Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bản kiểm điểm cá nhân

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu nội dung và cách viết Bản kiểm điểm cá nhân. Qua quá trình làm việc, mỗi cá nhân sẽ tự đánh giá về phẩm chất đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ đã đạt được những ưu điểm và nhược điểm nào? Từ đó tự xếp loại và rút kinh nghiệm cho mình.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bản kiểm điểm cá nhân Bản kiểm điểm cá nhân Bản kiểm điểm cá nhân, Bản kiểm điểm, Kiểm điểm cá nhân, Cách viết kiểm điểm cá nhân, Viết bản kiểm điểm cá nhân
4.2 5 144
 • 5 - Rất hữu ích 33

 • 4 - Tốt 111

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khai thác khoáng sản)


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 12 THÁNG 01 LẦN VÀ KHI HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ THỜI GIAN THI CÔNG TRÊN 12 THÁNG) HOẶC KHI HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ THỜI GIAN THI CÔNG DƯỚI 12 THÁNG)

Tham khảo tài liệu 'báo cáo định kỳ 12 tháng 01 lần và khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (đối với công trình có thời gian thi công trên 12 tháng) hoặc khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (đối với công trình có thời gian thi công dưới 12 tháng)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Tập 4

Tập 4: Xử lý ô nhiễm ngành tẩy nhuộm - Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành công nghiệp tẩy ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, Hiện nay chỉ riêng các cơ sở tẩy nhuộm tiểu thủ công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 75 cơ sở tẩy nhuộm.


MẪU BIÊN BẢN Thu giữ thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật

Mẫu số 04/BB-TGTTTL Ban hành kèm theo TT số 56/2012/TT-BCA ngày 18/9/2012 của Bộ trưởng BCA …………………(1) …………………(2) -------Số: /BB-TGTTTL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…........,ngày....... tháng........ năm........ BIÊN BẢN Thu giữ thông tin, tài liệu, tài sản, đồ vật Căn cứ Quyết định số:…..…/……ngày…..tháng…….năm………do ông (bà):… ...


Mẫu BIÊN BẢN số 07/BB-KT

BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Mẫu số 07/BB-KT


MẪU DANH SÁCH CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TẠI KHU VỰC BIÊN GIỚI

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương


MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHỨNG KHOÁN

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 11/PL-TTBT


Giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài mẫu số C7 - 16/NS

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài mẫu số c7 - 16/ns', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY GIỚI THIỆU Chi trả chế độ trợ cấp tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC TỔNG CỤC XDLLCAND CỤC CHÍNH SÁCH ------Số: /GT X33 GIẤY GIỚI THIỆU Chi trả chế độ trợ cấp tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) …………….. Cục Chính sách,


Mẫu QUYẾT ĐỊNH Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra

Mẫu quyết định số 03 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-KPHQ 2 …….., ngày … tháng … năm … Căn cứ Điều3 ……………… Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Điều 4 …………… Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra, Tôi5:………………………………………….;...


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu kế hoạch cá nhân
 • 13/01/2010
 • 13.350
 • 1.000

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu