Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần sách Việt Nam Savina

Tài liệu gồm các nội dung: Ngành nghề kinh doanh, mô hình quản trị công ty, quản trị rủi ro, cơ cấu nhân sự, chính sách đối với người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM SAVINA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
MỤC LỤC

I.

THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ........................................................ 2

II.

GIỚI THIỆU SAVINA....................................................................................................... 3
1.

Quá trình hình thành phát triển ........................................................................................... 3

2.

Ngành nghề kinh doanh ...................................................................................................... 3

3.

Danh sách công ty liên quan tại ngày 31/12/2016 .............................................................. 4

4.

Tóm tắt tình hình tài chính ................................................................................................. 4

5.

Định hướng phát triển của công ty ..................................................................................... 5

III.
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 ............................................................. 5
1.

Tổng quan tình hình kinh tế năm 2016 và triển vọng năm 2017 ........................................ 5

2.

Báo cáo Ban Giám đốc ....................................................................................................... 6

3.

Những thay đổi chủ yếu ..................................................................................................... 7

4.

Phương hướng và kế hoạch hành động năm 2017.............................................................. 8

IV.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP .......................................................................................... 9

1.

Mô hình quản trị công ty .................................................................................................... 9

2.

Tóm tắt lý lịch Ban điều hành .......................................................................................... 10

3.

Báo cáo Hội đồng Quản trị ............................................................................................... 11

4.

Báo cáo Ban Kiểm Soát .................................................................................................... 12

5.

Thay đổi nhân sự của HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban Giám Đốc ................................... 12

6.

Quản trị rủi ro ................................................................................................................... 12

7.

Cơ cấu cổ đông và Thay đổi sở hữu của các cổ đông chủ chốt ........................................ 13

8.

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ................................................................. 15

9.

Giao dịch cổ phiếu quỹ ..................................................................................................... 15

10. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .................................. 15
V.

QUẢN LÝ NHÂN LỰC .................................................................................................. 15
1.

Cơ cấu nhân sự ................................................................................................................. 15

2.

Chính sách đối với người lao động................................................................................... 15

VI.

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016...................................... 17

1.

Bảng cân đối kế toán ........................................................................................................ 17

2.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................................. 19

3.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ............................................................................................... 20

1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
I. THÔNG ĐIỆP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gửi Quý Cổ đông,
Thay mặt Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần (“CTCP”) Sách Việt Nam
(“Công ty” hoặc “SAVINA”), tôi xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khoẻ,
hạnh phúc và thành công!
Thưa Quý vị,
Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, CTCP Sách Việt Nam hiện là một trong những doanh nghiệp đầu ngành
trong lĩnh vực xuất bản, in ấn và kinh doanh sách báo, văn hóa phẩm. Công ty đã cung cấp ra thị trường
nhiều ấn phẩm chất lượng và hiện có mối quan hệ hợp tác, kinh doanh mật thiết với các đơn vị trong và
ngoài nước chuyên cung ứng sách xuất bản.
Năm 2016 đánh dấu một chặng đường mới trong quá trình phát triển của SAVINA với việc chuyển đổi
sang mô hình công ty cổ phần từ tháng 04/2016. Trong giai đoạn này, Công ty tiếp tục duy trì và khẳng
định vị thế trong ngành, ghi nhận kết quả kinh doanh thành công. Doanh thu thuần giai đoạn từ
27/04/2016 đến 31/12/2016 đạt hơn 18 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,9 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận
trên doanh thu đạt 49%.
Đặc biệt, việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("Tập đoàn Vingroup”) – một
trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam – là bệ phóng quan trọng giúp Công ty thực
hiện những kế hoạch lớn trong chiến lược kinh doanh và phát huy tối đa tiềm năng..
Ngày 15/07/2016, mã cổ phiếu VNB của CTCP Sách Việt Nam chính thức giao dịch trên sàn Chứng
khoán UPCOM, mở ra một giai đoạn mới đưa Công ty hoàn toàn chuyển đổi từ mô hình Nhà nước sang
mô công ty cổ phần đại chúng, có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.
Một nhiệm vụ quan trọng khác được Công ty thực hiện quyết liệt trong năm qua là tổ chức, sắp xếp bộ
máy nhân sự hiệu quả. Các hệ thống từ quản trị điều hành, kiểm soát chi phí đã được tái cơ cấu, từ đó
giúp giảm thiểu giá vốn, gia tăng lợi nhuận.
Thưa Quý Cổ đông,
Năm 2017, kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng ổn định là tiền đề thuận lợi cho ngành xuất bản.
SAVINA sẽ tiếp tục tổ chức tốt sản xuất kinh doanh, hợp tác chặt chẽ với các đối tác để đáp ứng kịp thời
và đầy đủ nhu cầu khách hàng, phát huy vai trò là doanh nghiệp có quy mô lớn trong lĩnh vực văn hóa.
Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện phương châm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh để tạo nguồn
vốn hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính là phát hành xuất bản, khai thác hiệu quả các tài sản hiện có.
Công tác quản lý theo mô hình công ty cổ phần cũng tiếp tục được hoàn thiện, song hành với cải thiện
điều kiện làm việc và nâng cao đời sống của người lao động để đạt hiệu quả kinh doanh và sức cạnh
tranh trên thị trường.
HĐQT Công ty tin tưởng sâu sắc rằng, với kế hoạch đầu tư đã được nghiên cứu kỹ lưỡng cùng ý chí
quyết tâm và nỗ lực hết mình của Ban Lãnh đạo và toàn thể các cán bộ nhân viên, CTCP Sách Việt Nam
sẽ có một năm hoạt động sôi nổi và hiệu quả.
Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến Quý Cổ đông vì sự tin tưởng, ủng hộ với
Công ty trong thời gian qua, và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Quý vị trong thời gian
tới.
Trân trọng cảm ơn!
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký và đóng dấu)
LÊ THĂNG LONG

2

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
II. GIỚI THIỆU SAVINA

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN
CTCP Sách Việt Nam (SAVINA) được thành lập từ những năm 1950, trải qua hơn 60 năm với nhiều
giai đoạn phát triển và các tên gọi khác nhau. Tiền thân của Công ty là Sở Phát hành sách Trung
ương, được tách ra từ Nhà in Quốc gia từ năm 1956, sau đó đổi tên thành Quốc doanh Phát hành
sách Trung ương năm 1960 và hợp nhất với Công ty XNK Sách báo để thành lập Tổng Công ty Phát
hành sách năm 1978.
Tháng 12/1997, Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam được thành lập theo mô hình Tổng Công ty,
trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin. Ngày 19/03/2010, Chính phủ ra Nghị định số 25/2010/ND-CP về
việc chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước
làm chủ sở hữu, chính thức đổi tên Công ty thành Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam vào tháng
06/2010.
Ngày 24/03/2016, Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bán đấu giá cổ
phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), với số lượng cổ phần
đấu giá thành công là 16.530.590 cổ phần. Ngày 27/04/2016, Công ty chính thức hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần. Ngày 15/07/2016, Công ty đã niêm yết thành công trên hệ thống giao dịch sàn
chứng khoán UPCOM của HNX với mã chứng khoán VNB.
Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109829 là: 679.099.600.000 đồng
Trụ sở chính: 44 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84 4) 39 348 790
Fax: (84 4) 39 341591
Website: http://savina.com.vn

2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh của SAVINA được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
số 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần
đầu ngày 10/12/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/04/2016 như sau:
STT

Tên ngành


ngành

1

Xuất bản sách

5811
(Chính)

2

Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ

5813

3

Sao chép bản ghi các loại

1820

4

Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

7210

5

Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng
chuyên doanh

4762

6

In ấn (trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

7

Dịch vụ liên quan đến in

1812

8

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

4761

9

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

4649

3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
STT

Tên ngành


ngành

Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
10

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

8230

11

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

(trừ các loại Nhà nước cấm)
12

Giáo dục nghề nghiệp

8532

13

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

9000

(trừ các hoạt động Nhà nước cấm)
14

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng
hoặc đi thuê

6810

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
15

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5510

16

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

8299

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; (Đối với các ngành
nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện
theo quy định của pháp luật)

3. DANH SÁCH CÔNG TY LIÊN QUAN TẠI NGÀY 31/12/2016


Công ty mẹ: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

-

Địa chỉ: Số 7 Đường Bằng Lăng 1, khu Đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt
Hưng, quận Long Biên, Hà Nội

-

Vốn điều lệ: 26.377.079.540.000 đồng (căn cứ theo Giấy chứng nhận ĐKDN do Phòng ĐKKD –
Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp thay đổi lần 63 được cấp ngày 28 tháng 2 năm 2017)

-

Tỷ lệ cổ phần sở hữu của công ty mẹ: 65% Vốn điều lệ CTCP Sách Việt Nam, tương đương
443.642.740.000 đồng.

4. TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
ĐVT: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu

2016 (i)

2016 (ii)

2015

Doanh thu thuần

18.118.020.688

7.885.227.979

31.492.982.219

Doanh thu tài chính

21.431.245.148

826.861.204

1.140.726.571

Lợi nhuận hoạt động

11.441.208.891

674.409.498

271.779.932

Lợi nhuận trước thuế

11.260.499.619

776.025.990

491.931.641

8.881.873.438

649.417.705

400.129.746

724.959.645.705

729.733.120.990

42.233.203.874

Lợi nhuận sau thuế
Tài sản ngắn hạn

4

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Bài giảng Chương 5: Chiến lược sản xuất

Bài giảng Chương 5: Chiến lược sản xuất sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu về thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp; nhận biết các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp; hiểu và biết ứng dụng các phương pháp định vị doanh nghiệp vào trong thực tế.


Analysis of Survey Data phần 1

Tin sách xưa SERIES TRONG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT Được thành lập bởi Walter A. Shewhart và Samuel S. Wilks Biên tập: Robert M. Groves, Graham Kalton, JNK Rao, Norbert Schwarz, Christopher Skinner Một danh sách đầy đủ các chức danh trong loạt bài này xuất hiện vào cuối khối lượng này.


Không thành kế-phần1

Tham khảo tài liệu 'không thành kế-phần1', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bí quyết giúp công việc thuận lợi

Hàng ngày bạn làm việc trong công ty, bạn có nhiều mới quan hệ với sếp, đồng nghiệp và đối tác. Bạn mong muốn các mối quan hệ đó tốt đẹp và thuận lợi trong công việc. Công việc của bạn có thuận như bạn mong muốn không? Nếu bạn cảm thấy tình hình thực sự không ổn, hãy tham khảo những bí quyết sau để khắc phục một số trở ngại thường gặp.


giaiphap

Chưa kiểm soát ngoại hối của đầu tư gián tiếp nước ngoài Thứ tư, 28 Tháng hai 2007, 11:05 GMT+7 Tags: BẤM VÀO ĐÂY, Đầu tư gián tiếp nước ngoài, Ngân hàng nhà nước Việt nam, thị trường chứng


Nghiên cứu một số công cụ của lý thuyết trò chơi ứng dụng trong việc ra quyết định kinh doanh

Nội dung của bài viết giới thiệu về một số ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong thực tế kinh doanh của các doanh nghiệp, sử dụng một số công cụ ứng dụng để ra quyết định trong một số tình huống kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp khi gặp tình huống trên có thể ra quyết định cũng như lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả nhất.


Giáo trình kế hoạch kinh doanh_5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế hoạch kinh doanh_5', kinh doanh - tiếp thị, kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


The Options Course High Profit & Low Stress Trading Methods Second Edition phần 3

giúp bạn tiết kiệm từ mất đi một số tiền lớn nếu một cổ phiếu giảm lớn. Viết các cuộc gọi được bảo hiểm có thể làm việc. Tuy nhiên, bạn phải tìm những cổ phiếu đáp ứng một trong hai tiêu chí: xu hướng đi lên hoặc duy trì một loạt các giao dịch.


Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm – 5

Xu thế toàn cầu hóa đã tạo thêm điều kiện cho nhiều tập đoàn tài chính, các công ty đa quốc gia khổng lồ trên thế giới xâm nhập vào thị trường Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng khiến cho bộ mặt kinh tế thủ đô cso những biến chuyển rõ rệt. Cũng do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, Hà Nội đã, đang và sẽ xây dựng nhiều trụ sở thương mại, các khu biệt thự, khách sạn, siêu thị và các khu chợ lớn. Bên cạnh đó là tình hình giá cả ổn...


Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu

Nghiên cứu thị trường và thương nhân. Đánh giá hiệu quả thương vụ thông quan xác định tỷ giá xuất khẩu và tỷ giá nhập khẩu. Chỉ thực hiện kinh doanh khi: Tỷ giá xuất khẩu nhỏ hơn tỷ giá hối đoái và tỷ giá nhập khẩu phải lớn hơn tỷ giá hối đoái. Tổ chức giao dịch đàm phán hoặc thông qua gửi các thư giao dịch thương mại, hỏi hàng, báo giá, hoàn giá, đặt hàng…...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Marketing chiến lược part 5
 • 18/04/2011
 • 72.759
 • 837
Nhân tài
 • 08/10/2012
 • 15.468
 • 537
Ebook kế hoạch marketing_11
 • 09/01/2012
 • 49.987
 • 144
The Assumptions Economists Make
 • 12/03/2013
 • 91.675
 • 571

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu