Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mời các bạn cùng tham khảo Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hi vọng đây là tài liệu có ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bản cam kết, Kế hoạch cá nhân, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 5, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
4.6 5 276
 • 5 - Rất hữu ích 153

 • 4 - Tốt 123

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Sau đây là Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính) - Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo. 


Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của công trình

Tài liệu tham khảo Mẫu số 1: Mẫu kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của công trình ……………. … (do UBND xã lập)


MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép hoạt động bến khách ngang sông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảMẪU BIÊN BẢN GIAO TRẢ TÀI LIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hôm nay, hồi: . . . . . giờ . . . . phút ngày. . . . tháng. . . . . năm. . . . . . . . . tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đoàn thanh tra Tài chính theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . . năm. ....


Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế) Mẫu số 4 BỘ LĐ-TBXH/SỞ LĐ-TBXH Cục PCTNXH/Chi cục hoặc Phòng PCTNXH


Hóa đơn giá trị gia tăng (Mẫu số: 01GTKT3/001)

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán có thêm biểu mẫu tham khảo, phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Hóa đơn giá trị gia tăng - Mẫu số: 01GTKT3/001" dưới đây. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng chuẩn, giúp các bạn dễ dàng sử dụng.


MẪU BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án giám sát thi công xây dựng công trình', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU Công văn của trường đại học gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên

Mẫu 6. Công văn của trường đại học gửi tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... Số: Kính gửi: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Bộ Giáo dục và Đào tạo 1. Báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên (trong năm trước năm tổ chức Giải thưởng và trong năm tổ chức Giải thưởng) ...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Biên bản giao nhận TSCĐ
 • 24/03/2010
 • 65.155
 • 909

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu