Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo tổng quan về kiểm kê khoa học tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Báo cáo nhằm khảo sát và đánh giá thực trạng của tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền hình thức thờ phụng Hùng Vương. Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng - lễ hội liên quan trực tiếp đến Hùng Vương; từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Hùng Vương.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ KIỂM KÊ KHOA HỌC
TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG HÙNG VƯƠNG Ở PHÚ THỌ
Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

I. Thời gian thực hiện công tác kiểm kê khoa học
+ Giai đoạn 1 - từ 25 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2010
+ Giai đoạn 2 và 3 - từ 5 tháng 10 năm 2010 đến 30 tháng 2 năm 2011
II. Mục đích của đợt kiểm kê khoa học
- Khảo sát và đánh giá thực trạng của tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa
vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền hình
thức thờ phụng Hùng Vương .
- Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng
cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn
hóa tín ngưỡng - lễ hội liên quan trực tiếp đến Hùng Vương; từ đó, có kế hoạch tiếp
tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng
thờ Hùng Vương (như đã tiến hành ở những cấp độ và mức độ khác nhau từ nhiều
năm trước đây).
- Thu thập cứ liệu khoa học theo tiêu chí UNESCO đặt ra để phục vụ công tác
xây dựng hồ sơ, trình UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”
là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
III. Về địa bàn kiểm kê khoa học
1. Đặc trưng của địa bàn cư trú và hệ thống sinh hoạt tín ngưỡng - lễ hội
gắn với nghi lễ thờ phụng Hùng Vương:
- Hệ thống các làng/thôn có liên quan đến việc phụng thờ và tham dự lễ hội
gắn với tín ngưỡng thờ các nhân vật thời đại Hùng Vương trong quá khứ là rất
lớn, trải dài - rộng trên một phạm vi không gian bao trùm gần khắp địa bàn phía
đông - bắc và tây - nam của tỉnh Phú Thọ (12/13 huyện, thị, thành phố - 74/275
xã/phường/thị trấn với 109 làng/thôn/khu dân cư); đặc biệt tập trung ở 2 vùng

1

trung tâm là các xã/phường/thị trấn thuộc thành phố Việt Trì và huyện Lâm
Thao.
- Trong không gian văn hóa tín ngưỡng tại hầu hết các làng thuộc 12
huyện, thị, thành phố của tỉnh Phú Thọ, nhân vật được phụng thờ tại từng di
tích, được phối thờ với các nhân vật khác. Chúng tôi xác định đối tượng kiểm kê
bước đầu chủ yếu dừng lại, đi sâu vào việc thờ phụng Hùng Vương; các nhân
vật khác sẽ được xem xét như cứ liệu tham khảo để nhận diện quy mô trong
cùng một không gian tín ngưỡng.
2. Việc lựa chọn các làng để tiến hành kiểm kê, tập trung chủ yếu vào
một số vấn đề sau
Căn cứ vào các bản Ngọc phả, Thần tích, Sắc phong, một số bản chúc văn
hiện đang lưu giữ tại khu vực đền Hùng, các điện thờ tại các xã/ thuộc huyện
Lâm Thao, thành phố Việt Trì,… cùng tài liệu Hán Nôm lưu trữ tại Viện nghiên
cứu Hán Nôm (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) trong đó có ghi các tước hiệu,
mỹ tự của Hùng Vương được các triều đình phong kiến phong tặng (chủ yếu
hiện còn từ thế kỷ XV trở về sau), việc xác định các làng/thôn/khu có sinh hoạt
tín ngưỡng thờ Hùng Vương được đặt ra theo một số tiêu chí:
- Một là, đây trước hết phải là nơi đã và đang hiện tồn di tích thờ phụng
đối tượng được nêu đích danh là Hùng Vương hoặc tên các đời Hùng Vương;
- Hai là, tại những nơi thờ phụng HùngVương, nhưng lại được dân gian
truyền gọi (theo thói quen ngắn gọn hoặc vì lý do kiêng kỵ,…) bằng các mỹ tự
hoặc hiệu danh như: Ất Sơn Thánh Vương, Viễn Sơn Thánh Vương, Đột Ngột
Cao Sơn và Cao Sơn Thánh Vương;
- Ba là, những nơi thờ phụng đảm bảo một trong hai tiêu chí trên, nhưng
chỉ tồn tại trong quá khứ (năm 1945 trở về trước), hiện không còn di tích hoặc
đã/đang thành phế tích, vẫn được nêu ra để xem xét, phục vụ việc xác định
không gian văn hóa tín ngưỡng thờ Hùng Vương từ trước đến nay.
- Những địa phương có di tích tín ngưỡng gắn với các danh xưng khác
(Đức Thánh Sa Lộc, Đại Vương Thượng đẳng thần, Hiển Lang Đại Vương,

2

Hiển Công Đại Vương, Đông Hải Đại Vương,...), xét về bản chất, có biểu hiện
của việc thờ cúng Hùng Vương, được xếp vào diện tồn nghi, khảo cứu sau này.
Nhìn chung, các làng/thôn/khu dân cư được kiểm kê lần này đều nằm trong
khu vực có điều kiện tự nhiên tương tác giữa vùng bán sơn địa, mật độ các dãy
núi thưa dần từ hướng tây - nam (thuộc phạm vi các huyện Yên Lập, Thanh Sơn,
Thanh Thủy, Tam Nông,Cẩm Khê) đến hướng đông - bắc (các vùng thuộc
huyện Lâm Thao, thành phố Việt Trì, Phù Ninh, Thị xã Phú Thọ, Thanh Ba,
Đoan Hùng, Hạ Hòa), để rồi chỉ còn hệ thống đồi núi thấp nhô lên giữa vùng
đồng bằng trung du, quanh khu vực Nghĩa Lĩnh. Nhìn về lịch sử cội nguồn, cách
ngày nay nhiều nghìn năm, nơi đây đã trở thành một vị trí đặc biệt, có vị thế
trung tâm cả về chặng đường khởi nghiệp của cộng đồng dân cư, lẫn địa bàn lịch
sử xã hội - văn hóa, hình thành nên trung tâm của nhà nước Văn Lang do Hùng
Vương lập nên. Điều dễ nhận diện qua thực địa là, hướng liên kết theo mạch
kiến tạo của đồi núi từ tây - bắc đến đông - nam trên mặt bằng bán sơn địa này
cũng chính là hướng vận động của 3 dòng chủ lưu lớn: sông Thao, sông Lô,
sông Đà, góp phần hợp lực tạo ra những dải đất ven màu mỡ, thành nơi tụ cư và
lập cư cho cộng đồng cư dân bản địa, đồng thời cũng dồn tạo ra/hình thành nên
vùng đồng bằng châu thổ phía hạ nguồn. Chính vì vậy, mọi hoạt động sinh tồn
của cư dân trong phạm vi không gian địa lý này về căn bản, qua thời gian vẫn
chỉ là nông nghiệp lúa nước, chăn nuôi và trồng trọt. Các cứ liệu khảo cổ học
trong vòng trên dưới nửa thể kỷ qua đã cho thấy, trong phạm vi không gian địa
lý này, hiện tồn những di chỉ cư trú, di chỉ công xưởng, di chỉ mộ táng,… của
các nền văn hóa khảo cổ học: Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun - Đông Sơn.
Nhìn từ góc độ địa - văn hóa, dân cư của các tộc người Việt - Mường có
nguồn gốc hình thành từ lâu đời. Tín ngưỡng của cộng đồng này là tín ngưỡng
đa thần, trong đó tín ngưỡng thờ thần núi, thờ tổ tiên, thờ thành hoàng và Phật
giáo rất đậm nét. Nhìn về nguồn gốc lịch sử, vùng đất này nằm trong địa bàn
quần cư và giao thoa văn hóa Văn Lang - Âu Lạc cửa ngõ giao lưu giữa vùng
đồng bằng với các vùng văn hóa Tây Bắc và một phần Việt Bắc. Các thế hệ dân
cư có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau về lịch sử, chính trị, kinh tế - văn hoá
3

xã hội. Do vùng đất này trải qua quá trình hình thành lâu dài và lưu giữ nhiều sự
kiện lịch sử quan trọng gắn với nhiều nghìn năm cư trú, dựng nước và giữ nước
của người Việt cổ, bên cạnh các tộc người khác.
IV. Phương pháp thực hiện
Phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin gồm phỏng vấn bảng hỏi,
phỏng vấn sâu, ghi chép thông qua thảo luận nhóm, hồi cố lịch sử, thống kê và
theo quan điểm tôn trọng tiếng nói của cộng đồng trong việc đồng thuận với nội
dung giới thiệu về di sản văn hóa do chính cộng đồng sáng tạo và bảo tồn trong
lịch sử. Kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành (thư tịch học, khảo
cổ học, văn bản học, bảo tàng học,…) trong việc phân tích, đối chiếu, so sánh
các nguồn tư liệu để xác định đối tượng khảo sát, kiểm kê.
V. Một số khó khăn
- Trên bước đường phát triển của lịch sử xã hội và những biến đổi của cơ
tầng địa lí tự nhiên, của nhiều giai đoạn tổ chức hành chính khác nhau, nhiều địa
danh đã bị biến đổi, nhiều địa danh cũ đã bị thay thế bằng thứ ngôn ngữ hiện
đại, người am hiểu không còn, thế hệ trẻ không được tiếp nhận một cách hệ
thống và bền vững từ những hình thức trao truyền bằng văn bản học, nhiều
cương vực hành chính đã biến cải, thay đổi hoặc mở rộng (cả về địa vực cư trú
lẫn tên gọi hành chính), nhiều tập tục sinh hoạt tín ngưỡng và thực hành lễ hội bị
mai một so với thời kỳ cách đây vài chục năm (đặc biệt là so với năm 1945 trở
về trước), bên cạnh sự lấn át của văn hóa đương đại đối với văn hóa cổ truyền.
Sự tiếp nối sinh hoạt văn hóa truyền thống giữa các thế hệ bị ngắt quãng do
chiến tranh và điều kiện lịch sử - xã hội.
- Trong quá trình tiến hành điều tra trực tiếp tại các địa phương, chúng tôi
nhận thấy, rất nhiều di tích gắn với tín ngưỡng phụng thờ Hùng Vương (đình,
đền, chùa, miếu) đã bị phá hủy hoặc đang xuống cấp nghiêm trọng. Không ít các
di tích thờ tự được người dân khi phục dựng đã chuyển sang tại vị trí hoàn toàn
mới, hiện đại hóa trong kiến trúc và do vậy, không còn/không có sức hút về mặt
tâm linh với cộng đồng.

4

- Tại hầu khắp các địa phương được kiểm kê, đội ngũ cán bộ quản lý văn
hóa và cán bộ lãnh đạo cấp xã hầu hết đều trẻ tuổi, năng lực hiểu biết về văn hóa
truyền thống còn hạn chế hoặc yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu quản lý
văn hóa và giúp cộng đồng sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn di sản của địa phương.
Chính vì vậy, nhiều di tích có giá trị bị hủy hoại, xuống cấp của các
làng/thôn/khu chưa được quan tâm để lập kế hoạch phục hồi (thông qua hình
thức xã hội hóa) hoặc đề đạt các cấp có thẩm quyền thẩm định, cấp kinh phí
phục dựng, sửa chữa, tôn tạo…
- Trong khoảng chục năm trở lại đây (từ 1996), hầu hết các địa bàn dân cư
nguyên là thôn, xóm, trại hoặc làng đã được chuyển đổi/phân chia thành các khu
dân cư, đánh số từ thấp đến cao (khu 1, khu 2, khu 3,…). Thực tế đó vô hình
dung đã xóa dần một cách tự nhiên tên gọi truyền thống của hàng loạt xóm,
làng, những tự danh vốn đã đi theo cộng đồng dân cư hàng nghìn năm, ăn sâu
vào tiềm thức văn hóa con người, gắn với đặc điểm, ngọn nguồn xuất xứ lập
xóm, lập làng cùng hàng loạt các giá trị văn hóa truyền thống khác. Cạnh đó, có
những làng/thôn, do diện tích cư trú rộng, dân cư đông, đã được chính quyền
chia thành nhiều khu dân cư. Và như vậy, gần như chỉ có khu dân cư trực tiếp
hiện tồn di tích tín ngưỡng là quan tâm, hiểu biết (ở những mức độ khác nhau)
về đối tượng thờ phụng ở địa phương mình. Các khu dân cư khác lâm vào tình
trạng tâm lý bị xa rời di tích tín ngưỡng, ý thức cùng trách nhiệm dần phai nhạt,
mang tính khách thể hóa.
- Thực trạng cho thấy, nhiều di tích tín ngưỡng gắn trực tiếp đến việc thờ
phụng Hùng Vương ở khá nhiều làng quê đã bị phá hủy (do nhiều nguyên nhân
khác nhau) từ hàng chục năm về trước. Không gian thờ tự và sinh hoạt tín
ngưỡng ở một số làng/thôn bị chính quyền cấp xã hoặc tư nhân sử dụng, chiếm
dụng. Do vậy, việc hồi cố, phục dựng diện mạo sinh hoạt tín ngưỡng xa xưa ở
nhiều thôn/làng là bất khả hoặc mờ nhạt. Điều đó gây ra những tổn thất văn hóa
khó bù đắp nổi.
- Tín ngưỡng thờ Hùng Vương vốn là một hiện trạng sinh hoạt văn hóa
xuất phát từ một thời đại được truyền lưu bằng huyền thoại. Mọi nhân vật liên
5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Luận văn: Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học San Thàng

Mục đích của đề tài là: Đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức học sinh ở lớp, ở trường thông qua đó đề ra một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh một cách có hiệu quả, hướng dẫn học sinh có thói quen đi thưa về trình, biết lễ phép với người lớn, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Không nói tục, chửi thề…ý thức hơn trong học tập,...


Tiểu luận cuối khóa: Phòng chống bạo lực học đường ở trường THCS Lý Tự Trọng thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

Tài liệu trình bày về thực trạng việc phòng chống bạo lực học đường ở trường THCS Lý Tự Trọng, những điểm mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn để thực hiện phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường, những kinh nghiệm thực tế đã thực hiện phòng chống bạo lực học đường ở trường THCS Lý Tự Trọng.


Đề án kinh tế chính trị: Chủ nghĩa Mác - Lênin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'đề án kinh tế chính trị: chủ nghĩa mác - lênin về xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Quan điểm Hồ CHí Minh về văn hóa đời sống và vận dụng vào văn hóa đời sống sinh viên trường Đại học Sư phạm và Kỹ thuật TPHCM

Tiểu luận: Quan điểm Hồ CHí Minh về văn hóa đời sống và vận dụng vào văn hóa đời sống sinh viên trường Đại học Sư phạm và Kỹ thuật TPHCM được nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống; vận dụng vào thực tiễn văn hóa đời sống sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Đề tài: “Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Báo cáo khảo sát Báo chí Hòa Bình với truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

Nội dung báo cáo trình bày kết quả khảo sát về mức độ quan tâm, hiểu biết và kỹ năng truyền thông bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình của Nhà báo Hòa Bình, hiện trạng truyền thông phòng chống bạo lực gia đình năm 2011 tại báo Hòa Bình, văn nghệ Hòa Bình và Đài Phát thanh Truyền hình Hòa Bình. Từ những kết quả khảo sát, báo cáo đã đưa ra những kết luận và đề xuất, đồng thời trình bày những giới hạn của cuộc khảo sát.


Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác tài nguyên nhằm phát triển văn hóa du lịch ở lưu vực sông Giá huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Khai thác tài nguyên nhằm phát triển văn hóa du lịch ở lưu vực sông Giá huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng trình bày cơ sở lý luận về tài nguyên du lịch, văn hóa du lịch, một số giải pháp nhằm phát triển văn hóa du lịch ở lưu vực sông Giá huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.


Đề tài “Cảm hứng nhân văn trong ba vở hài kịch Giấc mộng đêm hè, Đêm thứ mười hai, Người lái buôn thành Vơnidơ của Sêcxpia”

Sêchxpia là ngôi sao sáng trong nền kịch Anh và cũng là người đại diện vĩ đại của nền văn nghệ Phục hưng. Ông được nhìn nhận là “Linh hồn của thời đại, kì tài của sân khấu” (Bêlinxki). Từ lâu sáng tác của ông đã vượt ra ngoài phạm vi nước Anh trở thành tài sản chung của thế giới. Chính vì thế mà chúng ta biết đến Sêcxpia qua cái nhìn của nhiều nhà nghiên cứu văn học, những chuyên gia về Sêcxpia; qua những bài viết hàng nghìn trang với những lời nhận xét, đánh giá quý...


Tóm tắt Khoá luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Du lịch lễ hội Chùa Hương

Qua việc nghiên cứu đề tài, tác giả sẽ làm nêu bật được những giá trị của thắng cảnh Chùa Hương, vị thế của nó trong sự phát triển của du lịch Khóa luận tốt nghiệp - Niên khóa 2006 - 2010 Sinh viên: Trần Thị Thùy Dung - 8 - Lớp VHDL14C Hà Nội. Đồng thời chỉ ra những thực trạng của lễ hội chùa Hương hiện nay.


Tiểu luận:Ngoại giao Việt Nam sau năm 1988 về tranh chấp biển Đông với Trung Quốc

Biển Đông nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương từ lâu đã được biết đến nhờ nằm trên tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới. Nơi đây lại là một khu vực có tiềm năng lớn về kinh tế như dầu mỏ, tài nguyên khoáng, thuỷ sản phong phú.


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu