Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bản kiểm điểm cá nhân

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu nội dung và cách viết Bản kiểm điểm cá nhân. Qua quá trình làm việc, mỗi cá nhân sẽ tự đánh giá về phẩm chất đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ đã đạt được những ưu điểm và nhược điểm nào? Từ đó tự xếp loại và rút kinh nghiệm cho mình.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bản kiểm điểm cá nhân Bản kiểm điểm cá nhân Bản kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm, Kiểm điểm cá nhân, Cách viết kiểm điểm cá nhân, Viết bản kiểm điểm cá nhân
4.2 5 144
 • 5 - Rất hữu ích 33

 • 4 - Tốt 111

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu nội dung văn bản thẩm tra công nghệ dự án đầu tư

Mẫu nội dung văn bản thẩm tra công nghệ dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ) NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN THẨM TRA CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Tóm tắt dự án Cần nêu một số nội dung cơ bản nhất sau đây trong phần đầu của Văn bản thẩm định: 1.1. Mục tiêu dự án. 1.2. Tổng vốn đầu tư, vốn pháp định, các giai đoạn đầu tư, xuất xứ nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn...


MẪU QUYẾT ĐỊNH Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản và quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa ban hành kèm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ; Mẫu quyết định số 04


MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM


CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC”

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC” (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 07 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Phụ lục 8A CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Tên nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc Mã nghề: 40210413 Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương; (Tốt nghiệp Trung học...


BIỂU MẪU " QUYẾT ĐỊNH Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt"

Mẫu quyết định Về việc xoá nợ tiền thuế tiền phạt theo Mẫu số: 03/XNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)


Biểu mẫu"Giấy nhận giữ di chúc"

Biểu mẫu về giấy nhận giữ di chúc


MẪU GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG

SỞ Y TẾ ……………………………… BV…………………………………….. Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Mã số: 02/BV-01 Số lưu trữ: GIẤY CHUYỂN VIỆN BỆNH TAY CHÂN MIỆNG Kính gửi: Bệnh viện chúng tôi trân trọng giới thiệu: - Họ và tên bệnh nhân: Tuổi: ................. Nam / Nữ - Dân tộc: ................................................................. Ngoại kiều: .................................................. - Nghề nghiệp: ......................................................... Nơi làm việc: ............................................... - BHYT: giá trị từ: …./…./201... đến …./…../201… Số thẻ:...


MẪU GIẤY GIỚI THIỆU VÀO LỚP

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy giới thiệu vào lớp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu số: 03 – 5/TNDN

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03 – 5/TNDN Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm ....


BM.DT.10 - Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01.7.2006)

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dt.10 - bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với trường hợp đăng ký lại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01.7.2006)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU PHIẾU RÚT CHỨNG KHOÁN
 • 05/06/2011
 • 79.392
 • 133
Mẫu bảng kê biên lai thu
 • 19/08/2010
 • 77.464
 • 260

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu