Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần sách Việt Nam Savina

Tài liệu gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh, mô hình quản trị công ty, quản trị rủi ro, cơ cấu nhân sự, chính sách đối với người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM SAVINA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
MỤC LỤC

I.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ........................................................ 2

II.

GIỚI THIỆU SAVINA....................................................................................................... 3
1.

Quá trình hình thành phát triển ........................................................................................... 3

2.

Ngành nghề kinh doanh ...................................................................................................... 3

3.

Danh sách công ty liên quan tại ngày 31/12/2016 .............................................................. 4

4.

Tóm tắt tình hình tài chính ................................................................................................. 4

5.

Định hướng phát triển của công ty ..................................................................................... 5

III.
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 ............................................................. 5
1.

Tổng quan tình hình kinh tế năm 2016 và triển vọng năm 2017 ........................................ 5

2.

Báo cáo Ban Giám đốc ....................................................................................................... 6

3.

Những thay đổi chủ yếu ..................................................................................................... 7

4.

Phương hướng và kế hoạch hành động năm 2017.............................................................. 8

IV.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP .......................................................................................... 9

1.

Mô hình quản trị công ty .................................................................................................... 9

2.

Tóm tắt lý lịch Ban điều hành .......................................................................................... 10

3.

Báo cáo Hội đồng Quản trị ............................................................................................... 11

4.

Báo cáo Ban Kiểm Soát .................................................................................................... 12

5.

Thay đổi nhân sự của HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban Giám Đốc ................................... 12

6.

Quản trị rủi ro ................................................................................................................... 12

7.

Cơ cấu cổ đông và Thay đổi sở hữu của các cổ đông chủ chốt ........................................ 13

8.

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ................................................................. 15

9.

Giao dịch cổ phiếu quỹ ..................................................................................................... 15

10. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .................................. 15
V.

QUẢN LÝ NHÂN LỰC .................................................................................................. 15
1.

Cơ cấu nhân sự ................................................................................................................. 15

2.

Chính sách đối với người lao động................................................................................... 15

VI.

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016...................................... 17

1.

Bảng cân đối kế toán ........................................................................................................ 17

2.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................. 19

3.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ............................................................................................... 20

1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
I. THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi Quý Cổ đông,
Thay mặt Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần (“CTCP”) Sách Việt Nam
(“Công ty” hoặc “SAVINA”), tôi xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ,
hạnh phúc và thành công!
Thưa Quý vị,
Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, CTCP Sách Việt Nam hiện là một trong những doanh nghiệp đầu ngành
trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm. Công ty đã cung cấp ra thị trường
nhiều ấn phẩm chất lượng và hiện có mối quan hệ hợp tác, kinh doanh mật thiết với các đơn vị trong và
ngoài nước chuyên cung ứng sách xuất bản.
Năm 2016 đánh dấu một chặng đường mới trong quá trình phát triển của SAVINA với việc chuyển đổi
sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 04/2016. Trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục duy trì và khẳng
định vị thế trong ngành, ghi nhận kết quả kinh doanh thành công. Doanh thu thuần giai đoạn từ
27/04/2016 đến 31/12/2016 đạt hơn 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,9 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận
trên doanh thu đạt 49%.
Đặc biệt, việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("Tập đoàn Vingroup”) – một
trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam – là bệ phóng quan trọng giúp Công ty thực
hiện những kế hoạch lớn trong chiến lược kinh doanh và phát huy tối đa tiềm năng..
Ngày 15/07/2016, mã cổ phiếu VNB của CTCP Sách Việt Nam chính thức giao dịch trên sàn Chứng
khoán UPCOM, mở ra một giai đoạn mới đưa Công ty hoàn toàn chuyển đổi từ mô hình Nhà nước sang
mô công ty cổ phần đại chúng, có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.
Một nhiệm vụ quan trọng khác được Công ty thực hiện quyết liệt trong năm qua là tổ chức, sắp xếp bộ
máy nhân sự hiệu quả. Các hệ thống từ quản trị điều hành, kiểm soát chi phí đã được tái cơ cấu, từ đó
giúp giảm thiểu giá vốn, gia tăng lợi nhuận.
Thưa Quý Cổ đông,
Năm 2017, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định là tiền đề thuận lợi cho ngành xuất bản.
SAVINA sẽ tiếp tục tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, hợp tác chặt chẽ với các đối tác để đáp ứng kịp thời
và đầy đủ nhu cầu khách hàng, phát huy vai trò là doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực văn hóa.
Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện phương châm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh để tạo nguồn
vốn hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính là phát hành xuất bản, khai thác hiệu quả các tài sản hiện có.
Công tác quản lý theo mô hình công ty cổ phần cũng tiếp tục được hoàn thiện, song hành với cải thiện
điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động để đạt hiệu quả kinh doanh và sức cạnh
tranh trên thị trường.
HĐQT Công ty tin tưởng sâu sắc rằng, với kế hoạch đầu tư đã được nghiên cứu kỹ lưỡng cùng ý chí
quyết tâm và nỗ lực hết mình của Ban Lãnh đạo và toàn thể các cán bộ nhân viên, CTCP Sách Việt Nam
sẽ có một năm hoạt động sôi nổi và hiệu quả.
Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến Quý Cổ đông vì sự tin tưởng, ủng hộ với
Công ty trong thời gian qua, và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị trong thời gian
tới.
Trân trọng cảm ơn!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký và đóng dấu)
LÊ THĂNG LONG

2

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
II. GIỚI THIỆU SAVINA

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN
CTCP Sách Việt Nam (SAVINA) được thành lập từ những năm 1950, trải qua hơn 60 năm với nhiều
giai đoạn phát triển và các tên gọi khác nhau. Tiền thân của Công ty là Sở Phát hành sách Trung
ương, được tách ra từ Nhà in Quốc gia từ năm 1956, sau đó đổi tên thành Quốc doanh Phát hành
sách Trung ương năm 1960 và hợp nhất với Công ty XNK Sách báo để thành lập Tổng Công ty Phát
hành sách năm 1978.
Tháng 12/1997, Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam được thành lập theo mô hình Tổng Công ty,
trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin. Ngày 19/03/2010, Chính phủ ra Nghị định số 25/2010/ND-CP về
việc chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước
làm chủ sở hữu, chính thức đổi tên Công ty thành Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam vào tháng
06/2010.
Ngày 24/03/2016, Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bán đấu giá cổ
phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), với số lượng cổ phần
đấu giá thành công là 16.530.590 cổ phần. Ngày 27/04/2016, Công ty chính thức hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần. Ngày 15/07/2016, Công ty đã niêm yết thành công trên hệ thống giao dịch sàn
chứng khoán UPCOM của HNX với mã chứng khoán VNB.
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109829 là: 679.099.600.000 đồng
Trụ sở chính: 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84 4) 39 348 790
Fax: (84 4) 39 341591
Website: http://savina.com.vn

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh của SAVINA được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
số 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần
đầu ngày 10/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2016 như sau:
STT

Tên ngành


ngành

1

Xuất bản sách

5811
(Chính)

2

Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

5813

3

Sao chép bản ghi các loại

1820

4

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

7210

5

Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng
chuyên doanh

4762

6

In ấn (trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

7

Dịch vụ liên quan đến in

1812

8

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

4761

9

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
STT

Tên ngành


ngành

Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
10

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

8230

11

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

(trừ các loại Nhà nước cấm)
12

Giáo dục nghề nghiệp

8532

13

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

9000

(trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
14

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng
hoặc đi thuê

6810

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
15

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

16

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

8299

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; (Đối với các ngành
nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật)

3. DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN QUAN TẠI NGÀY 31/12/2016


Công ty mẹ: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

-

Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

-

Vốn điều lệ: 26.377.079.540.000 đồng (căn cứ theo Giấy chứng nhận ĐKDN do Phòng ĐKKD –
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp thay đổi lần 63 được cấp ngày 28 tháng 2 năm 2017)

-

Tỷ lệ cổ phần sở hữu của công ty mẹ: 65% Vốn điều lệ CTCP Sách Việt Nam, tương đương
443.642.740.000 đồng.

4. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ĐVT: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

2016 (i)

2016 (ii)

2015

Doanh thu thuần

18.118.020.688

7.885.227.979

31.492.982.219

Doanh thu tài chính

21.431.245.148

826.861.204

1.140.726.571

Lợi nhuận hoạt động

11.441.208.891

674.409.498

271.779.932

Lợi nhuận trước thuế

11.260.499.619

776.025.990

491.931.641

8.881.873.438

649.417.705

400.129.746

724.959.645.705

729.733.120.990

42.233.203.874

Lợi nhuận sau thuế
Tài sản ngắn hạn

4

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

5 cách khiến công ty tiến bộ nếu thừa nhận sai lầm

Dưới đây là một vài gợi ý giúp bạn xử lý tốt những sai lầm của mình: Ai cũng mắc sai lầm nhưng không ai thích thừa nhận chúng cả. Là doanh nhân, chúng ta lo rằng khách hàng sẽ không khoan dung đối với những lần lỡ bước và xáo trộn của chúng ta. Mặc dù vậy, có một sự thật là phủ nhận sai lầm sẽ chỉ khiến chúng thổi phồng tình thế khó xử của bạn và làm tổn hại danh tiếng của bạn. Mặt khác, nếu bạn xử lý chúng đúng cách, bạn có thể mở .rộng mối...


Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cả thị trường

Trong nền kinh tế thị trường, các quy luật cảu kinh tế thị trường đều biểu hiện sự hoạt động của mình thông qua giá cả thị trường. nhờ sợ vận động của giá cả thị trường mà diễn ra một sự thích ứng giữa cung và cầu về hàng hóa, tức là sự hoạt động của các quy luật đó đã điều tiết nền sản xuất xã hội. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có thị trường và do đó có cơ chế thị trường hoạt động. tín hiệu của cơ chế...


Những điều cần cân nhắc cho chiến lược marketing trực tuyến

Những cân nhắc này là một phần của các quyết định về chiến lược marketing trên Internet, mà giúp cho các chiến lược này phát triển phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.... Sử dụng các phương pháp hỗ trợ Offline Mặc dù kinh doanh online như eBay nhưng doanh nghiệp vẫn có thể muốn thêm vào đó các yếu tố marketing offline. Thậm chí các doanh nghiệp hoạt động online vẫn sử dụng các phương pháp quảng cáo truyền thống thông qua báo hay tạp chí để quảng bá cho doanh nghiệp của mình như Expedia, Travelocity, và...


4 Yếu tố cốt lõi

Tham khảo tài liệu '4 yếu tố cốt lõi', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Analysis of Survey Data phần 5

Các suy đoán rằng đã được thực hiện trong hình 10.1 là nhìn thấy rõ ràng hơn trong lô đường viền. Trong Hình 10.4, nếu một đường thẳng đứng là rút ra từ trục BMI sau đó một trực quan có thể có được một ý tưởng về sự phân bố DBMI điều kiện về giá trị của chỉ số BMI, nơi mà các đường thẳng đứng đi qua trục BMI.


Địa điểm nguy hiểm nhất trên thế giới

Hãng Mine Safety Whorks (MSA) sản xuất thiết bị kỹ thuật an toàn mỏ đã thống trị trên thị trường kỹ thuật an toàn công nghiệp hơn 80 năm. Khi biết rằng, sự tăng trưởng của thị trường tiêu dùng trong nước đã tạo ra một thị trường thiết bị an toàn mới trị giá 30 tỷ USD, MSA đã khởi động MSA Safety Works – một dây chuyền sản xuất hàng tiêu dùng (các thiết bị bảo vệ mắt, các máy thở chống bụi, các thiết bị bảo vệ thính giác, mũ bảo hiểm). ...


Ý tưởng ngay dưới chân mình

Ý tưởng kinh doanh có ở quanh bạn. Chúng có thể trú ẩn trong garage, trên vỉa hè, trong bếp hoặc trong phòng trẻ. Ý tưởng ngay dưới chân mình Bạn có thể tìm thấy chúng trong các quảng cáo trên tạp chí, ở nhà hàng xóm, hay tại văn phòng. Chúng ở ngay trong những mớ rau bạn hái về từ vườn, hay trong đống giấy cạnh máy in, trên thùng sau xe tải hay tận sâu trong tâm trí của bạn.


20 Ý tưởng kinh doanh hiệu quả

Tài liệu tổng hợp 20 Ý tưởng kinh doanh hiệu quả gồm có: Kinh doanh bán hàng, kinh doanh thú cưng, dạy học online, dịch vụ giao đồ,....nhằm giúp các bạn có thêm ý tưởng mới cho việc kinh doanh của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!


Những quy tắc của Internet Marketing

Việc hiểu rõ Internet đang làm thay đổi các nguyên tắc của marketing như thế nào luôn là thách thức lớn với các CEO: Những thói quen nào đã lỗi thời? Những cơ hội mới nào cần được theo đuổi? Thành công sẽ được xác định như thế nào trong thời đại mới này?


2011: Truyền thông xã hội vững vàng ngôi “Vua”

Năm 2011, mạng xã hội chiếm thế thượng phong, báo in trong cơn bĩ cực loay hoay tồn tại. Một năm bận rộn, chết chóc của phóng viên chiến trường và những vụ từ chức CEO đình đám 2011 là năm nhiều sự kiện của làng truyền thông thế giới. Tuy nhiên, không nhiều sự kiện vui. Tai tiếng nhất là scandal nghe lén dẫn tới đình bản của tờ News of the World. Báo in, dù rất nhiều nỗ lực, vẫn chưa thoát khỏi bế tắc. ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Kinh tế sáng tạo
 • 03/11/2012
 • 70.070
 • 889
Bài tập nhóm chiến lược
 • 27/12/2010
 • 33.778
 • 833

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu