƣờng Đại học Mở Tp.HCM

Trong thời gian từ ngày 01/09/2015 đến ngày 08/01/2016, Đơn vị chúng tôi có
nhận sinh viên VŨ THỊ MAI HƢƠ

MSSV: 1254020102 của Trƣờng đến

thực tập tại đơn vị, Sau khi hoàn tất quá trình thực tập, chúng tôi có nhận xét về
quá trình thực tập nhƣ sau:

Nội dung đánh giá

Trung
Kém Yếu

Khá Giỏi
bình

1. Kiến thức: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)
Kiến thức về ngành đã học
Ứng dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ
trong quá trìnhlàm việc
Tiếp thu kiến thức mới để nâng cao trình độ và
chia sẻ vớiđồng nghiệp
Kiến thức về xã hội, kinh tế, văn hóa đảm bảo
cho công việc
2. Kỹ năng: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)
Kỹ năng thực hành nghề nghiệp
Các kỹ năng mềm (giao tiếp, trình bày, quản lý
thời gian, tổchức công việc,...)

Trang ii

Trung

Nội dung đánh giá

Kém Yếu

Khá Giỏi
bình

Kỹ năng tin học, ngoại ngữ phục vụ công việc
Kỹ năng hành chính văn phòng (soạn thảo, in
ấn, photocopy, lƣu trữ, đọc văn bản,...)
3. Thái độ: (Vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng)
Đạo đức, trách nhiệm với công việc, tinh thần
kỉ luật
Quan hệ tƣơng thân, thân thiện, hỗ trợ đồng
nghiệp
Lắng nghe, góp ý xây dựng, có tính cầu thị
Cần mẫn, nhiệt tình, trung thực, tác phong
nghiêm túc, thái độchuyên nghiệp
Kết quả thực tập:

Đạt Không Đạt

Một số ý kiến khác:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
TP. HCM, Ngày ... tháng ... năm 2015
Lãnh đạo đơn vị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Trang iii

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Chuyên đề tốt nghiệp: “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây”

Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề tốt nghiệp: “hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng tiên sơn hà tây”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LUẬN VĂN: "QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG".

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: "quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động".', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo thực tập nhận thức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn

Đề án thực tập nhận thức này là xuyên suốt cả một quá trình làm việc của tôi, là một trải nghiệm bổ ích, giúp hiểu rõ về cơ cấu tổ chức một ngân hàng và có thể vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.


Đề tài: Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Đề tài: Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nhằm nghiên cứ về vấn đề quản trị tài chính trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, trong đó chúng ta sẽ chú trọng tìm hiểu về các chính sách của Nhà nước tác động lên các doanh nghiệp FDI như thế nào trong quá trình quản trị điều hành và sử dụng vốn để đầu tư dự án, các nguồn tài trợ, cơ cấu nguồn vốn đầu tư.


Luận văn:Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho quận Gò Vấp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quận Gò Vấp nằm ở vành đai phía Bắc nội thành, tiếp giáp quận 12, Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh. Tổng diện tích tự nhiên toàn quận 1975,83 ha.Quận Gò Vấp nằm ở vành đai phía Bắc nội thành, tiếp giáp quận 12, Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh. Tổng diện tích tự nhiên toàn quận 1975,83 ha.


Thuyết trình: Phân tích rủi ro quốc gia trường hợp Trung Quốc

Thuyết trình: Phân tích rủi ro quốc gia trường hợp Trung Quốc nhằm trình bày về tổng quan về rủi ro quốc gia, phân tích rủi ro quốc gia - trường hợp Trung Quốc. Đánh giá xếp hạng tín nhiệm Trung Quốc và khuyến nghị khi Việt Nam đầu tư, kinh doanh với Trung Quốc.


Tiểu luận: Cho vay kích cầu đối với các DN của các NHTM ở Việt Nam

Tiểu luận: Cho vay kích cầu đối với các DN của các NHTM ở Việt Nam trình bày lý luận chung về cho vay doanh nghiệp. Thực tế cho vay kích cầu đối với các doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định.


Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh Quân

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất theo quyết định 48 và tìm hiểu thực trạng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh Quân, từ đó đưa ra các đánh giá về thực trạng và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh Quân.


Đề tài: Thẩm định dự án đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh

Đề tài: Thẩm định dự án đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh trình bày tổng quan về dự án đầu tư, thẩm định dự án vay vốn đầu tư của công ty TNHH Ngô Minh - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.


Chuyên đề: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ Phần Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Hải Phòng

Trong bất cứ xã hội nào, con người muốn tồn tài đều phải sản xuấ ra của vật chất. Để đảm bảo liên tục quá trình tái sản xuất trước hết cần đảm bảo tái sản xuất sức lao động, nghĩalà sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động Tiền lương chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất lượng công việc. Tiền lương trong cơ chế thị trường chính...


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu