Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)

Bài thuyết trình "Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12)" gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Giả thiết thị trường hiệu quả, đặc điểm thị trường hiệu quả, ba hình thức thị trường hiệu quả,...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12) Bài thuyết trình: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi (Nhóm 12) Thị trường hiệu quả, Lý thuyết tài chính hành vi, Tài chính hành vi, Thị trường vốn hiệu quả, Đặc điểm thị trường hiệu quả
4.7 5 24
  • 5 - Rất hữu ích 16

  • 4 - Tốt 8

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

luận văn:Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây

Tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu phấn đấu của bất kỳ doanh nghiệp nào vì đó là con đường chủ yếu làm tăng lợi nhuận, là tiền đề hạ giá bán, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Do vậy, công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm được coi trọng đúng mức vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp


Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Nội dung trình bày: cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, nhận xét khuyến nghị hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Quy trình nghiệp vụ thư tín dụng nhập khẩu

Việt Nam là đất nước có nền kinh tế mở đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Đây là một thị trường tiềm năng với kênh đầu tư đa dạng, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng mở rộng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, yếu tố tài chính tiền tệ và phương thức thanh toán quốc tế là vấn đề thiết yếu được quan tâm hàng đầu của đất nước.


Luận văn: Biện pháp tăng lợi nhuận ở Trung tâm TM dược phẩm - Hà Nội

Đề tài: "Biện pháp tăng lợi nhuận ở Trung tâm TM dược phẩm - Hà Nội " Nền kinh tế nước ta sau nhiều năm chìm trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấo đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng. Nền kinh tế đó tất yếu gây lãng phí nghiêm trọng dẫn đến hậu quả khủng hoảng kinh tế xã hội mà muốn vượt qua phải đổi mới nền kinh tế. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường...


LUẬN VĂN: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ vận tải Thái Hà

Trong thời đại của nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp, các nhà quản lý, cũng nhƣ các cơ quan điều hành phải đƣơng đầu với nhiều thử thách, đặc biệt là quy luật cạnh tranh giữ một vai trò to lớn chi phối đến mọi hoạt động kinh tế. Khi ra các quyết định kinh doanh và quản lý ngƣời ta không thể thiếu tri thức về thị trƣờng – khách hàng và nhu cầu của họ , cũng nhƣ phƣơng thức tiếp cận với khách hàng và làm thoả mãn nhu cầu đó....


Báo cáo thực tập kế toán lương

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập kế toán lương', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Chi nhánh Hà Nội

Đề tài nghiên cứu vấn đề rủi ro tín dụng trên cơ sở lý thuyết: khái niệm của tín dụng và rủi ro tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cũng như tác động của nó tới bản thân Ngân hàng Thương mại, với các doanh nghiệp và với nền kinh tế. Đề tài cũng phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội để đánh giá được tình hình rủi ro trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh và nêu lên những giải pháp của Ngân hàng đã áp dụng để hạn chế rủi ro tín dụng.


Đề tài: Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản

Mục đích nghiên cứu Bất động sản (BĐS) gắn liền với cuộc sống của mọi thành viên trong xã hội. Cùng với thị trường vốn, thị trường lao động thị trường BĐS là một trong những thị trường đầu vào của quá trình sản xuất. Thị trường BĐS là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế.


Tiểu luận tài chính quốc tế: Khủng hoảng tài chính

Tiểu luận tài chính quốc tế: Khủng hoảng tài chính nhằm mục đích thông báo các cuộc tranh luận của chính trị Châu Âu với tư cách là những tranh cãi đủ cứng rắn, nhằm thúc đẩy các ý tưởng của tự do kinh doanh và tự do cạnh tranh, thảo luận về khủng hoảng tài chính ngày nay và nguyên nhân của nó.


ĐỀ TÀI. “KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY QUY CHẾ TỪ SƠN’’

MỖI DOANH NGHIỆP LÀ MỘT TẾ BÀO QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN LÀ NƠI TRỰC TIẾP TIẾN HÀNH CÁC CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM LAO VỤ DỊCH VỤ ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TIÊU DÙNG CỦA XÃ HỘI.


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
  • 04/03/2016
  • 88.677
  • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu