Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo Dự án thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố

"Báo cáo Dự án thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố" có kết cấu nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Sự cần thiết của dự án. Chương 3: Phạm vi - công suất – sản phẩm. Chương 4: Thuyết minh đơn giá thiết bị. Chương 5: Đánh giá dự án và kiến nghịĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO DỰ ÁN

THIẾT BỊ CẮM CỜ ĐỒNG BỘ
NHÀ MẶT PHỐ

Chủ đầu tư

: CÔNG TY CỔ PHẦN MEITRO

Đơn vị tư vấn : CÔNG TY CỒ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BÁO CÁO DỰ ÁN

THIẾT BỊ CẮM CỜ ĐỒNG BỘ
NHÀ MẶT PHỐ
CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEITRO

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MINH

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012

NỘI DUNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ............................................................ 4
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư ............................................................................................................. 4
I.2. Mô tả sơ bộ dự án .................................................................................................................. 4
I.3. Cở sở lập dự án...................................................................................................................... 4
CHƯƠNG II: SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN ........................................................................... 5
II.1. Thực trạng và sự cần thiết của dự án ................................................................................... 5
II.2. Mục đích, ý nghĩa của dự án ................................................................................................ 6
CHƯƠNG III: PHẠM VI - CÔNG SUẤT – SẢN PHẨM ......................................................... 8
III.1. Phạm vi thực hiện dự án ..................................................................................................... 8
Nơi triển khai dự án : các nhà phố của các đô thị trong phạm vi cả nước .................................. 8
III.3. Công suất – Sản lượng (nếu có) ......................................................................................... 8
III.3. Quy cách chất lượng sản phẩm........................................................................................... 8
CHƯƠNG IV: THUYẾT MINH ĐƠN GIÁ THIẾT BỊ ........................................................... 10
VÀ CHI PHÍ LẮP ĐẶT ............................................................................................................ 10
IV.1. Mục đích lập đơn giá ........................................................................................................ 10
IV.2. Căn cứ lập đơn giá ............................................................................................................ 10
IV.3. Nội dung đơn giá thiết bị cắm cờ đồng bộ cho nhà mặt phố ........................................... 10
IV.4. Tính toán giá thành thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố ............................................... 12
IV.4.1. Đế cờ ............................................................................................................................. 12
IV.4.2. Cán cờ ............................................................................................................................ 13
IV.4.3. Cờ .................................................................................................................................. 13
IV.4.4. Ốc vít ............................................................................................................................. 14
IV.4.5. Chi phí trực tiếp khác .................................................................................................... 14
IV.4.6. Kết quả tổng đơn giá ..................................................................................................... 15
IV.5. Lựa chọn mức giá bán bộ thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố ..................................... 15
V.1. Quy trình triển khai dự án .................................................................................................. 16
V.2. Kinh phí thực hiện dự án ................................................................................................... 17
V.3. Một số khó khăn có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án ................... 17
V.4. Phương án khắc phục khó khăn ......................................................................................... 18

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................. 19
VI.1. Đánh giá dự án ................................................................................................................. 19
VI.1.2. Đánh giá khả năng thực hiện dự án ............................................................................... 19
VI.2.2. Đánh giá các lợi ích kinh tế xã hội của dự án ............................................................... 19
VI.2. Kiến nghị .......................................................................................................................... 19

Dự án Thiết Bị Cắm Cờ Đồng Bộ Nhà Mặt Phố

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CHỦ ĐẦU TƯ
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
Chủ đầu tư

: Công ty Cổ Phần MEITRO

Trụ sở chính

: KCN An Bình – Hồng Quang – Thanh Miện – Hải Dương

Văn phòng đại diện : 34/60 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
Điện thoại

: 04.39922087

Email

: meitrohanoi@gmail.com

Năng lực đầu tư

: Công ty cổ phần MEITRO có đủ khả năng về vốn, trang thiết bị, công

nghệ, về uy tín đối với đối tác, khách hàng, về kinh nghiệm trong triển khai các Dự án lớn.
I.2. Mô tả sơ bộ dự án
Nhằm tạo một cảnh quan đô thị văn minh và tôn vinh biểu tượng của dân tộc, Dự án
sẽ cung cấp thiết bị treo cờ đồng bộ tại các nhà dân ở mặt phố trên các đô thị trong cả nước.
Thiết bị cắm cờ đồng bộ nhà mặt phố bao gồm: Bệ trụ (Đế cờ), Cán cờ bằng inox, Cờ Tổ
Quốc bằng vải lụa may theo quy cách, Ốc vit đồng bộ và toàn bộ việc vận chuyển, thi công
lắp đặt hoàn chỉnh.

I.3. Cở sở lập dự án
Căn cứ vào các văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước quy định, hướng dẫn về
việc treo cờ Tổ Quốc nhân dịp lễ tết hoặc khi có những sự kiện chính trị quan trọng của đất
nước, của địa phương;
Căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty cổ phần MEITRO được quy
định trong Giấy phép kinh doanh và Điều lệ của Công ty;
Căn cứ vào nhu cầu mỹ quan thực tế trong việc treo cờ tổ quốc hiện nay;

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Quản trị chất lượng toàn diện

Chất lượng là yếu tố quan trọng quyết định khả năng sinh lời của hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo số liệu thống kê, những doanh nghiệp có vị thế hang đầu về chất lượng đã thiết lập giá ở mức cao hơn 8% so với đối thủ cạnh tranh cóa vị thế thấp hơn về chất lượng.


Qui mô và thời điểm đầu tư cho dự án-Cao Hào Thi

Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư độc lập với thời gian lịch Lợi ích ròng tăng liên tục theo thời gian lịch. Chi phí đầu tư thay đổi theo thời gian lịch Chi phí và lợi ích không thay đổi một cách có hệ thống với thời gian lịch


Information Technology Project Management

ST T Bài/Nội dung Giới thiệu nội dung khóa học Ý nghĩa, mục đích môn học Nội dung khóa học Tài liệu học tập, tham khảo Đánh giá kết quả môn học Tổng quan về quản lý dự án Khoa học quản lý Dự án Quản lý dự án Tổ chức và con người Công cụ và kỹ thuật QLDA Tổng quan về quản lý dự án (tiếp) Khoa học quản lý Dự án Quản lý dự án Tổ chức và con người Công cụ và kỹ thuật QLDA Khởi tạo và lựa chọn dự án Hình thành dự án...


Chiến lược cấp kinh doanh

Định nghĩa, quan hệ giữa chiến lược cấp kinh doanh và khách hàng...


Bài giảng Quản lí dự án công nghệ thông tin: Bài 1 - Ngô Trung Việt, Phạm Ngọc Khôi

Chương 1 giới thiệu tổng quan về dự án công nghệ thông tin. Nội dung bài giảng này cung cấp cho người học những thông tin cơ bản nhất về môn học quản lí dự án công nghệ thông tin, tổng quan về quản lí dự án, dự án là gì, hành trình dự án, pha đề xuất hay quan niệm, vòng đời quản lý dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Đồ án Dự án

Thời kỳ đầu dự án: là giai đoạn xây dựng dự án được tiến hành một cách thận trọng, việc thiết kế kỹ thuật được tiến hành từ tháng 2/1999 đến tháng 12/1999. Trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật do Viện cầu và kết cấu Nhật Bản (JBSI) lập, Bộ GTVT đã ra Quyết định số 718/ QĐ-BGTVT ngày 28/3/2000 phê duyệt TKKT - Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy.


Lecture Project management in practice (6th Edition) – Chapter 2: The manager, the organization, and the team

The following will be discussed in this chapter: The PM’s roles, the PM’s responsibilities to the project, selection of a project manager, project management as a profession, fitting projects into the parent organization, the project team, multidisciplinary teams - balancing pleasure and pain.


Quản trị dự án phần mềm .. version 10

Dự án là tập hợp các đề xuất để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc nhằm đạt được mục tiêu hay yêu cầu nào đó trong một thời gian nhất định dựa trên nguồn vốn xác định ( khoản 7 Điều 4 –Luật Đấu thầu) Dự án là một quá trình mang đặc thù riêng bao gồm một loạt các hoạt động được phối hợp và kiểm soát, có định ngày khởi đầu và kết thúc, được thực hiện với những hạn chế về thời gian, chi phí và nguồn lực nhằm đạt được mục...


HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHẦN 2

Như được đề cập ở trên, công tác lập kế hoạch thực hiện dự án bắt đầu từ những giai đoạn đầu tiên của chu trình dự án- lập và thẩm định dự án. Tuy nhiên, kế hoạch trong những giai đoạn tiền phê chuẩn thường chỉ mang tính chất khái quát và sơ bộ


Bài giảng môn Quản lý dự án phần mềm - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án phần mềm

Bài giảng môn Quản lý dự án phần mềm - Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án phần mềm" cung cấp các kiến thức giúp các bạn sinh viên có thể ết được khái niệm và đặc trưng của dự án phần mềm, biết được khái niệm quản lý dự án phần mềm, biết được nguyên nhân thất bại của dự án phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu